v

Glosario

[últ. rev.: 17/07/2022]ImprimirAlternar visualización dos exemplos
vos pron. pers. átono de P2 'vos'
Con algúns verbos como querer ou fazer a función do pronome vos admite en certas estruturas dúas posíbeis interpretacións, como CD ou ben como CI.
1. Complemento directo
1.15 de tod’al fui quitar / senon, de vos servir, punhar||1.39 cofonda-vos por én quen ten / en seu poder máis ca m’ar [vi]||7.16 [... -edes] / sol non penso de vos amar||7.21 o por que vos sempr’amei / per ren non mi-o tenhades||7.23 e semp[re] vos servirei||7.30 pero, se vos queixades, / mui ben vos conselharei||7.32 por que vos deterrei / u ren non adubades?||7.42 ca eu por tanto d’aver / nunca vos deterria||14.45 Que prazer / avedes de me tolher / meu corpo, que vos servia?||15.9 en me perder, / perder-vos-ei||16.3 ei-vos ja sempr’a desejar / enos dias que vivo for||18.16 ca me fazedes muito mal / des aquel dia’n que vos vi||18.19 que nunca eu de vós parti / meu coraçon, pois vos amei||18.21 nen ja nunca o partirei / d’amar-vos||19.9 nen queren gran ben a molher / com’eu vos quer’, ...||20.2 Ai mia senhor, sempr’eu esto temi / des que vos vi||20.11 pois eu de vós os meus olhos partir / e vos non vir u vos soia veer||20.11 pois eu de vós os meus olhos partir / e vos non vir u vos soia veer||20.13 Ca vos vi eu por meu mal, mia senhor||20.14 Ca vos vi eu por meu mal, mia senhor, / por vos aver ja sempr’a desejar||20.18 Fez-me-vos Deus, por meu mal, ben querer!||20.19 pois que vos ja sempr’eu / averei ja [e]no meu coraçon / a desejar||23.3 que non ei poder / de falar convosc’e vos entender||23.4 non creedes ca vos quer’eu melhor / de quantas cousas [e]no mundo son||23.9 sen vosso ben que sempre desejei / des que vos vi||23.17 e quant’eu máis viver tant’averei / maior amor de vos servir||24.7 e pesa-vos de vos amar / eu||24.30 assi me coitarán / por vós, que me queredes mal / porque vos amo||25.10 nen o vosso bon parecer, / que me vos faran ben querer / mentr’eu viver||25.15 des quando vos eu vi, senhor||25.18 Deus-lo sab’, e nunca cuidei / en me partir de vós nen ei / sabor senon de vos servir||25.24 sempre vos eu ja servirei||26.2 Assaz entendedes vós, mia senhor, / ca vos am’eu máis ca nulha ren||26.5 ca se vos eu o peior / quisesse que vos podesse querer||26.7 Mentr’eu ja vivo for, amar-vos-ei||26.14 amar-vos-ei enquant’eu viva ja||28.3 Quero-vos eu dizer, senhor, / por que me leixei, muit’á [i], / de vos veer||28.5 pois vos vejo ja||28.6 por vos aver a querer ben / e non dardes vós por mí ren||28.9 leixei-vos por én [de] veer / atẽ[es] ora||28.13 e vejo que figi meu mal / de vos veer||28.18 quando ja agora aqui estou / u vos non poderei guarir||28.22 E, pois me vos Deus, mia senhor / fremosa, tan en poder deu||28.24 por El, que vos fez||28.26 por El, que vos fez, vo ... vos rog’eu / ... / que por vos eu muit’amar non / vos caia, senhor, en pesar||31.13 Servir-vos-ei [eu], mia senhor, / quant’eu poder, mentre viver||33.7 Pero sempre vos eu servi de grado / o melhor que [o] eu soubi fazer||33.14 Ja foi sazon que eu foi acordado, / se vos visse, por vos ja-que dizer;||35.2 quando vos eu primeiramente vi||35.3 o que vos agora guarda de mí||35.4 porque vos enton de mí non guardou / que vos non viss’...||35.5 porque vos enton de mí non guardou / que vos non viss’...||35.6 e pois ora non quer / que vos veja||35.7 quando m’é máis mester, / mia senhor fremosa, de vos veer||35.10 non me vos ir enton mostrar, senhor||35.11 e, pois me vos mostrou, non vos guardar||35.11 e, pois me vos mostrou, non vos guardar||35.12 mais foi-me-vos El amostrar enton||35.13 e guarda-me-vos ora quando non / me sei, sen vós, conselh’, ergo morrer||35.18 e sei / que me vos non amostrou por meu ben / o que me vos mostrou||35.19 e sei / que me vos non amostrou por meu ben / o que me vos mostrou||39.8 Perque vos non nembrastes vós de min, / que vos amo, sen[h]or, máis d’outra ren||39.13 E, pois vos Deus atan nembrada fez / que non falecedes, senhor, en ren, / senhor||46.4 quen se de vós ouv’a partir / e se teve por devedor / de vos amar e vos servir||46.4 quen se de vós ouv’a partir / e se teve por devedor / de vos amar e vos servir||46.17 que sol non vos ousei dizer / o por que eu fora ali / u vos achei||46.29 [M]entre vos eu poder servir / vosso desamor av[er]ei||47.6 avendo-mi vós desamor / u vos amei||47.7 sempre a servir / des que vos vi||47.10 Pero de vós é a min peor / porque vos vej’assi falir||47.24 por én non / vos amarei nulha sazon||49.2 u m’eu parti / de vós e vos depoi[s] non vi||49.5 U vos eu vi fremosa estar / e m’ouvi de vós a quitar||49.9 U vos eu vi fremosa ir / e m’ouvi de vós a partir||53.6 fez-vos máis mansa e de mui melhor / doair’e melhor talhada seer||53.14 pois me vos Deus fez veer||53.16 por aquel Deus que vos fez[o] nacer||53.19 que vós me leixedes viver / u vos veja||53.20 que de pran morrerei / se vos non vir||54.3 pois que me vós non leixades viver / u vos eu possa, mia senhor, veer?||54.8 E, pois vos eu máis a ve[e]r no[n] ei||55.16 ca sei eu ben, u al non jaz, / ca Deus vos fez tanto valer||55.24 u vos vejo mi faz dizer / quanto me ven a coraçon||55.28 ou que conselho prenderei / u vos eu veer non poder?||56.3 quando vos eu venho veer / e cuid’en vós quant’i posso cuidar||56.7 porque pod’ome seer guardado, / pois vos ja vee, de vos ta[n] muit’amar.||56.7 porque pod’ome seer guardado, / ..., de vos ta[n] muit’amar.||56.22 E, senhor, por Deus, que vos fez nacer||56.28 ca saben que fui mal dia nado / porque vos vi e vos oi falar||56.28 ca saben que fui mal dia nado / porque vos vi e vos oi falar||57.19 E, macar vos eu mui de coraçon / amo, senhor, muit’a vosso pesar||58.7 U vos eu non posso veer, / mi-a faz padecer, mia senhor||58.10 pois, u vos vejo, tal sabor / ei que me faz escaecer / quanta coita soia prender||58.16 ben cuido que j[a] ..., / nunca averei de vos, melhor / do que vos eu quero, querer||58.17 nunca averei de vos, melhor / do que vos eu quero, querer||58.20 E ides-mi ora defender / que vos non veja, mia senhor||60.1 Por Deus, que vos fez, mia senhor, / mui ben falar e parecer||60.13 se vos eu nunca máis amei||60.14 de quanto vos devi’a amar / ome que vivess’en logar / en que vos podesse veer||60.16 ome que vivess’en logar / en que vos podesse veer||60.19 E, se quiserdes, mia senhor, / algũa vez mentes meter / en qual vos Deus quis[o] fazer||62.2 A Deus grad’oje, mia senhor, / porque vos eu posso veer||62.10 ca deste poder, / que mi Deus faz atal aver / que vos vejo, fara-xe-m’én / perda do corpo e do sén||62.12 u vos eu veer non poder||62.13 Mais, mentr’eu vos veer poder / e poder convosco falar||63.3 ca vos quer’eu melhor / d’outra cousa||63.19 que mi non faredes maior / ben ja nunca, per bõa fe, / ca me fezestes, pois vos vi||63.25 agora quando m’eu quitar / aqui de vós e sen vós for / u vos non vir nen vos falar||65.28 por Deus, que vos fez falar / mui ben, sennor, e mui ben semellar||66.5 ben de-la sazon / que vos eu vi e que vosco falei||66.14 no’me quitará ren, eu ben o sei, / de vos querer assi se morte non||66.21 non vos am’eu por vos ar desamar||66.21 non vos am’eu por vos ar desamar||66.24 e porque vos fez parecer mellor / Deus d’outra dona e mellor falar||66.26 e El, que vos tal fez||66.28 non me dé sén / nen poder de vos por én desamar||66.31 ca me sera, mia sennor, máis mester / de veer-vos||69.21 ome seria eu de mal sén / se non punnass’en vos veer||70.2 Vós, que mi assi cuitades, mia sennor, / que eu me quite de vos ben querer||70.17 nunca eu saber / sen veer-vos, sennor, que x’é prazer||72.5 porque vos vejo en mí perder / mesura||73.8 por Deus, que vos fez mellor / falar e máis fremoso parecer / d’outra dona||73.25 porque me vos Deus fez veer||75.15 E, pois por ben que vos eu sei / querer me fazedes assi / viver, tan mal dia vos vi||76.3 sei eu mui ben / ca vos faço mui gran pesar / de que vos sei tan muit’amar||76.13 Porque vos quer’eu [mui] melhor / d’outra ren||80.2 Quero-vos eu ora rogar / por Deus, que vos fez, mia sennor: / ... ||80.5 nen o pesar / que vos eu faço en vos querer / ben||80.13 ca vos pesa de vos amar||80.22 des que vos vi, / mia sennor, sempr’eu desejei / o vosso ben||83.6 cuidei-vos, sennor, a veer||83.24 sen vós fiquei / u vos vi ir e non ousei / ir convosco||88.3 Ja m’eu, sennor, ouve sazon / que podera sen vós viver / u vos non viss’, ...||88.6 pois outro ben, sennor, non ei / senon quanto vos vej’, e sei||88.17 E, se quisessedes sofrer / este pesar, ... / que vos eu faç’en vos veer||90.7 non vos pes ja de vos amar||90.17 por Deus, que vos ten en poder||91.9 des aquel dia que vos vi / d’outra gran coita me parti||93.20 e pode-la-ia perder, / mia sennor, sol por vos veer / en tal que a vós prouguess’én||100.10 pois m’alongar / queredes vós de vos veer / e viver vosc’e vos falar||102.17 amar-vos-ei mui máis ca min / entanto com’eu vivo for||102.24 E, pois me contra vós non val / Deus nen mesura nen amor / que vos eu ei des que vos vi||102.25 amar-vos-ei sempre, senhor||103.5 e cuid’en vós como vos soio veer, / e atant’ei de ben eno meu coraçon.||106.5 En grave dia, senhor, que vos vi||106.9 [E] que gran ben fez i Nostro Senhor / a quen El quis que vos [a vós] non visse!||106.11 E ar fez logo mui gran desamor, / mia senhor, a quen vos El foi mostrar||106.14 se lhi non quis atal ventura dar / que o seu coraçon mui ben partisse / de vo-lhi nunca desejar, senhor||106.21 e moiro porque vos sei conhocer||107.6 ca dizen que eu mi-o busquei / mui ben porque eu vos amei||107.18 ca non avedes parecer / tal que muito possa viver / quen vos oer a desejar||107.40 de vos nunca ja poder / veer nen convosco falar||109.6 Mais est’, ao meu grado, / mui ben sera jurado, / senhor: que nunca vos amei!||109.25 U vos eu vi un dia e os vossos olhos ouve de veer sabor||109.26 logo me disseron, porque vos catava, que moiro, senhor, / por vós||116.6 mais entend’ora que faç’i mal sén / de vos amar||116.7 ante vos quero melhor toda via||117.20 en vos querer mui gran ben, mia sennor, / ..., / ..., / máis mi-o deviades vós gradecer||117.24 máis mi-o deviades vós gradecer / ca se vos eu, mia sennor, [máis] amasse||120.7 Ca vos faran cedo veer / a por que eu moiro casar||122.5 dizen-vos ca vos quero ben||122.10 ca vos sei mui gran ben querer||122.21 log’ante vós mi afrontarán / que vos amo de coraçon||124.6 queredes que vos retraia / quando vos eu vi en saia?||124.8 Mao dia me levantei / que vos enton non vi fea!||126.2 Pero que punh’en me guardar / eu, mia senhor, de vos veer||126.24 E, pois m’alhur non leixan ir, / estar-lhis-ei, mentr’eu poder, / u vos vejan||126.28 morrer-lhis-ei, pois vos non vir||127.16 se eu morte prendesse / aquel primeiro dia en que vos vi||127.20 ca me valver’a mí máis de prender / mort’aquel dia que vos foi veer||127.21 ca me valver’a mí máis de prender / mort’aquel dia que vos foi veer / que vos eu visse nen vos connoscesse||127.21 que vos eu visse nen vos connoscesse||129.4 quanta cuita me faz aver, / des que vos vi, o vosso amor||132.16 meu mal cuidei / porque cuidei / d’amar-vos ja, mais que farei?||133.4 e por meu mal vos fillei por sennor||133.6 e por meu mal vos vi||133.13 e por meu mal non morri u cuidei / como vos viss’, ...||134.6 mais, pois vos vej’e vos ouço falar, / outro cuidad’ar ei log’a prender||134.6 mais, pois vos vej’e vos ouço falar, / outro cuidad’ar ei log’a prender||134.8 Porque vos vejo falar mui mellor / de quantas donas sei, e parecer||134.14 e non me quer leixar / partir de vós nen de vos ben querer||134.22 Mais quen vos ousa, mia sennor, catar,||134.24 Deus!, como pod’o coraçon quitar / de vós, nen os ollos de vos veer||135.7 mais jur’e faço-lles creer / mentira por vo-lles negar||135.10 ca m’atrev’eu en vos amar||135.18 pois vos vi||137.10 mentr’eu vos vir||137.12 ca, pois vos vejo, de tod’eu ben ei||137.15 amor de Deus prend’[e] esforç’e sén / mentre vos vejo||137.15 mais, pois vos non vir, / esforç’e sén e Deus an-mi a falir||137.23 Ca perderei quanto prazer me ven, / pois vos non vir||137.26 E direi-vos, fremosa mia sennor, / pois vos non vir, quan perdud’eu serei||138.2 Mal consellado que fui, mia sennor, / quando vos fui primeiro connoscer||138.6 nen viss’aquel que me vos amostrou||138.7 nen viss’o dia’n que vos fui veer||139.9 e que vos ama máis que outra ren||139.13 pero Deus sabe quan de coraçon / oj’eu vos amo||142.7 todos maravillados son / de non poder meu coraçon / per algũa guisa quitar, / ..., de vos amar||142.13 se lles Deus algũa sazon / aguisou de vo-lles mostrar / ou d’oiren de vós falar||142.15 ca, se vos viron, mia sennor, / ou vos souberon connoscer||142.16 ca, se vos viron, mia sennor, / ou vos souberon connoscer||142.25 mais converra-ll’én a sofrer / com’eu fiz des quando vos vi||142.27 se disser ca vos viu||142.31 Mais creê-ll’-ei a quen leixar / tod’outro ben por desejar- / -vos||145.11 e quen vos vir desamparar / min, ... / terrá que faredes assi / depois a quen s’a vós tornar||145.12 e quen vos vir desamparar / min, que fui vosso pois vos vi||145.21 mas de qual mort’eu morrerei / se guarde quen vos ben quiser||146.11 ergo se vos pesa de vos amar||146.30 quando vos non quiser avergonnar / de vos matar un ome que avedes.||156.14 que non / ouve de min nen d’al sabor / quando vos non pudi veer||156.15 E, pois me vos Deus quis most[r]ar / aqui, direi-vos ũa ren: / ... ||157.1 En que grave dia, senhor, que me vos Deus fez veer||159.4 que nunca soube ren amar / ergo vós, des quando vos vi||161.9 des quando vos eu veer non poder||161.14 ca, des quando vos vi, / en mui gran coita fui, sennor, des i||161.14 Pero sei-m’eu que me faço mal sén / de vos amar||161.19 E, pois vos Deus fez parecer mellor / de quantas outras eno mundo son||163.17 E vós, lume dos ollos meus, / oir-vos-edes maldizer / por min||165.16 e quando vos non vir nen vos falar, / sennor fremosa, que farei enton?||173.2 Pois contra vós non me val, mia sennor, / de vos servir nen de vos querer ben||173.17 que vos en poder ten / e que vos fez das do mundo mellor / falar||173.18 que vos en poder ten / e que vos fez das do mundo mellor / falar||176.2 Sennor, per vós sõo maravillado / porque vos pesa de vos ben querer||176.5 que vos vejo por vos preguntar én||176.7 ca vos non quero ben pelo meu grado||176.9 Mais, mia sennor, fui desaventurado / u me vos Deus fez primeiro veer||180.2 Sennor, queixo-me con pesar / grande que ei de que vos vi||183.14 gran coita que me fazedes aver, / sennor fremosa, des que vos amei||183.15 E, mia sen[n]or, quen vos nunca viu ten / que vos lo’eu por vos prazentear||183.16 E, mia sen[n]or, quen vos nunca viu ten / que vos lo’eu por vos prazentear||183.16 E, mia sen[n]or, quen vos nunca viu ten / que vos lo’eu por vos prazentear||183.19 se vos lo’eu sobr’aquesto, sen[n]or||183.21 esto vos faz loar||184.1 Senhor fremosa, pois vos vi, / ouve tan gran coita d’amor||184.11 ca non vos [vou] prazentear||184.12 mais quero-vos desenganar||184.16 E pois que assi ést[e] ja, / que vos Deus feze máis valer / de quantas outras no mund’á||190.7 E, pois vos eu amei des que vos vi / e amo máis de quantas cousas son||190.7 E, pois vos eu amei des que vos vi / e amo máis de quantas cousas son||194.4 ca vos quero mui mellor d’outra ren||194.12 e fez-vos Deus nacer por mal de mí||194.16 des quando me vos Deus fez[o] veer||194.19 ca vos fez de todo ben sabedor||194.25 nen ar digo por vos prazentear||194.27 ca vos vejo parecer mui mellor / das outras donas, e mellor falar||208.9 Por mia morte, que vos vi desejar, / rog’eu a Deus sempr’, ...