1008 [= Tav 63,21]: Joan Airas de Santiago «Dizen, amigo, que outra senhor» [V 594]

Transcrición paleográficaImprimir

V


Dizen amigo que outra senhor
queredes uos seu meu grado filhar  
pormi fazerđs con ela pesar  
mays alafe nō ey *ndeu1 pauor  
ca ia todas sabem que sodes mea  
e nen hunha non uꝯ querra por seu.  
   
E fariades mi uos de corazon  
este pesar mays nō sei oieu quē  
meuꝯ filhasse iauꝯ nō ual rē  
ay meu amigo uedes  q̄ nō  
ca ia todas saben q̄ sodes  
   
E quēuꝯ auos estoꝯsselhou  
mui ben sey cauꝯ cōsselhou mal  
econ todesso ia uꝯ ren nō ual  
ay meu amigo tardi uꝯ nēbrou  
ca ia todas saben q̄ sodes meu  
   
Cofonda đs a q̄ filhar omeu  
ami gue min se eu filhar o seu.
  1. ^

    A grafía inicial vese con dificultade por estar reescrita. Semella que o copista escribiu un <a> que tentou corrixir logo en <e>.