328 [= Tav 140,6]: Rodrig'Eanes de Vasconcelos «Senhor de mí e do meu coraçon» [B 367]

Transcrición paleográficaImprimir

B


Senhor demj edo meu coraçon
Dizedes que non auedes poder
Per nulha guisa demj ben fazer
Poylo dizedes non digueu denon
Mays mha senhor dizedemunha rem
Como mj uos podedes fazer mal
Non mj podedes assy fazer ben
 
Emha senhor muj g̃m poder uꝯ deu
Deꝯ sobremj̄ e dizedes senhor
Que me non podedes fazer amor
Poylo dizedes creouolo eu
Mays mha senhor
 
E mha senhor iauꝯ senpᵉ diram
Se eu moirer que culpa auedes hi
E uos dizedes que non est assy
Poylo dizedes assy e de pram
Mays mha senhor .
 
E mha senhor nūca eu direy ren
De cant̃ uos senon perder o sen
 
Ca mha senhor ꝙ̄ homē poder ten
E lhi faz mal podelhi fazer ben