83 [= Tav 78,13]: Joan Soarez Somesso «Non me poss’eu, sennor, salvar» [A 17, B 110]

Transcrición paleográficaImprimir

A


Non me posseu sennor saluar.
que muyto ben nō deseiei auer de uos1
mays saluar mey que non cuydey end2
acabar mays do que uos q̄ro dizer cuydey3
uos sēnor aueer tanto bē ouuen cuydar4
 
 
 
E diguest e por me gʷrdar.
dūa cousa q̄ uꝯ direi.
nē cuidedes q̄ al cuidei.
de uos mia sēnor a gāar.
senō q̄ podesse uiuer.
na tr̄a uosq̄ e d’s poder.
me leix auer di sēprestar.
 
E de me poder. de negar.
sēpr a mui gran cuita q̄ ei.
por uos aas gentes q̄ sei.
q̄ punnā en adeuinnar.
fazenda dom e na saber.
e os q̄ esto uā fazer.
deulos leix end mal achar.5
 
E deulos leix assi ficar.
comeu sēnor sen uos fiq̄i.
u uos uj ir. e non ousei.
ir cō uꝯco6 e de pesar.
ouuera porend a morrer.
tan graue me foy de soffrer.
de mauer de uos a quitar.

B


Non me posseu senhor saluar
que muyto ben non deseiey
auer deuos mays saluarmei
que non cuidei endacabar
mays do queuꝯ quero dizer
cuideiuꝯ senhor auer
atanto ben o non cuidar
 
Ediguesto pʳme saluar
dūa cousa q̄uꝯ direy
nō cuydedes q̄ al cuidey
deuos mha senhor agaar
se nō q̄ podesse uiu’
na trrā uosq̄ d’s poder
me leixau’ di semp’star
 
E deme poder denegʷr
semp̃ muj g̃m coyta q̄rei
pʳ uos aas gētes q̄sey
q̄ punhā en a deuīar
fazēda domē na saber
eos q̄ esto nā faz’
d’s los leixēde mal achar
 
Eos leixassi ficar
comeu senhor sen uos fiq̄i
ouuꝯ uir e nō ou sey
hir ꝯuosq̄ depesar
ouuera pʳ endamorrer
tā g̃ue me foy de sofrer
demau’ deuos a qⁱtar
 1. ^

  O pergamiño esta raspado. Todo o verso foi corrixido.

 2. ^

  O pergamiño esta raspado. Todo o verso foi corrixido.

 3. ^

  O pergamiño está raspado. O verso todo foi corrixido.

 4. ^

  O pergamiño está raspado. O verso, con excepción do último vocábulo, foi corrixido. En correspondencia con estes catro versos, na marxe dereita da columna, escribíronse seis liñas de texto que, unha vez realizadas as correccións, foron raspadas. Entre este verso e o precedente, sempre na marxe dereita da columna de escritura, unha man tardía anotou estaa bem satesft̄o.

 5. ^

  Na marxe dereita da columna unha man tardía anotou bofe ssy.

 6. ^

  Esta forma foi corrixida. O pergamiño está raspado.