||214.2 Que grave cousa, sennor, d’endurar / pera quen á sabor de vos veer||214.15 E, mia sennor, por Deus, que vos falar / fez mui mellor||214.20 pois El quer / que vos eu ame máis d’outra moller||215.16 E, per bõa fe, mia sennor, / amei-vos muito máis ca mí||216.6 porque vos quero ben||216.7 e o Amor, que me vos faz amar||216.9 e vosso sén, que por én m'i errar / vos faz tan muito||216.12 en que errar / vos el faz tanto||216.15 e os meus ollos, a que vos mostrar / fui eu||216.18 ca non ei sabor / de nulla ren u vo-lles eu mostrar / non poss’, ...||221.4 des aquel dia, sennor, que vos vi||221.5 sen vosso grado me vos faz Amor, / e sen o meu, querer gran ben, sennor||221.10 des que vos vi, mia sennor||221.16 des que vos viron estes ollos meus||223.1 Se vos eu amo máis que outra ren, / sennor fremosa que sempre servi||223.7 Se vos eu amo máis d’outra moller / nen ca outr’om’e máis ca min nen al||228.5 e, pois aqui tamanna coita ei / u vos vejo, fremosa mia sennor||237.18 quero-vos rogar / que vos non pes, por Deus, de vos veer / nen de falar vosc’;...||237.25 quero-vos desenganar, / sennor||237.31 e servir-vos-ei ja mentr’eu viver||244.1 Sennor fremosa, vejo-vos queixar / porque vos am’e amei, pois vos vi||244.2 Sennor fremosa, vejo-vos queixar / porque vos am’e amei, pois vos vi||244.2 Sennor fremosa, vejo-vos queixar / porque vos am’e amei, pois vos vi||246.7 Tan mansa vos quis Deus, sennor, fazer||246.13 Amo-vos tant’e con tan gran razon, / ..., / que coid’eu est’, e vós que non é ‘ssi;||247.5 mais cuidei / que nunca vos veeria des i / se morress’, ...||253.4 des quand’ora partido for / de vos falar e vos veer||255.8 Por quanta coita, ben de-la sazon / que vos eu vi, sempre por vós levei||256.3 Se vos eu ousasse, sennor, / no mal, que por vós ei, falar / des que vos vi||256.8 E, porque nunca estes meus / ollos fazen senon chorar, / u vos non veen, con pesar||256.16 Mais non vos faç’eu saber / de quanto mal me faz Amor / por vós||257.3 porque vos foron, mia sennor, veer||259.2 Sennor fremosa, pois pesar avedes / de que vos amo máis ca min nen al||259.5 non vos quer’eu pelo meu grado ben||259.9 a vós, sennor, que tan ben parecedes, / e a quen vos fez parecer assi||259.14 e, pois Deus tanto ben vos fez, sennor, / de vos amar non me vos én queixedes||259.19 ca me tẽen de tal guisa forçado / que me vos fazen mui de coraçon / querer gran ben||259.27 e, pois vos vi, nunca despois quis Deus / que perdess’eu gran coita nen coidado||259.30 Pois que vos pesa porque vos amei||260.2 por aquel Deus que vos feze nacer||260.6 que vos non pes de vos eu muit’amar||260.11 se vos oj’eu faço pesar i / en vos amar, mia sennor, máis ca mí||260.14 E, se me vós quiserdes consentir / que vos am’eu, direi-vos ũa ren: / ... ||260.17 e que máis desejei / des que vos vi||260.18 sol por atanto vos quer’eu servir||261.5 nen mui gran coita que por vós levei / des que vos vi||261.8 por vos querer mellor / ca min nen al||261.11 e de poder guarir / u vos vejo, e aver-m’a ‘ncobrir||261.14 des quando vos amei / todo sabor do mundo perdud’ei||262.11 u vos non vir, fremosa mia sennor, / ai eu, cativo, de min que sera?||262.17 E os meus ollos non poden veer / prazer, enmentr’eu v ... per ren, / pois vos non viren||266.1 En grave dia, sennor, que vos vi||266.17 ca non sei se me vos ar veerei||266.25 quen me vos assi vir desamparar / e morrer por vós||266.28 tan ben vos diran por mí «traedor» / come a min por vós se vos matar||266.29 E de tal preço guarde-vos vós Deus||266.31 se vos vós én non quiserdes guardar||273.6 se vos alguen mal quer, quero-ll’eu mal||273.7 e quero mal quantos vos queren ben||273.8 E os meus ollos, con que vos eu vi, / mal quer’, ...||273.9 e Deus, que me vos fez veer||273.23 E tenno que faço dereit’e sén / en querer mal quen vos quer mal e ben||276.1 por Deus, que vos fez parecer, / per bõa fe, mui ben e ben fala||276.6 se me fazedes por al, sennor, mal / senon porque vos amo máis ca min nen al||279.5 de-lo dia’n que vos non vi||280.6 tan grave dia, sennor, que vos vi!||282.1 Deus, que mi oj’aguisou de vos veer / e que é da mia coita sabedor||285.1 Dizen que digo que vos quero ben||286.2 Por Deus Sennor, que vos tanto ben fez / que vos fezo parecer e falar / mellor||286.8 E porque son mui ben quitos os meus / ollos de nunca veeren prazer / u vos, sennor, non poderen veer||288.4 des que vos non vir||288.6 ca nunca ja poderei gran prazer, / u vos non vir, de nulla ren veer?||288.14 E rog’eu Deus, que tan de coraçon / me vos fez amar des quando vos vi||288.14 E rog’eu Deus, que tan de coraçon / me vos fez amar des quando vos vi||288.16 que El me torn’en algũa sazon / u vos eu veja||293.8 [E] est’é o de que vos vós gardades: / ... ||294.5 e, se vou u vos vej’e quand’a vós eu vejo, / vejo eu i quen trage mia mort’e mia vida||294.8 porque vos quer’eu ben||294.11 [e] quando vos eu vejo, ... / vejo eu i quen trage mia mort’e mia vida||294.17 ca, u vos [vejo], ben-talhada, / vejo eu i quen trage [mia mort’e mia vida]||296.4 en que grave dia vos vi / que vos non doedes de min?||297.2 que vos fezo, de quantas donas fez, / a máis fremosa nen de mellor prez||297.6 entendede en qual coita me ten / o voss’amor porque vos quero ben||300.1 Quando vos vi, fremosa mia sennor||300.2 logo vos soube tan gran ben querer / que non coidei que ouvesse poder, / ..., de vos querer mellor||300.4 que non coidei que ouvesse poder, / per nulla ren, de vos querer mellor||300.7 E, porque vos vi fremoso falar / e parecer, logo vos tant’amei||300.8 E, porque vos vi fremoso falar / e parecer, logo vos tant’amei||300.10 que assi coidei / que nunca vos podesse máis amar||300.13 Amei-vos tant’u vos primeiro vi / que nunca ome tan de coraçon / amou moller||300.13 Amei-vos tant’u vos primeiro vi / que nunca ome tan de coraçon / amou moller||309.9 E Deus, que vos en poder ten, / tan muito vos fezo de ben||309.18 de bon prez e de parecer / e de falar, fez-vos, sennor||309.23 e Deus vos fez por mal de mí, / que á comigo desamor||315.6 nen de mí / tan amada com’eu vos sei amar!||315.7 E, pois vos amo tanto, mia sennor||315.15 de que me non queredes gradecer / de vos servir nen de vos ben querer||315.15 de que me non queredes gradecer / de vos servir nen de vos ben querer||315.16 e dizedes de quanto vos servi / que fiz mal sén||315.20 nen quitarei, enquant’eu vivo for, / de vos servir, sennor, e vos amar||315.20 nen quitarei, enquant’eu vivo for, / de vos servir, sennor, e vos amar||321. ca ‘ssi fig’eu des que vos fui veer||322.2 u vos non vir, dizede-mi, por Deus: / ... ||322.3 que farei eu, que vos sempr’amei?||322.4 Pois m’assi vi, u vos vejo, moir’én||322.5 u vos non vir, dizede-m’ũa ren: / ... ||322.8 eu, u vos non vir, / que farei eu, [que vos sempr’amei?]||330.8 pois vós filhastes orden e vos an de gardar||331.3 que vos non sérvia, ca non m’é mester||331.6 pero, senhor, non m’én quer’eu quitar / de vos servir e vos chamar «senhor»||331.6 pero, senhor, non m’én quer’eu quitar / de vos servir e vos chamar «senhor»||331.10 E todos dizen que fiz i mal sén, / ai mia senhor, de quanto comecei / de vos servir||331.15 E máis me dizen do que me vos deu / por mia senhor||334.8 ca vos ouç’ende cousecer / de mi fazerdes tanto mal: / ...||351.1 Des que vos eu vi, mia sennor, me ven / o mui grand’afan e o muito mal||351.4 ante que vos eu visse||351.6 d’outra ren / sei que non vira tamanno prazer / como vej’ora [sol por] vos veer||351.7 Des que vos [eu] vi, sei que é maior / coita do mund’esta que por vós ei||351.10 ante que vos eu visse, mia sennor||351.13 Des que vos eu vi, mia sennor, me deu / gran coita De[u]s||351.14 cada que vos non vi||351.16 ante que vos viss’eu||351.20 E, desejand’eu aqueste prazer, / des que vos non vir me fara morrer||354.6 Pois neun doo non avedes de min, / sennor fremosa, grave dia vos vi||357.19 E vosso fui, senhor, des que vos vi||361.2 Quand’eu, mia sennor, convosco falei / e vos dixe ca vos queria ben||362.7 nen ar cuidei des que vos vi / o que vos agora direi: / ... ||363.9 E, pois partir os ollos meus / de vós, ... / e vos non viren||363.15 tan grave dia vos eu vi / se de vós grado non ouver||365.3 pois de vos veer / [Deus] guisou||365.10 pois m’El foi guisar / de vos veer||366.2 Senhor fremosa, pois m’aqui / u vos vejo tanto mal ven||366.8 E, pois m’ora tal coita dá / o voss’amor u vos veer / posso||369.2 Sennor fremosa, creede per mí / que vos amo ja mui de coraçon||369.8 come vós, sennor; e, pois assi é, / mui gran dereito faç’en vos querer / mui gran ben||371.34 ai travador, ja vos non travarei||372.1 Senhor fremosa, des quando vos vi / sempr’eu punhei de me guardar||372.7 e a gran coita que levo, senhor, / por vós des quando vos primeiro vi||372.12 que vos amei sempre máis d’outra ren||372.23 venho-vos rogar / que vos non pes, senhor, en vos servir||373.3 eu, que vos sei máis d’outra ren amar||373.18 que vos viss’e soubesse vosso ben||375.1 De vos servir, mia senhor, non me val||375.3 que vos ar fez Deus tal / que nunca mal faredes||375.7 Pois de vos servir ei mui gran sabor||375.13 Pois de vos servir é meu coraçon||376.4 polo grand’amor / que vos sempr’ouvi al m’end’aven||376.12 sequer por quanto vos servi||377.1 Sempre vos eu d’outra ren máis amei / por quanto ben Deus en vós pôs, sen[h]or||377.5 non sei / se me praza porque vos quero ben||377.8 Por quanto ben, ... / Deus en vós pôs vos am’eu máis que al||377.14 Por quanto ben Deus en vós foi põer / vos am’eu máis||380.1 Tan grave dia que vos conhoci / por quanto mal me ven per vós, sen[h]or||380.8 porque vos eu servi / sempr’...||381.5 mais o que vos dá por guarda / en tan bon dia foi nado||381.9 Se foss’eu o que vos leva, / levar-m’-ia en bon dia||381.21 mais aquele que vos manda / sei tanto||382.5 amad’aquel que vos ten en desden||382.6 e leixade min que vos quero ben||382.9 pois que vos ja mal ei de conselhar||382.18 aquel que vos filhou nunca vos leixe||382.18 aquel que vos filhou nunca vos leixe||382.21 e, pois ficardes con el des enton, / coçar-vos-edes con a mão do peixe||384.9 e quero-vos eu fazer sabedor||387.8 – Mia sennor, por Deus, que vos fez, / que me non leixedes assi / morrer||391.5 mais mentr’eu vos vir, mia sennor, / sempre m’eu querria viver||391.12 enquant’eu vos, mia sennor, vir||400.6 non me queredes vós a mí mellor / do que vos eu quer’, amig’e sennor||400.7 – U vos non vejo, non vejo prazer, / ..., de ren nen de mí||400.13 – Amo-vos tanto que eu mui ben sei / que non podia máis, per bõa fe||402.1 Senhor fremosa, des que vos amei / sab’ora Deus que sempre vos servi||402.2 sab’ora Deus que sempre vos servi / quant’eu máis pud’;...||402.3 e servi-vos assi, / per bõa fe, polo que vos direi: / ... ||402.9 e am’eu vós quanto vos posso amar||402.10 e am’eu vós quanto vos posso amar / e servo-vos por aquesta razon||402.14 vós sabedes, que ben vos estara / de vós servi[r]-vos quen vos mereceu||402.14 vós sabedes, que ben vos estara / de vós servi[r]-vos quen vos mereceu||404.6 que nunca eu pude veer / de ren, u vos non vi, prazer||404.20 E non poderia prazer, / u eu vos non visse, veer||408.14 des que vos vi, que sempre me gua[r]dei||411.2 pois que Deus non quer / nen mia ventura que vos eu veer / possa||411.6 e quero ja sempre coidar / en qual vos vi||411.6 e tal vos desejar / todo-los dias en que eu viver||411.14 que me leixe meu temp’assi passar, / desejando qual vos vi||411.18 ca desejo qual vos vi||411.19 ca sempre cuid’en qual vos vi||411.20 e atal vos desejei des ali / e desejarei mentr’eu vivo for||411.31 non vivera ren do que vivi / senon coidando en qual vos vi, sennor||413.10 e porque sempre vos ei a servir||413.15 e por qual / vos fezo Nostro Sennor||413.20 e por quan aposto vos fez falar / Nostro Sennor||413.21 e porque vos catar / fez máis fremoso de quantas El fez||416.8 pero vos amo máis ca min nen al||416.13 E, pero vos amo máis d’outra ren||417.2 Quant’eu de vós, mia sennor, receei / aver de-lo dia en que vos vi||417.5 dizen-mi ora que mi-o aguis’assi / Nostro Sennor como m’eu receei: / de vos casaren||417.9 des que vos soube mui gran ben querer||417.14 E sempr’end’eu, sennor, ouvi pavor / des que vos vi e convosco falei||418.7 Pois vos eu quero mui gran ben / e me de vós ei a quitar||422.4 e a Deus, que me vos deu por sennor||425.2 Senhor fremosa, por meu mal / vos viron estes olhos meus||425.14 des que vos eu primeiro vi / sempre mui gran coita sofri||433.3 Ora poss’eu con verdade dizer, / sennor fremosa, que faço mal sén / en vos amar||433.9 de-lo dia que vos primeiro vi / meu mal fiz e faço de vos amar||433.10 de-lo dia que vos primeiro vi / meu mal fiz e faço de vos amar||433.18 e por aquesto podedes osmar / que mui mal sén faço de vos servir||434.3 ca vos sei mellor d’outra ren querer||434.16 vedes de que vos faço sabedor: / ... ||434.17 quantos saben que vos sei muit’amar / diran que vós me ma[tastes], sennor||435.10 se máis de coraçon / vos pud’amar do que vos sempre amei||435.10 se máis de coraçon / vos pud’amar do que vos sempre amei||435.11 des que vos vi||435.14 E, se eu moiro por vós, mui ben sei / que vos acharedes ende pois mal||437.3 pois vos eu sei máis d’outra ren amar||437.17 pois vos [eu] amo mui de coraçon||437.22 se vos alguen preguntar esta vez, / que lle diredes, por Deus, que vos fez||437.23 pois vos eu amo muito máis ca mí||440.6 e [que] punn’en partir o coraçon / de vos amar||441.2 A Deus gradesco, mia sennor / fremosa, que me vos mostrou||441.9 sempr’andarei / por voss’om’e servir-vos-ei||444.13 Amo-vos tant’e tan de coraçon / que o dormir ja o ei perdudo||447.7 [E] cuidando, des que vos vi, / en vós, senhor, perdud’ei ja / o sén||447.15 E sab’este meu coraçon / que por vós muito mal levou / des que vos vi||460.15 – Senhor, mui ben me vos fostes salvar / de pena veira que trager vos vi||460.16 – Senhor, mui ben me vos fostes salvar / de pena veira que trager vos vi||461. Eu por en[de] vo-lo rogo e vo-lo dou en conselho, / que vós, entra[n]te a Sevilha, vos c ... vos catedes no espelho||461.13 Por que vos todos amassen sempre vós muito punhastes||461.23 gardade-vos de seerdes escatimoso ponteiro||461.34 E por esto [vos] chamamos nós «o das duas espadas»||464.4 pois vos eu non visse||464.23 Ca o mal, que vos foi ferir, / aquele x’ést[e] o nosso||464.26 e por ende per ren partir / de vos muit’amar non posso / nen farei||466.20 ca log’ali, / u vos eu vi, / fui d’amor aficado / tan muit’en min||475.16 mais, pois vo-lo ja outroguei, / chamen-vos «Almiral Sison»||476.1 Joan Rodriguiz, vejo-vos queixar / [...]