22 [= Tav 57,1]: Gil Sanchez «Tu, que ora vees de Montemaior» [B 48]

Transcrición paleográficaImprimir

B


Tv que ora uees de monte mayor
tu que ora uees de monte mayor
digasme mandado de mha senhor
digasme mandado de mha senhor
ca se eu seu mandado non uyr
triste coyta(n)do
serey e gram pecado
fara seme non ual
ca ental ora nado
foy que mao pecado
amoa endoado
e nunca endouuj al
 
Tu que ora uiste os olhos seꝯ
tu que ora uiste os olhos seꝯ
digasme mandado de la por deꝯ
digasme mandado dela por deꝯ
ca se en seu mandado nō uir