149 [= Tav 97,33]: Anónimo «Pois non ei de Dona ’Lvira» [A 62, B 173]

Transcrición paleográficaImprimir

A


Pois non ei de1 don
aluira. seu amor. ꞇ ei
sa ira. esto farei sen mentira. pois me
uou de sancta uaya. morarei cabo da
maya en doyr entr o port e gaya.
 
 
[S]e creuess eu martin sira.
nunca meu dali partira
du mel disse que a uira
en sant oane en saya
MOrarei cabo damaya.

B


Poys non ey de dona el uira
seu amor e ey sa ira
esto farei sen mentira
poys me uou de santa uya
morarei cabo da maya
endoyro antro porto e gaya
 
Se creuesseu M̃tin Syra
nū cameu dali partira
dumel disse q̄a uira
eussanhoane ꞇ en ssaya
morarey cabo damaya
  1. ^

    O enlace preposicional foi corrixido; está escrito sobre raspadura. Despois da súa vogal, aínda se observan os restos dun primitivo n que foi raspado.