460 [= Tav 18,44 (= 54,1)]: Garcia Perez & Afonso X «Ũa pregunt’ar quer’a el-rei fazer» [B 465]

Transcrición paleográficaImprimir

B


Hūa preguntar q̄ir ael Rey fazer
Quesse sol ben eaposto uistir
Por que foi el peq̄na ueira trager
Veerlh an bom pan eq̄remos rijr
Eu egoncalo mrījz que he
(que he) home muit aposto ꝑ bōa fe
Ear quereloemos en cousir
 
Garcia ꝑez uos ben cousecer
podedes nūca deprā foi falquir
En querer en pena ueira trager
Velha en corte nē na sol cobrir
Pero de tanto bem a saluarey
Nunca me dela1 en corte paguey
Mais ostas guerras nos fazē bulir
 
Senhor muj ben meuꝯ fostes saluar
De penaueira que trager uꝯ ui
E poys deuos aqueredes deitar
Se me creuerdes faredes assi
M andade loguest enom aia hi al
Dota loguen hūu muradal
Ca peyior pena nūca desta uj
 
Garcia ꝑez non sabedes dar
Bon conselho bon conselho ꝑ ꝙʷtouꝯ oi
Poys que me uꝯ con soshades deitar
Ental logar esta pēqna cassi
Offezesse faria muj mal
E muito tenh ora q̄ muj mꝯ ual
En dala eu ahū coteif aqui
  1. ^

    Até aquí o verso está reescrito sobre unha rasura. O erro estaba indicado na marxe cunha marca de reclamo en forma de aspa.