347 [= Tav 157,33]: Fernan Gonçalvez de Seavra «Neguei mia coita des ũa sazon» [A 211]

Transcrición paleográficaImprimir

A


Neguei mia coita des
uā sazon. mas con gran coita
que ouue e que ei. ouuia falar
y como uus direi. enos canta
res. que fiz desenton En guisa
soube mia coita dizer. que
nunca mia poderon entender.
 
E sabe d’s quen mui gran coita ten.
comeu tenno nō a poder destar
que non aia y ia quant a falar.
enos cantares que eu fiz poren.
En guisa soube mia coita dizer
 
[A]lgun sabor prend ome quando diz
ia que da coita que soffr e do mal
comeu soffro mais ei a temer al.
enos cantares que desenton fiz
En guisa soube mia coita dizer.