821 [= Tav 154,1]: Vaasco Perez Pardal «Amiga, ben cuid’eu do meu amigo» [B 824, V 409]

Transcrición paleográficaImprimir

B


Amiga ben cuydeu domeu *migo1
q̄ e morto ca uūca grā sazon  
que anda triste omeu coracon  
edirey uolo mays por q̄ odigo  
Por que a gram sazon que nō oy  
nenhun cantar que fezesse por mj  
nē que non ouuj seu manda damigo  
   
E ssey eu del muj bē q̄ e coitado  
(q̄ e) se oiel uyuē poder damor  
mays pᵉ meu mal me filhou pᵉ senhor  
e pᵉ aq̄stei en mayor cuydado  
Por q̄ a grā sazon  
   
E cuydeu ben del q̄sse nō partisse  
de trobar pᵉmj sen mortou sen al  
mays pʳ esto sey eu q̄ non estal  
ꝑo q̄mho nē hū nō dissesse  
Por q̄ a grā sazon

V


Amiga ben cuydeu domeu amigo
que e morto ca muita gram sazon  
que anda triste o meu coraçon  
edireyuolo mays por que odigo  
por que a gram sazon que nō oy  
nen hun cantar que fezesse por mi  
nen que nō ouui seu manda damigo  
   
E ssey eu del mui ben q̄ e coitado  
se oiel uyuē poder damor  
mays pᵉmeu mal me filhou pᵉ senhor  
epᵉ aq̄stei en mayor cuydado  
por q̄ a grā sazon  
   
E cuydeu ben del q̄ sse nō partisse  
de trobar pᵉmi sen mortou sen al  
mays pᵉ esto sey eu q̄ nō estal  
ꝑo q̄ mho nē hū nō dissesse  
por q̄ a gram sazon.
  1. ^

    A letra inicial resulta ilexíbel por corrosión do soporte.