||476.16 E, se queredes meu conselho filhar, / creede-m’ora, ben vos acharedes||476.19 ca non podedes outros taes achar / que vos non conhoscan quen sodes nen qual||476.21 e, se vos d[aqu]estes dous end’ũu fal, / que por minguado que vos én terredes!||480.2 quando vos vi deitar aos porteiros / vilanamente d’antr’os escudeiros||487.13 que, pero vos el-rei queira des i / ben vingar, non á end[e] o poder||497.4 senon que matades mí, pecador, / que vos servi sempr’e vos fui leal||498.12 ca El sabe ben quan de coraçon / vos eu am’e [que] nunca vos errei||498.18 ca El sabe mui ben / ca sempre foi meu saber e meu sén / en vos servir||501.2 Como me Deus aguisou que vivesse / en gran coita, senhor, des que vos vi!||501.3 Ca logo m’El guisou que vos oi / falar||501.19 ante quis El que, ... / ..., / que vos viss’eu||505.2 Senhor, pois que m’agora Deus guisou / que vos vejo e vos posso falar||505.8 E, senhor, gradesc’a Deus este ben / que mi fez en mi vos fazer veer||505.13 E non sei quando vos ar veerei||506.7 pois de vós non ei nen un ben, / de vos amar non vos pes én, / senhor||509.5 se vos grav’é de vos eu ben querer, / grav’ést’a mí, mais non poss’al fazer||509.8 Grave vos é, ... / de que vos amo máis ca min nen al||509.15 que non podia máis, per bõa fe, / de que vos am’, ...||510.3 Pois que vos Deus fez, mia senhor, / fazer do ben sempr’o melhor / e vos én fez tan sabedor||510.11 pois vos Deus atal foi fazer, / erades [boa pera rei]||511.1 Senhor, des quando vos vi / e que fui vosco falar||511.25 que possades entender / como prendi ocajon / quando vos [eu] fui veer||515.13 se soubessedes quanto mal levei / e quanta coita, des que vos amei, / por vós||519.1 Quen vos mui ben visse, senhor, / con quaes olhos vos eu vi||519.2 Quen vos mui ben visse, senhor, / con quaes olhos vos eu vi||519.8 E quen vos ben con estes meus / olhos visse||519.16 E, senhor, quen algũa vez / con quaes olhos vos catei / vos catasse||519.17 E, senhor, quen algũa vez / con quaes olhos vos catei / vos catasse||519.18 guisar-lh’-ia quen vos tal fez / ...que vivess’en mui gran pesar||519.20 [que vivess’en mui gran pesar / guisando-lho quen vos tal fez]||522.1 Pois que vos Deus, amigo, quer guisar / d’irdes à terra d’u é mia senhor||522.11 E, pois que vos Deus aguisa d’ir i, / tenh’eu que mi fez El i mui gran ben||526.8 se é, sen[h]or, porque vos sei amar / mui máis que os meus olhos nen ca min||526.10 e assi foi sempre des que vos vi||526.12 pero sabe Deus que ei gran pesar / de vos amar||526.16 se m’end’eu quitar / podera des quant’á que vos servi||529.2 Senhor, non vos pes se me guisar Deus / algũa vez de vos poder veer||529.7 E non vos pes de vos veer||529.13 E, se vos vir, ... / non devedes ende pesar aver||530.3 e querede-vos doer / de mí, pecador, que vos sei querer / melhor ca mí||530.15 sei ben que non amou Iseu / quant’eu vos amo||531.5 ca m’entenderán que vos sei, / senhor, melhor ca min querer||531.11 pero m’é greu, / entenderán que vos sei eu, / senhor, melhor ca min querer||531.17 que vos sei eu, por mal de min, / senhor, melhor ca min querer||532.13 ca me vos fez Deus tant’amar||532.14 er fez-vos tan muito valer||535.2 Ai senhor fremosa, por Deus / e por quan boa vos El fez||535.5 doede-vos algũa vez / de min e destes olhos meus, / que vos viron por mal de sí||535.6 quando vos viron||535.7 E, porque vos fez Deus melhor / de quantas fez e máis valer||536.1 Senhor fremosa, por qual vos Deus fez / e por quanto ben en vós quis poer||536.18 [e] er saben que sempre vos servi / o melhor que pud’e soubi cuidar||538.3 Mesura seria, senhor, / de vos amercear de mí, / que vos en grave dia vi||538.10 mais sabe ben que vos servi, / des que vos vi, sempr’o melhor / que nunca [eu] pudi fazer||538.11 des que vos vi||539.5 nembrar / de quanto mal fui sofredor / des aquel dia que vos vi!||539.9 ca des aquel tempo, senhor, / que vos vi e oi falar, / non perdi coitas||540.4 porque sabede que, des que enton /  vos vi, / des i / nunca coita perdi||542.2 por Deus, / senhor fremosa, que vos fez / mesurada e de bon prez||542.7 Pero sempre vos soub’amar, / des aquel dia que vos vi||542.8 Pero sempre vos soub’amar, / des aquel dia que vos vi||542.13 Des que vos vi, sempr’o maior / ben que vos podia querer / vos quigi||543.8 Tantas coitas levei e padeci, / des que vos vi||543.14 Tantas coitas passei de-la sazon / que vos eu vi, [senhor], per bõa fe||547.21 non ei d’aver se coita non, / que sempr’ouvi des que vos vi!||550.11 e que vos eu viss’e vos falasse||551.31 ca o que vos á servida / erged’olho e vee-lo-edes||552.6 siquer teede por razon, / senhor fremosa, de vos non pesar / de vos veer||554.7 ca nunca o eu pud’aver / des que vos eu non vi, senhor||554.14 pois end’eu nada non ouv’én, / des que vos non vi, senon mal||554.20 des que vos non pudi veer||557.1 Amor, en que grave dia vos vi||557.7 En grave dia que vos vi, Amor||558.8 Prazer avedes do meu mal, / pero vos amo máis ca min||559.3 Se mi contra vós valvesse / Deus, que vos fez||559.7 que vos viss’, e vos prouguesse||559.14 aja én por grado / veer-vos, siquer ja-quanto||559.20 praz[a]-vos ja que vos veja / no ano ũa vez d’un dia||560.1 Senhor fremosa, vejo-vos queixar / porque vos am’, ...||560.2 Senhor fremosa, vejo-vos queixar / porque vos am’, ...||560.11 e partir-m’-ia de vos querer ben||562.3 que cuida sempr’en qual vos vi||562.5 mais non / poss’eu per ren nen mí nen el forçar / que non cuide sempr’en qual vos eu vi||562.10 Non pudi nunca partir de chorar / estes meus olhos ben de-la sazon / que vos viron||562.11 ca des enton / quis Deus assi, que vo-lhi foi mostrar||562.20 des que vos eu por meu mal conhoci||563.2 De mi valerdes seria, senhor, / mesura por quant’á que vos servi||563.9 pois vos sei tant’amar / como vos am’;...||563.10 pois vos sei tant’amar / como vos am’;...||563.24 e por Deus, que vos fez / valer máis de quantas no mundo son||563.24 pois vos tant’am’, ...||564.11 Quen vos foi aqui trager / pera m’irdes destorvar / du dig’aqueste cantar / que fez quen sei ben querer?||564.17 mais ja vos ei de servir / sempr’e por voss’andarei||565.2 Quand’eu ben meto femença / en qual vos vej’e vos vi / des que vos eu conhoci||565.2 Quand’eu ben meto femença / en qual vos vej’e vos vi / des que vos eu conhoci||565.3 Quand’eu ben meto femença / en qual vos vej’e vos vi / des que vos eu conhoci||565.14 E quen o assi non ten / non vos vio ou non á sén||567.2 Senhor, en tan grave dia / vos vi que non poderia / máis||567.4 e, por Santa Maria, / que vos fez tan mesurada||568.4 teede por ben, ... / en galardon de quanto vos servi, / de mi teer puridade, senhor||568.16 praza-vos, senhor, por qual vos El fez, / de me teer poridade, senhor||569.2 Senhor, eu vivo coitada / vida des quando vos non vi||569.16 e, por Deus, / que vos fez de ben comprida, / querede-vos de mí doer||578.1 Vós, que vos en vossos cantares «meu / amigo» chamades||579.3 que vos rogasse / que de vos amar non vos pesasse||579.4 e por én vos rog’e vos castigo / que vos non pes de vos el ben querer||579.5 e por én vos rog’e vos castigo / que vos non pes de vos el ben querer||579.13 ca de vos el amar de coraçon / non vej’eu ren que vós i perçades||587.19 treide-vos, ai amigo, / e guisade d’andar||587. treide-vos, ai amado / e guisade d’andar||588.6 non / pod’el poder aver d’aver prazer / de nulha ren senon de vos veer||590.1 – En grave dia, senhor, que vos oi / falar e vos viron estes olhos meus!||590.2 – En grave dia, senhor, que vos oi / falar e vos viron estes olhos meus!||590.7 – U vos en tal ponto eu oi falar, / senhor, que non pudi depois ben aver||590.13 – Des que vos vi e vos oi falar, [non] / vi prazer, senhor, nen dormi nen folguei||590.13 – Des que vos vi e vos oi falar, [non] / vi prazer, senhor, nen dormi nen folguei||595.7 Non poss’, u vos non vejo, / viver, ben o creede, / tan muito vos desejo||595.9 Non poss’, u vos non vejo, / viver, ben o creede, / tan muito vos desejo||596.7 Dissestes-mi, u vos de min quitastes: / ... ||600.15 ca ja vos eu desemparei||603.1 Vi-vos, madre, con meu amig’aqui / oje falar||604.2 Gran temp’á, meu amigo, que non quis Deus / que vos veer podesse dos olhos meus||604.7 Non vos vi, á gran tempo||604.10 e min guardou / que vos non viss’, amig’;...||604.13 Que vos non vi á muito||604.16 ca o partiu mia madr[e] e fez por én / que vos non viss’, amig’;...||605.1 Valer-vos-ia, amigo, se / oj’eu ousasse||605.7 Valer-vos-ia, par Deus, meu ben, / se eu ousasse||605.9 mais vedes quen / me tolhe de vos non valer||608.13 De vos por mí Amor assi matar, / nunca vos desto bon grado darei||610.1 Coitada viv’, amigo, porque vos non vejo||610.7 Por vos veer, amigo, vivo tan coitada||610.13 Por vos veer, amigo, non sei quen sofresse / tal coita, qual eu sofr’...||613.3 Meu amig’, u eu sejo / nunca perço desejo / senon quando vos vejo||613.9 sempr’o meu cor deseja / vós atá que vos veja||613.14 Non é senon espanto, / u vos non vejo, quanto / ei, desej’e quebranto||615.1 Amiga, quen vos [ama / e por] vós é coitado / e se por vosso chama||615.10 Aquel que coita forte / ouve des aquel dia / que vos el vio||616.1 Amigo, pois vos non vi, / nunca folguei nen dormi||616.4 mais ora ja, des aqui, / que vos vejo, folgarei||616.7 Pois vos non pudi veer, / ja máis non ouvi lezer||616.13 Des que vos non vi, de ren / non vi prazer e o sén / perdi||616.19 De vos veer a min praz / tanto que muito é assaz||621.4 porque vos non vejo com’eu queria||628.6 assi de fea come d’ẽatidade / non vos vence oje senon filha d’ũu rei||628.7 [e] non vos amo nen me perderei, / u vos non vir, por vós de soidade||628.8 [e] non vos amo nen me perderei, / u vos non vir, por vós de soidade||628.12 non vos faria de todos senhor||628.21 amade vós o q[ue] vos máis deseja||628.24 e, se vos eu quero ben de coraçon, / leve-me Deus a terra u vos non veja||631.14 Pois sobre todas en ben parecer / vos Deus fez máis fremosa||634.4 pois, d’u vós fordes, eu for alongado / e vos non vir como vos ora vejo||634.4 pois, d’u vós fordes, eu for alongado / e vos non vir como vos ora vejo||634.7 seer eu de vós, por vos servir quanto / posso, mui desamado||644.3 des que vos de mí partistes, / tães ora que me vistes||644.5 Des oimais andarei leda, meu amigo, pois vos vejo||649.4 e, amigo, grad’oj’a Deus / que vos veen os olhos meus||649.6 Ouv’én por vós tal coita eno meu coraçon / que nunca vos cuidar’a veer nulha sazon||650.4 se eu vejo no mundo ren / que a mí tolha desejo / de vós u vos eu non vejo||652.1 Quando vos eu, meu amig’e meu ben, / non posso veer||652.5 Quando vos eu con estes olhos meus / non posso veer||652.10 E non dorm’eu nen en preito non é / u vos eu non vejo||663.2 qual ést’o voss’amigo que mi vos pedia?||663.4 – Qual é [o] voss’amigo que mi vos pedia?||665.16 e por quanto mi fazedes / direi que vos non conhosco||667.16 E, porque non poderia / falar-vos nen vos conhocer / nen de vós gasalhad’aver||668.2 Par Deus, amigo, muit’á gran sazon / que vos non vi||668.3 porque vos non quis mia madre veer||668.5 Defendeu-mi que per nen ũa ren / nunca vos visse||668.5 nen vos vi por én||668.7 Vira-vos eu||668.10 Rog[u]ei-lh’eu que vos viss’, e non quis Deus||668.11 Rog[u]ei-lh’eu que vos viss’, e non quis Deus / que vos vissen aquestes olhos meus||668.14 Non mi devedes vós culp’a põer, / amigo, ca vos non ousei veer||681.19 Mais, pois me vos Deus por amigo deu / e mí a vós por amiga muit’á||681.21 quitade-vos vós de cuidardes ja / o que cuidades||684.2 nunca eu cuidei / que vos perdesse como vos perdi / por quen non parece melhor de mí||684.2 nunca eu cuidei / que vos perdesse como vos perdi / por quen non parece melhor de mí||684.7 Se vos foss’eu por tal dona perder / que me vencess’oj’en parecer ben||685.4 E saberedes que non ei poder / de viver, pois vos partides de mí||685.9 ca, se vos fordes e vos eu non vir, / non viverei, amig’, ...||686.8 Dizen-mi que filhastes senhor tal / per que vos cuidastes de min partir||686.19 E, pois vos eu tornar qual vos achei, / pesar-mi-á én||690.2 O por que sempre mia madre roguei / (que vos visse), meu amigo, non quer||690.9 veer-vos-ei se vos poder veer||690.9 veer-vos-ei se vos poder veer||690.21 por vos veer, amig’, e por al non||695.15 se vos vejo||695.20 se vós quiserdes / que vos fal’e que vos veja||699.1 Amigo, pois me vos aqui / ora mostrou Nostro Senhor||702.4 digo-vos que vos non quer ben||702. – Madre, creer-vos-ei eu d’al / e non desto, per bõa fe||708.12 u vos non vejo||716.11 [E] por aquel Deus que vos fez nacer, / leixade-me||717.8 pois vos partirdes / d’aqui||720.14 quando vos de mí partides||733.15 se Deus vos leixe cedo viir||737.3 e sempre vos eu por én querrei ben||741.8 e foi-vos veer||744.7 ca noutro dia vos achei / falar no voss’e non en al / con outra||744.13 E, quando vos eu vi falar / con outra, log’i ben vi eu / que seu erades||744.16 mais quero-vos desenganar||760.4 ora vos par’e vos digo / ca nunca ja esse [preito] / mig’, amigo, sera feito||774.5 «Vĩide ja, ca ja vos perdoei, / mais pero nunca vos ja ben querrei»||774.6 «Vĩide ja, ca ja vos perdoei, / mais pero nunca vos ja ben querrei»||776.2 que prol ten / servir-vos sempre mui de coraçon / sen ben que aja de vós se mal non?||776.8 – Que prol ten el ou que talan lhe dá / de vos servir||783.9 Eles, amigas, perderon sabor / de vos veeren||783. E os que ja desemparados son / de vos servir (...) / leixe-os Deus maa morte prender!||796.1 – Ai filha, o que vos ben queria / aqui o jurou noutro dia||796.3 e pero non xe vos veo veer||804.4 que sabor / an muitos por esto de vos veer||804.18 que o que non for / veer-vos logo non cuid’a viver||809.5 e ora me quero de vós partir / sen galardon de camanho temp’ei / que vos servi||809.8 ca sõo certo, des que vos non vir, / que outro prazer nunca veerei||809.14 «Senhor, ja nunca vos posso servir»||809.18 E que fara quen vos á tal amor / e vos non vir nen vos poder falar?||809.25 ca vos servi muit’e galardoar / non mi-o quisestes||809.30 mais vós, de como vos servi, / mui sen vergonha irei per u for||810.6 se non, ja máis non vos poss’atender||810.10 dizede-mi, por quanto vos servi, / se mi [queredes algun ben fazer,||811.2 Senhor, sempr’os olhos meus / an sabor de vos catar||811.10 ca nunca poden dormir / nen aver ben, senon ir / u vos vejan||815.5 punharei ja de vos non querer ben||817.2 quando vos ora partirdes d’aqui / e vos nembrar algũa vez de mí?