j

Glosario

[últ. rev.: 23/02/2023]ImprimirAlternar visualización dos exemplos
jazer v. intr.
1. 'estar, ser, permanecer, estar situado'
14.32 jasco deles alongado / que me non ouçan queixar||114.5 diz que Marselha jaz alen / do mar, e Acre jaz aquen, / e Somportes log’i a par||114.6 diz que Marselha jaz alen / do mar, e Acre jaz aquen, / e Somportes log’i a par||114.28 de Santaren tres legoas é, / e quatro ou cinco de Loule, / e Belfurado jaz log’i||130.1 Nostro Sennor, como jaço coitado / morrend’assi en tal poder d’Amor / que me tolleu o sén||130.18 e como morre quen jaz na maior / coita d’amor das que eu nunca vi||379.12 des i sei que os que jazen ala, / nen un deles ja mal non sentirá||457.12 Pois fordes n[a] alcaria e virdes os poombares / e virdes as azeitonas jazer per esses lagares||480.13 e d’Azeved’ar é mui natural, / u jaz seu padr’e sa madr’outro tal||480.14 e d’Azeved’ar é mui natural, / u jaz seu padr’e sa madr’outro tal, / e jara el e todos seus erdeiros||486.16 e catei u jazia / enno padron, e achei que avia / de todo ben sa quitaçon levada||551.18 Ũa gran peça do dia / jouv’ali, que non falava||575.10 mais ouv’el coita tan forte / e tan coitad’er jazia / que, ... / ...ja o guarir non podedes||667.10 mais oi dizer / a quen o viu assi jazer / que tan coitado jazia / que ja non guarria per ren||667.11 mais oi dizer / a quen o viu assi jazer / que tan coitado jazia / que ja non guarria per ren||757.3 Treides todas, ai amigas, comigo / veer un ome muito namorado / que aqui jaz cabo nós mal chagado||897.15 U foi mesur’, ou grãadez u jaz?||916.5 e catarán muito contra u jaz / a terra desta dona que os faz / sempre chorar e o sono perder||918.26 mais, se i jouver algũu omen fraco, / dos vossos poos levad’un gran saco||1233.9 e fui ala e achei-o jazer / sen fala ja, e ouv’én gran pesa||1317.5 ca el non cura sol / de a querer per seu tempo cavar / e a máis dela jaz por adubar||1317.18 e máis valria ja pera queimar / que de jazer, como jaz, mal parada||1317.18 e máis valria ja pera queimar / que de jazer, como jaz, mal parada||1377.3 Un cavaleiro se comprou / pera quitar-se de Jaen / u jazia pres’, e custou / pouco||1387.1 Ũa donzela jaz aqui [...-eu] / que foi ogano u á dean servir||1387.19 meteu-o logo en un carcer atal / u muitos presos jouveron assaz||1387.20 e nunca i tan forte preso jaz / que én saia, [a] meios de morrer||1413.14 Pediu-as a preito tal / d’i jazer||1448.22 e a Meestra metuda / n[a] grand’estaca jazendo||1456.6 Quanta carne manda cozer / quand’ome vai po-la veer, / se s’ante muito non merger, / sol non pode veer u jaz||1524.14 se lh’o corpo non aventuran i, / non guarra ja, ca jaz desacordado||1529.8 Achei-o eu jazer desacordado / que non cuidei que podesse guarir||1529.15 Achei-o eu mal doente u jazia / desacordado todo con o mal||1532.21 E vós enton guisastes-mi-o assi / que mi valvera muito máis a min / jazer mort[o] ou seer enforcado||1554.1 Joan Bolo jouv’en ũa pousada||1559.2 Disse-m’oj’un cavaleiro / que jazia feramente / un seu amigo doente / e buscava-lhi lorbaga||1559.14 e jaz ora o astroso / mui doent’e mui nojoso / e con medo per sí caga||1560.5 e jaz eno inferno / o que o guaanhou||1560.17 e jaz atormentado / [o] que o guaanhou||1637.9 E, quand’el a madeira adusser, / guarde-a ben e faça-a jazer / en logar que non chôvia||1640.13 o abrigo éste vosso solaz / u fazedes come boi quando jaz / eno bon prad’;...||1665.7 vi / a Peixota su u[n] leito jazer||1665.13 tenh’eu por mui bõa vileza assaz / u a Peixota su o leito jaz
