Aviso legal

Toda a información contida neste espazo web fica ao dispor da comunidade científica e, en xeral, da sociedade, baixo a licenza Creative Commons “Recoñecemento – Non comercial – Compartir igual” ou by-nc-sa (véxanse os diferentes tipos de licenzas en http://es.creativecommons.org/blog/licencias/).

Universo Cantigas é editado na Coruña polo Grupo ILLA (UDC).

 

Forma de citación

Universo Cantigas debe ser citado cando for empregado para a realización de calquera traballo ou publicación. O formato será o seguinte: 

Ferreiro, Manuel (dir.) (2016-): Universo Cantigas. Edición crítica da poesía medieval galego-portuguesa. Universidade da Coruña: <http://universocantigas.gal> ISSN 2605-1273 [data da última revisión consultada: dd/mm/aaaa].