||819.16 – Par Deus, amiga, non vos creerei||823.2 – Ai meu amig’e meu lum’e meu ben, / vejo-vos ora mui trist’...||826.19 Muito desejei, amigo, / ... / que vos tevesse comigo||826.23 Muito desejei, amado, / ... / que vos tevess’a meu lado||828.11 tanto que vos el veja||828.17 des oimais eu vos castigo que lh’andedes a mandado||833.14 vedes que sera, / meu amigo, des que vos eu non vir||834.6 pois vos seu amor enganou, / que o engane voss’amor||838.1 – Voss’amigo, que vos sempre serviu, / dized’, amiga, que vos mereceu||838.15 que non tenhan por cousa desigual / servir-vos sempr’e fazerdes-lhi mal||843.7 Meu talan era de vos non parcir / porque vos fostes sen meu grad’enton||844.2 – Filha, do voss’amigo m’é gran ben, / que vos non viu quando se foi d’aquen||844.7 – Nunca lhi ben devedes a querer / porque se foi e vos non quis veer||844.12 – [E] gran prazer ei no meu coraçon / porque se foi e vos non viu enton||850.14 se vos posso desensanhar / escontra mí||850.20 e, pois mi Deus poder non dá / que vos desame, assi m’ei ja / vosc’a perder por vos amar||850.21 e, pois mi Deus poder non dá / que vos desame, assi m’ei ja / vosc’a perder por vos amar||852.2 Ai mia senhor, sempr’eu a Deus rog[u]ei / q[u]e vos visse e nunca al pedi||852.3 e, pois vos vi, log’i tanto cuidei / que non era cuidado pera mí||855.3 que non posso partir / meu coraçon de vos gran ben querer||855.10 porque vos sei amar / máis d’outra ren||855.10 que sempr’eu pugi no meu coraçon / en vos servir||855.17 e por gran mal daquestes olhos meus / que vos viron, mia sen[h]or||856.3 Senhor, con migo non posso eu poer / nen con este cativo coraçon / que vos non aja milhor a querer / de quantas cousas eno mundo son||860.3 Amiga, ben [s]ei que non á / voss’amigo nen un poder / de vos falar nen vos veer||860.5 porque vos vej’ambos andar / mui tristes e sempre chorar||860.7 Encobride[s]-vos sobejo / de min||860.14 Como se fosse o feito meu, / vos guardarei quant’eu poder||863.3 Sol que vos vejo, log’ei a cegar / que sol non vej’, ...||863.6 e, que vos venha ben, / pois mi assi cega vosso parecer, / se cegu’assi quantos vos van veer!||863.9 atant’ei ja de vos veer sabor / que sol non vej’, ...||863.15 Vosso parecer faz a min enton, / senhor, cegar tanto que venh’aqui / por vos veer||863.20 E, pois eu cego, Deus, que o poder / [á, cegu’assi] quantos vos van veer!||872.20 – Bailade oj’, ai filha, por Santa Maria, / ant’o voss’amigo, que vos ben queria||877.5 mais avedes pecado pola erva / que comestes [e] que vos faz viver / tan gran tempo||877.9 [E] nen outrossi dos filhos barvados / non vos acho i por [mui] pecador||877.16 [E] de profaçar a gente sandia / non avedes por que vos embargar||881.1 Por vós, senhor fremosa, pois vos vi, / me faz viver coitado sempr’Amor||881.7 quand’er cuido no mal que m’én ven / por vós, a que pesa de vos amar||892.9 E, se vos non vir, que farei?||893.5 e por meu mal me vos foi amostrar||893.6 ca, de-lo dia, sennor, que vos vi, / per bõa fe, nunca coita perdi / por vós||893.9 que eu por mal de mí amei / des que vos vi, per bõa fe, sennor||893.12 e por meu mal vos vi e vos falei||899.2 Quantas coitas, senhor, sofri / por vos veer||899.10 pero que vivo na maior / coita que podia viver / desejando-vos a veer||899.11 e, pois vos vejo, mia senhor, / dizer-vos quer’o que m’aven: / ... ||899.18 e, pois me vos Deus amostrou, / dizer-vos quer’o que mi aven: / ... ||900.6 u vos foron d’aqui fillar / à força de vós, e levar||900.8 e vos non puid’eu i valer||902.2 Que mui gran prazer oj’eu vi / u me vos Deus mostrou, senhor!||902.3 E ben vos faço sabedor / que, ... / non cuidara tant’a viver / como vevi sen vos veer||902.6 non cuidara tant’a viver / como vevi sen vos veer||902.8 Que muito que eu desejei / de vos veer e vos falar!||902.15 pois El quis que vos visse ja||905.1 I logo, senhor, que vos vi, / vi eu que fazia mal sén / d’ir osmar de vos querer ben||905.3 vi eu que fazia mal sén / d’ir osmar de vos querer ben||905.16 Senhor, e non foi pelo meu / grad’u vos fui amar||905.17 nen ei / i culpa porque vos amei||905.23 E non xe vos filhe pesar / por vos eu mui de coraçon / amar||910.4 polo chorar / que faran, poi-los eu levar, / senhor, u vos non veerei||910.6 ca nunca os ei a partir / de chorar u vos eu non vir||910.20 Pero que ora, senhor, an / en vos veer mui gran sabor||910.22 ja o pesar sera maior / pois quando vos non veerán||910.26 nen os poderei eu partir / de chorar u vos eu non vir||914.9 nen a gran coita que sofri / por vós des que vos conhoci||915.14 E, mentr’eu a guarir ouver / u vos eu soia veer, / non averei nunca a perder / este mal||918.16 E do serviço que lh’avedes feito, / maestr’Acenço, non vos enfadedes||920.5 Meus cabelos, con sirgo / eu non vos liarei||920.10 mias toucas da Estela, / eu non vos tragerei||920.20 mias cintas das fivelas, / eu non vos cingerei||923.7 que vós ajades tal sabor / de viver migo, / qual eu ouv’i, / des que vos vi, / de viver vosc’, amigo?||926.7 cando vos vejo dos olhos catar / atan muit’aposto que non á par||932.7 – Non vos leixedes én por mí, / filha, que lhi non faledes / se vós én sabor avedes||934.5 pois vos eu tanto non posso dizer / que vos queirades, amigo, partir / de Sevi[lha] ||934.8 ca nunca vos eu máis por meu terrei||934.13 Nunca vos máis paredes ante min||937.7 E rogou-m’el que vos visse / e vos dissesse mandado||938.7 pois vos sei amar / de coraçon||939.14 dixi-lhe eu: «Que farei se vos non vir / ou se vosso mandado non oir / ced’?»||946.5 se vos grave é de vos eu ben querer, / tan grav’é a mí||946.15 e [mui] grav’é a vós de vos coitar||947.6 pois eu vos vejo, muito vejo ben||951.6 quantas máis donas, senhor, ala vi, / tanto vos eu mui máis precei des i||954.2 por quanto vos vejo rogar / Nostro Senhor||954.7 Fez-vos ben falar e ben parecer / e comprida de ben, per bõa fe||954.13 Ca vos fez mansa e de mui bon prez||955.2 e os que saben que vos quero ben / teen que vos pesa máis d’outra ren||955.6 se vos pesa de vos eu muit’amar||955.7 ca ja vos sempr’averei de querer / ben||955.13 ca, mia senhor, sempre vos ben querrei||955.19 ca vos non posso, senhor, desamar||957.20 e eu morrerei des que vos non vir||958.2 pero que moiro querendo-vos ben||963.9 Por Nostro Senhor, / quitade-vos, amigo, de mal sén||963.10 e non amedes quen vos non quer ben||963.16 «Tenh’eu por melhor / de vos quitardes, ca prol non vos ten, / d’amardes min, pois mi non é én ben»||969.27 ca os que aqui chegaren, / pois que vos aqui acharen, / ben diran que máis ouv’i||971.5 pois vos escudeiro chamastes i||975.1 Tan grave dia vos eu vi, / senhor||975.4 tan grave foi por mí / e por vós, que tan gran pesar / avedes de que vos am’eu!||975.20 E perço meus dias assi / porque vos eu sempre servi / e sérvio muit’, e non mi val||975.22 mentr’eu poder [vos] servirei||978.21 mais acho-vos comigo toda via / cada u vou por me vos asconder||981.1 Tan muito vos am’eu, sennor, / que nunca tant’amou sennor / ome que fosse nado||981.10 E o dia que vos eu vi, / sennor, en tal ora vos vi / que nunca dormi nada||981.11 en tal ora vos vi / que nunca dormi nada||981.14 pois vos vi||981.15 «Por que vos vi, / pois que me non val nada?»||981.17 Mal dia nad’eu que vos vi, / e vós bon dia nada!||981.19 Ca, se vos eu non viss’enton / quando vos vi, podera enton / seer d’afan guardado||981.20 Ca, se vos eu non viss’enton / quando vos vi, podera enton / seer d’afan guardado||983.24 desampare-vos Deus, a que o eu digo||983.25 Desampare-vos Deus, a que o eu digo||985.4 que nunca perdi cuidado / nen afan des que vos vi||985.9 que vos amo sen meu grado / e faço a vós pesar i||986.13 E Deus, [que] sabe que vos am’eu muito / e amarei enquant’eu vivo for||992.15 prasmada vos én veeredes / se moiro en vossa prijon||994.9 con gran coita de vos servir||994.14 Por vós me vẽo muito mal / des aquel di’en que vos vi / e vos amei e vos servi||994.15 Por vós me vẽo muito mal / des aquel di’en que vos vi / e vos amei e vos servi||994.15 Por vós me vẽo muito mal / des aquel di’en que vos vi / e vos amei e vos servi||999.1 Por vos veer vin eu, sennor / e lume destes ollos meus||999.6 ca, sennor, non ei eu poder / de viver máis sen vos veer||999.8 Aventurei-m’e vin aqui / por vos veer e vos falar||1005.9 – Ai mia filha, entenderá quen-quer / que vos teedes por el sa razon||1008.6 ca ja todas saben que sodes meu / e nen ũa non vos querra por seu||1008.9 mais non sei oj’eu quen / me vos filhass’, ...||1009.20 morrerá, filha, querendo-vos ben||1012.7 Pero que vos [c]hamades meu||1012.15 e pero non / vos vi nen veestes enton||1013.4 e tod’a vosso poder / veja-vos ben con el estar en cos||1013.5 ca, se vos vir, sei eu ca morrerá / por vós, filha||1013.8 Se vo-lo fustan estevesse mal, / non vos mandaria ir ant’os seus / olhos||1013.10 mais guisade cedo por Deus / que vos veja||1013.15 avera gran sabor de vos cousir||1013.16 e guisade vós como vos veja||1016.2 Meu amigo, vós morredes / porque vos non leixan migo / falar||1017.9 ca vos vejo del gran queixum’aver / e el de vós||1017.15 pero vejo-vos aver desamor / del, amiga||1021.2 mais muit’á ja que vos vejo partir / de trobar por mí e de me servir||1022.8 e querrei-vos eu ja / mal por end’, ...||1025.8 Queixades-vos que sempre fostes meu, / amig’, e vos leixo por mí morrer||1025.9 mais dizede-mi como vos valer / possa sen meu dan’...||1027.3 porque sabedes que vos desej’eu, / queredes-vos ir morar con el-rei||1027.8 Ides-vos vós e fic[o] eu aqui, / que vos ei sempre muit’a desejar||1029.15 ca des enton non vos ar quis veer?||1030.8 ca, meu amigo, falei ũa vez / convosco por vos de morte guarir||1032.1 Non vos sabedes, amigo, guardar / de vos saberen, ... / como me vós sabedes muit’amar||1032.5 e quero-vos end’eu desenganar||1032.24 ca de longi mi vos faran catar||1042.7 Ren non vos pode de morte guardar||1042.14 Se vos non fezer ben, por mí Amor / vos matará||1047.14 Coitada ficarei d’amor / atá que mi vos Deus adusser||1049.1 Amei-vos sempr’, amigo, e fiz-vos lealdade||1050.9 Ja vos disseron por mí que falei / con outr’om’e que vos non tiv’en ren||1052.2 Ir-vos queredes e non ei poder, / par Deus, amigo, de vos én tolher||1053.3 e, pois vos queredes quitar / d’aqui, vedes que vos digo: / ... ||1053.9 e, pois vos queredes d’aqui / partir, vedes que façades: / ... ||1055.8 E, ante que vos eu visse, senhor, / tan muito ben ouví de vós dizer||1055.12 que non pud’al fazer / que non ouvess’a viir a logar / u vos eu visse log’, ...||1055.13 e voss’amor / fez-me-vos per tal guisa desejar / que non desej’al ren senon morrer||1055.16 nen viran vós u vos eu fui veer||1055.23 E mal dia mi Deus deu conhocer / u vos eu vi tan fremoso catar||1056.2 Dizer-vos quer’a gran coita d’amor / en que vivo, senhor, des que vos vi||1056.6 que mi valera mui máis non veer / eu vós nen al quando vos fui veer||1057.4 e, pois assi é, que agora d’ir / an u vos non vejan||1057.6 sei eu mui ben / que non poden os meus olhos veer, / u vos non viren, d’al veer prazer||1059.2 Senhor fremosa, que de coraçon / vos servi sempr’e sé[r]vi’e servirei||1060.2 pois vos non vi, ouvi tan gran pesar / que nunca mi Deus d’al prazer quis dar||1060.9 pois vos non vi, non vi prazer de ren||1060.14 des que vos eu non pudi veer||1062.10 vós, que eu sempre desejei / des aquel dia’n que vos vi||1065.5 e por én vos leix’a dizer / meu mal||1065.31 pois, sen ben-fazer, / vos ei ja sempr’a desejar||1067.5 rogar-vos-ei, por Deus, ... / que vos non pes de vos eu muit’amar||1074.3 ca vos vejo come mí lazerar||1078.3 des que vos vi||1078.8 Non mi fal coita nen vejo prazer, / senhor fremosa, des que vos amei||1082.5 quero-vos agora rogar, / mia senhor, ... / que vos non pes de vos amar||1084.6 pois que vos vejo||1086.2 des aquel dia / que vos eu vi primeiro||1087.3 fez-vos mansa e melhor parecer / das outras donas||1087.4 e fez-vos melhor / dona do mund[o] e de melhor sén||1087.8 Feze-vos Deus e deu-vo-lo maior / poder de ben||1087.9 e fez-vos máis valer / das outras donas||1087.10 e fez-vos vencer / toda-las donas||1087.11 e fez-vos melhor / dona do mund[o] e de melhor sén||1087.18 e fez-vos melhor / dona do mund[o] e de melhor sén||1088.6 senhor, que vos eu quero ben||1088.10 e eu, por vos non assanhar, / non lhis ouso [per ren] dizer||1088.16 e eu, senhor, por vos negar, / non lhis ouso dizer por min, / per ren||1090.3 quan muito ben vos quiso Deus fazer / e quan fremosa vos fezo nacer||1090.4 quan ben vos fez parecer e falar||1090.14 Se per ventura vej’eu apartar / os que eu sei que vos poden veer||1094.1 – Farei eu, filha, que vos non veja / voss’amigo||1094.14 – Por que vos avedes, madr’, a matar?||1100.13 Eu non vos queria / por entendedor||1100.14 ca nunca vos vi / senon agora, nen vos filharia||1100.32 Por entendedor vos quero filhar||1102.1 Dizen pela terra, senhor, ca vos amei||1102.5 Dizen pela terra que vos amei, [senhor]||1103.4 senhor, se vos guardaren e vos eu non vir, / non cuido un dia máis a guarir||1103.4 senhor, se vos guardaren e vos eu non vir, / non cuido un dia máis a guarir||1104.2 Senhor fremosa, oi eu dizer / que vos levaron d’u vos eu leixei||1104.2 Senhor fremosa, oi eu dizer / que vos levaron d’u vos eu leixei||1104.7 Porque vos foron, mia senhor, casar / e non ousastes vós dizer ca non||1107.1 U vos non vejo, senhor, sol poder / non ei de min nen me sei conselhar||1107.4 nen ei sabor de mí, erg’en cuidar / en como vos poderia veer||1107.5 e, pois vos vejo, maior coita ei / que ant’avia, senhor||1107.10 E tod’esto mi aven / por vos veer, senhor, e non por al||1107.15 ca, u vos eu non vejo, mia senhor, / por vos veer perç’este coraçon||1107.16 por vos veer perç’este coraçon||1109.16 pero non cuid’[en] al des que vos vi / senon en [como parecedes ben:||1111.2 e per Amor, que mi vos fez amar||1111.14 Pero Amor nunca me coitas deu / nen mi fez mal senon des que vos vi||1115.3 Par Deus, senhor, muit’aguisad[o] ei, / ..., / de vos veer mui tard’, ...||1115.9 E, mia senhor, nunca cedo verrei / u vos veja des que m’ora partir / de vós, mia senhor||1115.10 des que m’ora partir / de vós, mia senhor, e vos eu non vir||1115.13 Ca, se un dia tardar u eu for / u vos non vir||1115.20 se un dia en meos meter / que vos non veja||1125.6 ca me quero de vós partir, / mais non de vos querer gran ben||1125.10 onde, [senhor], vos fui veer||1125.12 e parta-m’end’agora assi, / mais non de vos gran ben querer||1125.18 e partir-m’-ei / de vós, mais non de vos amar||1126.6 And’u vos vej’e non posso guarir||1127.6 en grave dia vos eu vi||1136.1 – Vejo-vos, filha, tan de coraçon / chorar tan muito que ei én pesar||1136.7 – Non vos vej’eu, filha, sempre cantar||1138.4 e ar quero-vos d’al desenganar||1140.10 se Deus vos lev’a Bonaval||1144.7 E al á i de que vos non guardades||1157.3 partiu-s’agora d’aquen / e non vos quiso veer||1157.5 e ides vós ben querer / a quen vos non quer veer?