j

Glosario

[últ. rev.: 14/08/2023]ImprimirAlternar visualización dos exemplos
ja adv. temp. 'xa'
O adverbio ja presenta con frecuencia valor pleonástico ou de reforzo
6.27 ja mi ora leixarán folgar, / ca lhis non podia guarir||10.19 que non ei ja sén nen poder / de m’emparar d’ũa molher||11.1 Sazon é ja de me partir / de mia senhor||11.2 ca ja temp’ei / que a servi, ca perdud’ei / o seu amor e quero-m’ir||12.8 Quen omen sabe ben querer / ja máis servid’én sera||12.9 ca bõa dona vi eu ja / por amar mil tanto valer||18.11 ca non á no mund’outra ren / por que eu ja possa perder / a coita que eu por vós ei||18.22 e farei meu mal, / e faça-[o] ja, pois Deus quer||20.7 Coita, de pran, ja eu non perderei / e non m’atrevo sen vós a guarir!||23.18 ca sei / que ja por al non ei coit’a perder / senon por vós, mia senhor||23.28 pois por vós [a]tanto mal me ven / quand’eu non ei ja poder d’endurar, / mia senhor fremosa, per nen un sén||25.3 e j’a poder / non vos menti, ca de pran é, / a poder e per bõa fe||25.12 e, senhor, máis vos direi ja: / ... ||25.24 sempre vos eu ja servirei, / mentr’eu viver, e querrei ben||26.9 e valera-me máis moito ja / que vos quisesse (...) / gran mal||26.14 Como quer que eu i aja razon, / amar-vos-ei enquant’eu viva ja||27.9 pois non ei ja sén nen saber / per que lh’oimais possa guarir||28.5 porque temi / sempr[e] o que m’ora dara / a[s] coitas, pois vos vejo ja||28.13 e vejo que figi meu mal / de vos veer, ca ja eu sei / a coita’n que por vós serei||29.21 aquela ren nunca sera / que a min grave seja ja, / por nulha ren, de cometer||30.3 Ora tenh’eu que ei razon / de me queixar a mia senhor, / pois sabe ja quan grand’amor / lh’ei||33.13 Ja foi sazon que eu foi acordado, / se vos visse, por vos ja-que dizer;||34.4 O gran cuidad’e o afan sobejo / que mi a mí faz a mia senhor levar, / se a eu ora mui cedo non vejo, / ja o eu non poderei endurar||38.3 ca ja, entanto com’eu vivo for, / averei sempre que lhi gradecer||38.10 nen ja Deus nunca m’outra leix’aver||42.1 Ja m’eu quisera leixar de trobar / se me leixass’a que mi-o faz fazer||44.1 Muito per-á ja gran sazon / que mia senhor mui gran pesar / non oiu||52.1 Par Deus, senhor, ja eu ben sei / ca, ... / ca nunca de vós ei d’aver, / mal pecado, se coita non||53.27 ca non poss’eu i per nen un logar / a min nen a vós máis perda entender, / ..., / polo vosso, que non ja con sabor / que eu aja, senhor, de non morrer||56.7 eu sõ[o] maravilhado / porque pod’ome seer guardado, / pois vos ja vee, de vos ta[n] muit’amar.||56.23 E, senhor, por Deus, que vos fez nacer, / pois vos eu ja ren non ei a custar, / e que perdedes d’eu vosso seer / ou de vós do meu ja-que m’[e]mentar?||57.6 eu cuido que me non possades / valer ja, macar vós querades||59.18 e alguen foi ja de melhor / sé[n] que eu i soubi seer||60.26 E máis vos quero, mia senhor, / da mia fazenda ja dizer||62.4 ca nunca eu vira plazer / no mundo ja per outra ren||62.16 ja mi-o eu ei / en atanto e non rogarei / Deus por mia morte, mia senhor||63.6 ca sei / ca ja per vós non perderei / gran coita do meu coraçon / q[ue] eu i tenho, mia senhor,||63.16 ca, mal pecado, mia senhor, / ben per-sei eu ca ja assi é||64.10 ca mi-a faz aver tal moller / que nunca mi á ren de fazer / per que eu j’a possa perder||65.19 que ja, entanto com’eu vivo for, / nulla cousa non me pode guardar / d’aquesta cuita, que levo, levar||65.24 e o que m’ende guardar non poder / ja me non pode en al prestar, sennor||65.26 e ja o é maior, / e ben creede que non é mẽor||65.31 e, se o fezerdes, ja foi moller / que xe pensou de sa alma peor||68.20 que, enos dias que viver, / que pesar pode ja prender / eno mundo per outra ren?||70.14 mais o vosso fremoso parecer, / ..., / me quitou ja de mi-o Deus nunca dar||70.21 veer-m’-edes cedo por vós morrer, / ca ja m’end’eu vejo de guis’andar||73.15 E ja m’end’eu ben sõo sabedor, / macar mi-o vós non queirades dizer||73.22 E ja, entanto com’eu vivo for, / per bõa fe ben me dev’a tẽer / por ome mui desaventurado||74.1 Tanto me senç’ora ja cuitado / que eu ben cuido que poder / non aja ren de me valer||74.5 ca esta cuita, mao pecado, / tal me ten ja que non ei eu sén / de me temer de neun mal / nen ar desejar neun ben||74.18 ca nunca eu vi, des que fui nado, / Amor, nen prendi del prazer / nen o cuido nunc’a prender / del nen d’al, ca non é ja guisado||74.19 ca ‘mor, de pran, ja m’en guisa ten / que me non pode nuzer mal / deste mundo nen prestar ben||74.25 e, per bõa fe, ja pelo grado / de mia sennor, per que m’est’aven, / seu amor non faria mal / a null’ome nado, nen ben||78.12 nen me val ela porque ja perdi / o sén, pois por ela ensandeci||84.9 E, pois me dela faz partir, / non lle quero ja sofrer ren / nen quer’eu ela consentir / quanto mal me faz||84.24 E, pois me Deus poder non dá / de me per al ren defender, / est’averei a fazer ja||88.1 Ja m’eu, sennor, ouve sazon / que podera sen vós viver / u vos non viss’, ...||88.4 e ora non / ei eu ja daquest’o poder, / pois outro ben, sennor, non ei / senon quanto vos vej’, e sei||88.7 senon quanto vos vej’, e sei / que mi-o queredes ja toller||90.7 e, pois consello non achei / e en vosso poder fiquei, / non vos pes ja de vos amar, / por Deus||90.27 mais vejo ja que morrerei, / e quero-m’ant’aventurar||91.2 Con vossa coita, mia sennor, / ja de tod’al cuita perdi, / ca a tod’ome aven assi||92.15 ca ja toda per nulla ren / non a poderia saber / per min||92.24 ca de mẽor morreu j’alguen||94.1 Ja foi sazon que eu cuidei / que me non poderi’Amor / per nulla ren fazer peor / ca me fazi’enton||94.6 ca ja m’en maior coita ten / por tal dona que non direi / mentr’eu viver||95.2 Ben o faria, se nembrar / se quisesse ja mia sennor / como mi a tort’á desamor||98.22 e, se lho non dig’, averei / gran coita ja mentre durar||99.12 Deus, e nunca me leix’estar / assi no mund’, a meu pesar, / come ja sen vós estarei / ... / des que viver / non poder vosco||102.6 e Deus mi valha se quiser, / ca eu ja non lho rogarei||102.10 pois ja non pos[s]’al fazer i, / faça de min o seu plazer||104.30 Ca ja me non pode maior / mal fazer, nen se me matar, / daqueste que me faz aver||106.27 e non mi-o quis[o] Deus por al mostrar / senon por viver eu ja toda via / na coita de quantas El fez maior||107.1 Senhor, todos m’entenden ja / mia morte, ond’ei eu a morrer||107.14 ca ja mi pouco durará / per morte que mi-o tolherá||107.28 Non me vos poss’eu ja gardar / de por vós morte non prender||107.42 veer nen convosco falar, / ca ja por tod’outro sabor / do mund’, ...||108.16 e sempr’i tornará o meu cuidado / por quanto ben vi eu en elas ja||109.1 Senhor, que coitad’oj’eu no mundo viv’, e quero-vo-l’eu ja dizer!||110.1 Senhor, perdud’ei por vós ja o coraçon / e sabor do mundo que soia eu aver,||110.8 Non sei eu ja no mundo conselho prender / e máis de mil cuidos no coraçon cuidei||110.11 ca, pero mia vida máis podesse durar, / vergonh’á ja d’assi antr’as gentes andar||110.13 e sequer non ei ja razon que lhis apõer / quando me preguntan||110.21 e se me Deus quisess’oir, ala morrerei, / u nunca máis ja vós sabiádes novas de min||115.30 – Paai Soarez, tenh’eu por razon / de pojar ja o vilão grodon||117.24 máis mi-o deviades vós gradecer / ca se vos eu, mia sennor, [ja] amasse / por algun ben que eu de vós cuidasse / aver||119.6 mais eu nunca sono perdi / des quando d’Espanna saí, / ca mi-o perdera ja enton||122.8 E ja desta mezcra [a]tal / de me guardar non ei poder||124.3 No mundo non me sei parella / mentre me for como me vai, / ca ja moiro por vós||125.3 mais ja des aqui, / meus ollos, por Nostro Sennor, / non choredes||129.18 que poder / non ei de gran cuita perder / per al ja se per vós non for||129.22 E ja mia cuita, mia sennor, / non vo-la ouver’a dizer, / ..., / senon por vós||132.1 Ja, mia sennor, niun prazer / non me fara mui gran prazer / sen vosso ben||132.16 meu mal cuidei / porque cuidei / d’amar-vos ja, mais que farei?||148.6 mais quer’én duas per força prender, / ou tres ou quatro, quaes me escolher, / pois non an ja per quen sejan vengadas||152.16 Ca ja ir-me cuidei / e fui coitado como vos direi: / ... ||152.19 e máis vos direi ja: / d’outra tal coita me quer’eu guardar, / quen me quiser venna-m’aqui buscar||156.19 se mi vós non fazedes ben, / por quanto mal por vós levei, / ja eu viver non poderei||161.22 com’averei ja do mundo sabor, / pois eu de [vós os meus ollos partir, / e os vossos mui fremosos non vir?]||170.24 e leixar-m’-an de me preguntar ja||171.4 e vivo con el ũa vida tal / que ja mia morte seria melhor||172.10 e fez-me ja pavor perder / de mia mort’, á i gran sazon||173.4 valla-me ja contra vós a maior / coita que sofro por vós||173.11 valla-me ja contra vós o pavor / que de vós ei||175.15 Nen ja per outre non o sabera, / ca eu a outre nunca o direi, / per bõa fe||175.18 negá-ll’-ei sempr’atá que moira ja||177.25 pero non o sabe per min / a que eu vi por mal de min / nen outre ja mentr’eu o sén / ouver||178.30 E, se me Deus quisesse dar seu ben / dela, ja ll’eu quitaria por én / seu parais’e outro ben-fazer||179.17 e con mia morte ja me prazeria, / pois non vej’ela, que por meu mal vi||179.26 direi-a ja, ca ja ensandeci||179.26 direi-a ja, ca ja ensandeci||183.5 e verdade direi: / ja m’eles sempre mal poden querer / por aquesto||184.15 E pois que assi ést[e] ja, / que vos Deus feze máis valer||184.21 pero Deus meta seu poder / por outra tan bõa fazer, / come vós non faria ja!||185.26 nen o meu mal non o posso dizer, / nen como moiro non o direi ja||186.6 e, meus amigos, máis vos direi ja: / ... ||186.23 P[er]o non ous’esta dona dizer, / por que ja moir’, ...||187.4 ca non ei ja por que o recear||187.6 direi-a ja, ca sei que nulha ren / non ei por én máis ca perç’a perder||187.17 ca tanto a fez Deus ben parecer / sobr’outras donas, e melhor falar / sobre quantas eu pudi [ja] veer||191.1 Par Deus, sennor, ja eu non ei poder / de non dizer de quanto mal me ven / por vós||191.5 ca me fazedes ja perder o sén / e o dormir, sennor||195.21 ca muit’á ja que non pude veer / niun prazer||196.1 Que muit’á ja que a terra non vi / u ést’a mui fremosa mia sennor||201.15 non quer’eu ja provar de me partir / d’u fordes vós||202.5 se verdad’é, sei eu a dona ja, / ca tal dona, si Deus a mí perdon, / non á no mundo, se mia sennor non||205.1 Ja eu non ei oimais por que temer / nulha ren Deus||205.2 ca ben sei eu d’El ja / ca me non pode nunca mal fazer / mentr’eu viver||205.9 ca tan bõa sen[h]or me foi tolher / qual El ja enno mundo non fara / nen ja eno mundo par non pode aver||205.10 ca tan bõa sen[h]or me foi tolher / qual El ja enno mundo non fara / nen ja eno mundo par non pode aver||205.11 e quen aquesta viu ja non veerá / tan mansa e tan fremosa e de bon sén||205.16 E, pois tan bõa sen[h]or fez morrer, / ja eu ben sei que me non fara mal||205.21 El se veja en poder de judeus / como se viu ja outra vez prender!||225.16 mais, mia sennor, ja per vós sei assi: / ca non á Deus sobre vós tal poder / [per que me faça vosso ben aver]||227.8 E, se eu ant’en mui gran coit’andava, / ja m’esta dona faz maior aver||228.6 que farei ja des que m’eu d’aqui for?