318 [= Tav 72,4]: Joan Lopez d'Ulhoa «Coit’averia se de mia sennor» [A 207, B 358]

Transcrición paleográficaImprimir

A


[C]oyt aueria se de mia sen
nor. quando a uisse coidasse
auer ben. e non poder eu uēela
per. ren. pois end agora1 tan
gran coita ei. [ ]omo se de la
ben cuidass auer. non morreria
mais pola ueer.
 
[O] que non cuido mētreu uiuo for
neno cuidei nunca desq̄ a ui.
da uer seu ben e pero est assi.
ey tā gran coita dir u ela e.
[C]ome2 se. d.
 
[N]on andaria mays ledo depran.
do que eu ando por q̄ cuido ayr.
u ela e que moiro por seruir.
easi moiro pola ueer ia.
[C]ome se. d.
 
[P]ero entendo que faço3 mal sen.
en deseiar meu mal come meu ben.

B


Coyta queiria4 sehu de mha senhor
Quando a uisse cuydassa ueer ben
E non poder eu ueela per ren
Poys endagora tan gram coyta ey
Come se dela ben cuydassauer
Non moireria mays pola ueer
 
 
E que non cuydo ment’u uyuo for
Neno cuydei nūca desquea uj
Dau’ seu ben. e pᵉa questassy
Ei tan g̃m coyta dir hu ela e
Come se dela ben cuydasse ueer
 
Nen andaria mays ledo de pram
Do que eu ando pᵉ que cuydayr
Hu ela e que moyro pᵉ seruir
E assi moyro pola ueer ia
Como se dela.
 
Pero entendo que faço mal sen
En de seiar meu mal come meu ben
 1. ^

  O grafema g está parcialmente apagado.

 2. ^

  A letra de espera está moi apagada.

 3. ^

  A cedilla está parcialmente apagada por unha nódoa.

 4. ^

  O pé do <q> está cancelado con dous trazos horizontais, de xeito que a grafía se converteu nun <a>.