||1157.8 pois que vos non quer veer!||1157.13 porque vos non quis veer||1157.18 e foi ora a San Servando / e non vos quiso veer||1161.6 «Ai amor, leixedes-m’oje de so-lo ramo folgar / e depois treides-vos migo meu amigo demandar!»||1185.4 Atendamos, ai madr’, e sempre vos querrei ben||1187.8 Ca [a] vós ben vos devi’a nembrar / én qual coita vos eu ja por mí vi, / fals’, ...||1187.15 se eu non fosse, que vos fui veer||1187.16 mais, pois vos outra ja de min venceu||1189.13 se vos eu ar vir / por mí coitado, como vos vi ja||1189.14 se vos eu ar vir / por mí coitado, como vos vi ja||1189.15 O que dissestes, se vos eu ar vir / por mí coitado, como vos vi ja, / vedes, fals’, acoomiar-xi-vos-á||1192.3 rog’eu a Deus, que mi vos oje deu, / que vos faça tan ledo seer migo||1192.4 rog’eu a Deus, ... / que vos faça tan ledo seer migo||1192.5 que vos faça tan ledo seer migo / quan leda fui oj’eu quando vos vi||1192.8 Bon dia vejo, / pois vos vej’aqui, meu amigo, meu, a la fe, sen al||1192.9 faça-vos Deus ledo, ... / seer migo, meu ben e meu desejo||1192.15 faça-vos Deus en algũa sazon / seer migo tan led’e tan pagado||1194.4 mais, pois vos eu non posso valer i, / pesa-mi a mí porque paresco ben||1194.9 E sei, amigo, destes olhos meus, / ..., / que vos faz[en] en gran coita viver||1202.7 – E guardade-vos, filha||1202.9 E guardade-vos, filha, ca ja m’eu vi atal||1205.20 D’ouro los liei / e vos asperei, / meu amigo||1205.23 D’ouro las liara / e vos asperava, / meu amigo||1213.7 Dizede-mi quen mi vos fez tardar, / ai meu amig’, e gradecer-vo-lo-ei||1213.16 e, se mi vós negardes esta vez, / perder-vos-edes comigo por én||1216.18 E fui eu fazer oraçon / a San Clemenç’e non vos vi||1223.15 – Nostro Senhor, que vos [fremosa] fez, / vos dé sempre mui bon grado por én||1225.8 Pode voss’amigo dizer, / amiga, ca vos quer gran ben||1231.15 e vós vos acharedes én peior / ca vós cuidades||1232.28 [e] guardar-vos-an||1234.5 – Porque, filha, des que o conhocestes / nunca punhou erg’en mi vos tolher||1234.6 E sei, filha, que vos trag’enganada / con seus cantares, que non valen nada||1237.12 mais por sen-conhocer / vos tenh’ora||1239.10 quando vos el amava máis ca sí, / por que lhi non fezestes ben enton?||1239.17 que, pois vos Deus amigo dar quiser / que vos muit’am’e vos gran ben quiser||1241.3 e ora vejo que vos travan i||1241.7 E, pois vos eles teen por melhor / de vos enfengir de quen vos non fez / ben||1243.8 mais vejo-vos sempre con el falar||1243.9 e vejo-vos chorar e el chorar||1245.7 tanto vos vejo viir coitado / à mia mesura||1255.2 Gran sazon á, meu amigo, / que vos vós de mí partistes / en Valong||1256.15 mais quero-mi-vos perdoar||1257.2 Madr’, enviou-vo-lo meu amigo / [o]je dizer que vos veeria / se ousass||1257.16 e ora manda-vos preito trager / que vos veja||1257.20 E sei ben que non é tan ousado / que vos el veja sen vosso grado||1258.2 Ai meu amigo, coitada / vivo porque vos non vejo||1258.3 e, pois vos tanto desejo||1258.14 Por quantas vezes pesar / vos fiz de[s] que vos amei||1261.5 se vos eu vira, non mi venha ben / nunca de Deus nen d’onde m’oje ven||1274.27 – Por ess’, amiga, venha mal a quen / vos amar||1288.15 punharei sempre ja de vos servir||1299.5 Quantas sabedes amar amado / treides-vos mig’a lo mar levado||1299.10 Treides-[vos] mig’a lo mar levado||1307.6 non vos entendan, per ren que seja, / que vos eu mand’ir u vos el veja||1307.6 non vos entendan, per ren que seja, / que vos eu mand’ir u vos el veja||1307.15 ide, vos mand’, e ve[e]-lo-edes||1311.4 des que vos el vira||1311.5 [P]olo seu mal vos filhou por senhor||1312.2 gran sazon á, por Deus, que vos non vi||1327.2 porque vos vej’en privança entrar / d’el-rei||1327.10 pois que vos el por privad’as[s]i quer||1329.1 pero vos agravece / porque vos travou en vos[s]o cantar / Joan’Eanes||1329.2 pero vos agravece / porque vos travou en vos[s]o cantar / Joan’Eanes||1332.41 e el queria de vós, desarreigado, / de vos aver assi [mal] espeitado||1336.4 e dizer-vos, en maneira de fronta, / que vos serviu come leal servente||1336.7 certa resposta lhi devedes dar / u dis[s]er que vos servio lealmente||1336.8 Ca, se vos el quer fazer entendente / que vos serviu sen outra encoberta||1336.9 Ca, se vos el quer fazer entendente / que vos serviu sen outra encoberta||1336.15 E, pois el cuid’a fazer-vos creente / que vos serviu come ome de parage||1336.16 E, pois el cuid’a fazer-vos creente / que vos serviu come ome de parage||1337.5 Vencede-vos aquanto vos disser||1347.19 se lho consentir queredes, / querra-vos ele provar||1352.13 Quen vos Saco chamar prazera a nós||1352.14 e dira-vo-lo ben lheu que[n] vos en cos / vir tira-los nadigões apos vós||1352.20 ca vej’eu que citolar non vos oio||1375.5 ca vos vej’eu máis das gentes gaar / de vosso bando||1385.15 Siquer meaçan-vos agor’aqui / por este mouro que vosco tragedes||1386.3 ca entend’eu dela que ben vos quer||1386.12 ca lh’oi eu jurar en outro dia / ca vos queria melhor d’outra ren||1388.14 ca muitas vezes ficades en cos / e faz-vos peior talhado ja-quanto||1388.15 Non vos vestides de saia guisado||1391.2 Pero me vós, donzela, mal queredes / porque vos amo||1391.3 pois vos vós entoucar non sabedes||1391.5 buscade quen vos entouque melhor||1392.4 con quantos vos conhocen vos perdedes||1392.4 con quantos vos conhocen vos perdedes||1392.8 E, se vos daquesto non castigades, / nulh’ome non sei con que ben estedes||1396.2 Don Fernando, pero mi maldigades, / quero-vos eu ora desenganar||1396.4 ca ouç’as gentes de vós posfaçar / de cavalgar, de que vos non guardades||1401.2 pois que vos vejo tan coitad’andar / con Amor, que vos non leixa [ ... ...]||1401.3 pois que vos vejo tan coitad’andar / con Amor, que vos non leixa [ ... ...]||1401.4 nen vos ar leixa dormir nen comer||1401.9 – Pero Garcia, non poss’eu saber / como vos vós possades emparar / d’Amor||1405.5 mais dix’eu que mui ben / oides, cada que vos cham’alguen||1407.11 non vos ar veer||1407.13 se vos ar veer mal||1407.17 non vos veer quando vos for mester||1414.19 que vossa madre con algun caçon / vos fez||1415.12 e todos me preguntarán / se vos saberei eu servir||1416.15 ca vos non pod’el assi guarecer / o doente, meos de treminhar||1417.26 mais-los trobadores travar-vos-an / ja-que nos tempos, que ben non gardastes||1418.5 «Por Deus Sen[h]or, que vos tan bon rei fez, / perdoad’a meu amig’esta vez»||1420.14 e cuido-vos deste preito vencer||1421.8 – Joan d’Avoin, oi-vos ora loar / vosso trobar||1425.4 e como faz de vós aver sabor / os que vos veen||1425.6 como vos faz antr’os boos caer / e antr’os maos, que ben vós caedes!||1425.21 nunca de vós devedes a partir / un ome que vos trag’acompanhado||1426.2 Maria do Grave, grav’é de saber / por que vos chaman Maria do Grave||1426.12 e vós sodes grave, / a quen vos fode, muito, de foder||1426.14 e por aquesto se dev’entender / por que vos chaman Maria do Grave||1427.6 Par Deus, Luzia Sanchez, Dona Luzia, / se eu foder-vos podesse, foder-vos-ia||1427.6 Par Deus, Luzia Sanchez, Dona Luzia, / se eu foder-vos podesse, foder-vos-ia||1427.7 Vejo-vos jazer migo muit’agravada, / Luzia Sanchez, porque non fodo nada||1427.19 Deitaron-vos comigo os meus pecados||1430.2 vós, que vos teedes por sabedor||1431.6 pois non sabes jograria fazer, / por que vos fez per corte guarecer?||1431.15 – Picandon, por vós vos muito loardes||1431.29 – Sinher, conhosco-mi-vos, Picandon, / e do que dixi peço-vos perdon / e gracir-vo-l’-ei se mi perdoardes||1431.33 – Joan Soarez, mui de coraçon / vos perdoarei||1433.6 e, se vos el fez[o] juiz, por én, / de vós julgardes outorgo-vo-l’eu||1433.8 E, se vos el por esto fez juiz, / Don Vuitoron, devede-l’a seer||1441.10 e, quando vos ar vir, / querrei os panos ante vós cobrir||1442.4 e a vós nunca vos vimos fazer / cantar d’amor nen d’amigo||1442.7 terran-vos por sen-conhocer||1444.13 e, pois vos assi travan en trobar, / de vos julgar, senhor, non me coitedes||1444.14 e, pois vos assi travan en trobar, / de vos julgar, senhor, non me coitedes||1444.15 en como vos ouç’i falar||1445.7 e leixa-vos por se non perder||1453.6 ja vos eu sempre querrei ben||1453.8 E, mia senhor, per boa fe, / pois soubestes que vos amei, / me desamastes||1453.14 Meu coraçon non se partiu, / pois vos viu, de vos muit’amar||1453.14 Meu coraçon non se partiu, / pois vos viu, de vos muit’amar||1453.19 Senhor, sempre vos querrei ben / atá que moir’ou perça o sén||1457.15 pois que vos quer ben / como quer a min ou melhor||1460.5 e por én, / par Deus, vós vos enganastes||1460.9 por ent[er]rado e morto / vos tenh’oj’eu||1466.7 mais trobar-vos-ei / de muitas cousas que vos eu direi, / do que vos vós non sabedes guardar||1470.6 por vingar-vos, mia senhor, ben / de min se vos faço pesar||1470.24 mais, por Deus, guardade-vos i||1472.5 se vos con mouros lid’acaecer, / sofrede-os, ca todos vos ferran||1472.9 E ali logo, u sa lide avolver, / verran-vos deles deante colpar||1472.11 des i os outros, por vos non errar, / ar querran-vos por alhur cometer||1472.16 Pero, com’á mui gran gente a seer, / muitas vezes vos an a derrobar||1472.19 pero non quedarán de vos ferir / de todas partes||1476.2 e trabalhar-s’-á de vos enganar / o albergueiro||1478.7 ca esse non é tal / que vos vós so el muito non molhedes||1478.13 se vos guardar / ũu dia poderdes de vos molhar / so ũa mui boa capa dobrada||1478.19 ar queredes-vos vós cras acolher / e cavalgar||1478.21 e non pode seer / que vos non molhedes en essa terra||1489.38 vingad’a casa en que vos mejad’an||1494.5 e sérvia-vos ome quanto poder||1494.18 os que vos serven non vos servirán||1494.18 os que vos serven non vos servirán||1500.1 Don Fernando, vejo-vos andar ledo / con deantança que vos deu el-rei||1500.10 Don Fernando, conselhar-vos quer’eu: / ... ||1500.11 non vos ar lev’atras vosso pecado||1500.12 pois vos el-rei meteu en tal poder||1501.5 ca aqui teen-vos por sabedor / de trobar, mais nós trobamos melhor||1506.2 Ai dona fea, fostes-vos queixar / que vos nunca louv[o] en meu cantar!||1506.4 Mais ora quero fazer un cantar / en que vos loarei toda via||1506.5 e vedes como vos quero loar: / ... ||1506.9 pois avedes [a]tan gran coraçon / que vos eu loe||1506.13 Dona fea, nunca vos eu loei / en meu trobar, pero muito trobei||1506.17 e direi-vos como vos loarei: / ... ||1508.1 Elvira Lopez, que mal vos sabedes / vós guardar sempre daqueste peon||1508.5 ei mui gran medo de xi vos colher / algur senlheira||1508.6 e, se vos foder, / o engano nunca lho provaredes||1508.13 e o peon, se coraçon ouver / de foder, foder-vos-á se quiser||1508.16 e non vos sabedes dele guardar||1508.20 se de noite vos foder o peon, / contra qual parte o demandaredes?||1512.16 E fara el-rei corte este mes / e mand[ar]án-vos, infançon, chamar||1526.8 Quiçai depois vós ar baixar-vos-edes||1526.10 mais ũa vez quer-vos el-rei alçar / en gran talho||1526.14 pois vos alçaren, alçado seredes||1527.11 mais, pois que vos achou, / por Deus, mandad’agora vós por én||1538.5 porque vos non ficou de mí / filho, por quanto vos servi, / que mi criassedes por én||1540.4 Non vos colherei||1540.9 E non vos leixarei entrar, / como quer que m’avenha én||1547.14 Dizede-mi ora que ben mi fezestes, / por que eu crea en vós nen vos sérvia||1551.3 Ben sabedes, senhor rei, / des que fui vosso vas[s]alo, / que sempre vos aguardei||1551.9 E en terra de Campou / vos servi e en Olmedo||1569.1 – Ai Pedr’Amigo, vós, que vos teedes / por trobador||1569.29 pois vos ja venci / desta tençon que vosco cometi||1570.2 – Joan Airas, ora vej’eu que á / Deus mui gran sabor de vos destroir||1572.16 Fazer-vos á chorar, se o gostades||1595.7 e dix’eu que cuidavades en al, / ca vos vi sempre daquesto guardar||1598.2 en outro dia, q[ua]ndo vos fudi||1598.18 nen avedes sobre min poder tal / per que vos foda se me non pagardes / ante mui ben||1599.10 pero non vos dig’eu que non vivades / quanto vos Deus quiser leixar viver||1600.4 Por Deus, que vos fez, / non trobedes a nulha velh’aqui||1611.8 Non vos conhocia||1611.10 nunca convosco falei nen vos vi / e assi conhocer non vos podia||1611.11 nunca convosco falei nen vos vi / e assi conhocer non vos podia||1611.13 se me algur convosco achar / e vos non conhocer nen vos falar||1611.25 nen ar entendo teer per vos [...];||1612.7 quen a meu cuu concela posesse, / de parescer ben vencer-vos-ia||1620.17 «Que vós do vos[s]o filho / prazer vejades, que vós me ajudedes / o capelan que vos á mester, vedes!»||1639.6 Senhor, non ouver’a nacer / quen vos viu e vos desejou!||1639.6 Senhor, non ouver’a nacer / quen vos viu e vos desejou!||1639.10 demais, diss’ũu, que vos catou, / que non s’ouver’a levantar / quen vos viu e vos desejou!||1639.14 tan negra ora vos eu vi / que o meu cor sempre des i / nas vossas feituras cuidou||1653.13 en logar vos meterá / u vergonha prenderedes||1662.9 como vos meteron en un cantar / polo peior trobador que eu sei||1662.15 Ca vos vi eu aqui mui gran sazon / e non vos vi por trobador meter||1662.16 Ca vos vi eu aqui mui gran sazon / e non vos vi por trobador meter||1668.1 Pois [que] vos vós cavidar non sabedes / deste marido con que vós seedes||1668.3 mostrar vos quer’eu como vos vinguedes / del||1668.8 Pois vos Deus deu tamanha valentia / de vos vingar||1668.15  ... e / del, que vos dá mal dia, vos vingade||1668.19 Por Deus, tia, que vos fez seer nada||1668.21 non se ria pois de vós na pousada / este marido que vos ten coitada||1672.14 e, por molher tan guardada, ficar / vos vej[o] eu prob’e sen-conhocer||1672.22 E ben vos faç’, amigo, sabedor / que andaredes, ... / per portas alhẽas||1674.4 e ajudei-vos eu, como sabedes, / escontra ela mui de bõa mente||1675.15 «Cada que vos deitades, / que esturnudos soedes d’aver?»||1679.6 e leixa-vos en gran conta põer
2. Complemento indirecto