||230.3 ja [d]’ũa dona non me tolherá / ben, pero pode quanto quer poder||232.15 Desto sõo ja sabedor / e ar prazer-mi-á de o saber||233.8 ca vi ela, de que m’assi aven, / que ja non posso, assi Deus mi perdon, / d’al aver ben nen mal se dela non||235.5 Ca ja eu tal temp’ouv’, e atendi / outro mellor||235.8 ca ja eu tal temp’ouve que morei / u a podia eu mui ben veer||235.15 mais ja non viverei / senon mui pouco, pois que a veer / eu non poder||235.17 ca ja niun prazer / de nulla cousa nunca prenderei||236.11 e non atender ja aquel dia / que eu atend’, ...||238.10 e vejan que faran, ca j’assi é||238.23 ca, se m’algun ben quisesse fazer, / ja que-que[r] m’én fezera entender / des quant’á que a fillei por sennor!||239.18 e, se me non val / Deus (que mi-a mostre!), ja non guarria / eu máis no mundo||239.20 ca non ei poder / de ja máis aquesta coita sofrer / do que sofri||241.8 e non me sei ja / niun consell’outro senon morrer||241.18 e non / na veer nen a coidar ja per ren / a veer||241.25 en com’a min fezestes muito mal, / pois ja quisestes que ll’eu tan gran ben / quisess’...||241.29 Aquesto sei ja, / ca, se a non vir, nunc’averei ren||244.12 Sennor, se vós tẽedes por razon / d’eu por aquesto ja morte prender, / non ei eu quen me de vós defender||244.16 aque-m’aqui eno vosso poder, / en que foi sempr’e ei ja de seer||245.8 ca lle quero tan gran ben que perdi / ja o dormir||248.13 E dixe-ll’eu, ja vos digo, / a coita que ei comigo, / per boa fe, meu amigo||251.19 mais vai-se meu mal sabendo, / ja meus olhos me queren[do] / matar / quando lha non vou mostrar||252.10 mais pero de fazer ei ja / a mia sennor mui gran pesar||258.3 mais ja per ren / no[n] ei poder de me guardar / que vos non aja de fazer, / do ben que vos quero, saber||258.10 mais no’me perdon / Deus se ja poss’al fazer i / que vos non aja de fazer, / [do ben que vos quero, saber]||262.13 Ai eu, cativo, que ei por vós ja / viver en cuita mentr’eu vivo for!||267.19 Ja est’eu ouv’, e perdi-o per min||269.21 todas as outras donas non son ren / contra ela nen an ja de seer||275.17 Destas coitas eu podia falar / come quen as padece cada dia, / mas non é tempo ja nen me valria||277.23 se Deus mi-a mostre como a ja vi / seendo con sa madre en un estrado!||280.8 Pois estas coitas eu ei a sofrer, / que vos ja dixe, máis ca morte m’é||280.14 Porque vejo que cedo morrerei / daquestas coitas que vos dixi ja||282.4 El sab’oje que con mui gran pavor / vos dig’eu est’, e ja é de dizer||290.9 Mais non o saben nen lle-lo direi, / enquant’eu viva, ja per neun sén||290.15 E o consello ja o eu fillei, / que eu i porrei, ca ‘ssi me conven||291.3 Om’a que Deus coita quis dar / d’amor nunca dev’a dormir, / ca ja u sa senhor non vir / non dormirá||291.15 Ja o dormir, mentr’eu durar, / [ei] perdudo||291.19 e, por Deus, ja, / dizede-mi: quen dormirá / con tan gran prazer ou pesar?||295.12 mais, pois assi é / que eu non moiro ja, per bõa fe, / pois s’esto f[az e non posso morrer, / toda-las cousas se poden fazer], / que son sen guisa||297.13 E, mia sennor, tempo seria ja / de vos nembrardes de me non leixar / en tan gran coita, ..., andar||297.16 e, mia sennor, vel por mesura ja, / entendede en qual coita me ten / o v[oss],’a[mor||300.16 e coidei eu enton / que maior ben non avia ja i, / e ora ja direi-vos que mi aven: / ... ||301.1 Tan muit’á ja que non vi mia sennor / e tan coitado fui, poi-la non vi||306.14 porque desejo de vee-los seus / ollos tan muito que non guarrei ja||307.8 porque me Deus ja todo fez veer / per quant’eu logo dever’a morrer||311.4 e non querria ja mellor / de lle falar e a veer / e nunca outro ben aver||314.13 ca muit’á ja que ll’eu sempre roguei / por outro ben, e non mi-o quis El dar||316.10 ca ela ja non m’á ben de fazer||316.12 nen rog’a Deus eu ja por outra ren / senon por morte que me dé por én||316.15 ca per al ja eu esto ben o sei, / ca mi-o faz Deus e mia sennor saber||317.5 que este mund’é ja tornad’en al / que todo prez teen ora por mal||317.15 E de min an ja muito posfaçado / porque saben ca lle quero gran ben||318.16 e assi moiro po-la veer ja / come se dela [ben cuidass’aver:||319.3 ũa dona de que ja sei / que nunca posso ben aver||323.12 pero quen s’én quiser sair / sera ja quite d’ũa ren / du a non vir, de veer ben||323.17 mais porque sei eu ja o mal / que ven end’a quen s’én va’i||326.4 é ja assi, amigos meus: / ...||326.16 mais mia fazenda ja assi é||328.15 E, mia senhor, ja vos sempre diran, / se eu morrer, que culpa avedes i||330.2 E ja por én chorei||333.10 – Ja vos dixi quanto vos én farei||333.16 – Ja vo-lo dixi, e direi outra vez||335.4 mais ja por voss’amor / farei-lh’eu ben||336.4 E ja m’eu aquesto vou aprendendo / e ora cedo máis aprenderei||339.12 e, pois que ja no[n] á prez nen valor / eno mundo, d’u se foi mia senhor, / Deus me cofonda se eu i guarir!||340.6 pero mi pes, ei-a ja de servir.||342.4 Ar cuido no meu coraçon / que ja per cuidar morrerei||353.2 quero-ll’eu ja sofrer tod’outro mal / que me faça||353.14 mas, de pran, esto non sofrerei ja||356.9 nen ei én pavor / nen ja per outr’enqua[n]t’eu vivo for||357.7 Con mui gran coita non tenh’en ren ja, / senhor, mia mort’...||360.21 mais non ajan én cura, / ca ja per min non saberan máis én||361.20 mais, se menti, ja Deus non me perdon||365.10 mais, pois m’El foi guisar / de vos veer, ja veerei / prazer por quanto pesar vi||366.9 E, pois m’ora tal coita dá / o voss’amor u vos veer / posso, queria ja saber / eu de vós||368.17 e acho ja razon / como a veja sen med’e con sén||369.2 Sennor fremosa, creede per mí / que vos amo ja mui de coraçon||371.34 ai travador, ja vos non travarei||376.17 e, se vos conveer d’alguen, / dissesse com’eu ja perder / tal ben non posso que me ven / de vós||379.13 des i sei que os que jazen ala, / nen un deles ja mal non sentirá, / tant’averan de a catar sabor!||382.9 Al vos er quero dizer que faredes, / pois que vos ja mal ei de conselhar||384.6 pois vos esta por que talhastes ja / morreo, por Deus [Senhor], por quen trobades?||386.10 mais eu ja, quer moira quer non, / os ollos verdes que eu vi / [me fazen ora andar assi]||386.14 Pero non devi’a perder / ome que ja o sén non á / de con sandece ren dizer||386.16 e con sandece dig’eu ja: / ... ||388.15 que ja máis nunca veerei / se non vir o parecer seu, / ca ja ceguei quando ceguei||389.11 trobei eu tanto e tanto a servi / que ja por ela lum’e sén perdi||390.9 E ja m’eu consello non sei, / ca ja o meu adubad’é||390.10 E ja m’eu consello non sei, / ca ja o meu adubad’é||390.17 E ja eu non posso chorar, / ca ja chorand’ensandeci||390.18 E ja eu non posso chorar, / ca ja chorand’ensandeci||390.25 E ja o non posso negar||391.8 Pero ja non posso guarir||391.9 ca ja cegan os ollos meus / por vós||392.11 mais eu por alguen ja mort’ei de prender, / que non vej’, ...||394.1 A mia senhor ja lh’eu muito neguei / o mui gran mal que me por ela ven / e o pesar||394.4 e des oimais ja lho non negarei||394.10 por ela e, se me cedo non val, / eu ja oimais non lho posso negar||395.1 Gran sazon á que eu morrera ja / por mia sennor desejando seu ben||395.4 mais ar direi-vos o que me deten / que non per-moir’, e direi-vo-lo ja||395.6 falan-me dela e ar vou-a veer / ja-quant’, [e] esto me faz ja viver||395.10 e vou vivend’a gran pesar d’Amor, / e direi ja por quanto viv’assi||395.13 Non viv’eu ja se per aquesto non||396.16 e vej’as casas u ja vi alguen, / per bõa fe, que me nunca fez ben||397.14 E nunca ja poderei aver ben, / pois que Amor ja non quer nen quer Deus||398.19 mais, pois que ja non posso guarecer, / a por que moiro vos quero dizer||402.16 senhora, dized’ora ja / se poderia de vós aver [ben||403.8 porque sei que ei tal coit’a sofrer / qual sofri ja outra vez, mia sennor||403.13 ca mi avẽo assi outra vez ja, / mia sennor fremosa, que me quitei / de vós||407.18 E, quando falo, ren / ja non sei que me digo nen que non||407.24 E por aquesto ben vej’eu que non / posso fazer a cantiga tan ben / porque ja soo fóra de meu sén / chorando cativ’, ...||407.26 e meu coraçon / ja non sab’al fazer senon cuidar / en mia sennor||408.2 – [D]izen, sennor, ca dis[ses]tes por mí / que foi ja temp’e que foi ja sazon / que vos prazia d’oirdes enton / en mí falar||408.2 – [D]izen, sennor, ca dis[ses]tes por mí / que foi ja temp’e que foi ja sazon / que vos prazia d’oirdes enton / en mí falar||408.4 que vos prazia d’oirdes enton / en mí falar, e que non é j’assi||408.17 – Non vos á prol, amigo, ca ja sei / o por que era todo voss’amor||409.3 mais, pois-lo ei, ja o non cuidaria, / ca me non sei nen posso defender||410.3 Quantos oj’andan eno mar aqui / coidan que coita no mundo non á / senon do mar, ne[n] an outro mal ja||412.9 ca, pois eu ei tan gran coita d’amor / de que ja muito non posso viver, / muit’é ben saberen, pois eu morrer, / que moiro con dereit’;...||414.8 E, por esto que me disso, cuidou / min a guarir, que ja moiro||420.11 mais ja graci-ll’-ei, / pois ei gran coita, que me dé maior, / ..., mui cedo||424.2 Por mal de mí me fez Deus tant’amar / ũa dona que ja per nen un sén / sei que nunca posso prender prazer / dela nen d’al||427.3 mais trage ja o alvaraz ficado, / Fernan Furado, no olho do cuu||430.15 Pois ja entendo que guisada ten / Amor mia mort’, ...||431.16 nen sei de mí ren al / senon atanto que eu sofr’, atal / coita d’amor qual vos eu direi ja||434.1 Sennor fremosa, ja perdi o sén / por vós e cuido mui ced’a morrer||434.8 E de morrer por vós, sennor, ben sei / que me non posso ja per ren partir||436.20 pero ben sei ja / que desta coita morte prenderei / por vós||443.13 [C]uidand’[en] ela ja ei perdudo / o sén, amigo, e ando mudo||444.14 Amo-vos tant’e tan de coraçon / que o dormir ja o ei perdudo||447.4 e ja perdud’ei, / de quant’al avia, sabor||447.8 [E] cuidando, des que vos vi, / en vós, senhor, perdud’ei ja / o sén||448.3 e perç’eu ja o sén / e direi-vo-lo que mi vai fazer||448.16 E tod’aquesto non poss’eu sofrer / que ja non moira||450.6 que guarde ben mia senhor, / ca ja [son] eu treedor / se se ela quer ir migo||464.15 mui ben seede fis / que nunca eu sen cuidado / én viverei, ca ja Paris / d’amor non foi tan coitado / nen Tristan||466.13 sen vosso ben, / que tant’ei desejado / que ja o sén / perdi por én||475.15 mais, pois vo-lo ja outroguei, / chamen-vos «Almiral Sison»||477.9 «Pois-las guerras [ja son i], / ai, que coteife pera a carreta!»||478.36 ca eu foi ja marinheiro / e quero-m’oimais guardar / do alacra||478.42 pecado / i á, ja me i pod’enganar / que me faça ja falar / en armas||478.43 pecado / i á, ja me i pod’enganar / que me faça ja falar / en armas||479.11 A Maior Moniz dei ja outra tamanha, / e foi-a ela colher logo sen sanha||479.15 e ja i as colheron na montanha||481.7 que este furto fez ũu romeu / que foi [ante] ja outros escarnir||484.24 Muito foi ledo, ... / quando se viu daqueles passos fóra / que vos ja dix’, ...||486.6 logo tenho i que non dissera ren / e era ja quite de todo ben||496.1 Oimais quer’eu ja leixa-lo trobar / e quero-me desemparar d’amor||498.18 er sabe mui ben [ja] / que nunca vos mereci por que tal / morte per vós ouvess’, ...