237 [= Tav 148,24]: Roi Queimado «Sennor, que Deus mui mellor parecer» [A 131, B 252]

Transcrición paleográficaImprimir

A


Sennor1 que deus mui mellor  
pareçer. fez de quantas outras donas  
eu ui. ora soubessedes quanteu temi  
senpre o que ora quero cometer. de  
uus dizer sennor o mui gran ben  
que uus quero e quanto mal me  
uen sennor por uos que eu por meu  
mal ui.  
   
E sabe deus que adur eu uin y  
dizer uus como me ueio morrer.  
por uos sēnor mais non poss al faz᷈  
euel por d’s doede uus demin  
ca por uos moir esto sabede ben  
e se quiserdes mia sēnor poren2 {mia} ‹sen̄or porē›
non me deuiades leixar morrer.  
   
E ia que uus comecei a dizer  
ben que uus quero se uus nō pesar.  
sennor fremosa quero uus rogar  
que uus non pes por d’s de uꝯ ueer.  
nen de falar uosc e faredes ben.  
e gran mesura e quant e meu sen.  
tenno que non a por q̄ uꝯ pesar.  
   
e mia sennor por eu uosco falar.  
nunca uus y ren podedes perder  
e guarredes min. e se o fazer.  
quiserdes quero uus deseganar3.  
sēnor todos uolo terran por ben.  
e mia sen̄or mais uꝯ direi eu en.  
muito ꝑdedes uos en me perder.  
   
Ca mi sennor auedes uos mui ben  
como que uus non ey a custar ren.  
e seruir uus ey ia mentreu uiuer.  

B


Senhor4 q̄ d’s muj melhor parecer
fez de quantas outras donas eu uj
ora soubessedes quanteu temj
sempro que ora q̄ro cometer
deuꝯ dizer senhʳ omuj grā bē
queuꝯ quero equāto mal mj uen
senhor por uos q̄ eu por meu mal uj
 
 
E sabe d’s q̄ a dur eu uj̄ hi
dizeruꝯ como me ueio moirer
pᵉ uos senhor mays nō possal fazer
e ar por d’s doedeuꝯ demj̄
ca por uos moyro esto sabede ben
e se quj sesse des senhʳ pᵉen
nōme deuiades leixar moirer
 
E ia q̄uꝯ começei a dizer
bē q̄uꝯ q̄ro seuꝯ nō pesar
senhor fremosa q̄rouꝯ rogar
q̄uꝯ nō pes pᵉ d’s deuꝯ ueer
nen de falar uosque faredes bē
e g̃m mesura e qʷnte meu sen
tenho q̄ nō a por q̄uꝯ pesar
 
E mha senhʳ por eu uosco falar
nūca uos hi rē podedes perder
e guarredes mj̄ . eseo fazer
qⁱserdes q̄rouꝯ desenganar
senhor todꝯ uolo teirā por ben
emha senhʳ mays uꝯ direy eu en
muyto perdedes uos enme perder
 
Camj senhʳ auedes uos muj bē5
come q̄uꝯ nō ei acustar ren
eƥuiruꝯ ei ia ment’u uiu’
 1. ^

  No interior da capital adornada figura unha cruz (+).

 2. ^

  Desde quiserdes, incluído, o texto foi corrixido; o pergamiño está raspado.

 3. ^

  O <g> é resultado de corrección (parece que nun primeiro momento se comezou a escrita dun <i>).

 4. ^

  Colocci riscou o <S> con catro riscas verticais e escribiu un <F>. A corrección está mal introducida, pois é na cantiga nº 253 onde si hai un <S> inicial errado no canto dun <F>.

 5. ^

  Colocci marcou os tres versos da fiinda cunha liña abranxente en vertical, á esquerda.