2. 'deitarse, estar deitado'
1348.23 e onde sal i s’ar torn’a jazer / ou jantar ou, se non, aa cẽa||1440.5 quand’ela jaz é sobinha||1440.42 pois Marinha jaz transida / e sen cea, / perque vos aa sobida / cansou essa cordovea||1508.15 O peon sabe sempr’u vós jazedes / e non vos sabedes dele guardar||1511.8 [e] fod’el bon con’e jaz caente||1523.19 e log’enton un clerigo filhou / e deu-lh’a cama en que sol jazer||1588.13 nunca i omen nen ũu na casa ja[z] / que o am’e non cate ũa vegada||1588.20 e non na pode nulh’omen colher / na mão se j’a non acha jazer / ou quando ‘sté ou quando é leva[n]tada.||1637.25 começar / a dev[e] assi e des i folgar / e jazer qued
3. 'ter relacións sexuais'
1422.11 ladinho, como vós jazedes, jaz / con [a] vossa molher||1422.11 ladinho, como vós jazedes, jaz / con [a] vossa molher||1427.1 Luzia Sanchez, jazedes en gran falha / comigo, que non fodo máis nemigalha / d’ũa vez||1427.7 Vejo-vos jazer migo muit’agravada, / Luzia Sanchez, porque non fodo nada||1485.22 E quen nos ambos vir jazer dira: / «Beeito seja aquel que o julgou!»||1605.10 [E] esta dona de pran á jurado, / ..., / que jasca sempre, ... / ela con outr’e non dé por min ren||1614.5 e, pois emprenha estas con que jaz / e faze filhos e filhas assaz, / ante lhe dig’eu ben encaralhado||1674.7 ainda oje vós migo jaredes / por seu amor||1674.9 ca x’anda tan coitado / que, se vós oje migo non jouverdes, / sera sandeu||1674.17 jazede logo aquesta noite migo
4. 'estar enterrado'
1606.21 e sepultura i / ten en que jasca quando for passado||1656.20 E o que non val, e podia valer, / este merece so terra jazer, / mais non terra d’ũa polegada
5. 'haber, existir'
32.21 que [me] faz entrar en prison, / u me non jaz se morte non||287.14 Por aquesto que vos rogo, sennor, / dizede-mi-o, ca vos non jaz i mal||491.16 ca non á máis, na arte do foder, / do que, [e]nos livros que el ten, jaz||833.9 Ides-vos vós ora e tan grand’afan / leixades mí e[n]o meu coraçon / que mi non jaz i al se morte non||980.15 ca non jaz i se morte non / se lles Deus agora non val||1327.12 e, pois que vós altos feitos sabedes / e quant’en sis’e en conselho jaz||1329.20 outorgad’ora, senhor, ... / se mal dizer no vos[s]o cantar jaz, / que o poedes tod’o voss’à vista||1421.6 porque sab’el que, quant’en trobar jaz, / que mi-o sei todo e que x’é tod’en mí||1443.7 ar diz que o leix’eu, que sei seguir / o trobar e todo quant’en el jaz||1652.3 D’un tal ricome ouç’eu dizer, / ..., / de quant’en gran requeza jaz
6. 'convir, cadrar, ser axeitado'
Nesta acepción pode rexer a preposición de
84.26 e ela ben pod’entender / que esta morte ben me jaz, / ca non poss’eu viver en paz / enquanto ll’est’ome viver||487.26 o arcebispo, voss’amig’e meu, / a que o feito do sagrado jaz / e a que pesa do mal, se s’i faz, / querra que seja quanto avedes seu
1425.17 E, ... / ..., / d’averdes [bon] nome muito vos jaz / e non seer ome desensinado

