312 [= Tav 72,3]: Joan Lopez d'Ulhoa «Ando coitado por veer un ome que aqui chegou» [A 201, B 352]

Transcrición paleográficaImprimir

A


  Ando coitado por ueer un1
  ome que a qui chegou. que dizen
  que uiu mia sennor. e dira me
  selle falou. ( )2 falarei3 con el muit
  y. en quan muit a que a non
  ui.
   
P (Ey?) (p̻)or4 amor de d’s que no uir
  digalle q̄ sa ꝓl sera
  de me ueer e ueelei
  por q̄ auiu e falar mia.
  [E] falarei con el muit y.
   
  [C]a muito per a gran sabor
  quen sennor ama de falar
  en ela se acha con quen.
  e poren uou aquel buscar.
  [E] falarei cō el. m.
   
P ([E]) (p̻)ero5 sei eu dela depran.
  ca nō mē uiou ren dizer
  mas6 do omei eu gran sabor
  por que a uiu deo ueer.
  [E] falarei. c. e. m.
   
  [C]a nūca ui desquea ui.
  outro prazer sea nō ui.

B


Ando cuytado por auer
Hun home que aqui chegou
Que dizem que uiu mha senhor
Ediramj selhi falou
E falarey con el muyti
En quan muyta quea non uj
 
E por amor de d’s que no uir
Digalhi que sa ꝓl sera
Deme ueer e ueerlhei
Por que a uyu e falarmha·
E falar rey con el.
 
Ca muyto ꝑa g̃m sabor
Que senhor ama de falar
En ela se acha con ꝙʷ
E pᵉen uou aquel buscar
E falarey con.
 
E pero sei dela depram
Ca non mēuyou ren dizer
Mays domei eu gram sabor
pᵉ que a uyu deo ueer
E falarey.
 
Ca nunca uj desquea uj7
Outᵒ prazer sea non uj
 1. ^

  En correspondencia con este verso o pergamiño está raspado. Despois de ueer fican restos dun punto raspado.

 2. ^

  Anulado por raspadura algún carácter.

 3. ^

  O vocábulo está escrito sobre raspadura.

 4. ^

  Os caracteres escritos antes deste vocábulo presentan un módulo diferente ao que se emprega habitualmente na copia. A situación do verso, afectado por unha mancha de humidade, é complexa.

 5. ^

  O grafema inicial foi anulado cun trazo de pluma. Na marxe esquerda da columna de escritura lese un <P> (en grafía similar á que ofrece o comentado na nota precedente) e, despois, apréciase a letra de espera riscada.

 6. ^

  O último grafema do vocábulo foi retocado; o pergamiño está raspado.

 7. ^

  Colocci marcou os dous versos da fiinda cunha liña en vertical abranxente á esquerda.