252 [= Tav 152,4]: Vaasco Gil «Muit’aguisado ei de morrer» [A 144, B 267]

Transcrición paleográficaImprimir

A


  Mvit aguisado ei
  de morrer. e non
  tenno mia mort en ren. ante me pra
  zeria en. pois sem meu grad ei a fazer.
  [ ] mia sennor mui gran pesar ca le
  pesa( )1 dea amar
   
  [A] mia sennor gran pesar a.
  de quelle quereu mui gran ben.
  e a min gran coita men uen.
  mais pero de fazer ei ia.
  [A] mia sennor mui gran pesar.
   
  [E] graue dia eu naçi.
  con quanto mal ( )2 me faz amor
  ca porel mentreu uiuo for.
  ei ia senpr afazer assi.
  [A] mia sennor mui gʷn pesar.
   
{e} [N]unca mend eu partirei.
  ca non quer o meu coraçon
  nen deus. e si deus me ꝑdon.
  (N)3  a meu pesar a fazerllei.4
  [A] mia sennor mui gnʷ5 pesar.
   
  [E] non me possend eu quitar.
  delle fazer este pesar.6

B


Muytaguisadei de moirer
E non tenho mha morten ren
Antemi prazeria en
Poys sen meu gradei a fazer
Amha senhor mui gram pesar
Calhi pesara dea amar
 
Emha senhʳ g̃m pesar a
De quelhi q̄reu mui g̃m ben
E a mī g̃m coytamē uē
Mays ꝑo de faz’ ei ia
Amha
 
Eg̃ue dia eu naçi
Poys tanto malmi far amor·
Ca p’ el ment’u uiuo for·
Ei ia semp̃ fazer assy
Amha senhor
 
E nūca mēdeu ꝑtyrey
Ca non q̄r o meu cora çō
Nen deo eassimeꝉ ꝑdon
Amen pesar a faz’ lhei
Amha senhʳ
 
E nōme possendeu qⁱtar
Delhi fazer este pesar
 1. ^

  Anulada por raspadura probabelmente unha sílaba ou un carácter.

 2. ^

  Anulada por raspadura talvez unha sílaba.

 3. ^

  Á esquerda do verso escribiuse a letra <n> para o rubricador, quizais de forma errónea. Parece que se tentou cancelar (o pergamiño está raspado).

 4. ^

  Na parte final do verso aprécianse indicios de raspadura. Unha mancha afecta este vocábulo.

 5. ^

  A colocación da abreviatura é dubidosa; sobre o vocábulo hai unha mancha que lle afecta de modo particular a este elemento, dificultando a súa apreciación.

 6. ^

  A seguinte liña, sen texto, presenta marcas de raspadura.