v

Glosario

[últ. rev.: 19/02/2019]ImprimirAlternar visualización dos exemplos
vida s. f.
1. 'vida'
10.18 Quen-quer x’esto pode veer, / e máis quen mego vid’ouer||34.15 de tal vida non poss’eu aver grado||37.20 da que me faz tan longada- / -mente viver, e coitada / vida||108.65 Assi / quer[r]ei / buscar / viver / outra vida que provarei||110.10 ca, pero mia vida máis podesse durar, / vergonh’á ja d’assi antr’as gentes andar||131.21 Pois m’esto faz e matar non me quer, / por que ll’ei eu tal vid’a gradecer?||150.8 nen vida longada / non mi á min mester||171.3 e vivo con el ũa vida tal / que ja mia morte seria melhor||275.10 ca lle daria / máis longa vida||294.6 vejo eu i quen trage mia mort’e mia vida||294.20 se vos pesar mia morte e vos prouguer mia vida||294.21 se vos pesar mia morte e vos prouguer mia vida||424.13 ca melhor m’é ca tal vida viver / e ca meu tempo tod’assi passar||551.28 «di verdade, / papagai, por caridade, / ca morte m’é esta vida»||561.40 que mi quera dar guarida / de mort’ou de melhor vida||567.16 e catade / qual vida vivo coitada||569.2 Senhor, eu vivo coitada / vida des quando vos non vi||569.13 Eu vivo por vós tal vida / que nunca estes olhos meus / dormen, mia senhor||598.8 ca non á mester / de tal vida avermos de passar||610.9 que oimais non é nada / a vida que fazemos||625.2 Non quer’a Deus por mia morte rogar / nen por mia vida, ca non mi á mester||634.25 E queira El, senhor, que a mia vida, / pois per vós é, cedo sej’acabada||634.28 ca pela morte me sera partida / gran soidad’e vida mui coitada||638.1 Estrãia vida viv’oj’eu, senhor||638.8 e fazer-me Deus, morrendo, viver / en tal vida, qual mi oides dizer||638.21 Quanto mal, [mia] senhor, per bõa fe, / á en tal vida?||858.17 mais deu-me vida a pesar de min||885.5 se m’esta coita máis durar, / ja mia vida pouco sera||959.8 E mia vida non a devo chamar / vida, mais mort’a que én eu passei / sen mia senhor||959.9 E mia vida non a devo chamar / vida, mais mort’a que én eu passei / sen mia senhor||959.11 ca nunca led’andei / e non foi vida, mais foi gran pesar||959.18 e esta vida foi tan sen sabor||960.7 ca non é vida viver sen prazer||960.12 esses dias mi cont’El, se quiser, / que eu con ela viver, e máis non / de mia vida||960.14 mais non vos contarei / dos dias que a meu pesar passei, / ca non foi vida, mais foi perdiçon||960.15 ca non é vida viver om’assi / com’oj’eu vivo u mia senhor non é||983.13 ja por mia vida non daria nada, / mia sennor||1048.6 ca, se souber com’eu por el morri, / sera mui pouca sa vida des i||1065.18 ca mi seria mui melhor / mia morte ca mia vid’en tal / que fezess’i a vós prazer||1118.1 A sa vida seja muita, / deste rei de Portugal||1238.15 Dizen que é por mí coitad’assi / que quantas cousas eno mundo son / non lhi poden dar vida se eu non||1411.15 Sempre De[u]s por sa vida rogarei, / e dereit’é que todo-lo façamos||1440.40 Don Domingo, vossa vida / é con pea||1449.21 mais non coidei en mia vida / que camela se juntasse / con bodalh’...||1468.9 e pois non ousass’ir / u ést’aquela que sa vida ten / en seu poder||1497.18 ben esmolou en sa vida quen deu Santaren ao conde||1552.16 E, pois el sa fazenda tan mal cata / contra elas que faz viver tal vida / que nen del nen d’outren non a[n] guarida||1665.6 ca noutro dia quand’eu entrei i, / ben vos juro, que tem’a vida, vi / a Peixota su u[n] leito jazer
2. 'comida'
1439.6 Eu con os apartados fui enton i / apartado da vida, e non comi||1530.7 e nunca vistes molher dessa guisa / que máis limpia vida sábia fazer