89 [= Tav 78,23]: Joan Soarez Somesso «Se eu a mia sennor ousasse» [A 23, B 116]

Transcrición paleográficaImprimir

A


[S]e1 eu a mia sennor ousasse
por algūa cousa rogar. rogarlia que
me leixasse u ela uiuesse morar. e ro
garlia outra ren. que o pesar que
ouuesse en que todauia mio negasse.2
 
 
 
[P]or d’s eque de min pensasse.
de q̄ nunca quiso pensar
ꞇ de mia cuita se nēbrasse.
de q̄ se nunca qⁱs nēbrar
nen d’s q̄ mia fes tā gʷn ben.
querer per q̄ ꝑdi o sen.
e nunca quis queo cobrasse
 
E se mela por d’s mādasse.
o que me nunca qⁱs mādar
que me nō fosse e que ficasse.
ali u ela ouuessestar.3
a mūi4 gran coitan q̄ me ten.5
lle ꝑdōasse d’s poren.
e mais sellela mais rogasse.
 
[E] coideu q̄lle ꝑdōasse
se quisessela ꝑdoar.
amī e nō quāt al achasse.
q̄lleu fige. se nō cuidar.
e sellesto disser alguen
que este mal digalle quē.
quis d’s fazer que nō cuidasse.

B


Se(n)6 eu a mha senhʳ ousasse
por algunha cousa rogar
rogarlhia que me leixasse
hu ela uiuesse morar
e rogarlhia outra rem
que o pesar que ouussem
que todauya mho negasse
 
Por d’s eq̄ demj̄ penssasse
du nūca qⁱ se penssar
edemha coita se uēbrasse
de q̄ nūca se qⁱs nēbrar
nē d’s q̄ mha fez tā gram bē
q̄rer pʳ q̄ ꝑdi o sen
enūca qⁱs q̄o cobrasse
 
E semela pʳ d’s mādasse
oq̄mj nūca qⁱs mādar
q̄me nō fosse q̄ firasse
ali hu ela ou uessestar
amuj g̃m coita7 q̄me tē
lhi ꝑdoasse d’s pʳ en
emays selhela mays rogasse
 
E cuydeu q̄lhi ꝑdōasse
se qⁱsessela perdoar
amj̄ enō qʷndal achasse
q̄lheu figi se nō cuidar
eselhesto disƥ alguē
q̄ est mal digalhi ꝙ̄
qⁱs d’s fazer q̄ no cuydasse
 1. ^

  A minúscula que sinala o lugar que debía ocupar a capital é diferente das que se trazaron nos folios precedentes (véxase a nota anterior).

 2. ^

  Na marxe dereita da columna unha nota de man tardía sinala mylhor he mto dizello logo.

 3. ^

  Na marxe dereita da columna lese, de man tardía, m.

 4. ^

  Sobre a abreviatura aprécianse dous lixeiros trazos de tinta que parecen anulala.

 5. ^

  Na marxe dereita da columna o pergamiño foi raspado, cancelándose algún segmento de texto.

 6. ^

  O <n> aparece cancelado con dous riscos verticais.

 7. ^

  Hai unha lineta de abreviatura sobre as catro primeiras letras, cancelada con dúas aspas.