1.29 e por én vos rog’eu, Amor, / que me façades dela aver / algun ben||1.33 e, mentr’eu ja for / vivo, cuido-vo-lo servir||6.13 non vo-la ei chus a dizer||7.1 – Mia senhor, vin-vos rogar, / por Deus, que ar pensedes / de mí||7.6 se vos prouguer, devedes / oj’a mia barva a onrar||7.19 – Mia senhor, eu vos direi / de mí como façades: / ... ||11.6 Senhor, e que vos mereci||11.10 E [a]veredes a sentir / camanha mingua vos farei||12.4 pois ela nunca soub’amar, / atal senhor que vos direi||14.37 Ũa ren vos juraria, / e devede-lo creer: / ... ||14.48 nen eu non vos poderia / atal coita padecer||15.5 quero-vos eu de mia coita dizer: / ... ||15.9 perder-vos-ei, que vos tan muito dura / de mal com’eu por vós ei a sofrer||15.13 e que vos ei por amor a teer / quanto de mal me fazedes sofrer||18.17 pero, senhor, ren non vos val||19.1 Dizer-vos quer’eu, mia senhor, / de qual guisa vos quer’eu ben||19.2 Dizer-vos quer’eu, mia senhor, / de qual guisa vos quer’eu ben||19.4 e Deus non me dé [de] vós ben / se vos de nulha ren mentir||21.4 e, amiga, direi-vos que mi aven: / ... ||23.13 que maior / sabor avedes de me non fazer / ben, mia senhor, e de me mal querer / ca se vos eu oesse desamor||23.14 ca se vos eu oesse desamor, / mia senhor fremosa (que v[o]s eu non / averei nunca nen ũa sazon)||24.5 pois vós non avedes sabor / que vos eu diga nulha ren||24.7 e pesa-vos de vos amar / eu||24.12 ca, se d’al ouvesse poder, / aver-vos-ia desamor||24.13 assi como vos ei gran ben / a querer, sen grad’;...||24.23 pois me non val / contra vós serviço nen al / que vos faça||24.24 pero que-quer / vos sofrerei mentr’eu poder / viver||25.1 Non vos façan creer, senhor, / que eu alhur quero viver / senon convosc’, ...||25.4 e j’a poder / non vos menti||25.12 e, senhor, máis vos direi ja: / ... ||25.23 e, per bõa fe, mia senhor, / mui gran verdade vos direi: / ... ||25.26 e, senhor, máis vos direi én: / ... ||26.4 ca se vos eu o peior / quisesse que vos podesse querer||26. e valera-me máis moito ja / que vos quisesse (...) / gran mal||26.11 se vo-lo podesse querer||26.16 pero sei que máis non me valra / ca se vos quisesse de coraçon / gran mal||26.17 se vo-lo podesse querer||28.1 Quero-vos eu dizer, senhor, / por que me leixei, muit’á [i], / de vos veer||28.19 nen ei poder de vos fogir||28. por El, que vos fez, vo ... vos rog’eu / ... / que por vos eu muit’amar non / vos caia, senhor, en pesar||28.27 que por vos eu muit’amar non / vos caia, senhor, en pesar||29.9 E o pesar vos mostrarei / ... / que lhi fiz||31.4 entanto com’eu vivo for / nunca vos mia coita direi||31.7 Por que vos ei eu, mia senhor, / a dizer nada do meu mal||31.16 non vo-lo ei a diz[er]||31.21 quan pouco proveito me ten / de vos dizer quan grand’amor / vos ei||31.22 non vos falar[ei] én||31.22 quan pouco proveito me ten / de vos dizer quan grand’amor / vos ei||33. Ja foi sazon que eu foi acordado, / se vos visse, por vos ja-que dizer;||33. se vos visse, por vos ja-que dizer;||33.14 Ja foi sazon que eu foi acordado, / se vos visse, por vos ja-que dizer;||34.19 Pero ben vos digo que, ... / ..., / ..., / no[n] á ren per que quisesse mor[r]er||39.2 Des quando me mandastes, mia senhor, / que vos nunca dissesse nulha ren||39.5 ca vos non ouso mia coita mostrar||46.9 En tal coita me vi, senhor, / que sol non vos ousei falar / en vós||46.15 que sol non vos ousei dizer / o por que eu fora ali / u vos achei||46.18 e máis temi / de vos pesar én ca morrer / como ora por vós morrerei||47.3 e venho-me-vos espedir / porque mi fostes traedor||47.18 E veeredes qual amor / vos eu fazia||47.20 e descobrir- / -vos-ei d’ũu voss’entendedor / vilão||48.16 e al vos direi: / ... ||50.8 mentr’eu viver, vos quer’eu que sejades, / senhor fremosa, [de mí poderosa]||52.14 por Deus, meted’o coraçon, / se poderdes, en vos prazer||52.15 E, mia senhor, al vos direi / que mi devedes a creer: / ... ||52.19 e, senhor, preguntar-vos-ei: / ... ||52.22 E nunca vos eu ja irei / de mia fazenda máis dizer||52.26 e por mí non vos falarei||52.27 ca, se vos ren fiz sen razon, / dereit’é de m’eu padecer||53.3 sei eu ca máis fremoso parecer / vos fez Deus||53.5 e al vos fez que vos ora direi: / ... ||53.5 e al vos fez que vos ora direi: / ... ||53.11 e máis vos quero dizer: / ... ||53.15 E rogo-vos, fremosa mia senhor, / ..., / que, ... / ..., que vós me leixedes viver / u vos veja||53.17 macar vos oj’eu tanto pesar / digo||53.23 d’averdes vós en mia mort’a perder / gran mesura, ... / ..., que vos Deus fez aver||54.4 Mais pero vos pregunt’, eu ben o sei, / per boa fe||54.15 E, vedes, gran verdade vos direi: / ... ||54.22 E d’ũa cousa vos preguntarei: / ... ||54.25 Ca, mia senhor, sempre vo-lo eu neguei / por me guardar desto que m’oj’aven||55.1 Se vos prouguesse, mia senho[r], / rogar-vos-ia ũa ren: / ...||55.2 Se vos prouguesse, mia senho[r], / rogar-vos-ia ũa ren: / ...||55.6 nunca vos devi’a pesar / de vos quen-quer rogar assi||55.7 nunca vos devi’a pesar / de vos quen-quer rogar assi||55.10 e pero sõ[o] sabedor, / mia senhor, que fiz [i] mal sén / porque vos ora falei én||56.1 Senhor, eu vos quer’ũa ren dizer, / e pero sei que vos direi pesar: / ... ||56.2 e pero sei que vos direi pesar||56.14 teer negado / tan muito ben como vos quis Deus dar!||56.15 E, senhor, se vos caess’en prazer, / de pran, non vos deviades queixar / a min||56.21 ca vos non ei ren do voss’a custar||56.23 pois vos eu ja ren non ei a custar||57.2 enquant’eu viver / ja vos eu sempre por Deus rogarei / que mi valhades||57.3 mais eu vos direi / log’al que vos nunca cuidei dizer: / ... ||57.4 mais eu vos direi / log’al que vos nunca cuidei dizer: / ... ||57.9 macar vos gran mal / seja de mí||57.13 E, mia senhor, direi-vos én com’é / o meu||57.14 e, por Deus, que vos non pes én!||57.21 e vos venho cada dia rogar / que me valhades||58.13 E al vos ar quero dizer / que m’aven de vós, mia senhor: / ... ||60.20 ja vos eu sempre gracirei, / ca ũa cousa vos direi: / ... ||60.21 ca ũa cousa vos direi: / ... ||60.25 E máis vos quero, mia senhor, / da mia fazenda ja dizer||60.28 [e] vós devedes-mi a creer, / que nunca vos eu mentirei||60.29 nunca vos poderei / tan muit’en mia coita falar||60.31 nunca vos poderei / tan muit’en mia coita falar / que vos per ren possa mostrar / quan grave m’é de padecer||63.25 agora quando m’eu quitar / aqui de vós e sen vós for / u vos non vir nen vos falar||64.1 se vos prouguer||65.9 pero, sennor, ũa ren vos direi: / ...||65.26 ca esta cuita, sennor, tan grand’é / com’eu vos dix’...||65.30 doede-vos de mí se vos prouguer||66.3 se en prazer / vos caesse||66.10 ca de pran vos sei maior ben querer / de quantas cousas eno mundo son||66.12 e demais ũa cousa vos direi: / ... ||66.18 quitar-m’end’-ia o mui gran sabor / que vos vejo aver de m’alongar / de vós mui máis ca outr’ome por én||66.20 mais, mia sennor, direi-vos ũa ren: / ... ||66.22 mais por vos buscar / muito serviç’enquant’eu vivo for||67.21 ca inda vos máis direi: / ... ||69.7 nen eu non vos faço prazer||69.16 E quant’eu prendo, mia sennor, / de vós quero vo-lo dizer: / ... ||70.6 mais a verdade vos quer’eu dizer: / ... ||70.11 ca logo m’eu quitaria d’aver / gran cuita e de vos fazer pesar||70.18 e, sennor, non vo-lo quer’eu negar: / se vos de mí non quiserdes doer, / veer-m’-edes cedo por vós morrer||70.19 se vos de mí non quiserdes doer, / veer-m’-edes cedo por vós morrer, / ca ja m’end’eu vejo de guis’andar||70.22 E, se vos digo pesar, mia sennor, / non me devedes én culp’a põer||70.25 non vos fui dela falar / nen me soub’ende soo trameter||71.9 E seede ora sabedor / do que vos eu quero dizer: / ... ||71.14 ca de prender ja sempre assi / de vós ben se vos foss’én mal||72.8 E, sennor, máis vos direi én: / ... ||72.14 porque vós fazedes por mí / cousa que vos non está ben||72.18 e direi-vos por que mi aven: / ... ||72.28 se podess’en guisa seer / que mal non vos podesse estar||73.18 e, mia sennor, non vos dev’a prazer||74.12 einda vos máis direi én: / ... ||75.1 Quero-vos eu, sennor, gran ben||75.4 pero direi-vos ũa ren: / ... ||75.5 todo vo-l’eu cuid’a sofrer / se m’end’a morte non toller||75.16 pero verdade vos direi: / todo vo-l’eu cuido a sofrer||76.2 Par Deus, senhor, sei eu mui ben / ca vos faço mui gran pesar||76.7 E pesa-vos porque non ei / eu poder no meu coraçon / d’amar, mia senhor, se vós non||76.10 mais, pero vos pesa, non sei / por que end’al possa fazer||76.15 viv’en grand’afan / e sei que faço-vos, de pran, / pesar||76.19 se vos prouguer||76.21 ben me devedes a parcir / ben que vos quera consentir||77.10 E disse en Muimenta / [en] como vos direi: / ... ||79.11 por esso quer’eu mui gran ben querer / a esta dona en que vos falei||80.1 Quero-vos eu ora rogar / por Deus, que vos fez, mia sennor: / ... ||80.5 nen o pesar / que vos eu faço en vos querer / ben||80.8 ca nunca vos eu rogarei / por outra ren mentr’eu viver||80.10 senon que vos jaç’en prazer, / por Deus, sennor, esto||80.12 senon que vos jaç’en prazer, / ..., esto, que sei / que vos agora é pesar||80.13 ca vos pesa de vos amar||80.24 sempr’eu desejei / o vosso ben e vos neguei / meu cor dest’e vo-l’encobri||80.25 sempr’eu desejei / o vosso ben e vos neguei / meu cor dest’e vo-l’encobri||80.27 mais agora ja per morrer, / se vos pesa, ou per viver, / se vos prouguer, vo-lo direi||80.28 mais agora ja per morrer, / se vos pesa, ou per viver, / se vos prouguer, vo-lo direi||80.28 mais agora ja per morrer, / se vos pesa, ou per viver, / se vos prouguer, vo-lo direi||83.5 que non cuidei end’acabar / máis do que vos quero dizer: / ... ||83.9 E dig’esto por me guardar / d’ũa cousa que vos direi: / ... ||88.12 e log’enton / poderedes dereit’aver / de min qual vos ora direi: / ... ||88.14 pois vos praz d’eu morrer||88.17 E, se quisessedes sofrer / este pesar, por Deus, sennor, / que vos eu faç’en vos veer||88.24 mais Deus vo-lo leixe saber / per min, sennor||88.27 e qual sabor / eu ei de convosco falar / vos faz aver de m’ascuitar||90.7 non vos pes ja de vos amar||90.8 e, se vos én pesar, / no’mi-o façades entender||90.12 e mia fazenda vos direi: / ... ||90.15 Tan vil vos serei de pagar / se o vós quiserdes fazer||90.21 ca me non sei / consell’aver nen viverei, / per bõa fe, se vos pesar||92.7 mais este ben, por non mentir, / non vo-lo quis El a min dar||93.4 e do que end’estou peor / é d’ũa ren que vos direi: / ... ||93.22 Ora vos dig’eu a razon / de como me de vós aven||93.26 á gran sazon / que desejei máis d’outra ren, / sennor, de vos esto dizer||99.17 c[a] nunca [vos] Deus, mia senhor, / no mundo quiso fazer par||100.11 pois m’alongar / queredes vós de vos veer / e viver vosc’e vos falar||102.2 Senhor, esta coita que ei / non vo-la poss’eu máis dizer||102.24 nen amor / que vos eu ei des que vos vi||105.1 Mia senhor fremosa, direi-vos ũ[a r]en: / ...||105.3 e máis, por que vo-lo ei eu ja máis a dizer:||105.14 pero ven-m’én coita grand’; eu vos direi ar, / e máis, por que vo-lo ei [eu ja máis a dizer:||107.11 Non me saben conselh’aver / senon quanto vos eu disser: / ... ||107.31 mais, pois vejo que morrerei, / verdade vos quero dizer: / ... ||109.1 e quero-vo-l’eu ja dizer!||109.7 E, quando m’a mí rogan muitos que lhis diga por Deus se vos quero ben||110.15 Con coita de vós direi-vo-lo que farei: / ... ||113.4 pero non vo-las direi / con pavor que delas ei||113.8 – Vós, que es[s]as donas vistes, / falaron-vos ren d’amor?||113.24 mais fali[u]-vos i o viso||114.18 averedes i gran sabor / se vo-lo contar||114.22 Do sepulcro vos ar direi / per u andou||114.25 ben as[s]i / como m’el dis[s]e vos direi: / de Santaren tres legoas é,||115.1 – Paai Soarez, venho-vos rogar / por un meu ome que non quer servir||116.2 quando non entendia / que mal sén era de vos ben querer||116.28 e, demais, Deus vo-lo gradeceria||120.1 Meus ollos, quer-vos Deus fazer / ora veer tan gran pesar||120.5 e non poss’eu saber / por que vos faz agora Deus / tan muito mal, ai ollos meus!||120.13 E de quen vos esto mostrar / nunca vos mostrará prazer||120.14 E de quen vos esto mostrar / nunca vos mostrará prazer||122.2 sei eu ben que vos van dizer / todos, sennor, por me fazer / perder convosc’...||122.5 dizen-vos ca vos quero ben||124.5 queredes que vos retraia / quando vos eu vi en saia?||124.12 e ben vos semella / d’aver eu por vós guarvaia?||126.18 e por esto non mi á mester / de trabalhar en vos fogir||126.19 ca eu como vos fugirei||126.24 se vos prouguer||129.9 Aquesto dig’eu, mia sennor, / por quanto vos quero dizer: / ... ||129.10 porque vos fez Deus entender / de todo ben sempr’o mellor||129.23 E ja mia cuita, mia sennor, / non vo-la ouver’a dizer||129.29 E, pois vos outro ben non fal, / por Deus, non façades atal / torto qual oiredes dizer||130.6 Tolle-me vós, a que non sei rogar / pola mia cuita nen vo-la mostrar||131.3 e direi-vos por que o dig’assi / e a gran cuita que mi-o faz dizer||135.4 e non lles quer’end’eu falar / con medo de vos pesar én||135.19 e, pois vos praz, nega-lo-ei / mentr’o sén non perder||137.2 En tal poder, fremosa mia sennor, / sõo de vós qual vos ora direi: / ... ||137.4 que ben ou mal, ... / qual vos prouguer, de vós atende-l’-ei||137.13 e direi-vos, mia sennor, que mi aven: / ... ||137.25 E direi-vos, fremosa mia sennor, / ..., quan perdud’eu serei: / ... ||137.29 e, mia sennor, al vos ar direi én: / ... ||138.24 pois non mi á prol de vo-la eu dizer||138.25 nen vos faz outr’én por min sabedor||139.3 por Deus, creede ca vos quero ben||139.10 por min vos digo que non acho quen / me dé consello||139.18 mais, se Deus quiser que vos dig’alguen / qual ben vos quero e que o vós creades||140.4 e direi-vos ora de qual / guisa, se vos prouguer, me ven: / ... ||140.5 e direi-vos ora de qual / guisa, se vos prouguer, me ven: / ... ||141.1 Meu Sennor Deus, se vos prouguer, / tolled’Amor de sobre mí||141.10 e, Deus, se vos for én prazer, / sacade-me de seu poder||145.1 Por Deus vos rogo, mia sennor, / que me non leixedes matar, / ..., a voss’amor||145.3 que me non leixedes matar, / se vos prouguer, a voss’amor||145.7 e que vos nunca fez pesar||146.4 e Deus, por que vo-l’eu venno rogar||146.9 E vall’a mí porque non saberedes / que vos eu nunca mereci pesar||146.11 ergo se vos pesa de vos amar||146.16 E, mia sennor, por Deus, non me leixedes, / se vos prouguer, a voss’amor forçar||146.19 de tal guisa como vos eu disser: / ... ||146.20 sennor fremosa, se vos aprouguer, / pois m’el por vós força, que o forcedes||146.25 ca somos ambos vossos e devedes / a creer quen vos mellor consellar||146.27 ca sempre vos por consello darei / que o voss’ome de morte guardedes||146.31 E fiqu’Amor como deve ficar, / quando vos non quiser avergonnar / de vos matar un ome que avedes||152.17 e fui coitado como vos direi: / ... ||152.19 e máis vos direi ja: / d’outra tal coita me quer’eu guardar, / quen me quiser venna-m’aqui buscar||152.24 mais direi-vos por que o leixei: / ... ||154.8 amo qual dona vos direi||156.3 e, pois vo-lo Deus faz aver / e quantas outras cousas son||156.16 direi-vos ũa ren: / ... ||156.22 Mais venho-vos por Deus rogar / que vos prenda doo por én / de mí||156.23 Mais venho-vos por Deus rogar / que vos prenda doo por én / de mí||156.26 pero d’al vos preguntarei: / ... ||157.2 ca nunca vos eu ren roguei que vós quisessedes fazer!||157.6 rogar quer’eu Nostro Senhor / que vo-lo leix’acabar||157.7 Pois entendo que vos praz, senhor fremosa, d’eu morrer||158.1 Nostro Sennor, en que vos mereci / por que me fostes tal sennor mostrar, / a máis fremosa que eu nunca vi, / a que non ouso nulla ren falar?||163.1 Que prol vos á vós, mia sennor, / de me tan muito mal fazer||163.5 Dizede-me, que prol vos á?