||504.9 e melhor mi sera / de morrer por vós ja||506.1 Pois mia ventura tal é ja / que sodes tan poderosa / de min, mia senhor fremosa||508.5 que nunca mi valha Nostro Senhor / se ant’eu ja non queria morrer / e se mi non fosse maior prazer||510.15 E, pois vos Deus nunca fez par / de bon sén nen de ben falar / nen fara ja, a meu cuidar, / mia senhor e quanto ben ei, / ..., / erades bõa pera rei||521.14 A por que mi quer este coraçon / sair de seu logar e por que ja / moir’e perdi o sén e a razon||522.5 rogo-vos ora que, ... / ..., lhi queirades tanto rogar / que se doia ja do meu mal||523.4 A tal estado mi adusse, senhor, / o vosso ben e vosso parecer / que non vejo de mí nen d’al prazer, / nen veerei ja, enquant’eu vivo for||523.9 porque tamanh’é o meu mal / que non vejo prazer de min nen d’al, / nen veerei ja||523.12 E, pois meu feito, senhor, assi é, / querria ja mia morte||523.14 pois que non / vejo de mí nen d’al, nulha sazon, / prazer, nen veerei ja, per bõa fe||524.3 con gran coita, senhor, vo-lo direi / porque me vejo ja por vós morrer||529.13 E, se vos vir, pois que ja moir’assi, / non devedes ende pesar aver||531.1 Ora, senhor, non poss’eu ja / per nen ũa guisa sofrer / que me non ajan d’entender / o que eu muito receei||531.14 ca, par Deus, non ei ja poder / que en min non possa veer / quen quer que me vir des aqui / que vos sei eu, por mal de min, / senhor, melhor ca min querer||536.4 se m’agora quisessedes dizer / o que vos ja preguntei outra vez||540.14 ca de me matar Amor non m’é greu, / e tanto mal sofro ja en poder seu||548.13 ca ja da mor- / t’ei praz[er] e nen un pavor||548.20 por én conor- / t’eu non ei ja senon da mor- / t’, ende sõo desejador||555.9 teede ja por ben, senhor, / por Deus, ... / de vos querer de min doer / ou de me leixardes morrer||555.15 tẽede ja por ben, / senhor, ... / de vos querer de min doer / ou de me quererdes valer||556.4 Senhor, que mal vos nembrades / de quanto mal por vós levei / e levo, ben o creades, / que, par Deus, ja poder non ei / de tan grave coita sofrer||559.20 e, pois ei coita sobeja, / praz[a]-vos ja que vos veja / no ano ũa vez d’un dia||560.14 mais tolhe-m’end’o coraçon poder, / que me forçou de tal guisa, senhor, / que sén nen força non ei ja de min||564.29 «Nen o meu», dixi-lh’eu, «ja, / senhor, non se partirá / de vós, por cujo s’el ten»||566.17 non tenh[o] eu ja i se morte non, / e vós perdedes mesura en min||571.3 mais ja cuidei / mil vezes no meu coraçon / que algur morreu con pesar||571.10 máis de mil vezes cuidei ja / que algur morreu con pesar||572.20 Mais, Deus, come pode durar / que ja non morreu con pesar!||574.1 Que muit’á ja que non vejo / mandado do meu amigo||575.6 diz-mi que é tan coitado / que, per quanta poss’avedes, /  ja o guarir non podedes||582.23 Por aquel namorado, / que fosse ja chegado, / louçana||591.18 – Ai amiga, eu ando tan coitada / que sol non poss’en mí tomar prazer / cuidand’en como se pode fazer, / que non é ja comigo de tornada||592.3 O voss’amig’, amiga, vi andar / tan coitado que nunca lhi vi par, / que a dur mi podia ja falar||597.8 Tanto mal sofre, se Deus mi perdon, / que ja eu, amiga, del doo ei||600.15 ca ja vos eu desemparei / en guisa, ... / que non [ei, de vos ben fazer, / ..., poder]||603.9 mais, pois ja esto passou esta vez, / fic’end’eu leda||610.18 e da mort’ei enveja / [eu] a tod’ome ou molher que ja morresse||612.4 ca d’outra sei eu ja por verdade, / a que vós atal pedra lançastes||612.9 ca d’outra sei eu ja ben por certo, / a que vós [a]tal pedra lançastes||614.4 pero me foi greu / o que m’el ja muitas vezes rogou||614.16 que o que m’el per vezes rogou ja, / que lhi faria end’eu o prazer, / [mais tolhe-m’ende mia madr’o poder]||615.6 por én ja morrerá, / e por aquesto m’é greu||619.23 E foi-s’end’el tan coitado / que tom’end’eu ja coidado||621.8 Non sei, amigo, molher que passasse / coita qual eu passo que ja durass’e / que non morress[e] ou desasperasse||624.8 El quis assi que foss’en seu poder, / u me podia nunca máis ben dar / (non ja en al, desto son sabedor)||625.8 E ja m’El tanto mal fez que non sei / ren u me possa cobrar diss’, ...||625.12 e, pois eu ja per tod’esto pas[s]ei, / nunca me pode ben nen mal fazer, / [nen ond’eu aja pesar nen prazer]||625.18 pois m’El pesar con tan gran coita deu / que nunca prazer no coraç[on] meu / me pode dar, ca ja non poderá||625.19 e, pois por min tod’esto passou ja, / nunca me pode ben nen mal fazer / nen ond’eu aja pesar nen prazer||626.1 Tal sazon foi en que eu ja perdi / quanto ben ouv’e non cuidei aver / que par podesse a outro ben seer||627.4 mais, pois m’eu guardar / non posso ja de por dona morrer, / catarei ja das donas a melhor||627.5 catarei ja das donas a melhor / por que, pois mi á de matar, m’at’Amor||628.2 De vós, senhor, quer’eu dizer verdade / e non ja sobr’[o] amor que vos ei||629.7 ca muit’á i [j]a gran peça / que foi sen mant’a concelho||630.13 E aqueles que ja dizen que é / por mí sandeu, ... / cada ũu deles no seu coraçon, / ..., / terrian meu amigo por sandeu||635.14 Se me Deus enton a morte non deu, / non ficou ja por min de lha pedir||636.2 Sempr’eu, senhor, mia morte receei / máis d’outra ren e ja, per bõa fe, / non a rece’, e vedes por que é||638.4 e non / aver eu ja d’outra cousa sabor / senon da morte||645.9 E ja m’el sabe mui ben mia manha, / ca sobr’el deit’eu toda mia sanha||653.3 O meu amigo que mi dizia / que nunca máis migo viveria, / par Deus, donas, aqui é ja!||667.7 Non vo-lo dix’eu por seu ben, / mais porque mi dis[s]era quen / no viu que ja non guarria||667.12 mais oi dizer / a quen o viu assi jazer / que tan coitado jazia / que ja non guarria per ren||681.21 quitade-vos vós de cuidardes ja / o que cuidades||683.8 ca lhi direi ca mui melhor ca mí / lhi quer’eu ja, nen ca meu coraçon||689.2 mais j’amigo non ei / a que ben queira||690.8 Pes a quen-quer e mate-se por én, / ca post’é ja o que á de seer||700.18 e venho-mi-vos én loar, / ca pugi ja assi o preito / e por aquest’ando leda||707.10 e morrera, mais ja non morrerei||711.13 E ja o praz’é passado, / que m’el disse que verria / e que mi avia jurado||713.14 Por lhi dar coita por sabe-lo seu / coraçon ben, que eu sabia ja, / m’encobri de máis sempr’, ...||713.15 e ja sera / mal pera mí, ca mal o per-fiz eu||716.6 Ja me feristes cen vezes por én||722.12 e ja me lhi ensanhei / porque o fez, e nunca el maior / pesar oio||722.24 mais el me mata porque quer morrer / por mí de pran e, do que m’é peior, / non pod’én ja o coraçon quitar||724.11 E a tal ome, amigas, que farei, / que as[s]i morr’e assi quer morrer / por aquel ben que nunca pode aver / nen avera (ca ja se lhe partio)||724.16 E amores tantas coitas lhi dan / por min que ja a morte mui preto está||725.23 e non me roguedes, ca o non farei / atá que eu veja que ja quer morrer||726.3 e diz que perdeu ja por mí o sén / e que o pos[s]’eu desensandecer||727.4 dizen-mi, ben vo-lo digo, / que é ja de min partido||736.10 Quen lhi dissess’atanto, / ca ja filhei o manto!||739.2 Se eu a meu amigo dissesse / quant’eu ja por el quisera fazer / ũa vez quando m’el veo veer||747.1 Amiga, quero-vos eu ja dizer / o que mi diss[e] o meu amigo: / ... ||751.7 – Dizede-lh’ora que se parta ja / do meu amor, onde sempr’ouve mal||758.2 Por Deus, amigas, que sera, / pois [j]a o mundo non é ren / nen quer amig’a senhor ben?||758.4 E este mundo que é ja?||758.19 ca des oimais non lh’é mester, / ca ja meus olhos viu alguen||758.24 E, pois que non á de valer / bon talho nen bon parecer, / parescamos ja como quer||760.8 [E] de pran non son tan louca / que ja esse preito faça, / mais dou-vos esta baraça||762.13 Sempr’avera Don Joan de Guilhade, / ..., amigas, das mias dõas, / ca ja m’end’el muitas deu e mui bõas||764.1 Par Deus, amigas, ja me non quer ben / o meu amigo, pois ora ficou / onde m’eu vin e outra o mandou||764.7 E ja cobrad[o] é seu coraçon, / pois el ficou u lh’a mia cinta dei / [...]||768.7 El disse ja que por mí trobava, / ar enmentou-me quando lidava||770.5 e jurei ja que, atá que o visse, / que nunca ren dormisse||770.16 ja o praz’é saido||771.16 mais ben se quite de meu preito ja, / ca nunca lhi vejo morte prender||772.6 mais vede-lo que vos digo: /  ja çafou!||772.13 Ja eu falei en folia / convosc’[e] en gran cordura / e en sén e en loucura||772.20 E dess’a folia toda /  ja çafou!||772.21 Ja çafad’é pan de voda, / ja çafou!||772.22 Ja çafad’é pan de voda, /  ja çafou!||773.6 Ca un amigo que eu sempr’amei / pediu-mi cinta e ja lha er dei||774.5 «Vĩide ja, ca ja vos perdoei, / mais pero nunca vos ja ben querrei»||774.5 «Vĩide ja, ca ja vos perdoei, / mais pero nunca vos ja ben querrei»||774.7 Perdoei-lh’eu, mais non ja con sabor / que [eu] ouvesse de lhi ben fazer||775.6 mais sei eu ben por quen s’o cantar fez, / e o cantar ja valria ũa vez||777.7 E, u eu moro, ja el non mora, / ca lhe defendi que non moras[s]e / ... ||783.3 ja non an coraçon / de dizer ben que soian dizer / [de vós]||783.7 non queren ja loar bon parecer||783.10 os trobadores ja van pera mal||783.11 non á i tal que ja sérvia senhor / nen sol [non] trobe por ũa molher||783.18 atender temp[o] e non se queixar / e leixar ja avol tempo perder||783.22 E os que ja desemparados son / de vos servir (...) / leixe-os Deus maa morte prender!||791.15 E, pois eu ei en vós tan gran poder / e averei enquant’eu viva for, / ja non podedes per ren ben a[ve]r / se non fordes de sanha sofredor||792.4 e non façades vós end’outra ren, / ca morr’agora ja por me veer||805.13 mais non queria por ela morrer / com’outros morreron no mundo ja||815.3 Vedes, amig[o], o que oj’oi / dizer de vós, ... / que amades ja outra e mí non||815.5 punharei ja de vos non querer ben / e pesar-mi-á én máis que outra ren||818.16 mais temo ja qual pesar averei||819.11 – Non mi-o digades, ... / ca sei eu ja pelo seu coraçon / mui ben que log’el [morto seria]||827.4 mais preit’é ja que non porra migo, / vedes por que||827.5 ca ja s’el perjurou / per muitas vezes que m’esto jurou||827.15 e por aquesto ja lhi ren non val / de me jurar, pois que me lh’as[s]anhei||829.5 Pois mandado non m’envia, / entend’eu do perjurado / que ja non teme mia ira||829.17 E ja qual molher devi’a / creer per nulh’ome nado?||829.21 Pois o que assi morria / polo meu bon gasalhado / ja xi por outra sospira||835.3 e meu coraçon ja pode folgar||835.4 e meu coraçon ja pode folgar / e dormir ja||835.7 ca ja non andarei / triste por vento que veja fazer||835.13 ca ja, cada que vir / algun ome de fronteira chegar, / non ei medo que mi diga pesar||847.4 mais, poi-lo eu ja vi, de coraçon / gradesc’a Deus que mi-o fezo veer||847.10 mais, poi-lo eu ja vi [e lhi falei], / gradesc’a Deus que mi-o fez[o] veer||847.16 mais, poi-lo eu ja vi, / gradesc’a Deus que mi-o fez[o] veer||849.9 pero non poss[o] estar / que non sérvia ja outra des aqui, / que veja ela ca poss’eu achar / quen sérvia||850.6 pero sei o que mi averra, / ca mil vezes o provei ja / e nunca o pud’acabar||850.20 e, pois mi Deus poder non dá / que vos desame, assi m’ei ja / vosc’a perder por vos amar||854.6 «Amigos, ben pode seer, / mais, quer lhi pes, quer lhi praza, ja non / me pos[s]’end’eu per nulha ren partir»||854.13 quer lhi pes, quer lhi praza ende ja, / se morto non, nunca m’én partirei||856.8 Ja meus dias assi ei a passar||857.20 E, pois m’eu for, mia senhor, que sera, / pois mi assi faz o voss’amor ir ja / como vai cervo lançad’a fugir?