Actualizacións

1. 17/05/2017 Versione 2 del Glossario della poesia medievale profana galego-portoghese (GLOSSA)

a) Mudanzas nalgunha voz e mais nos contextos afectados por cambios textuais como consecuencia dunha fixación crítica máis apurada.
b) Matización na definición dalgunhas voces e/ou ampliación de acepcións.
c) Reformulación e restruturación interna en voces especialmente complexas.
d) Correccións de erros ou lapsos detectados no conxunto do glosario.

2. 17/05/2018 Integrazione del glossario (http://glossa.gal) inUniverso Cantigas

3. Aggiornamento di voci e definizioni


Voci
adestrar [28-5-2020]
adiano [28-4-2022]
barragan [19-3-2022]
cabo [20-3-2022]
engador [11-3-2020]
estrado [26-4-2021]
guisamento [1-3-2019]
marvi [20-5-2021]
momo [15-12-2021]
mostea [29-2-2019]
parcir [12-7-2021]
pecado [8-3-2019]
Santa Maria do Lago [27-3-2020]
San Salvador1 [27-3-2020]
San Leuter [27-3-2020]
semelhas [29-5-2020]
soldada [21-11-2019]
Soveral [27-3-2020]
touçar [26-4-2020]
Valedolide [27-3-2020]
Valongo [27-3-2020]
 
Espressioni
e al non á ja i (fraseoloxía) [29-4-2021]
(e) non á ja i al (fraseoloxía) [29-4-2021]