382 [= Tav 9,9]: Afonso Sanchez «Pois que vós per i máis valer cuidades» [B 414, V 25]

Transcrición paleográficaImprimir

B


Poys q̄euos ꝑ hy mays de ualer cuydades
mal uos q̄reu conselhā mha semʳ
ꝑa semꝑ fezerdelo peyō
q̄rouos en dizer como facades
Amadaq̄l q̄ uos tem en desdem
ꞇ leyxade mj̄ q̄ uos q̄ro bem
nūca uos melhor fusenchades
 
 
Aluos er q̄ro diz̄ q̄ faredes
poys q̄ uos la mal ey de ꝯselhar
poys ꝑ hy mays cuydades Acobar
Allifaze de como uos fazedes
fazede bē senꝑ aq̄m nos mal fez
ematade mj̄ senʳ pois uos p̃z
ꞇ nūca uos molhor mouro matedes
 
Canāley homē q̄se mal nō q̄yre
doq̄ meu q̄yco doū semꝑ mal
por ē daguen cō g̃m coyta moytal
aq̄l q̄ uos filhou nūca uꝯleixe
ꞇ moyra eu por uos come a razō
ꞇ poys ficar des cō el desentō
cocar uos edes cō A maāodo peixe
 
Do q̄ ditā poys sedeꝯ uos ꝑdon
por uos sen̄ q̄ntꝯ no mando som
deade todo ꞇ fazeden dhiū1 teyxe
onhocedes adouzela2

V


  Poys q̄euos per hy mays de ualer euydades  
    (cuydade)  
    mal uos q̄reu cōselhā mha cem̃  
    ꝑa semꝑ fezerdelo peyoʳ  
    q̄rouos eu dizer como facodes  
    amadaq̄l q̄ uos tem en desdem  
    ꞇ leyxade q̄ nos quero bem  
    nunca uos melhor fusenchades  
       
  Aluos er q̄ro diz̄ q̄ faredes  
    poys q̄ uos la mal ey de ꝯselhar  
    poys per hy mays caydades acabar  
    assifaze de como uos fazedes  
    fazede bē senꝑ aq̄m uos mal fez  
    ematode nū cem̃ poys uos p̄z  
    ꞇ nūca uos molhor mouro matedes  
     
  Canā sey homē q̄ se mal nō q̄yx̄e  
    do q̄meu q̄yeo daū senꝑ mal  
    por ē dignen cō g̃m coyta mortal  
    aq̄l q̄ uos filhon nūca uꝯ lexxe  
    ꞇ moyra eu por uos come arazō  
    ꞇ poys ficar des cō el desento  
    cocaruos edes cō a maāodo pixe  
     
  Do q̄ dirā poys se deꝯ uos perdem  
    por uos sen̄ q̄nta no3 mando som  
    da de todo ꞇ fazedendhiū teyxe  
  1. ^

    As últimas dúas grafías son de trazado irregular. Poderían darse outras lecturas hipotéticas como <m̄>. O único claro é a lineta superior.

  2. ^

    O trazado do <z> é irregular. Semella un <h> uncial sen a parte superior da haste. De feito, no inicio da cantiga seguinte, onde se repite o verso, aparece representado como <h>.

  3. ^

    Sobre o <o> hai unha lineta que foi cancelada.