jazer en dereito 'ser xusto'
96.12 ca tod’est’en dereito jaz
jazer en falha 'enganarse, errar'. Cf. meter en falha
1427.1 Luzia Sanchez, jazedes en gran falha / comigo, que non fodo máis nemigalha / d’ũa vez
jazer en prazer 'agradar, resultar grato'
80.10 ca nunca vos eu rogarei / por outra ren mentr’eu viver, / senon que vos jaç’en prazer, / por Deus, sennor, esto, que sei / que vos agora é pesar

jazer + xer. (perífr. aspectual imperfectiva)
174.4 ca, pois tan coitado / jaço morrend’, alguen se doeria / de min||346.7 E esta coita, de que eu jaço / cuidando sempre des que me deito, / ..., sol non é en preito / que cuid’en al||747.15 e diz el que jaz morrendo / cuidand’en quan fremosa me Deus fez||1006.10 pero sei eu que guarra se me vir, / e jaz morrend’assi por mí d’amor||1510.5 Ve[e]des-m’andar morrendo, / e vós jazedes fodendo / vossa molher!||1560.11 e jaz no fog’ardendo / [o] que o guaanhou||1585.13 «Quen no assi visse / jazer peendo come se dormisse, / ja del mazela nunca perderia!»||1605.13 e con tod’aquesto, se Deus mi valha, / jasc’eu mor[r]endo d’amor

Existen diversas frases formularias, de tipo adverbial, construídas arredor do verbo jazer (como alternativa a aver, vid. aver) coa negación e mais co adverbio u, o indefinido al (ou outra ren), sempre co significado de ‘certamente, con certeza’
u al non jaz
55.15 ca sei eu ben, u al non jaz, / ca Deus vos fez tanto valer / que nunca devedes fazer / en nulha cousa se ben non;
u non jaz al
31.10 pois desto sõ[o] sabedor / segurament’, u non jaz al||168.1 Ai mia sennor, u non jaz al, / averei mui ced’a morrer||264.6 Pero sei ben, u non jaz al, / que lles verra én muito mal||266.19 tanto me vej’en mui gran coit’andar / que morrerei por vós, u non jaz al||418.16 ca mui ben sõo sabedor / que morrerei, u non jaz al||801.9 Que trist’oje que eu sejo, / e, par Deus, que pod’e val, / morrerá, u non jaz al!||929.15 Se eu por amig’ouvesse / vós, a que eu por meu mal / fiz pesar, u non jaz al, / pero me de vós veesse, / a vós eu nunca [faria / pesar nen vo-lo diria]||1017.7 E, amiga, de pran, u non jaz al, / este preito deve-se de fazer||1021.10 mais ũa destas é, u non ja[z] al||1035.1 Diz meu amigo que, u non jaz al, / morre||1099.5 tan muito levar d’afan e de mal / que morrerei [por én], u non jaz al||1210.16 ca morr’el, e moir’eu, u non jaz al, / se o non vir
u outra ren non jaz 'certamente, con certeza, sen dúbida'
66.29 ca sei eu ben, u outra ren non jaz, / ca me sera, mia sennor, máis mester / de veer-vos||1195.2 Partir quer migo mia madr’oj’aqui / quant’á no mundo, [u] outra ren non jaz

◆ IPr.: P1 jaço ~ jasco, P3 jaz, P5 jazedes, P6 jazen||ICp.: P3 jazia||IPt.: P3 jouv(e), P6 jouveron||IFt.: P3 jara, P5 jaredes||SPr.: P3 jasca||SFt.: P3 jouver, P5 jouverdes||Imp.: P5 jazede||Xer.: jazendo