473 [= Tav 18,19]: Afonso X «Falavan duas irmanas estando ante sa tia» [B 475]

Transcrición paleográficaImprimir

B


Falauā duas ir manas
Estando ante ssa tya
E dissa hūa a outrᵒ nacy
Engraue dia
E nunca casarey
Ay mha ir mana
Se me non casa del Rey