||859.3 Estranho mal e estranho pesar / é oje o meu de quantos outros son / no mundo ja||859.16 por én me[u] coraçon / non pode ja tanto mal endurar||860.4 e vedes per que o sei ja: / ... ||860.8 Encobride[s]-vos sobejo / de min, e ja o feito eu sei / e poridade vos terrei||863.9 atant’ei ja de vos veer sabor / que sol non vej’, ...||865.7 ca de tal guisa se foi a perder / que non podemos én novas aver / nen ja non anda na irmaidade||865.18 nen frade d’i ja a non conhocia||865.21 nen o abade [o]utros[s]i no estar / sol non queria que foss’i pousar, / e anda ja fóra da [a]badia||870.1 Bailemos nós ja todas tres, ai amigas, / so aquestas avelaneiras frolidas||870.7 Bailemos nós ja todas tres, ai irmanas, / so aqueste ramo destas avelanas||876.6 azemela e cama levavan ja por sua||876.8 [e], pero que ja fora cabo Valedolid’e / Escovar, doas muitas fezeron en Molide||880.2 Amigos, cuid’eu que Nostro Senhor / non quer no mundo ja mentes parar||880.17 ca saben ja que non an de morrer||882.3 O gran prazer e gran viç’en cuidar, / ..., no ben de mia senhor / mi-a fazen ja tan muito desejar||884.3 Pero mi fez e faz Amor / mal e non ei nen cuid’aver / ja per el ben de mia senhor, / ei muito que lhi gradecer||885.5 ca, ben sei, / se m’esta coita máis durar, /  ja mia vida pouco sera||886.12 non a veer, ca ja quit’é, / u a non vir, d’en al cuidar / nen de pagar-se d’outra ren||888.15 Ja de verdade / nen de lealdade / non ouço falar||893.18 ca en tal coita me vejo viver / que ja perdi o dormir e o sén||897.1 [Q]uen viu o mundo qual o eu ja vi / e viu as gentes que eran enton||897.24 e muit’á ja que m’en seu poder ten / ben de-lo temp’u soian amar||898.8 Ja m’eu quisera con meu mal calar, / mais que farei con tanto cousidor?||898.22 E meu trobar, aquesto sei eu ja / que non mi á prol senon por ũa ren||899.6 tanto me nembr’agora ja / come se nunca fosse ren||901.2 Ora começa o meu mal, / de que ja non temia ren||901.7 E ja dormia todo meu / sono e ja non era fol / e podia fazer mia prol||901.8 E ja dormia todo meu / sono e ja non era fol / e podia fazer mia prol||901.10 mais-lo poder ja non é meu, / ca o dem’agora d’A[mor] / m[e fez fillar outra sennor]||901.13 Que ledo me fezera ja / quando s’Amor de min quitou / un pouco que mi a min leixou!||901.16 Mais d’outra guisa me vai ja||901.22 ca eu, que o quige fazer, / non ei ja de que m’alegrar||902.15 E Deus, ... / ainda m’outro ben fara, / pois El quis que vos visse ja, / mia senhor||904.1 Ja eu non am[o] a quen soia / nen ei a coita que ant’avia||908.7 Ja por coita nen por pesar / que aja no meu coraçon / non me quer’eu muito queixar||910.21 Pero que ora, senhor, an / en vos veer mui gran sabor, / ja o pesar sera maior||911. mais sera o que Deus quiser, / ca o ben a dizer e[i] ja / ... ||912.9 Pero que oje no mund’al / [qu]e tanto deseje non á / como d’ir u a possa ja / veer||913.14 Ben vos digo que ante m’eu / queria ja siquer matar / ca lhi fazer nen un pesar||914.10 Tod’este mal quant’a min ven / nen a gran coita que sofri / por vós des que vos conhoci / non o terria ja en ren / se apos tod’aqueste [mal / eu atendesse de vós al]||914.16 sabor averia del ja / se apos to[d’aqueste mal / eu atendesse de vós al]||915.9 Nen un conselho én me sal / contra vós, ... / per que perça este mal ja||924.12 essa sei de coraçon ben querer / máis de qua[n]tos donas quiseron ben / nen querran ja||925.7 ca os leixa morrer con grand’amor, / desemparados de ben de senhor, / e ja com’estes min desemparou||926.9 e ja me trabalhei de os cousir, / e comecei log’enton a ri[i]r||927.19 e a desmesura por én / me faz tal mal que me non sei / con ela ja conselh’aver||928.10 mais farei-lh’esto ja: / ... ||941.15 mais, pois end’al ja non pode seer, / se viver, viverei, per bõa fe, / como vive quen á coita d’amor / [e non á de sí nen de ren sabor]||942.5 Se veess’én, ja lh’eu perdoaria||946.13 Tan grave m’é que non atendo ja / de vós senon mort’ou mui gran pesar||950.13 Do[s] que a guardan sei eu ja / que lhis non pod’ome ala ir||954.14 Ca vos fez mansa e de mui bon prez, / e ja en vós máis ben non poderá / aver, pois por que o rogades ja?||954.15 Ca vos fez mansa e de mui bon prez, / e ja en vós máis ben non poderá / aver, pois por que o rogades ja?||956.15 E ja eu muitos namorados vi / que non davan nulha ren por aver / sas senhores mal||957.16 mais dizede ja, que m’eu quero ir, / que prol á min guarir eu vós, senhor||964.9 ca todos andan cuidando en aver / e outra ren non queren cuidar ja||974.22 mais diga a seu marido / que a non guarde de min ja||976.24 e, se a vir, logo guarrei, / ca ja per aquesto guari||978.19 E de bon grado ja m’eu partiria / de vós, Amor, se ouvess’én lezer||978.24 e, pois sen vós non posso guarecer, / se me matassedes ja, prazer-m’-ia||983.13 ca, pois non vir meu lum’e meu espello, / ai eu!, / ja por mia vida non daria nada, / mia sennor||987.18 e por end’, a Deus grado, / ja o bon rei en seu pode-la ten||988.14 ca o dia que eu tal pesar vi, / ja, per quant’eu deste mund’entendi, / por fol tenh’eu quen por tal mundo chora||990.22 E pero, pois assi é ja, / façamos atal oraçon: / ...||991.15 Mais a min ja esto leixou / con que me posso conortar||994.7 E, sennor, ja perdi o sén / cuidand’en vós, e o dormir||995.4 e sei ja esto, se Deus me perdon: / ... ||995.10 e sei ja esto que passa per mí: / ... ||995.15 e, pois eu ja toda-las coitas sei, / d’ũa cousa sõo ben sabedor: / ... ||996.8 Como ll’eu quero ben de coraçon, / se llo dissesse, ben seria ja||999.16 e, pois é tod’en vosso sén, / fazed’o que quiserdes ja||1000.6 morrerei eu, meus amigos, por én, / ca ja perdi o dormir e o sén / polo seu ben||1000.14 e non ei / senon gran coita que m’ela deu ja||1004.1 Oimais, amiga, quer’eu ja falar / con meu amigo quanto x’el quiser||1006.3 e non queredes ja / que o veja, e el morr’, eu o sei, / por mí d’amor||1008.5 mais, a la fe, non ei end’eu pavor, / ca ja todas saben que sodes meu||1008.9 mais non sei oj’eu quen / me vos filhass’, e ja vos non val ren, / ai meu amigo||1008.15 e con tod’esso ja vos ren non val||1009.2 O que soia, mia filha, morrer / por vós dizen que ja non morr’assi||1009.9 O que morria, mia filha, por vós, / como nunca vi morrer por molher / ome no mundo, ja morrer non quer||1010.10 e, ante que moira ja, ũa vez / fale migo, [ / ...saberemo-lo que quer dizer||1011.1 O meu amigo novas sabe ja / daquestas cortes que s’ora fara[n]||1011.6 ou [o] fara, ou ja o feito ten||1011.20 ca o viron cuidar, e sei eu ben / que non cuidava ja en outra ren||1014.7 E gran sazon á ja, per bõa fe, / que el[e] meu ben podera aver||1018.2 O meu amigo, que xi m’assanhou / e que non quer ja comigo falar, / se cuidou el que o foss’eu rogar||1021.2 mais muit’á ja que vos vejo partir / de trobar por mí e de me servir||1021.8 Mui gran temp’á, e tenho que é mal, / que vos non oi ja cantar fazer / nen loar mí nen meu bon parecer||1021.13 Ja m’eu do tempo acordar non sei / que vos oisse fazer un cantar, / como soiades, por me loar||1022.8 e querrei-vos eu ja / mal por end’, e dizen-mi que verra / mui ced’;...||1026.3 e mui ben creo que ja co[n] el é||1031.4 mais, pois vos ja tant’aficades i, / faze-lo quer’e non farei end’al||1033.15 porque ei medo de mi crecer prez / con el com’outra vegada ja fez||1038.2 Quer meu amigo de mí un preito / que el ja muitas vezes quisera||1038.3 Quer meu amigo de mí un preito / que el ja muitas vezes quisera: / que lhi faça ben, e ja temp’era||1038.20 E, como quer que fosse, el querria / aver ja ben de min toda via||1047.15 mais a quantos eu ja souber / que veeren d’u el-rei for, / a todos eu preguntarei / [como vos vai en cas d’el-rei]||1048.3 quand’el veer, ja eu morta serei||1048.19 Ja non posso de morte guarecer||1050.8 Ja vos disseron por mí que falei / con outr’om’e que vos non tiv’en ren||1057.1 Senhor, non poss’eu ja per nulha ren / os meus olhos desses vossos partir||1058.1 Ja m’eu queria leixar de cuidar / e d’andar trist’e perder o dormir||1059.10 razon seria ja, a meu cuidar, / de mi fazerdes aver algun ben / ...de vós, senhor||1059.16 temp’era ja, lume dos olhos meus, / de mi fazerdes [aver algun ben / de vós, senhor||1064.4 Ai Deus, e quen mi tolherá / gran coita do meu coraçon / no mundo, pois mia senhor non / quer que eu perça coita ja?||1076. [E] tanto cuidei ja que non á par / en mia senhor se mi faria ben||1078.10 ja Deus Senhor non mi faça lezer / se oj’eu sei onde mi venha ben, / [ai mia senhor, se mi de vós non ven]||1084.5 mais Deus Senhor non mi faça lezer / se eu ja mui gran coita tenh’en ren||1086.13 E ant’eu ja [a] morte querria / ca viver com’eu viv’á gran sazon||1093.5 e, pois Deus quis que inda non morreu / e a vós pesa de lh’eu querer ben, / que me quera ja mal||1096.11 e, polos outros, que [ja] o leixaron, / quer matar min por esto, mal pecado||1096.13 ca sabe ja ca non sera vingado / nunca daqueles que se del quitaron||1097.10 mais de min ja ben sei [eu] / que non averia coita d’amor / [se esta dona fosse mia senhor]||1097.16 sei ja mui ben per min / que non averia coita d’amor / [se esta dona fosse mia senhor]||1099.11 ca de guisa me ten / o seu amor ja fóra de meu sén / que lhi quito quanto lh’eu demandava||1101.15 Que panos perdi de peso, / e outros ben bastoados, / que m’avian ja mandados!||1104.10 máis mi valera ja de me matar / eu||1108.8 entendo ja que nunca perderei / a maior coita do mundo que ei||1108.13 E por aquesto ja ben fis estou / d’aver gran coita no mund’e non al||1110.8 E aqueles que ja medo non an / que lhis faça coita sofrer Amor, / veen ant’elas e juran melhor / ou tan ben come os que amor an||1110.19 mais, quand’ar veen os que an amor, / ja elas cuidan que veen mentir||1112.8 ca ‘ssi fiz eu, mui gran sazon á ja, / por ũa dona que mi coita dá||1114.10 e gran temp’á ja, per bõa fe, / que non foi i ||1114.16 pois que tan muit’á ja, si Deus m’empar, / que non fui i [e por esto mi aven:||1116.3 ca ja eu dela querria aver / est’e terria-lho por grand’amor||1116.16 Atal foi eu, ca ja filharia / que sol quisesse comigo falar||1121.18 Pod’el tardar quanto quiser, / mais por jurar, quando veer, / ja vo-lh’eu non creeria||1126.15 Ja [eu, senhor], mi vos espedirei||1128.5 e ora ja non ei ren que temer, / ca ja m’ela maior mal non fara / do que mi fez per quanto poder á||1128.7 ca ja m’ela maior mal non fara / do que mi fez per quanto poder á, / ca ja i fezo todo seu poder||1128.10 ca non ousava, mais ja ousarei||1128.13 non mi pode dar / maior afan nen ja maior pesar / nen maior coita no meu coraçon / ca ja mi deu||1128.15 maior afan nen ja maior pesar / nen maior coita no meu coraçon / ca ja mi deu||1129.7 Per esta coita perdi ja o sén / e vós mesura contra mí||1129.15 e ben entendo mia fazenda ja / como mi vai||1134.14 Des que o vi en Julhan un dia, / ja me non leixan, como soia, / a Santa Maria ir||1142.8 Pois eu migo seu mandado non ei, / ja m’eu leda partir non poderei / de Bonaval||1146.15 Foi el fazer noutro dia / oraçon a San Servando / por s’ir ja d’aqui sa via||1156.15 e tenh’eu de que o vi ja / que lh’é [mui] gran ben, e el ten que non;||1159.8 Vivo coitada, par Nostro Senhor, / por meu amigo, que me non quer ja / valer||1173.3 ca tan ben está ja do meu amor / que nunca ja máis o pode perder||1187.4 pois que vos ja con outra preço dan, / com[o] ousastes viir ant’os meus / olhos, amigo, por amor de Deus?