||163.6 E que prol vos á de fazer / tan muito mal a quen voss’é?||163.8 Non vos á prol, per bõa fe||163.11 [E] que prol vos á d’eu estar / sempre por vós en grand’afan?||165.4 quero-vos ora, por Deus, preguntar: / ... ||165.7 E dizede-me en que vos fiz pesar||165.16 e quando vos non vir nen vos falar, / sennor fremosa, que farei enton?||168.4 mais direi-vos do que m’é mal: / ... ||172.4 e direi-vos per qual razon: / ... ||173.2 nen de vos querer ben / maior ca min, sennor, nen outra ren||176.2 Sennor, per vós sõo maravillado / porque vos pesa de vos ben querer||176.5 que vos vejo por vos preguntar én||176.6 que vos vejo por vos preguntar én / e por vos ar dizer log’outra ren: / ... ||176.19 sen no meu grado vos quero gran ben||176.20 dizede-me por que vos pesa én||179.29 e máis vos end’ora diria: / Joan Cõello sabe que é ‘ssi.||180.9 con medo non se vos queix’én||181.6 E, amigos, direi-vos outra ren: / ... ||181.25 E quero-vos ora desenganar / qual ést’o ben que eu queria aver||182.18 ca, se viver, sempr’averei / coita d’amor, direi-vos qual: / ... ||184.13 sobre todas vos quis Deus dar, / senhor, bondad’en todo ben||184.18 verdade vos quero dizer: / ... ||185.12 e, Nostro Senhor, máis vos én direi: / ... ||185.19 non vos poss’eu contar todo seu ben||185.20 non vos poss’eu dize-lo mui gran ben / que lhe Vós, meu Senhor, fazer fezestes||186.1 Meus amigos, direi-vos que m’aven||186.3 mais non vos direi / seu nome||186.4 mais tanto vos direi én: / ... ||186.6 e, meus amigos, máis vos direi ja: / ... ||186.26 porque ei medo no meu coraçon, / ..., de perder, / meus amigos, quanto vos eu direi||188.23 de que assi / estou como vos eu direi: / ... ||190.1 Sennor fremosa, venno-vos dizer / de quanto mal a min faz voss’amor||190.4 por Deus, que vos deu tan bon parecer||190.5 mia sennor fremosa, que prol vos ten / a vós de quanto mal me por vós ven?||190.10 pois vos eu outro mal non mereci||190.13 Pero, sennor, nunca vos eu ousei / de mia coita nulla ren ementar||191.6 e praz-vos én||194.2 per bõa fe, verdade vos direi||194.3 e, sennor, nunca vos eu mentirei||194.23 se vo-l’eu vin dizer / por ben que nunca de vós coid’aver||200.11 e, se vos eu verdade non disser, / non me dé Deus dela ben nen de sí||201.7 E, mia sennor, al vos quero dizer / de que sejades ende sabedor: / ... ||202.8 Ainda vos outra cousa direi: / ... ||206.10 e direi-vos que me máis quebranta: / ... ||207.12 e outra cousa vos quero dizer: / ... ||207.15 Ainda vos d’El direi outra ren: / ... ||208.6 Con mia morte me seria gran ben / porque sei ca vos prazeria én||208.11 e venno-vos, mia sennor, preguntar / que me digades que farei eu i||209.9 e digo-vo-l’ant’eu||209.19 Fazede-mi, e gracir-vo-l’-ei, / ben mentr’ando vivo||212.1 A que vos fui, senhor, dizer por mí / que vos queria mao preço dar||212.2 A que vos fui, senhor, dizer por mí / que vos queria mao preço dar||212.6 que El i leixe mao prez aver / a quen mal preço vos quer apoer||212.8 A que a torto me vosco mizcrou / e que gran torto vos disse, senhor||212.14 ca vos non disse verdad’, e o sei||214.6 se vos disser / algũa ren||214.7 ca vos dira pesar||214.10 pois a vós pesa de vos eu dizer / qual ben vos quero||214.11 pois a vós pesa de vos eu dizer / qual ben vos quero||214.18 por tod’aqueste ben que vos fui dar||214.19 por tod’aqueste ben que vos fui dar / vos rog’oj’eu por El que, ... / ..., / que vos non caia, sennor, en pesar||214.21 rog’oj’eu por El que, ... / ..., / que vos non caia, sennor, en pesar||215.1 Quen vos foi dizer, mia sennor, / que eu desejava máis al / ca vós mentiu-vos||215.3 Quen vos foi dizer, mia sennor, / que eu desejava máis al / ca vós mentiu-vos||217.14 non sei oj’eu al / con que vos eu ouse rogar por mí||218.12 ainda vos de seu ben máis direi: / ... ||222.1 Meu Sennor Deus, venno-vos eu rogar / con a maior coita que nunca vi / aver a ome||222.9 e meu sén ést’atal / de vos rogar por est’e non por al||222.16 se vos prouguer||226.5 dizer-vos quer’eu ũa ren, / sennor, que sempre ben quige: / «or sachaz veroiamen||233.4 ben vos posso con verdade dizer / que a mí aveo en guisa tal / que vi todo meu ben por gran meu mal||237.5 de vos dizer, sennor, o mui gran ben / que vos quero||237.9 E sabe Deus que a dur eu vin i / dizer-vos como me vejo morrer / por vós, sennor||237.15 E, ja que vos comecei a dizer / ben que vos quero||237.16 se vos non pesar||237.17 quero-vos rogar / que vos non pes, por Deus, de vos veer / nen de falar vosc’;...||237.18 quero-vos rogar / que vos non pes, por Deus, de vos veer / nen de falar vosc’;...||237.21 e, quant’é meu sén, / tenno que non á por que vos pesar||237.26 todos vo-lo terran por ben||237.27 e, mia sennor, máis vos direi eu én: / ... ||237.30 ca mi, sennor, avedes vós mui ben, / como que vos non ei a custar ren||239.17 que é tal / como vos eu dig’, ...||244.7 Pois vos de min non queixades por al / senon porque vos quero mui gran ben||245.1 De mia sennor direi-vos que mi aven: / ... ||246.4 por ũa ren / que vos ora direi, ca non por al: / ... ||246.10 que non poderia eu mal estar / de vós por quanto vos quero dizer: / ... ||247.1 Direi-vos que mi avẽo, mia sennor, / i logo quando m’eu de vós quitei: / ... ||247.7 Cuidando en quanto vos Deus fez de ben / en parecer e en mui ben falar||248.13 E dixe-ll’eu, ja vos digo, / a coita que ei comigo||253.4 des quand’ora partido for / de vos falar e vos veer||253.16 e partir-s’-á én con razon / des quando vos eu non falar||254.9 quero-vos eu dizer, / se eu poder, o que ll’end’averra: / ... ||255.2 Sennor fremosa, non ei oj’eu quen / vos por min queira mia coita mostrar||255.3 nen eu, sennor, non vos ous’i falar||255.4 pero quero-vos rogar d’ũa ren: / ... ||255.5 que vos prenda doo de mí / por quant’afan por vós sofri||255.9 ora rogar-vos-ei, / sennor, por Deus, por est’e por al non, / ... ||255.9 se vos prouguer||255.15 non vos ous’eu por min falar en al||255.16 mais, mia sennor, rogo-vos eu, por Deus, / que vos prenda doo de mí||256.1 Se vos eu ousasse, sennor, / no mal, que por vós ei, falar / des que vos vi||256.13 se vo-l’eu ousasse mostrar||256.19 ca, se vo-l’ousasse dizer, / doer-vos-iades de mí||258.1 [M]uito pun[n]ei de vos negar, / sennor fremosa, o gran ben / que vos quero||258.5 mais ja per ren / no[n] ei poder de me guardar / que vos non aja de fazer, / do ben que vos quero, saber||258.19 Tal ben vos quero que ben sei / per ren que non posso guarir||258.27 e negara-vo-l’eu, mais non / quis Deus nen o meu coraçon||259.3 direi-vos gran verdad’, ...||259.6 pois que vos pesa én||259.7 dizer-vos quer’eu a quen vos tornedes||259.13 e, pois Deus tanto ben vos fez, sennor, / de vos amar non me vos én queixedes||259.21 e, si Deus me perdon, / non vos faç’i pesar pelo meu grado||259.30 Pois que vos pesa porque vos amei, / sei, se viver, que viverei coitado||260.1 Sennor fremosa, quero-vos rogar / por aquel Deus que vos feze nacer||260.6 que vos non pes de vos eu muit’amar||260.9 e por mesura e por quanto ben / vos El foi dar||260.9 rogo-vos eu por én / que, ... / ..., / que me non façades én sabedor||260.10 se vos oj’eu faço pesar i / en vos amar||260.14 E, se me vós quiserdes consentir / que vos am’eu, direi-vos ũa ren: / ... ||260.17 e máis vos én direi: / ... ||261.5 atanto vos direi: / ... ||261.13 como vos eu disser / esto de vós||262.1 Ai mia sennor, quero-vos preguntar, / ... / [...] / [...] / [...] ||266.3 e, por Deus, sennor, que vos non pes én||266.4 e direi-vos quanto per vós perdi: / ... ||266.15 E na mia coita, pero vos pesar / seja, sennor, ja-que vos falarei||266.16 E na mia coita, pero vos pesar / seja, sennor, ja-que vos falarei||266.20 catade, sennor, non vos esté mal||266.21 ca polo meu non vos venn’eu rogar||266.22 E ar quero-vos ora consellar, / per bõa fe, o mellor que eu sei||266.24 metede mentes no que vos direi: / ... ||266.27 tan ben vos diran por mí «traedor» / come a min por vós se vos matar||267.4 E pero direi-vos como querria: / ... ||268.8 e aque-vo-lo recado: / ... ||268.18 e máis non vos én diria: / ... ||269.15 [P]ero vos eu seu ben queira dizer / todo, non sei||269.19 ainda vos al direi que ll’aven: / ... ||272.3 e direi-vos que mal que os matei: / ... ||274.19 [E] é-o de como vos eu disser||276.3 que vos non pes de vos én preguntar / desto que querria de vós saber||276.3 que vos non pes de vos én preguntar / desto que querria de vós saber||276.8 e, se vos menço, ... / ..., / dizede-m’esto, ... / ||279.2 Sennor e lume destes ollos meus, / per bõa fe, direi-vos ũa ren||279.3 e, se vos mentir, non me venna ben / nunca de vós nen d’outri nen de Deus||279.10 ca estou de vós como vos direi: / ... ||279.16 e direi-vos, sennor, des qual sazon: / ... ||280.8 Pois estas coitas eu ei a sofrer, / que vos ja dixe, máis ca morte m’é||280.11 e morte m’é, sennor, per bõa fe, / de que vos ar ei aquest’a dizer: / tan grave dia, sennor, que vos vi!||280.14 Porque vejo que cedo morrerei / daquestas coitas que vos dixi ja||282.4 El sab’oje que con mui gran pavor / vos dig’eu est’, ...||282.6 e nunca vos máis direi én||282.9 non vos dizer ren tive por mellor||282.16 por quant’ist’é, que vos ora direi: / ... ||284.1 Meus amigos, quero-vos eu mostrar / com’eu querria ben da mia sennor||284.4 e non mi valla ela nen Amor / nen Deus se vos verdade non jurar||284.7 E máis vos direi||285.6 se non, sennor, quen vo-lo foi dizer||285.10 e con coita que ei desto, sennor, / que vos disseron||286.1 Por Deus Sennor, que vos tanto ben fez / que vos fezo parecer e falar / mellor||287.8 Por Deus e por mesura e por mí, / dizede-m’esto que vos vin rogar||287.9 e tal rogo non vos dev’a pesar||287.13 Por aquesto que vos rogo, sennor, / dizede-mi-o||287.14 ca vos non jaz i mal / nen vos rog’eu que me digades al||287.15 ca vos non jaz i mal / nen vos rog’eu que me digades al||287.20 por me guardar de vos pesar fazer||288.7 Porque entendo que vos prazera, / m’averei ora de vós a quitar||289.16 por én querria, ... / o que vos digo, por esto que sei: / ... ||292.5 queredes que vo-lo diga?||293.1 Senhor, por Deus vos rogo que querades / saber un dia [como] mia ventura / é contra vós, a que quero melhor||293.5 e, mia senhor, non vos ous’a dizer / [ren] nen da gran coita que me vós dades||293.18 atanto fazedes a min levar / maior coidado no meu coraçon / en desejar o ben que vos Deus deu||294.1 O que vos diz, senhor, que outra ren desejo / no mundo máis ca vós||294.7 [E] foi-vo-lo dizer o que á grand’enveja||294.13 [E] ia-vos dizer||294.20 se vos pesar mia morte e vos prouguer mia vida||294.20 se vos pesar mia morte e vos prouguer mia vida||294.21 se vos pesar mia morte e vos prouguer mia vida||294.21 se vos pesar mia morte e vos prouguer mia vida||297.1 Por Deus vos quero rogar, mia sennor, / ..., / [...] / [...] ||297.10 pois vos Deus fez tanto ben entender||299.7 Mais quer-me mal polo que vos direi: / porque me diz ca lle faço pesar||300.5 e ora ja direi-vos que mi aven: / ... ||300.6 cada dia vos quero maior ben||302.20 mui gran verdade vos direi: / ... ||303.3 que vos direi eu ora que mi aven: / ... ||304.14 e do que vos disser / de parecer mui ben u estever,||309.2 Par Deus, ai Dona Leonor, / gran ben vos fez Nostro Sennor!||309.5 e gran verdade vos dig’i||309.10 E Deus, que vos en poder ten, / tan muito vos fezo de ben||309.12 que non soub’El no mundo ren / per que vos fezesse mellor||313.16 catand’ala direi-vos que fiz i: / ... ||315.1 Juro-vos eu, fremosa mia sennor, / ... / [...] / se, pois fui nado, nun ... nunca dona vi / tan fremosa come vós||315.8 quero-vos dizer / qual coita me vós fazedes sofrer||315.10 e non queredes que vos eu fal’i||316.4 Vedes por que, por quanto vos direi: / ... ||316.18 que me fazen atal coita sofrer / qual vos eu digo||321.4 non mi ten prol de vo-lo máis jurar||321.10 ca nunca vo-lo ja máis jurarei||321.16 e, pero vo-lo juro, non mi val||323.16 ca vo-lo non digo por al||325.13 E, pois esta, que vos digo, sofri||328.8 E, mia senhor, mui gran poder vos deu / Deus sobre min||328.11 Poi-lo dizedes, creo-vo-lo eu||328.15 E, mia senhor, ja vos sempre diran, / se eu morrer, que culpa avedes i||330.1 Preguntei ũa don[a] en como vos direi: / ...||330.3 Eu non vos negarei / de com’eu filhe[i] orden||330.9 Quero-vos én mostrar / como serei guardada||330.16 come serei guardada dizer-vo-lo quer’eu: / ... ||331.2 Ai mia senhor, veen-me conselhar / meus amigos como vos eu disser: / ... ||332.7 [E] por tal moir’e direi-vos eu al: / ... ||333.2 – Senhor, por vós e polo vosso ben, / que vos Deus deu, ven muito mal a mí||333.4 – Vedes, amig’, o que vos farei én: / ... ||333.5 se vos por mí, meu amigo, ven mal, / pesa-m’ende||333.7 – Senhor fremosa, máis vos én direi: / ... ||333.10 – Ja vos dixi quanto vos én farei: / ... ||333.10 – Ja vos dixi quanto vos én farei: / ... ||333.13 – De vos pesar, senhor, ben ést’e prez||333.16 – Ja vo-lo dixi, e direi outra vez: / ... ||334.19 e maravilhan-s’outrossi / se vo-lo conselhou alguen||335.3 e ben vos digo / que me pesa||338.4 por aquesto que vos quero dizer: / ... ||338.8 e ben vos juro que á gran sazon / que rog’a Deus por mort’, e por al non||338.10 por aquesto que vos digo, senhor: / ... ||338.15 por quant’eu entendi / que vos prazia||338.16 e, pois ést’assi, / muito mi praz polo que vos direi: / ... ||338.22 e tenho que mi Deus [faz] i / ben, mia senhor, polo que vos disser: / ... ||338.25 E ben vos juro, senhor, que m’é ben / con [a] mia morte||347.3 mas con gran coita que ouve e que ei / ouvi a falar i como vos direi: / ... ||350.4 mais ei de vós tan gran pavor / que vos direi, mia sennor, que mi aven: / ... ||350.10 e, con pavor, ... / que ei, sennor, de vos pesar fazer / ei gran coita||351.3 pero direi-vos al: / ... ||351.9 pero aven-mi o que vos ar direi: / ... ||353.3 que me faça, pero direi-vos al, / de pran, aquesto lle non sofrerei||357.2 e ben sei / que vos praz||357.2 mais non vos dev’a prazer||357.4 e contar-vo-lo-ei: / ... ||361.2 Quand’eu, mia sennor, convosco falei / e vos dixe ca vos queria ben||361.6 ben entendi, fremosa mia sennor, / ca vos nunca poderia maior / pesar dizer||361.9 e fui-vo-lo con gran coita dizer||361.14 e mal dia naci / porque vos fui dizer tan gran pesar||361.19 [ca vos nunca poderia maior] / pesar dizer do que vos dix’enton||362.8 nen ar cuidei des que vos vi / o que vos agora direi: / ... ||362.16 e direi-vos por que, sennor: / ca non cuidei sen vosso ben||367.2 Se eu podess’ir u mia senhor é, / ben vos juro que querria ir [i]||369.14 pero direi-vos ant[e] ũa ren: / ... ||369.15 dereito faç’en vos querer gran ben||371.10 ca vos averei de chamar «cochon»||371.12 des i trobar-vos-ei mui mal assaz||371.23 – Meen Rodriguiz, quer[r]ei-m’emparar, / ..., como vos direi: / ... ||371.24 «coteife nojoso» vos chamarei||372.22 E, pois assi é, venho-vos rogar / que vos non pes, senhor, en vos servir||372.23 E, pois assi é, venho-vos rogar / que vos non pes, senhor, en vos servir||372.28 e máis desto non vos ouso rogar||373.5 pois non queredes que fale no ben / que vos Deus fez||373.7 pois non ous’a dizer / o muito ben que vos Deus fez, sen[h]or||373.9 ca, pois non queredes vós, mia sen[h]or, / que fale no ben que vos Deus quis dar||375.9 e non atendo ben do grand’amor / que vos eu ei||376.16 e, se vos conveer d’alguen, / dissesse com’eu ja perder / tal ben non posso||380.24 eu servi sempr’e nunca vos pedi||381.12 e máis vos diria: / ...