209 [= Tav 74,3]: Joan Nunez Camanez «Non me queredes, mia sennor» [A 112, B 225]

Transcrición paleográficaImprimir

A


[ ]on me queredes mia sennor fazer  
ben. en quant eu uiuer. e pois eu por uos1 {por uos morto for} ‹nō mjo poderedes fa[…]›
morto for nō mio pode᷈des fazer [ ]a non ui2
eu quen fezesse nunca ben se non podesse.  
   
   
   
[P]odedes uꝯ nenbrar ben leu.  
de min que soffro muito mal.  
por uos. e digo uol ant eu.  
que pois me non faredes al.  
[C]a non ui eu quen fezesse.  
   
[P]odedes uꝯ nenbrar de min  
de pois mia morte sen al ren.  
e se eu faça bōa fin  
non me faredes outro ben.  
[C]a non ui eu quen fezesse.  
   
[F]azede mi e graçir uolei  
ben mentrando uiuo ca nō.  
mio faredes eu ben o sei.  
pois eu morrer por tal razō. [C]a nō ui. eu.  

B


Non mj queredes mha senhor
fazer ben en quāteu uiuer
e poys eu por uos morto for
non mho poderedes fazer
Ca non uj eu quen fezesse
nunca ben se non podesse
 
Podedes uos nēbrar benlheu
demj̄ q̄ sofro muyto mal
pᵉ uos edigouolanteu
q̄ poisme nō faredes al
Ca non uj eu ()
 
Podedesuꝯ nēbrar de mj̄
depoys mha morte sen al rē
assy eu faça bōa fin
nōmj faredes outᵒ bē
Ca nō uj eu ꝙ̄ fezesse
 
Fazedemj3 ben e graçiruoloey
mentrando uiuo ca non
mho faredes eu beno sey
pois eu moirer pʳ tal razon
Ca nō uj eu
  1. ^

    Os dous últimos vocábulos do verso están escritos sobre raspadura; foron corrixidos.

  2. ^

    O verso foi, todo el, escrito sobre raspadura; véxase a nota precedente.

  3. ^

    O <F> inicial está corrixido sobre un <P>. Antes, o copista de B reproduciu o <f> minúsculo anotado polo copista do exemplar para o rubricador.