||1187.8 Ca [a] vós ben vos devi’a nembrar / én qual coita vos eu ja por mí vi, / fals’, ...||1187.16 mais, pois vos outra ja de min venceu, / com[o] ousastes viir ant’os meus / [olhos, amigo, por amor de Deus?]||1187.20 Non mi á máis vosso preito mester, / e ide-vos ja, por Nostro Senhor||1189.14 O que dissestes, se vos eu ar vir / por mí coitado, como vos vi ja, / vedes, fals’, acoomiar-xi-vos-á||1195.8 de vós mi faz [i] ũa parte ja, / e faz-m’outra de sí e de quant’á / e de quantos outros parentes ei||1197.9 – Juião, outros máis sabedores / quiseron ja esto saber de min||1201.9 A feito me ten ja por sandia, / que el non ven||1202.7 – E guardade-vos, filha, ca ja m’eu atal vi / que se fez[o] coitado por guaanhar de min||1202.9 E guardade-vos, filha, ca ja m’eu vi atal / que se fez[o] coitado por de min guaanhar||1213.9 e gradecer-vo-lo-ei, / ca ja m’end’eu o máis do preito sei||1229.4 – Por meu amig’, amiga, preguntar- / -vos quer’eu ora (...) / ... / se sabe ja ca mi quer outro ben||1231.12 – Amiga, med’ei de prenderdes i / pesar, ca ja m’eu vi quen fez assi||1231.19 ca nunca nos partirán ja, / se non per morte nos poden partir||1233. e fui ala e achei-o jazer / sen fala ja, e ouv’én gran pesa||1233.13 Dix’eu «oistes?» ja po-lo guarir, / e guareceu||1233.16 mentir-vos-á, ca ja xo el provou / con quantas viu||1238.9 E tan coitad’é, com’aprendi eu, / que o non pode guarir nulha ren / de morte ja se lh’eu non faço ben||1242.11 ca posto x’é ja / de morrer eu por el e el por mí||1243.16 – Ja vos eu dixi, madre, quant’i á||1244.14 e, pero vos mil vezes roguei ja, / sol non vos poss’esta ida [partir]||1246.8 – Tod’ess’, amiga, ben pode seer, / mais punharei eu ja de me vingar / do que m’el fez||1248.4 e el quer ja morrer / por mí d’amor||1249.4 ca de tal guisa me guardan del ja / que non ei eu poder de fazer ren / por el||1249.13 E, pero lh’eu ja queira des aqui / o maior ben que lhi possa querer, / ..., non lhi farei prazer||1250.15 e, pois que o ben ja / non soubestes sofrer, sofred’o mal||1265.15 semelha-mi a mí ja par de morrer||1267.4 Porque se foi meu amigo / sen o meu grad’alhur viver / e se foi sen o meu prazer, / ja non falará comigo / neũa ren que el veja / de quanto de mí deseja||1272.5 que perça ja de vós med’e pavor / e falará vosc’, amiga, melhor||1274.3 e de morrer á ja mui gran sabor||1274.6 – Non o avera enquant’eu viver, / ca ja lhi diss’eu que se partiss’én||1274.9 – Tenh’eu, amiga, que prol non vos á / d’o voss’amigo ja morrer assi||1281.5 e ja filharia, se m’eu quisesse, / de falar mig’, ...||1281.15 e ora jura que ja se quitasse / de gran sandic’en que m’ante falava||1281.22 En tal que comigo falar podesse, / ja non á preito que mi non fezesse||1289.4 e, louçana, irei, / ca ja i ést’o que namorei||1304.10 Ja jurei noutro dia, ... / que non foss’a la ermida se ante non foss’i||1317.16 ca per ali per u a fez reer / ja end’o nembr’está pera secar||1317.17 e máis valria ja pera queimar / que de jazer, como jaz, mal parada||1319.14 mais, se a quer desta sanha tirar, / a bõa fe lhe conven a jurar / que a non le[i]xe en neun tempo ja||1320.9 Mais, se decae, quen sera / que ja dereito nen razon / for demandar nen defenson / en tal meestre||1320.15 Ca o meestre entende ja, / se decaer, que lh’é cajon / antr’os que leterados son||1321.7 Eiceiçon tenh’eu ja / tal que vos ponha||1322.12 pero lhe manden, nunca m’oirá, / ca ja me disse que me non compria / d’ir per d’ant’el||1327.22 vós seeredes privado toda via / deste vosso beneficio [ja] / con oficio||1329.11 e, como s’én Joan’Eanes dol, / ja de vós perdeu vergonha e medo||1330.5 se m’el ben quer, meus amigos, en tal / que me queira ja mal, ma[l] lhi farei / padecer||1331.8 Pois me tenta de tal provo, / per que m’á ja esperado, / eu, ... / ..., / deitar quero eu [toda via / o mastique a Don Macia]||1332.6 per qual razon Don Foã[o], judeu, / a que ja talha foi posta no seu, / s’escusa sempre de vosco peitar?||1332.12 e Don Foã[o] ja per vezes deu / o que talharon, com’eu dou do meu||1332.16 – Don Josep, tenho-[o] por sen-razon, / pois ja fal vosc’en talha igualdade||1332.23 – [E]stevan da Guarda, per tal auçon / qual vós dizedes, foi ja demandado||1332.29 – Ja Don Foan, por mal que mi quer, diz / que nego quant’ei por non peitar nada||1332.36 – Don Josep, ja eu [son] certo [e] fiz / que do vosso non é cousa negado||1333.9 Non no posso end’eu partir, / pero que o ja roguei, / que se non queix’ende al rei||1333.21 é aquest’o feito tal, / Martin Gil, tan desigual, / e ja mui peior parece||1334.7 e, maestr’Ali, ... / d’Alvar Rodrig[u]iz punha de saber / se fode ja este mouro tan moço||1334.14 d’Alvar Rodrig[u]iz sab’ora como é / e se fode ja este mour’infante||1334.21 e, maestr’Ali, sab’i ora ben / d’Alvar Rodrig[u]iz, ... / se fode ja este mouro tan neno||1335.4 ja end’eu sei quanto saber queria / per maestr’Ali||1335.7 que ja tempo á que o mouro fodia||1335.13 ca maestr’Ali jura per sa fe / que ja d’Alvar Rodrig[u]iz certo é / que fod’o mouro como fode outr’ome||1335.20 ca maestr’Ali diz que dias á / que sabe d’Alvar Rodrig[u]iz que ja / fod’este mouro a caralho cheo||1336.20 mais vós, senhor, con ledo contenente / lhi devedes i logo a tornar / certa resposta, sen ja máis coidar, / u dis[s]er que vos serviu lealmente||1340.1 Ja Martin Vaasquez da estrologia / perdeu feuza polo grand’engano / dos planetas||1340.15 E ja de grado el renunçaria / sas ordĩis, per quant’eu ei apreso||1344.1 O que sé ja no pavio, / que me fez perder Pavia, / ..., / al m’er fez con sa perfia||1345.3 ca muit’á ja que non fig’i mia prol||1355.4 e da sela que lh’eu vi, rengelhosa, / que ja lh’ogano rengeu ant’el-rei / ao zevron||1362.7 nen lh’oirei o son, / ca ja non trag’a sela / de que riiu a bela||1363.2 Sela aleivosa, en mao dia te vi, / por teu cantar ja Rodrigo perdi||1363.8 e por ende te quero [ja] leixar||1372.1 Se m’el-rei dess’algo, ja m’iria / pera mia terra de [mui] bon grado||1372.5 e, se [i] chegasse, compraria / dona fremosa de gran mercado, / ca ja [a] venden, ... / como venderon Dona Luzia / en Orzelhon ora noutro dia||1376.20 Ainda eu outras manhas avia, / per que eu non posso ja muito valer||1382.21 jura que alçará voz a cantar, / que non á ja que dulte, mal pecado||1392.11 pois ja daquesto gran prazer avedes / de descreerdes||1394.12 por én vos quer’ũa ren dizer ja: / ...||1395.14 ca fodeu tanto que lh’enrouqueceu / a voz e ora ja non canta ben||1395.18 ca fodeu moç’e non canta ja assi||1398.15 E non á ja de sa morte pavor, / se non, sa morte máis-la temeria||1399.17 como alberguei non albergaria, / ca eu errei e ja m’escorecia||1403.7 e outra pissa ten ja amormada||1403.8 E ja ela é probe tornada / comprando pissas||1406.11 pois que ja tal é seu pecado||1410.10 eu oi ja que un ome d’Espanha / sobre peagen mataron aqui||1410.16 ca el ven quebrando con grand’ardura / con este mandado que oiu ja||1414.8 E des i, ja po-la nave quebrar, / aqui non dades vós ren polo mar / come os outros que i van enton||1415.26 ca ja d’amor e de prazer / non podestes vós máis fazer / ao comendador enton||1417.14 pero seguides os nossos mui ben / e ja ogan’i fezestes tenções / en razon d’un escarnho que filhastes||1418.2 Sei eu, donas, que deitad’é d’aqui / do reino ja meu amig’, ...||1420.8 – Joan d’Avoin, ja me cometer / veeron muitos por esta razon||1422.8 [E] pero que foss’este mouro meu, / ja me terria eu por desleal, / Joan Fernandez, se vos negass’eu / atal cousa||1426.19 que nunca eu achei [molher] tan grave / come Maria (e ja o provei) / do Grav’...||1427.14 Deu-mi o demo esta pissuça cativa, / que ja non pode sol cospir a saiva||1435.3 Martin Alvelo, / desse teu cabelo / ti falarei ja||1438.5 Ja a sela dana mal / e quebra o peitoral / per u se ten a fivela||1438.9 Ja sa sela vai usando||1440.47 ficou-vo-la pissa espida, / que ja xe vos desenfrea||1444.16 – Don Pedro, en como vos ouç’i falar, / [o]u ja vós ben non sabedes julgar, / ou dos outros ofereçon avedes||1449.12 mais vejo ja criatura / ond’eu non cuidei vee-la||1450.20 e entolha-xe-me riso, / ..., / pois ja sei que verran quando / for Judas no Paraiso||1463.22 Sanhudo ven contra el-rei ja, / ca, u foi mester, non chegou||1465.3 pela carreira de Mora, / u vós ja pousastes fóra / e convosco os de Touro||1468.4 por tod’outro ben / que Deus no mundo a outro pecador / fazer quisess’, eu ja, per boa fe, / ren non daria||1469.7 pois me non val trobar por mia senhor, / oimais quer’eu ja leixar o trobar||1469.16 ca d’outra guisa non posso aver [i] / conselho ja per esta razon tal||1474.7 e ela diz, ... / que, ... / que non quer ja sen clerigo viver||1474.19 ... / e ja tres clerigos pagados ten||1475.15 Ca, pois aqui cheguei, ja non diran / que non foi [...||1477.12 Ja vós doit’avedes!||1482.5 ja Deus no’me leixe entrar sobre mar / se, polo custo, queria filhar / o mercado que [e]l [á] algur feito||1484.5 E, pois que ouveran ja feita sa voda, / cuspiron as donas||1485.13 mais, Justiça, pois tan gran torto fez, / metede-a ja so ele ũa vez||1485.19 mais, Justiça, pois que as[s]i é ja, / metan-na so el||1486.14 E i o clerig’está ja / revestid’e maldizer-m’á / se me na igreja non vir||1488.23 De me coitardes fazedes mal sén, / ca non podedes ja, per nulha ren, / que per mí seja o preito juntado||1489.5 escud’a colo en que sev’un capon / que foi ja poleir’en outra sazon||1489.24 Se é aqui, saia desta maison, / ca ja os outros todos en Basto son||1489.54 venha Pachacho e Don Ro[i] Cabreira, / ..., / ca ja vos tarda essa gente da Beira||1494.3 Don Estevã[o], tan de mal talan / sodes que non podedes de peior, / que ja por ome que vos faça amor / sol non catades||1498.9 ca sei eu del ca ja non veerá / nunca prazer se o conde rein’á||1498.13 dest’é ja el ben quite de veer / mentr’o cond’assi ouver Santaren||1499.16 ca por outro casamento anda morto / d’ome o sei eu que o sabe ja||1505.11 Ponho que fez aleiv’e traiçon / e cousa ja per que dev’a morrer||1507.6 creceu a erva, / e per cabo sí paceu, / e ja se leva||1511.2 Martin jograr, ai Dona Maria, / jeita-se vosco ja cada dia, / e lazero-m’eu mal!||1512.3 Par Deus, infançon, queredes perder / a terra, pois non temedes el-rei, / ca ja britades seu degred’...||1512.11 e no degredo non á ja mester / nen ja da capa non ei a falar||1512.12 e no degredo non á ja mester / nen ja da capa non ei a falar||1513.17 metes-me ja por de mal conhocer, / mais eu non quero tigo pelejar||1514.18 mui ben entendo e ben vejo ja / como te pagu’, ...