221 [= Tav 43,18]: Fernan Garcia Esgaravunha «Sennor fremosa, que sempre servi» [A 121, B 237]

Transcrición paleográficaImprimir

A


  [S]ennor fremosa que senp᷈r ser
  ui. se deus me leixe de1 uos ben au᷈.
  pero mio uos2 non queredes creer.
  des aquel dia sennor que uus ui.
{uos} sen uosso gʷdo me uos faz amor e sen o
{u} meu q̄rer3 gran ben sennor
   
  [E] mia sēnor assi d’s me ꝑdon.
  e me de çedo sēnor de uos ben.
  que eu deseio mais que outʷ ren.
  desque uus ui. mia sēnor desenton.
  [S]en uosso grado. m. u. f. a. m.
   
  [E] mia sēnor assi maiude d’s.
  escontra. uos que me faz tant amar.
  que nō sei y cōsello que fillar.
{uos} des q̄ uos uirō4 estes ollos meꝯ
  [S]en uosso grado. m. u. f. a. m.

B


Senhor fremosa q̄ sēpre seruj
se deꝯ me leixe deuos ben auer
pero mho uos non queredes creer
desaquel dia senhʳ queuꝯ uj
Senᵒ5 uosso grado me uꝯ fez amor
eseno meu querer gram ben senhor
 
E mha senhʳ assi d’s mj ꝑdon
emj de cedo senhor deuos ben
q̄ eu deseio mays ca outra rē
desq̄ uꝯ uj mha senhʳ desētō
Sen uosso grado me fez amor
 
E mha senhor assi maiude d’s
escout̃ uos q̄ me faz tātamar
q̄ nō sei hi ꝯselho q̄ filhar
desq̄ uirō estes olhos meꝯ
Sen uosso grado me fez amor
 1. ^

  A vogal parece atravesada por un trazo de pluma, que parece indicar a súa corrección en <e> (inicialmente trazouse un <o>).

 2. ^

  Esta forma e as tres precedentes mostran indicios de corrección. O pergamiño está raspado.

 3. ^

  Tanto este vocábulo como o precedente están afectados por corrección. O pergamiño está raspado.

 4. ^

  Tanto esta forma como as dúas precedentes son froito de corrección; están escritas sobre raspadura.

 5. ^

  O <o> aparece voado sobre o <n>.