1089 [= Tav 121,18]: Pero d'Armea «Senhor, vej’eu que avedes sabor» [B 1086, V 678]

Transcrición paleográficaImprimir

B


  Senhor ueieu que auedes sabor  
  De mha morte ueer e de meu mal  
  Poys contra uos nulha ren nō mj ual  
  Rogaruꝯ quero por nr̄o senhor  
  Que uꝯ non pez o que uꝯ rogarey  
  E de poys se uꝯ prouguer moirerey  
     
  E ben entendeu no meu coracon  
  Que deseiades mha morta ueer  
  Poys moutro ben nō queredes fazer  
  Rogaruꝯ quero pᵉ hūa razon  
  Que uꝯ non pes.  
     
  Muy ben sey eu que auedes pesar  
  Pᵉ que sabedes queuꝯ quereu ben  
  E que uꝯ pram de quanto mal mj uen  
  Pᵉ uos querouꝯ eu rogar  
  Que uꝯ non pes.  
     
  E sseuꝯ prouguer o q̄uꝯ direy1  
  E poys moirer ia mays nō moirerey  

V


  Senhor ueieu que auedes sabor  
  demha morte ueer edemeu mal  
  poys contra uos nulha rē nō mi ual  
  rogaruꝯ quero por nrō senhor  
  que uꝯ nō pes o queuꝯ rogarey  
  ede poys seuꝯ pro uguer morrerey  
     
  E ben entendeu no meu corazon  
  q̄ deseiades mha morta ueer  
  poys moutro bē nō queredes fazer  
  rogaruꝯ q̄ro pᵉ huā razon  
  que uꝯ non pes oq̄uꝯ.  
     
  Mui ben sey eu q̄ auedes pesar  
  pᵉ q̄ sa bedes q̄ uꝯ q̄reu ben  
  eq̄uꝯ praz de quāto mal mi uē  
  pᵉ uos q̄rouꝯ eu rogar  
  que uꝯ non pes oq̄uꝯ rogarey.  
     
  E sseuꝯ prouguer oq̄uꝯ direy  
  epoys morrer ia mays nō morrerey  
  1. ^

    Colocci marcou os versos da fiinda cunha liña vertical. Á esquerda, na marxe, puxo un reclamo que remite ao comentario escrito na marxe superior.