||1515.5 ca per trobar queres ja guarecer||1515.11 mais, poi-lo queres ja de ti partir, / ..., / Lourenço, nunca irás a logar / u tu non faças as gentes riir||1515.12 pois guarecer [queres ja] per trobar, / Lourenço, nunca irás a logar / u tu non faças as gentes riir||1516.3 e ja guarria, a meu cuidar, / se ora ouvesse que vestir / [...]||1516.6 e ja nulh’ome non se ten / por devedor de o ferir||1518.1 Dona Ouroana, pois ja besta avedes, / outro conselh’ar avedes mester: / ... ||1519.8 Quero-me ja maenfestar, / e pesará muit’[a] alguen||1519.14 quero-[o] ja maenfestar||1521.10 «Estender quer’eu mão / e quer’andar ja custos’e loução»||1524.9 E deste mal sempr[e] é mui coitado / e non guarra ja del se non ouver / ome que lhi dé quanto lh’é mester||1524.14 ca, pero muitos fisicos á aqui, / se lh’o corpo non aventuran i, / non guarra ja, ca jaz desacordado||1528.11 este poder ante tempo d’el-rei / Don Fernando ja lhi viron aver||1529.21 feriu tres peidos e determinhou / e conhoceu, ca ja non conhocia!||1531.8 – Don Vaasco, eu fui ja clerizon / e Degreda soia estudar||1531.25 oi dizer que trajeitou assi / ja ũa vez un rei en Portugal||1535.4 son d’outra terra, / ca ja eu [en eles] mentes meti||1535.14 E ja sobr’esto con muitos departi||1536.11 verdad’é que ja / non pod’aver el (assi se parou)||1536.14 As sas minguas maas son de pagar, / mais quen lhas poderia ja cobrar?||1538.1 Mia senhor, ja eu morrerei / en vosso serviç’, ...||1540.18 pero mi-o el-rei non mandou, / non entraredes ja oj’i||1544.20 ca ja os espitaleiros / por Amor non preguntarei||1545.22 se me por esto ferir á, / oje foss’eu ferido, / por que perdesse medo ja||1545.29 e ja eu lhi fogiria, / mais ei medo de m’acalçar||1546.1 Ja eu non ei por quen trobar / e ja non ei én coraçon||1546.2 Ja eu non ei por quen trobar / e ja non ei én coraçon||1546.3 e ja non ei én coraçon / porque non ei ja quen amar||1546.8 como lh’outra vez ja filhou / a cadeira u siia / o Filh’!||1558.4 «Ir-m’-ei, ca ja se deitarán»||1558.16  ... : «Ja m’eu deitar vou||1562.4 mais quer queimar, ca lhi foron queimar / en sa natura ja ũa vegada||1564.9 e vedes que oi, amigos, ja: / ... ||1569.29 pois vos ja venci / desta tençon que vosco cometi||1571.5 e direi-vos per que mi aven: / ca ja des antan’ei jurado / que nunca diga de mal ben||1574.29 ca assi fez[o] seu pai, / ca ja nen un boi non trilha / en Oscos||1583.23 – Pero d’Ambroa, vós máis [non] podedes / saber de min do que vos ja dix’én||1585.27 mais ũu deles, ... / ..., / ja s’enton a el chegar non podia, / atan mal dizia que lhe cheirava||1587.18 se dest[e] enverno mi ás a sair, / ja non guarras, meos da caentura||1588.20 e non na pode nulh’omen colher / na mão se j’a non acha jazer / ou quando ‘sté ou quando é leva[n]tada.||1591.3 e ja creer / non lho quig’eu per nulha ren||1593.7 E foi Deus ja de conos avondar / aqui outros, que o non an mester||1596.17 De como non entraron a Blandiz, / ..., / ja os quis Deus de morte guarecer||1598.4 Ben me cuidei eu, Maria Garcia, / ..., / que me non partiss’én de vós assi / como me parti ja, mão vazia||1606.2 Ora vej’eu que ést’aventurado / ja Pedr’Amigo e que lhi fez Deus ben||1606.4 ca non desejou do mund’outra ren / senon aquesto que á ja cobrado||1606.14 e que quer i as carnes marteirar, / ca deste mundo muit’á ja burlado||1608.8 ca ja outra vez, quando foi entrar / ena ermida velha Pedr’Amigo, / trobei-lh’end’eu||1615.10 quer’e[u] vos ja esto dar, / ca non tenho al tan aginha||1618.3 e non sera ja murzela nen veira / nen branca nen vermelha nen castanha||1620.5 Ja sobre min filhei o capelan||1620.20 Ca, poi-lo eu filhei / ja sobre min, verdade vos direi||1620.26 Farei-o, sen engano, / ca ja en min meteu do seu i ben||1623.7 e Don Lopo [Lias] diss[e] enton, / per bõa fe, que ja x’el melhor vira||1623.8 Ficou ja a dona mui ben-andante, / ca a loaron quantos ali siian||1625.8 Pera se lhi non poder perceber, / ja el tiinha prestes cabo sí / aquel espeto||1628.7 mais, d’el seer peior, de pran, / do que é, ja non á én poder||1630.7 Ja me por Pero Tinhoso preguntastes noutro dia / que vos dissess’eu del novas||1633.14 ja m’eu d’aqui non irei sen a capa||1639.22 Dizer-vo-lo ei ja, pois me vou||1644.8 ca muit’á ja que non comi / salmon, que sempre desejei||1644.11 mais, pois que o ach’ora aqui, / ja custa non recearei / que oj’eu non cómia, de pran, / ben da peixota e do pan||1651.10 vossa molher á bon drudo, / que fode ja en seu cabo||1651.16 vossa molher á bon drudo, / e ja non sodes maninho||1653.26 Aquel temp’avemos ja||1654.6 mais furtan-lho cada u vai maer, / e do perdon ja non lhi ficou nada||1656.7 Non me tem’eu ja de grand’espadada / que del prenda nos dias que viver||1664.13 mais se ja / per al non o pod’entender, / este pesar dizer-lho á||1669.14 e eu por én ja mi assanhando vou / de seu trebelho mao, que vezou||1670.16 Da capa velh’, Elvira, mi pesou / porque non é ja pera cas d’el-rei / a capa velh’, Elvira||1670.20 ca pera corte sei que non val ren / a capa velh’, Elvira, que ja ten / pouco cabelo||1672.18 nen conhocedes, mesquinho, que non / se pagan ja de quen faz o peior?||1675.2 Maria Balteira, que se queria / ir ja d’aqui, veo-me preguntar / se sabia ja-que d’agüiraria||1678.4 e, porque me non quer veer / pobre, lhi quer’eu ja melhor||1679.4 por tanto se non quer ja conhocer / a quen sab’onde ven e onde non||1679.17 e non quer ja por parente colher / un seu sobrinho que aqui chegou
O adverbio ja aparece con frecuencia asociado a outros adverbios temporais de simultaneidade (en secuencia continua ou discontinua), adquirindo, por veces, un carácter pleonástico (ja agora, agora ja; ja nunca, nunca ja; ja ora, ora ja; ja sempre, sempre ja)
7.11 – Cavaleiro, i aviltar / nunca ja m’oiredes||16.3 ei-vos ja sempr’a desejar / enos dias que vivo for||18.4 de que eu ja / nunca desejos perderei / nen al nunca desejarei / no mundo senon vós, senhor||18.20 que nunca eu de vós parti / meu coraçon, pois vos amei, / nen ja nunca o partirei / d’amar-vos||18.23 que eu sempre ei ja a desejar / ... / mia mort’, e vosso semelhar||20.14 Ca vos vi eu por meu mal, mia senhor, / por vos aver ja sempr’a desejar||20.19 Por meu mal foi, pois que vos ja sempr’eu / averei ja [e]no meu coraçon / a desejar||20.20 Por meu mal foi, pois que vos ja sempr’eu / averei ja [e]no meu coraçon / a desejar||28.17 non me prestou / quando ja agora aqui estou / u vos non poderei guarir||50.2 Vedes, senhor, pero me mal fazedes, / mentr’eu viver, ja vós sempre seredes, / senhor fremosa, de mí poderosa||52.8 Que nunca eu ja poderei / por vós tanta coita prender / que m’eu por én possa creer / se[m]pre voss’om’e quite non||52.22 E nunca vos eu ja irei / de mia fazenda máis dizer||53.12 senhor, nunca eu ja culpa averei / de non amar, ... / senon vós||54.18 se vós a min fezessedes perder / quanto ben Deus no mundo quis fazer / (que ja eu nunca por vós perderei), / por tod’esto non daria eu ren / se visse vós||57.2 Par Deus, mia senhor, enquant’eu viver / ja vos eu sempre por Deus rogarei / que mi valhades||58.15 ben cuido que j[a], a poder, / nunca averei de vos, melhor / do que vos eu quero, querer||60.20 E, se quiserdes, mia senhor, / algũa vez mentes meter / en qual vos Deus quis[o] fazer, / ja vos eu sempre gracirei||63.18 que mi non faredes maior / ben ja nunca, per bõa fe, / ca me fezestes, pois vos vi||66.2 Sennor fremosa, par Deus, gran razon / seria ja agora, se en prazer / vos caesse, de quererdes prender / doo de min||67.14 Mais pero, enquant’eu viver, / sempre a ja máis amarei / d’outra cousa||67.23 logo mi averei a quitar / de nunca ja cuita sentir / enos dias que eu viver||71.13 ca me seria mui mellor / de sempre de vós mal prender, / ..., / ca de prender ja sempre assi / de vós ben se vos foss’én mal||71.19 non faç’assi se non quiser, / ca ja eu sempre guardar-m’-ei / d’aver máis ben do que oj’ei / se per vosso mandado non||79.3 e ora ja este meu coraçon / anda perdudo e fóra de sén / por ũa dona, ... / que depois viro[n] estes olhos meus||80.26 mais agora ja per morrer, / se vos pesa, ou per viver, / se vos prouguer, vo-lo direi||82.27 ca sempr’en ela cuidarei / e sempr’en ela ja terrei / o coraçon mentr’eu viver||86.12 ca por al ben tenn’eu que non / querrian ja sempre viver / por tamanna cuita sofrer / qual sofr’eu no meu coraçon||93.9 E por én e por voss’amor / ja sempr’eu gran coit’averei / aqui enquant’eu vivo for||94.5 e sei / agora ja del ũa ren: / ... ||97.1 Ora non poss’eu ja creer / que omen per coita d’amor / mor[r]eu nunca||104.1 Quer’eu agora ja dizer / o que nunc’a dizer cuidei, / con sanha||104.26 Mui sen ventura per-serei / se lho agora ja negar, / pois vejo que moiro d’amor||107.40 senon porque ei de perder / vós, de vos nunca ja poder / veer nen convosco falar,||108.1 Agora me quer’eu ja espedir / da terra e das gentes que i son, / u mi Deus tanto de pesar mostrou||108.17 ca ja por al nunca me veerá / nulh’ome ir triste nen desconortado||108.23 mai[s] ora ja nunca me sera mal / por me partir delas e m’ir mia via||110.7 e, pois assi é, praz-mi con mia morte, ca non / ei eu ja nunca d’aver per vós deste mund’al.||113.2 – Vi eu donas encelado / que ja sempre servirei / porque ando namorado||147.6 por gran coita que d’amor ei / ja sempre doo averei / de quen dele coitado for||150.21 mais agora ja, por me máis coitar, / por ende me disse / que a nunca visse / en logar estar / que ll’eu non fogisse||152.18 que nunca ja tan coitado sera / ome no mund’, ...||154.7 Ja sempr’en coita viverei||160.20 E veede que cuita tal, / que eu ja sempr’ei a servir / moller que mi-o non quer gracir||162.6 mentr’eu viver, sempre lle ben querrei, / e sempre a ja «sennor» chamarei||167.14 É a que Deus fez por meu mal, / ca ja ll’eu sempre ben querrei||185.13 punh’en dizer, ca ja nunca direi / tanto de ben quanto lhi Vós fezestes||185.27 nen ar direi a dona nunca ja / por que moiro, que mi veer fezestes||187.13 mai-la dona, por que moiro, ben / lhi faz Deus tanto quant’eu ja per ren / nunca direi nen o seu parecer||191.11 Amor me faz viver en coita tal, / por vós, sennor, ... / qual eu ja nunca poderei mostrar / mentre viver||197.17 tolle-mi o corpo que ja nunca dia / éste, nen noite, que aja sabor / de min nen d’al||204.20 e por aquesto ei ja sempr’a viver / en maior coita que ante vivia||210.15 Pois me Deus tal ventura deu / que m’en tamanna coita ten / Amor, ja sempr’eu serei seu||213.26 com’aver a viver sen quen / sei eu ben no meu coraçon / ca nunca ja posso prazer, / u a non vir, de ren prender||216.4 ca faz-me tanto mal Amor / que eu ja sempr’assi ll’ei de rogar: / que El cofonda vós e vosso sén / e min, sennor||225.1 Des oje-mais ja sempr’eu rogarei / Deus por mia mort||225.7 E ja eu sempre serei rogador / des oje-mais pola mia mort’a Deus||235.7 e aquele perdi, / e outro tal nunca ja cobrarei||238.19 mais ar ajan de seu quen as loar / e a quen ajan por én desamor / com’a min faz aquela que eu ja / loarei sempre||241.11 e tan bon consello non poss’aver, / pois que non coido nunc’a veer ja / esta sennor, que por meu mal amei / des que a vi||252.16 ca por el, mentr’eu vivo for, / ei ja sempr’a fazer assi / a mia sennor mui gran pesar||253.2 Que partid’eu serei, sennor, / de nunca ja veer prazer / des quand’ora partido for / de vos falar e vos veer||288.5 Como partir-me de quanto ben ei / e saber ben ca, ... / ca nunca ja poderei gran prazer, / u vos non vir, de nulla ren veer?