17 [= Tav 111,2]: Osoir'Anes «Ei eu tan gran medo de mia senhor» [B 43]

Transcrición paleográficaImprimir

B


Ey1 eu tan gram medo de mha senhor
que nūcalhouso nulha rem dizer
eueedora de qual ey pauor
de quen non sabe matar nen prender
nen de ostar nen brauo responder
nen catar

 

  1. ^

    Entre os dous brazos superiores do <E> inicial, o copista de B copiou un <a> minúsculo, que debería corresponderse coa anotación do copista do exemplar para o rubricador, aínda que está errado, pois o esperado era un <e>.