1136 [= Tav 123,8]
Vejo-vos, filha, tan de coraçon

– Vejo-vos, filha, tan de coraçon
chorar tan muito que ei én pesar,
e venho-vos por esto preguntar
que me digades, se Deus vos perdon,
por que mi andades tan triste chorando.
– Non poss’eu, madre, sempre andar cantando.
– Non vos vej’eu, filha, sempre cantar,
mais chorar muit’, e creo que por én
algũu amigo queredes gran ben;
e dized’ora, se Deus [vos] ampar,
por que mi an[dades tan triste chorando.
– Non poss’eu, madre, sempre andar cantando].
 
 
 
 
5
 
 
 
 
10
 
 

Manuscritos


B 1134, V 725

Edicións


I. Edicións críticas: Nunes (1973 [1928]: 325 [= LPGP 808]); Cohen (2003: 360); Littera (2016: II, 337-338).
II. Outras edicións: Monaci (1875: 254); Braga (1878: 138); Machado & Machado (1956: V, 198).
III. Antoloxías: Seoane (1941: 137-138); Nemésio (1961 [1949]: 185); Bernárdez (1952: 94); Martín Gaite & Ruíz Tarazona (1972: 53); Álvarez Blázquez (1975: 53-54); Jensen (1992: 306); Ferreiro & Martínez Pereiro (1996a: 205).

Variantes manuscritas


1 Vejo-vos] Veiouo B : Veio uos V; coraçon] corazō V   2 chorar] Charar B : charar V   3 e venho-vos] Queo uos B : euē\h/ouos V   4 me] mi V; vos] uos V   7 vos] uos BV; eu] ou V   8 creo] cō BV   9 gran] g̃ra B

Variantes editoriais


4 me] mi Cohen, Littera   5 triste chorando] trist’e chorando Nunes, Cohen, Littera   6 sempre] sempr’ Nunes, Cohen   8 creo] tenho Nunes   9 algũu] algun Nunes, Cohen : algum Littera   11 triste chorando] trist’e chorando Nunes, Cohen, Littera   12 sempre] sempr’ Nunes, Cohen, Littera

Paráfrase


(I) –Véxovos, filla, de corazón chorar tanto que teño pesar por iso, e por isto vos veño preguntar para que me digades, así Deus vos perdoe, por que me andades tan triste chorando.
–Non podo eu, madre, andar sempre cantando
.

(II) –Non vos vexo eu, filla, cantar sempre, senón chorar moito, e por iso creo que amades algún amigo; e dicídeme agora, así Deus vos ampare, por que me andades tan triste chorando.
–Non podo eu, madre, andar sempre cantando
.

Métrica


Esquema métrico: 2 x 10a 10b 10b 10a 10’C 10’C (= Tav 160:251)

Encontros vocálicos: 5 mi‿andades; 6 sempre‿andar; 9 al·gũ͜u; 11 mi‿andades; 12 sempre‿andar

Notas


Texto
 • 5

  É frecuente encontrar no corpus o adxectivo triste, aplicado ao amigo (ou ao trobador), seguido dun xerundio de chorar ou de coidar/cuidar; é por isto que é posíbel unha dupla solución: trist’e chorando vs. triste chorando. Nestes contextos a non segmentación achega maior ambigüidade expresiva e, por tanto, máis posibilidades interpretativas.

 • 9

  O indefinido algũu (e neũu) debería, aparentemente, computar como trisilábico; porén, na maior parte das súas aparicións funciona como unha forma bisilábica, revelando dese xeito que se trata dunha grafía conservadora. O mesmo acontece, coa diferenza silábica cuantitativa, con ũu, e algo similar con bõo ~ boo (véxase nota a 241.10) e, aínda en menor medida, con sõo ~ soo (véxase nota a 10.25), que son basicamente voces bisilábicas, aínda que nalgunhas ocasións computan como unisilábicas.

 • 10

  A integración do pronome vos en se Deus vos ampar carece de dificultade, dado que se debe completar a fórmula simétrica a se Deus vos perdon (v. 4).

Buscar
  Non se atopou ningún resultado