74 [= Tav 151,28]: Vaasco Fernandez Praga de Sandin «Tanto me senç’ora ja cuitado» [A 11, B 101]

Transcrición paleográficaImprimir

A


Tanto me sençora ia cuitado que
eu ben cuido que poder non aia ren de me
ualer ca esta cuita mao pecado. tal me
ten ia que non ei (eu̻) sen de me temer1
de neum mal. ne ar deseiar neun ben.
 
 
 
E pero nunca foi enpensado.
q̄ podesse eu ꝑ ren ueer.
o q̄ me faz tal cuita auer.
ꝑ q̄ en esto soo chegado.
e2 inda uos mais direi en.
nunca del pⁱx por quāto mal.
eu porel p᷈ndo neun ben.
 
Ca nunca eu uj desq̄ fuy nado.
amor nen p᷈ndi del prazer.
neno cuido nunca p᷈nder.
del nē dal ca nō e (i̻a̻) guisado.
ca mor de prā ia men guisa ten.
q̄ me nō pode nuzer mal.
deste mundo nē p᷈star ben.
 
Cassi faz mi desamꝑado.
amor eno mundo uiuer.
de quāto ben deus qⁱs fazer.
e ꝑ bõa fe ia pelo grado
de mia sēnor ꝑ que mest auen.
seu amor non faria mal.
a null ome nado nen ben.

B


Tanto me sençora ia coytado
que eu ben cuydo que poder
non aia rem deme ualer
ca esta coyta mao pecado
talme tenia que nō ey eu sen
deme temer denen hun mal
nen ar deseiar nen hun ben
 
E ꝑo nūca foy pēssado
q̄ podesseu ꝑ ren ueer
oq̄me faz tal coyta au’
ꝑq̄ eesto soō chegado
aīda uꝯ mays dyrei en
nūca del pⁱx pʳ quāto mal
eu pʳ el p’ndo nē hū ben
 
Ca nūca eu vj desq̄ fuj nado
amor nē p’ndi del p̃zer
neno cuydo nūca p’nder
del nē dal ca nō e ia gⁱsado
ca amor de p̃m iamēguisa tē
q̄me nō pode (nuy) nuzer mal
deste mūdo nē p’star ben
 
Caassy faz mj̄ desemparado
amor eno mūdo uiu’
de ꝙʷto bē d’s qⁱs faz’
e ꝑ bōa fe ia polo g̃do
demha senhʳ ꝑ q̄mestauen
sen amor nō faria mal
anullomē nado nē ben
  1. ^

    Na marxe esquerda da columna de escritura apréciase un indicio, moi apagado, de texto. Parece unha marca de corrección, similar á que se localiza no verso antes da forma riscada, e un carácter, actualmente ilexíbel. Por debaixo do <u>, máis que o habitual punto que anula grafema, trazouse unha liña horizontal lixeiramente curvada.

  2. ^

    O grafema está escrito en tinta diferente, máis escura. Parece froito de corrección.