686 [= Tav 75,5]: Joan Perez d'Avoin «Disseron-mi ora de vós ũa ren» [B 670-671, V 273]

Transcrición paleográficaImprimir

B


Disseron mhora de uos huā rē
Meu amigo deq̄ ey gram pesar
Mays eu mho cuydo mui bē melhorar
Se eu poder e poderey mui bē
Cao poder q̄ sempre1 ouui mei
E eu uos fiz euos desfarey
 
Dizenmj q̄ filhastes senhor tal
ꝑ q̄uꝯ cuydastes dem ꝑtir
ebē uꝯ e seuꝯ a bē sayr
mays deste bē farey uꝯ endeu mal
Cao poder q̄ eu sem
 
Senhor filhastes comoy dizer
am eu pesar e ꝑd’edes hi
se eu poder e pod’ey assy
como fiz semp’ posso me poder
Cao poder q̄ semprouuj mei
 
E poys uꝯ eu tornar qwl uꝯ achei
pesarmha en mays ꝑo uīgarmei

V


Disse ron mhora deuos hūa ren
    meu amigo de que ey gram pesar  
  mays eu mho cuydo mui ben melhorar  
  se eu poder epoderey mui ben  
  cao poder que sempre ouui mey  
  e eu uꝯ fiz euos desfarey  
     
Dizen mi q̄ filhastes senhor tal  
  ꝑ q̄uꝯ cuydastes demī ꝑtir  
  ebē uꝯ e seuꝯ aber sayr  
  mays deste bē farey uꝯ endeu mal  
  cao poder q̄ eu sem  
     
Senhor filhastes comoy dizer  
  ameu pesar e ꝑd’edes hi  
  se eu poder e podẽy assy  
  como fiz semp̃ posso me poder  
  cao poder q̄ semprouuj mei  
     
E poys uꝯ eu tornar q̄l uꝯ achei  
  pesarmha en mays ꝑo uīgarmei
  1. ^

    Aquí, no medio do verso e da composición, remata o texto copiado polo copista, quen aínda escribiu na marxe inferior unha indicación, posteriormente cancelada e moi probabelmente xa presente no exemplar, de que a seguir comezaba outro rolo, así como o inicio do texto con que comezaba: X  R        Outro Ro sse começa  Ouue mey & ē u fiz eu desfarey. Colocci completou a estrofa inacabada con ese fragmento de texto copiado e cancelado polo amanuense na marxe inferior, e anotou a palabra inicial (dizemi) da continuación do texto, que se reproduce no folio 149, tras varios folios en branco.