g

Glossary

[last revised: 31/05/2017]PrintSwitch between examples
Gomez Çura person name 'personaxe citado nun escarnio de Airas Perez Vuitoron'
1496.1 Pois que Don Gomez Çura querria / con boas aves ante prender mal / ca ben con outras||1496.11 se ouvesse bon corvo carnaçal / ou cornelha ou aguia caudal / atal qual xe Don Gomez oia||1496.18 se ouvess’el ũa cornelha tal / qual xa Don Gomez consinaria