672 [= Tav 11,13]: Airas Carpancho «Tanto sei eu de mí parte quant’é de meu coraçon» [B 657, V 258]

Transcrición paleográficaImprimir

B


Tanto sey eu demi parte
Quante de meu coraçō  
Ca me tē mha madre presa  
E mēteu en sa prison  
For nō ueerey meu amigo  
   
E  aq̄sta longada  
Queiria per boa fe  
Seer du esta mha madre  
Ca mēt’u hu ela e  
For nō ueerey meu amigo  
   
Por quāto moutra vegada  
Sen seu grado cō el ui  
Guardame del a perfia  
E oy mays enquātassy  
For nō ueerey meu amigo  
   
De mī nē demha fazenda  
Non posseu ꝑte saber  
Ca sey bē de mha madre  
Q̄ ment’u en seu poder  
For nō veerey men amigo

V


Tanto sey eu demi parte
   quante de meu coraçon  
  came ten mha madre presa  
  eme teu en sa prison  
  fornō ueerey meu amigo  
     
E pᵉ aq̄sta longa da  
  q̄rria perbona fe  
  seer du esta mha madre  
  ca mētū hu ela e  
  for nō ueerey meu amigo  
     
Por quāto moutra uegada  
  sen seu grado cō el ui  
  guardame del a ꝑfia  
  e oy mays enquātassy  
  for nō ueerey meu amigo  
     
Demj̄ nē demha fazenda  
  nō posseu ꝑte saber  
  ca sey bē demha madre  
  q̄ ment’u en seu poder  
  for nō ueerey meu amigo