||300.5 e ora ja direi-vos que mi aven: / ... ||321.3 e, poi-la eu ja sempr’ei a sofrer, / non mi ten prol de vo-lo máis jurar||326.14 Non a amo, per bõa fe, / por nunca seu ben aver ja||345.7 ca me jurou que nunca se ja de mí partisse / e máis foron de cento mentiras que m’el disse||348.7 Por nunca ja ren saberen per mí / os que me veen por én preguntar / de que me veen en gran coit’andar, / juro-lles eu e digo-lles assi: / ... ||364.2 O meu Sennor [Deus] me guisou / de sempr’eu ja coita sofrer||365.4 mais, pois de vos veer / [Deus] guisou, ja agora verei / prazer por quanto pesar vi / des quando m’eu de vós parti / mui trist’, ...||365.16 mais, pois que m’ora Deus / [o] guisou, j’agora verei / prazer por quanto pesar vi / [des quando m’eu de vós parti]||368.1 Quer’eu agora ja meu coraçon / esforçar ben e non morrer assi||368.10 mais agora ja non / averei medo, pois ant’ela for||385.10 mais os meus olhos quer’eu ben / e ja sempre Deus amarei||388.17 e ja Deus nunca me perdon / se ben vejo nen se ben ei||389. sofrendo coita sempre a servi / e ora ja por ela ‘nsandeci||390.12 e sei mui ben, per bõa fe, / que ja sempr’assi andarei||396.5 e do seu ben nunca m’El outro desse, / ca ja sempr’eu veeria d’aqui / aquelas casas u mia sennor vi||396.14 Mentr’eu d’aquesto ouvess’o pode / ... / nunca én ja os ollos partiria||396.21 e, pero sei que me matar’Amor, / enquant’eu fosse d’aqui morador / nunca eu ja del morte temeria||397.13 E nunca ja poderei aver ben, / pois que Amor ja non quer nen quer Deus||398.13 escolleria, mentr’ouvesse sén, / de nunca ja morrer por nulla ren||411.5 e quero ja sempre coidar / en qual vos vi||432.14 E por aquesto nunca perderei / ja mui gran coita||435.1 Sennor fremosa, ja nunca sera / ome no mundo que tenna por ben / se eu por vós moiro||438.9 mais sabed’ora ja / que seria de me guarir mellor||465.15 E ja eu nunca veerei / prazer con estes olhos meus / de[s] quando a non vir, par Deus||483.20 E por end’é gran traedor provado, / de que se ja nunca pode salvar||493.14 mais [pel]o cavaleiro, / per sas armas e per com’er’arteiro, / ja sempre end’ela seera sinalada||493.21 e deu-lhi por én tal colpe de suso / que ja a chaga nunca vai çarrada||497.5 que vos servi sempr’e vos fui leal / e serei ja sempr’enquant’eu viver||564.17 mais ja vos ei de servir / sempr’e por voss’andarei||564.21 ca voss’amor me forçou / assi que por vosso vou, / cujo sempr’eu ja serei||578.16 e por én, senhor, vos mand’ora ja / que, ben quanto quiserdes des aqui / [fazer, façades enfinta de mí]||625.15 E ben nen mal nunca m’El ja fara||626.4 mais ora ja mi guisou Deus assi / que, ... / cobrei d’atender outro mui melhor / en todo ben de quantos outros vi||636.9 mais ora ja, senhor, non ést’assi / por aquesto que vos quero dizer: / ... ||643.4 ave-l’-ei ja sempr’a desejar||649.10 E rog’eu, meu amigo, aquel Deus que me fez / que nunca eu ja viva sen vós tan[t]’outra vez||714.1 Ja eu sempre, mentre viva for, viverei mui coitada / porque se foi meu amigo||741.9 e foi-vos veer / e ora ja non pod’aver prazer / de sí nen d’al se lhi per vós non ven||747.7 Nunca lhi ja creerei nulha ren, / pois tanto tarda, se Deus mi perdon||749.10 e ei que gradecer / a Deus ja sempr’o máis que poder / que m’El [fremosa fez:||757.7 Ja x’ora el das chagas morreria / se non foss’o grand’amor verdadeiro||760.5 ora vos par’e vos digo / ca nunca ja esse [preito] / mig’, amigo, sera feito||764.6 se m’el quisesse como soia, /  j’agora, amigas, migo seria||773.14 mais, se m’el outra demanda fezesse, / Deus me cofonda se lh’eu cinta desse, / e perder-s’-ia ja sempre [con] migo||774.6 «Vĩide ja, ca ja vos perdoei, / mais pero nunca vos ja ben querrei»||795.9 E, pois lhi Deus atal ventura dá / escontra mí, barata [el] mui mal / se nunca ja de meu mandado sal||801.5 E, se el falar / non poder ante comigo, / nunca ja ledo sera, / e, se m’el non vir, morrerá||803.13 [E] ja meu amigo nunca salra / de meu mandado nen de meu poder||806.9 ela ja nunca ben mi á de fazer, / mais sempre mal||809.14 «Senhor, ja nunca vos posso servir»||817.7 e nunca fazer al / senon cuidar como mi faz Deus mal / en me partir de nunca ja saber / vosso mandado, nen ũa sazon||837.9 e pesar-mi-á de coraçon, / e ja Deus nunca mi perdon / se menç’, ...||843.3 e ei-vo-l’ora ja de perdoar / porque veestes chorar ante min?||854.21 quer lhi pes, quer lhi praza, or’assi / seera ja sen meu grado, de pran||858.10 e quis que ja sempre eu vivess’assi, / en gran coita como sempre vivi||873.3 Nostro Senhor, e por que foi veer / ũa dona que eu quero gran ben / e querrei sempre ja, mentr’eu viver, / e que me faz por sí perder o sén?||894.1 [J]a eu, sennor, muitas coitas passei / sempr’atendendo ben que non prendi / de vós||904.11 mais ora ja non á i recado, / ca m’ei outra coita [d’amor maior]||907.7 De punhar de lhi nunca [ja] / querer algũa vez mi praz||907.13 De ja sempr’esta dona amar / per min non se pode partir||912.20 Esto soo non é d’oir: / que eu ja sempr’esta molher / non veja cada que poder||955.7 ca ja vos sempr’averei de querer / ben, e estas gentes que aqui son / teen que vos pesa de coraçon||967.11 mais, se cent’anos for seu servidor, / nunca lh’eu ja amor demandarei||975.9 mais nunca assi / sera ja mentr’eu vivo for||984.8 mais des agora ja, / por quanto mal me faz, ben me fara||987.9 a quen Deus mostrou tan gran maravilha / que ja no mundo sempr’an que dizer / de quan ben soube conquerer Sevilha / per prez [e] per esforç’e per valer||990.1 Ora ja non poss’eu creer / que Deus o mundo mal non quer||1023.5 e ora ja dizen-mi del que ven, / e mal grad’aja mia madre por én||1065.31 pois, sen ben-fazer, / vos ei ja sempr’a desejar||1067.2 Senhor fremosa, pois assi Deus quer / que ja eu sempre no meu coraçon / deseje de vós ben e d’alhur non, / rogar-vos-ei, por Deus, ... / que vos non pes de vos eu muit’amar||1067.15 E, pois m’assi ten en poder Amor / que me non quer leixar per nulha ren / partir de vos ja sempre querer ben||1125.13 Agora ja me partirei / de vós, senhor, que sempr’amei||1128.4 e ora ja non ei ren que temer, / ca ja m’ela maior mal non fara / do que mi fez per quanto poder á||1173.16 poi-lo coraçon ten en seu poder, / que nunca ja per ren no perderá||1211.19 Melhor mandado nunca ja, per ren, / daqueste, madre, non poss’eu oir||1225.4 mas ja Deus nunca mi perdon / se nunca eu vi tan amigo / d’amiga come meu amigo||1237.5 do rafec’ome que vai ben querer / mui boa dona, de que nunca ben / atende ja||1240.16 – Amiga, tal coita d’amor á sigo / que ja nunca dorme noite nen dia / coidand’en vós||1244.6 Nunca vos ja de ren ei a creer||1281.1 J’agora meu amigo filharia / de mí o que el tiinha por pouco, / de falar migo||1288.15 punharei sempre ja de vos servir / e desta ida mui leda verrei||1342.1 Ora é ja Mar[tin] Vaasquez certo / das planetas que tragia erradas||1345.11 ca enquant’eu poder veer os seus / olhos, meu dano ja nunca farei, / mais mia gran prol||1377.13 e tan grand’engano prês i / que, ... / ja nunca poderá valer / o meio do que deu por sí||1379.5 per quant’i fez Albardar, nunca ja / Orrac’Airas i outr’asconderá||1405.2 Don Estevã[o], en grand’entençon / foi ja or’aqui por vosso preito||1441.13 E por én seerei ja sempre do seu lado||1447.16 Se[u] sén e seu saber é tal / qual vos ja i agora contei||1453.6 per boa fe, ai mia senhor, / que me querades mal por én, /  ja vos eu sempre querrei ben||1476.28 e desses vossos narizes log’i / fic’o seu cuu quebrantad’assi / que ja sempre aja d’espanhoes medo||1493.5 non viron nunca ja outro tal pan / os vossos olhos||1506.15 mais ora ja un bon cantar farei / en que vos loarei toda via||1510.2 Martin jograr, que gran cousa, / ja sempre convosco pousa / vossa molher!||1513.4 des i ar filhas-te log’a trobar / e tees-t’ora ja por trobador||1517.8 E ja me nunca temerá, / ca sempre me tev’en desden||1517.11 des i ar quer sa molher ben / e ja sempr’i filhos fara||1519.4 gran sazon á que m’est’aven / e nunca i ja farei al||1527.16 E Airas Veaz non o seelou, / mais agora ja que-lho seelar||1529.7 e adormeceu, / e espertou-s’e cobriu-s’e peeu, / e or[a] ja máis guarido se sente||1532.17 «Bon grad’a Deus, ca ja agora averei / o ben por que andava en cuidado»||1536.2 Tantas minguas achan a Don Foan / que ja lhas nunca cobrar poderán||1536.6 verdad’é de pran / que ja el esto nunca er pod’aver||1553.19 [e] eu sõo certo por én / del, ... / que nunca ja, ... / pode veer, ... / a face do que nos comprou||1570.8 – Joan Vaasquiz, sempr’eu direi ja / de molheres moito mal u as vir||1570.11 ca, porque eu foi end’ũa servir, / sempre mi gran mal quis e querra ja||1570.31 ca enas molheres sempr’ouvo ben / e avera ja, mais pera vós non||1578.1 Ja lhi nunca pedirán / o castel’a Don Foan||1585.14 «Quen no assi visse / jazer peendo come se dormisse, / ja del mazela nunca perderia!»||1588.3 que tanto guarda seu corpo, de pran, / que ja de noite nunca ela man, / como as outras, na sua pousada||1588.5 e guarda-se, ja nunca tanto vi, / ca u man oje non marrá cras i||1598.9 Mais desta seerei eu escarmentado / de nunca foder ja outra tal molher / se m’ant’algo na mão non poser||1608.12 mais ora ja, pois m’el foi cometer, / outra razon lhi cuid’eu a mover / de que aja dous tamanho pesar||1608.21 tal escatima lhi cuid’eu dizer / que, se mil anos no mund’el viver, / que ja sempr’aja de que se vingar||1628.10 Pero lhi queira fazer Deus / dez tanto ben do que lhi fez, / ja nunca pode peior prez / aver per ren||1641.22 Nunca ja assi comerei / com’enton con el comi||1661.24 nen se saberia melhor guardar / de nunca ja con molher albergar / por non se riir del[e] o pecado||1678.6 ca diz que, mentr’eu alg’ouver, / que nunca ja sera molher / que mi queira por én peior
Ja tamén se combina pleonasticamente coas conxuncións mentre e enquanto, sempre asociado a verbos como viver, morar ou seer
