Atualizações

17-05-2018 Publicación das cantigas 1-150
01-06-2018 Publicación das cantigas 151-160
22-06-2018 Publicación das cantigas 161-175
29-06-2018 Publicación das cantigas 176-190
16-07-2018 Publicación das cantigas 191-200
05-08-2018 Publicación das cantigas 201-220
06-08-2018 Publicación das cantigas 221-235
13-08-2018 Publicación das cantigas 236-250
24-09-2018 Publicación das cantigas 252-260
25-09-2018 Publicación das cantigas 261-270
20-11-2018 Publicación das cantigas 271-280
27-11-2018 Publicación das cantigas 281-290
29-11-2018 Publicación das cantigas 291-360
21-12-2018 Publicación das cantigas 361-375
31-12-2018 Publicación das cantigas 376-385
17-01-2019 Publicación das cantigas 386-395
24-01-2019 Publicación das cantigas 396-415
29-01-2019 Publicación das cantigas 416-425
30-01-2019 Publicación das cantigas 426-440
01-02-2019 Publicación das cantigas 441-550
05-02-2019 Publicación das cantigas 551-555
08-02-2019 Publicação das cantigas 556-565
09-02-2019 Publicação das cantigas 566-570
11-02-2019 Publicação das cantigas 571-575
13-02-2019 Publicação das cantigas 576-590
18-02-2019 Publicação das cantigas 591-605
21-02-2019 Publicação das cantigas 606-640
12-07-2021 Publicação das cantigas 641-650
03-08-2021 Publicação das cantigas 651-670
04-08-2021 Publicação das cantigas 671-720
05-08-2021 Publicação das cantigas 721-780
15-12-2021 Publicação das cantigas 781-789
01-02-2022 Publicação das cantigas 790-810
11-03-2022 Publicação das cantigas 811-830
18-03-2022 Publicação das cantigas 831-849
04-04-2022 Publicação das cantigas 850-860
30-04-2022 Publicação das cantigas 861-875