306 [= Tav 147,4]: Roi Paez de Ribela «A mia sennor, que mui de coraçon» [A 195, B 346]

Transcrición paleográficaImprimir

A


  [A] mia sennor que mui de
  coraçon. eu amei senp̄re desquādo
  a ui. pero me uen por ela mal
  desi. e tan bōa que deus non me
  perdon [S]e eu querria no mundo
  ui uer. por lle non querer ben
  ne na ueer.
   
  [P]ero dela nō atend outro ben.
  ergo ueela mētreu uiuo for
{q̄} mais por amo tan boa sēnor1
  deus non mia mostre que an poder ten.
  [S]e eu querria no mundo uiuer
   
  [P]or que deseio de ueelos seus
  ollos tan muito q̄ nō guarrei ia.
  e por que ontre quantas no mūd a.
{o} ual tan muit (a̻) que non me ualla d’s.2
  [S]e eu querria no mundo uiuer.

B


A mha senhor que muj de coracon
Eu amey sempre desquandoa uj
Pero mj uen por ela mal de si
E tan boa que deꝯ non mi perdon
Se en queiria no mundo uiuer
Por lhi non querer ben . nena ueer
 
 
Po dela non atendo outro ben
Ergo ueela ment’u uiuo for
Mays pᵉ que eu amo tan boa senhor
D’s nō ma mostre(r) que a en poder ten
Se eu queiria
 
E p’ que deseio de ueelꝯ seꝯ
Olhus tan muyto que nō guarirey ia
E pᵉ que ant’ ꝙʷtas no munda
Val tan muyto que nōmj ualha d’s
Se eu queiria
  1. ^

    A marca que sinala o punto do texto en que debía inserirse a emenda localízase antes do verbo amo.

  2. ^

    A marca que indica o punto do verso en que debía realizarse a corrección sitúase despois do grafema subpunteado.