1.32 e, mentr’eu ja for / vivo, cuido-vo-lo servir||26.7 Mentr’eu ja vivo for, amar-vos-ei||66.9 nen desejarei no meu coraçon / enquant’eu ja eno mundo viver||79.9 Porque a donzela nunca verei, / meus amigos, enquanto eu ja viver||138.4 ca nunc’ar pudi gran coita perder / nen perderei ja mentr’eu vivo for||175.11 por aver eu eno meu coraçon / mui grave coita ja mentr’eu viver||207.8 Máis, enquant’eu ja vivo for, por én / non creerei que o Judas vendeu||214.9 A min aven, a que quis Deus guisar / d’aver gran coita ja mentr’eu viver||218.9 E ben creede de pran que é ‘ssi / e sera ja enquant’ela viver||237.31 e servir-vos-ei ja mentr’eu viver||242.9 e dizer delas ben / por mia sennor, ... / que servirei ja mentr’eu vivo for||257.2 Estes ollos meus ei eu gran razon / de querer mal enquant’eu ja viver||301.8 Pero que m’ela nunca fezo ben / nen mi-o fara ja enquant’eu viver, / tan gran sabor ei eu de a veer / que, se a visse, sei eu ũa ren: / ... ||340.3 Oimais non á ren que mi gradecer / a mí a mui fremosa mia senhor / de a servir ja mentr’eu vivo for||689. nen o averei / enquanto viva ja, per ũa ren / ... ||741.15 e ora Deus por lhi fazer maior / coita sofrer, ja mentre vivo for, / mostrou-lhi vós, por que el perd’o sén||798.13 e querrei ja mentr’eu viver / esso que eu de viver ei||800.12 Muito per-podedes jurar / que, ja enquanto vivades, / que nunca de min ajades / amor||800.17 Esto podedes ben creer: / que ja enquant’eu viva for / non ajades de min amor||884.9 E pero m’el non quis nen quer / dar ben por quanto mal mi deu, / ja enquant’eu viver poder / ledo serei de seer seu||941.10 Ca outro conselh’eu de min non sei / senon viver, enquanto viver ja, / como vive quen á coita [d’amor<||948.19 ca, se cuidar i, ja mentre viver / ben cuido que as non possa dizer||955.10 e eu tenho ja enquanto viver / mui guisado de vos fazer pesar / [se vos pesa de vos eu muit’amar]||1037.4 se o poder fazer, / non dórmia ja mentre comigo for||1037.10 e meu amigo, pois pera min ven, / non dórmia ja mentre migo morar||1076.19 Par San Servando, mentr’eu ja viver, / por mia senhor cuid’, e cuid’a morrer||1108.2 Enquant’eu ja eno mundo viver||1448.31 ca leixou, con mal recado, / a Meestra tirar tanto / da tenda que, ja enquanto / viva, seera posfaçado

ja chus / ja ... chus loc. adv. temp. 'xamais, nunca'. Cf. ja máis
6.15 ja chus seu nome non direi, / ca a feito mi-a nomeei
6.7 e ela, que me faz perder / que mi-o non poden entender, / ja eu chus non a negarei
ja máis loc. adv. temp. 'xamais, nunca'
14.39 Ũa ren vos juraria, / e devede-lo creer: / que ja máis non amaria / se desta posso viver||19.6 quantos oje no mundo son / nen foran nen ja máis seran / nunca quiseron nen querran / nen queren gran ben a molher / com’eu vos quer’, ...||25.19 e ja máis, por vos non mentir, / macar [m’end’eu quisesse al non / queria o meu coraçon]||35.22 E, mia senhor, se eu ja máis en qual / coita vivo viver e me non val / morte, máis me valvera non nacer!||36.14 e a mí, por mi-o consentir, / me pode por ja máis aver||45.4 nunca per mí ja máis dev’a creer!||82.19 ja máis seu ben non averei / senon assi como mi-o ei||105.3 e máis, por que vo-lo ei eu ja máis a dizer:||117.4 e quen deseja muit’ata[l] moller / de que non cuida ja máis aver ben||142.18 Deus, com’ar poderon viver / eno mundo ja máis des i, / senon coitados come mí / de tal coita qual oj’eu ei / por vós, qual nunca perderei?||170.2 Preguntan-me por que ando sandeu, / e non lle-lo quer’eu ja máis negar||181.12 e ora moir’e praz-me de morrer / e non querria ja máis viv’andar||195.24 e por aquesto non / vi nunca máis prazer nen ja máis non / mi ar veerei||241.14-15 mais non viverei ja / máis des aqui, de pran, per nulla ren||269.14 e d’al me praz: que non saben por quen / nen o poden ja máis per mí saber||307.20 E, pois me non pod’a coita que ei, / nen Deus, matar, ja máis non morrerei||461.33 que nunca se trabalhassen / ja máis de o gua[re]ceren se o ben non agulhassen||552.9 nen ar atendo ja máis de vós al||557.14 Pois da máis fremosa de quantas son / [ja máis] non pud’aver se coita non||616.8 Pois vos non pudi veer, / ja máis non ouvi lezer||644.10 Des oimais non vos vaades se amor queredes migo, / ca ja máis non ar fui ledo meu coraçon, meu amigo||793.8 Vós catade per qual guisa sera, / ca non ei eu ja máis vosc’a viver||810.6 se mi queredes algun ben fazer, / se non, ja máis non vos poss’atender||840.17 E praza-vos, pois vosco quer andar / meu coraçon e nunca se par[tir] / de vós, sen[h]or, nen ja máis alhur ir||989.10 Tal companhon foi Deus filhar / no bon rei, ... / que ja máis non disse de non / a nulh’ome por lh’algo dar||990.21 o melhor Don Lopo, a la fe, / que foi nen ja máis non sera?||990.30 Amen! Amen! Aquest’amen / ja máis non si m’obridará!||1054.2 que vós ja máis quisestes viver / en Leo[n] e nos veestes veer||1080.14 nunca eu depois vi prazer / nen ja máis non o veerei||1089.20 E, se vos prouguer o que vos direi / e pois morrer, ja máis non morrerei||1212.6 non vi depois prazer de nulha ren / nen veerei ja máis se m’el non ven||1232.6 E ben vos digo, se el morr’assi, / que non viverei [ja máis] des ali||1233.4 «non me veredes ja máis des aqui»||1376.11 e, pois eu ja máis non posso valer, / quero-m’andar per u seja viçoso||1490.3 atant’ei gran sabor de a fazer / que ja máis custa non recearia||1498.21 prazer pois nunca Don Estevan viu / nen veerá ja máis en Portugal||1518.4 vós sodes mui fraquelinha molher / e ja máis cavalgar non podedes||1643.4 e, se algun feito fez desguisado, / non o fara ja máis se Deus quiser||1652.26 pois el diz que lhi non én chal / de dizeren del mal nen ben, / ja máis del non atenderei / bon feit’...
ja máis nunca / ja máis ... nunca loc. adv. temp. 'nunca xamais'
127.7 e meteu-m’El eno vosso poder / u eu ja máis nunca coita perdesse||139.4 por Deus, creede ca vos quero ben / e ja máis nunca m’outro ben façades||175.7 aquesta fezo desejar a mí / Deus por ja máis nunca coita perder||186.28 se souber que lhi ben quero, ben sei / que ja máis nunca me querra veer!||336.11 e por aquesto o jur’e o digo / que ja máis nunca seja verdadeiro||388.13 que ja máis nunca veerei / se non vir o parecer seu, / ca ja ceguei quando ceguei||446.15 E sempr’eu cuidei no meu coraçon / de lhi fazer serviç’e me guardar / de ja máis nunca lhi fazer pesar||484.28 ca non me mova d[aqu]este logar / se ja máis nunca cuidei passar Lora||493.23 que atal chaga ja máis nunca serra / se con quanta lãa á en esta terra / a escaentassen, nen con no azeite||557.3 Amor, en que grave dia vos vi, / pois que, tan muit’á, [a] que eu servi / ja máis nunca se quis doer de mí||564.5 en un fremoso virgeu / ũa fremosa pastor, / que ao parecer seu / ja máis nunca lhi par vi||761.15 e direi-vos que façades: / ja máis nunca mi-o digades||771.19 E ja máis nunca mi fara creer / que por mí morre, ergo se morrer||774.14 Este perdon foi de guisa, de pran, / que ja máis nunca mig’ouvess’amor||1014.9 E gran sazon á ja, per bõa fe, / que el[e] meu ben podera aver / e ja máis nunca mi-o ousou dizer||1515.4 rogo-te que nunca digas meu son / e ja máis nunca mi faras pesar||1515.20 ja máis nunca teu cantar oirei / que én non ria mui de coraçon||1553.13 que eu sõo certo, ... / ..., / que, ... / que ja máis nunca veerá / en nen un temp’a face de Deus||1553.16 El fez sempre mal e cuidou / e ja máis nunca fezo ben||1576.3 Ja máis nunca quedamos, andando vias, / por partir comendas e benfeitorias
200.18-19 ca me fez ela mui gran coit’aver / de que ja máis non sera sabedor / nunca per min||325.5  ja máis por coita nunca ren darei||352.3-5 De mort’é o mal que me ven / muit’e tan grave de sofrer / que ja máis enquant’eu viver, / ..., /  nunca me pode toller al / mal nen gran coita||459.12 e quen estes mata, a ren creede ben sen dultança, / que ja máis en este mundo nunc’avera vingança||1398.24 E se mi Deus a mí desse poder / qual oj’el á, pois morrer, de viver, / ja máis morte nunca temeria
máis nunca ja / máis nunca ... ja loc. adv. temp. 'nunca xamais'
767.13 Máis nunca ja crea molher / que por ela morren assi
1232.26 – Amiga, per ceos é quant’eu ei / de mal, máis nunca o ja cearei
nunca ja máis / nunca ... ja máis loc. adv. temp. 'nunca xamais'
177.4 Ca, Deus-lo sabe, poi-la vi, / nunca ja máis prazer ar vi, / per boa fe, u a non vi||281.16 ca, pois ali non morri con pesar, / nunca ja máis con pesar morrerei||827.3 Jurava-m’oje o meu amigo, / por tal, madre, que lhi perdoasse, / que nunca ja máis se mi as[s]anhasse||961.20 de nunca ja máis mi parecer ben, / porrei mig’eu de lhi ben non querer||1007.22 eu post’avia no meu coraçon / de nunca ja máis neũu ben fazer||1173.4 ca tan ben está ja do meu amor / que nunca ja máis o pode perder||1242.14 ca, poi-lo souberen, el partid’é / de nunca ja máis viir a logar / u me veja, tanto m’an de guardar||1245.15 ca jurei, tanto que fostes ido, / que nunca ja máis vos fezesse ben||1254.2 Eu, louçana, enquant’eu viva for / nunca ja máis creerei per amor||1254.4  nunca ja máis per amor creerei, / pois que mi mentiu o que namorei||1322.8 Por tal juiz nunca ja máis sera / desembargad’este preito que ei
321.10 e ve[e]d’ora que faredes i, / ca nunca vo-lo ja máis jurarei||900.17-18 e nunca no mundo prazer / des aqui ja máis aguardar||1032.18 ca, se a verdade poder osmar, / nunca veredes ja máis u eu for||1656.11-12 nen m’ar tenh’eu de nunca del prender / ja máis bon don nen bõa espadada
por ja sempre loc. adv. temp. 'para sempre, perpetuamente'
188.14 que lle Deus deu / por ja sempr’a min mal fazer
ũa vez ja loc. adv. temp. 'definitivamente, de vez'
593.14 mais morte m’é de m’alongar / de vós e ir-m’alhur morar, / mais pois [s]e[n] vós ũa vez ja||900.14 e quisera ante sofrer / mort’ũa vez ja ca ficar / vivo por aver a estar / a tan grave pesar veer||1247.21 Vós non catades a ben nen a mal / nen do que nos pois daquest’averra, / senon que pas[s]’o vosso ũa vez ja

ja que / ja ... que loc. conx. caus. 'porque'
81.8 E, ja que m’end’a partir ei, / esto pod’ela veer ben||237.15 E, ja que vos comecei a dizer / ben que vos quero, ... / sennor fremosa, quero-vos rogar / que vos non pes, por Deus, de vos veer||355.9 mas ja que moir’, assi Deus me perdon, / os que viveren, ... / praz-me muito porque non s[aben] r[en / de que moiro||357.16 e, ja que moiro por vós, assi é: / ... ||419.3 e, ja que ést’assi, / ..., / gradesc’a Deus que me faz a maior / coita do mund’aver por mia sennor||432.17 e me dizer, ja que morrerei / [que lle fiz ou por que me quer matar]||566.12-13 quered’ora, senhor, vel por Deus, ja / que en vós pôs quanto ben no mund’á, / que o ben sábia||694.3 mais, ja que o sei, e por Santa Maria, / e que farei eu, louçãa?||898.25 per queixar om’a gran coita que á, / ja que lezer semella que ll’én ven||926.15 E ja que vos no iferno falei, / senhor fremosa, ena coita d’aqui / que por vós ei, vedes quanto entend’i / e quanto dá||933.13 E ja que per mí sabedes / o ben que lh’eu sei querer, / por quanto ben mi queredes / mandade-mi-o ir veer||1067.7 E ja que eu sempr’a desejar ei / o vosso ben e non cuid’a perder / coita senon per vós ou per morrer, / por Deus, oide-m’, ||1324.5 ja que se vai o ricome, / varon, vaa-s’en ora boa!||1674.15 E, ja que lhi vós amor demostrades, / semelh’ora que lhi sodes amigo
616.3-4 mais ora ja, des aqui, /  que vos vejo, folgarei / e verei prazer de mí

O adverbio ja tamén participa nalgunhas frases aseverativas (‘sen dúbida, certamente’) formadas arredor do verbo aver coa negación e mais co adverbio i e o indefinido al
e al non á ja i
733.8 Rogades-me vós mui de coraçon / que fale vosc’, e al non á ja i
(e) non á ja i al
495.24 E certo podedes saber / que, pero s’o meu tempo sal / per morte, non á ja i al, / que me non quer’end’eu doer
460.19 mandade log’est’, e non á ja i al: / ...
ja i al non á
941.7 Des u vos vós fordes, ja i al non á, / por Deus, amigo, mais eu que farei?