121 [= Tav 115,3]: Paai Soarez de Taveiroos «Como morreu quen nunca ben» [A 35, B 150]

Transcrición paleográficaImprimir

A


Como moyreu quen nunca ben.  
ouue da ren que mais amou ꞇque uiu  
quanto reçeou dela. ꞇfo y morto poren.  
(a)1y mia sennor assi moyreu. A2
   
   
Como morreu quen foy amar.  
q̄lle nunca quis ben fazer.  
e de q̄lle fez d’s ueer.  
de que foy morto cō pesar.  
Ay mia sēnor assi moyreu.  
   
Comome que en sandeçeu.  
sen̄or cō gran pesar q̄ uiu.  
e nō foy ledo nen dormiu.  
de pois mia sēnor. ꞇmorreu.  
Ay mia sēnor assy moyreu  
   
Como morreu q̄n amou tal  
dona q̄lle nunca fez ben.  
e quena uiu leuar a quen  
a nō ualia nena ual.  
Ay mia sēnor assy moyreu.  

B


Como moireu quē nūca ben
ouue da rem que mais amou
eque uiu · quanto receou·
dela·e foy morto por en
Ay mha·senhor assi moyreu
 
Como moireu quē foy amar
ꝙʷlhi nūca qⁱs bē fazer
ede q̄lhi fez ds̄ ueer
deq̄ foy morto cō pesar
Ay mha·senhor
 
Comoomē q̄ ensandeceu
senhʳ cō grā pesar q̄ueu
enō foy ledo nē dormiu
epois mha senhʳ e moireu·
Ay mha·se(nhor)
 
Como moireu·quē amou tal
dona q̄ lhi nūca·fez ben
equena· uir· leuar aꝙʷ
enō ualia·nena· ual·
Ay mha senhor3
  1. ^

    O grafema foi anulado mediante raspadura.

  2. ^

    Este grafema, escrito en letra diferente da que habitualmente se emprega para as letras de espera, e que debía completar a corrección realizada no texto, é similar a outros que se encontrarán avanzado o manuscrito.

  3. ^

    O resto da columna ficou en branco, así como todo o verso do folio, onde só se rexistra o reclamo de Colocci (pero q̄ punheu), na marxe inferior dereita, correspondente ao inicio da cantiga seguinte, que comeza no folio numerado coa cifra 39, no ángulo superior dereito. Entre o folio 38 e o 39 consérvamse restos de tres folios que foron cortados e que probabelmente estaban en branco.