||382.2 Pois que vós per i máis valer cuidades, / mal vos quer’eu conselhar, mia sen[h]or||382.4 pera sempre fazerde-lo peior, / quero-vos eu dizer como façades: / ... ||382.8 Al vos er quero dizer que faredes||382.12 fazede ben sempre a quen vos mal faz||382.13 e matade min, sen[h]or, pois vos praz||384.5 dizede-mi-o, ca ben vos estara: / ... ||384.23 pois non entendedes / en qual guisa vos eu fui responder||387.6 enquant’eu viver / nunca vos eu farei amor / per que faça o meu peor||387.12 – Direi-vo-l’, amig’, outra vez: / [nunca vos eu farei amor||388.6 e máis vos ar quero dizer: / ... ||390.1 Amigos, quero-vos dizer / a mui gran coita’n que me ten / ũa dona que quero ben||392.2 Deus, como se foron perder e matar / mui boas donzelas, quaes vos direi!||393.9 e juro-vos, per bõa fe, / que nunca lhis eu máis direi||395.3 mais ar direi-vos o que me deten / que non per-moir’, ...||395.4 e direi-vo-lo ja: / ... ||397.3 e direi-vos, fremosa mia sennor, / destes meus ollos a coita que an: / ... ||398.20 a por que moiro vos quero dizer||399.14 e direi-vos al: / ... ||400.1 – Vedes, sennor, quero-vos eu tal ben / qual maior posso no meu coraçon||400.16 – Non, amigo, mas al me vos direi: / ... ||402.4 e servi-vos assi, / per bõa fe, polo que vos direi: / ... ||402.8 e que fezes[s]’eu i pesar a quen / vós sabedes no vosso coraçon / que vos fez el muitas vezes pesar||402.13 vós sabedes, que ben vos estara / de vós servi[r]-vos quen vos mereceu||406.2 Estes que ora dizen, mia sennor, / que saben ca vos quer’eu mui gran ben||408.3 e que foi ja sazon / que vos prazia d’oirdes enton / en mí falar||408.7 – E, sennor, dizen, pero vos tal ben / quero, que moiro||408.10 ca vós dizedes dest’amor atal / que nunca vos ende senon mal ven||408.12 ca prol non vos ten||408.15 des que vos vi, que sempre me gua[r]dei / de vos fazer pesar||408.17 – Non vos á prol, amigo||413.7 Por mercee que vos venno pedir||414.4 e o mellor que dela poid’aver / des que a vi direi-vo-lo, par Deus: / ... ||415.4 se[non] ũa qual vos direi: o mar||415.6 e d’aqui en deante vos direi / en quaes cousas, segundo razon||415.13 e contar-vos-ei / ainda máis||415.20 e tod’esto que vos cunto aven / al rei se o souberdes connocer||415.22 Da mansedume vos quero dizer / do mar||415.25 e sofrer-vos-á / toda-las cousas||416.10 par Deus, que vos muito ben fez||417.15 des que vos vi e convosco falei / e vos dix’o grand’amor que vos ei||417.15 des que vos vi e convosco falei / e vos dix’o grand’amor que vos ei||418.9 dizer-vos quer’eu ũa ren||422.9 e, pois vos praz||422.19 mais, por Deus, que vos foi dar o maior / ben que eu d’outra dona oi dizer||422.25 e pois non querer / gracir-vo-lo||422.26 e por quanto ben vos Deus fez, sennor, / guardade-vos de tal erro prender||425.5 que é tal / que nunca vos ousei dizer / o que vos queria dizer||425.6 que é tal / que nunca vos ousei dizer / o que vos queria dizer||425.10 ca me guardei / tan muit’en vos dizer pesar||426.3 ca vos fui eu dizer, per boa fe, / que vos queria ben, senhor||426.4 ca vos fui eu dizer, per boa fe, / que vos queria ben, senhor||426.5 e non / soub’eu catar qual pesar vos dizia||426.7 Non me guardei de vos dizer pesar||426.8 quando vos diss’, assi Deus mi perdon, / que vos queria gran ben||426.9 quando vos diss’, assi Deus mi perdon, / que vos queria gran ben||426.15 porque me non soub’eu guardar enton / de vos dizer que vos queria ben||426.15 porque me non soub’eu guardar enton / de vos dizer que vos queria ben||431.4 coita d’amor qual vos ora direi: / ...||431.10 coita d’amor qual vos quero dizer: / ...||431.16 atal / coita d’amor qual vos eu direi ja: / ...||434.5 quantos saben que vos eu quero ben / diran que vós me matastes, sennor||434.10 mais direi-vo-lo de que ei pavor: / ... ||434.11 quantos saben qual amor vos eu ei / diran que vós me m[atastes], se[nnor]||435.5 por én vos estara / mal se me ben non quiserdes fazer||435.5 porque o sén / perdi cuidando no bon parecer / que vos Deus deu||435.18 pois Deus sobre mí [vos] tal poder deu||435.19 E non tennades que vo-lo dig’eu / por al senon por ben voss’e por meu||436.2 Des oje-mais me quer’eu, mia sen[n]or, / quitar de vos mia fazenda dizer||436.5 pois vejo que avedes gran sabor / que vos non diga quanto mal me ven / por vós||436.9 ca muit’á, de pran, / que vos eu dixe toda mia razon||436.18 e, pois vos praz, oje-mais sofrerei / de vos non dizer ren||436.19 e, pois vos praz, oje-mais sofrerei / de vos non dizer ren||436.20 pois prol non mi á / que vo-lo diga||437.4 que diredes a quen vos preguntar, / ..., / sennor, por que me leixades morrer||437.9 se vos alguen disser / que lle digades, ... / ..., / sennor, por que me leixades morrer?||437.10 se vos aprouguer||437.16 que diredes, fremosa mia sennor, / u vos aquesto preguntado for||437.19 Pois vos Deus fez muito ben entender||437.21 se vos alguen preguntar esta vez, / que lle diredes||438.13 Sempre vos eu, sennor, consellarei / que me façades ben||440.2 quantos eno mundo son / que saben como vos quero gran ben||441.6 [n]on quer’outra sennor fillar / senon vós se vos non pesar||441.8 [S]e tanto de vós poss’aver / que vos non pes, sempr’andarei / por voss’om’...||441.13 [T]an muito vos fez Deus de ben||441.14 se vos prouguer||441.20 [c]a non poss’eu desto forçar / Deus, que me vos faz muit’amar||442.2 gradesc’a Deus que vos posso dizer / a coita que me fazedes sofrer||442.6 – Amigo, por meu amor e por mí, / [s]ofred’a coita que vos por mí ven||442.12 – Amigo, por min que vo-la [eu] dei, / [s]ofred’a coita que vos por mí ven||444.9 dizer-vos quero, se Deus me perdon: / ... ||446.3 pero direi-vo-lo que m’end’aven||448.4 e direi-vo-lo que mi vai fazer: / ... ||456.1 Direi-vos eu d’un ricom’e / de com’aprendi que come: / ... ||459.3 Pois a vosso padre pesa, / non lhi de[de]s o castelo, esto vos digo de chão||459.4 e dar-vos-ei en ajuda muito coteife vilão||459.6 e dar-vos-ei en ajuda todo-los de Val de Canhas||460.23 – Garcia Perez, non sabedes dar / bon conselho, per quanto vos oi||461.3 contar-vos-ei as jornadas lego’a legoa, milh’e milha||461.8 e por én vo-lo juro muit[o] a firmes e a fio||461.10 Eu por en[de] vo-lo rogo e vo-lo dou en conselho||461.10 Eu por en[de] vo-lo rogo e vo-lo dou en conselho||461.30 Ca vos oi eu dizer: «Con estas petei e frango»||461.31 E ar oi-vos eu dizer que, ... / ..., que nunca se trabalhassen / ja máis de o gua[re]ceren||465.14 e nunca vos direi máis én||468.10 e non sei eu quen vo-lo outrogasse / de perd[o]ar quen no mal deostasse||468.14 de min atanto vos irei dizendo: / ...||468.29 e rogo-vos que me non afiquedes / daquesto||469.4 E ben vo-lo juro, par Santa Maria||470.2 pois me rogades / que vos dia meu conselho||470.3 pois me rogades / que vos dia meu conselho, / direi-vo-lo en concelho: / ... ||470.6 E por [vos] eu ben conselhar / non de vós vou estar peior||470.8 ca vos conselh’eu o milhor||470.11 Conselho vos dou d’amigo||470.14 morar[e]des u vos digo||475.10 pois tal poder / de vent’avedes, ben vos vai||475.15 mais, pois vo-lo ja outroguei, / chamen-vos «Almiral Sison»||475.30 e [j]uro-vos, ... / que non é bõo doneador / quen esto fez[er] a ciente||476.12 e sobr’esto vos digo eu ora al: / ... ||476.13 o que [vos] én meos val / vos fara gran mengua se o perdedes||476.14 o que [vos] én meos val / vos fara gran mengua se o perdedes||476.20 e, se vos d[aqu]estes dous end’ũu fal, / que por minguado que vos én terredes!||478.40 E direi-vos ũu recado: / ... ||479.18 e, porque é grossa, non vos seja mal||484.19 e direi-vos al que lhi fez leixar: / ... ||484.24 quando se viu daqueles passos fóra / que vos ja dix’, ...||485.1 Pero da Ponte, paro-vos sinal / per ante o demo do fogo infernal||485.5 E ben vej’ora que trobar vos fal||485.9 pesar-mi-á én se vos pois a ben sal / ante o diaboo||487.1 Quero-vos ora mui ben conselhar, / meestre Joan, segundo meu sén||487.10 e direi-v[o]s ora por que o ei: / ... ||487.11 porque nunca vo-lo vej[o] fazer||487.12 porque nunca vo-lo vej[o] fazer / que vo-lo non veja teer assi||487.15 E ainda vos conselharei al / porque vos amo [mui] de coraçon: / ... ||487.21 ca ei gran pavor / de vos vĩir mui toste deles mal||487.22 Nen na egreja non vos conselh’eu / de teer voz||487.23 ca vos non á mester||491.8 E ainda vos end’eu máis direi: / macar na lei muitas [vezes non quer]||491.22 E máis vos contarei de seu saber / que con nos livros que el[e] ten faz: / ... ||495.4 ca sei que sentiredes qual / mingua vos pois ei de fazer||495.9 porque sei que vos farei tal / mingua qual fez omen leal / ... / a quen ama||495.18 por quanto vos quero dizer: / ... ||495.20 ca meu serviç’e meu amor / sera-vos d’escusar peior / que a min d’escusar viver||497.4 que vos servi sempr’e vos fui leal||497.6 e, senhor, non vos venh’esto dizer / polo meu||497.7 e, senhor, non vos venh’esto dizer / polo meu, mais porque vos está mal||497.8 ca, par Deus, mal vos per-está, senhor, / ..., / de matardes min||497.11 que merecedor / nunca vos foi de mort’;...||497.14 por Deus, senhor, non querades fazer / en min agora que vos esté mal||498.3 que vos non mereci / outro mal||498.4 senon se vos ei amor||498.5 aquel maior que vo-l’eu poss’aver||498.12 ca El sabe ben quan de coraçon / vos eu am’e [que] nunca vos errei||498.15 ca de pran Deus non vos perdõará / a mia morte||498.19 er sabe mui ben [ja] / que nunca vos mereci por que tal / morte per vós ouvess’, ...||498.21 e por én mal / vos sera quand’ant’El formos ala||499.17 E, pero ei tan gran pavor / daquel dia grave veer / qual vos sol non posso dizer||500.2 Vós mi defendestes, senhor, / que nunca vos dissesse ren / de quanto mal mi por vós ven||500.11 pois calar-me non m’é mester / e dizer-vo-lo non m’er val?||505.2 pois que m’agora Deus guisou / que vos vejo e vos posso falar||505.3 quero-vo-la mia fazenda mostrar / que vejades como de vós estou: / ... ||505.9 e mia fazenda vos quero dizer / que vejades que mi de vós aven: / ... ||505.14 e por én vos quero dizer aqui / mia fazenda||505.15 e por én vos quero dizer aqui / mia fazenda, que vos sempr’encobri||506.7 de vos amar non vos pes én, / senhor||507.1 Senhor, dizen-vos por meu mal / que non trobo con voss’amor||507.7 E essa que vos vai dizer / que trobo porque me pag’én / e non por vós, ... / mente||507.13 E, pero que vos diz que non / trobo por vós||508.9 e levo tanto mal / que vos non posso nen sei dizer qual||509.1 Grave vos é de que vos ei amor||509.1 Grave vos é de que vos ei amor||509.3 mais empero direi-vos ũa ren, / per boa fe, fremosa mia senhor: / ... ||509.5 se vos grav’é de vos eu ben querer, / grav’ést’a mí, mais non poss’al fazer||509.7 Grave vos é, ... / de que vos amo máis ca min nen al||509.13 Grave vos ést’, ... / que non podia máis, per bõa fe, / de que vos am’, ...||510.1 Pois que vos Deus fez, mia senhor, / fazer do ben sempr’o melhor||510.4 ũa verdade vos direi, / ... / ||510.9 verdade vos quero dizer, / senhor, que sérvi’e servirei: / ... ||510.13 E, pois vos Deus nunca fez par / de bon sén nen de ben falar / nen fara ja||511.13 ca tan muito desejei / aver ben de vós, senhor, / que verdade vos direi||511.21 E venho-vo-lo dizer, / senhor do meu coraçon||512.7 vedes que[n] é, [e] venha-vos en mente: / ... ||512.11 vedes que[n] é, [e] non xe vos obride||515.2 e poder-vos dizer / quanta coita mi fazedes sofrer / por vós||516.3 e quero-vos eu dizer / como prazer nen pesar nen er [vi]||516.10 e aquesto direi-vos por que [é]: / ... ||516.16 e direi-vos que mi-o fez: / ... ||518.19 ca Deus vos deu end’o poder / e coraçon de mi-o fazer||522.3 rogo-vos ora que, ... / ..., lhi queirades tanto rogar / que se doia ja do meu mal||522.4 por qual amor / vos ei||524.1 O que vos nunca cuidei a dizer, / con gran coita, senhor, vo-lo direi||524.2 O que vos nunca cuidei a dizer, / con gran coita, senhor, vo-lo direi||524.4 ca sabedes que nunca vos falei / de como me matava voss’amor||524.10 e des i por vos dar a entender / que por outra morria||524.14 e des oimais, fremosa mia senhor, / se me matardes, ben vo-lo busquei||524.21 por gran mercee vo-lo [eu] terrei||525.3 Mais direi-vos qual / tenh’eu por gran maravilha, senhor: / de mi viir de vós mal||526.2 Senhor fremosa, non poss’eu osmar / que ést’aquel’en que vos mereci / tan muito mal||526.4 e venho-vos preguntar / o por que é||526.7 ca non poss’entender, / ..., / en que vo-l’eu podesse merecer||526.19 mais nunca pudi o coraçon forçar / que vos gran ben non ouvess’a querer||528.3 mais non vos direi eu qual / é a molher||528.4 mais tanto vos direi: / ... ||528.10 pero direi-vos ũa ren: / ... ||528.16 mais pero tanto vos quero dizer: / ... ||529.1 Senhor, non vos pes se me guisar Deus / algũa vez de vos poder veer||529.7 E non vos pes de vos veer||529.15 mais [dos] meus olhos vos poss’eu dizer / que non veerán prazer d’al nen de min||530.6 pero, senhor, quero-vos eu tal ben / qual maior poss’, ...||530.10 e [ben] sei de Brancafrol / que lhi non ouve Flores tal amor / qual vos eu ei||532.3 e Deus me dess’end’o poder / que vos eu podesse contar / o gran mal||532.7 se vos podess’i falar||535.14 E, porque o al non é ren / senon o ben que vos Deus deu||536.4 se m’agora quisessedes dizer / o que vos ja preguntei outra vez||536.7 se vos éste loor ou prez||536.8 ca, se vos fosse ou prez ou loor, / de me matardes seria razon||536.12 que nen un prez nen loor non vos é||536.17 des i, saben que nunca vos errei||536.21 pois vo-l’eu, senhor, non mereci||537.5 e máis vos direi én: / ... ||538.9 Pero sabe Nostro Senhor / que nunca vo-l’eu mereci||538.23 Pero, se eu ei de morrer / sen vo-lo nunca merecer, / non vos vej’i prez nen loor||538.24 non vos vej’i prez nen loor||542.1 Preguntar-vos quero, por Deus, / ... / ..., / que pecados foron os meus||543.2 De muitas coitas, senhor, que levei / des que vos soubi mui gran ben querer||547.14 com’aver sempre [a] desejar / o mui gran ben que vos Deus deu||550.9 E sabendo que vos prazeria / que, u vós morass ... morassedes, mora / e que vos eu viss’e vos falasse||550.11 E sabendo que vos prazeria / que, u vós morass ... morassedes, mora / e que vos eu viss’e vos falasse||552.5 siquer teede por razon, / senhor fremosa, de vos non pesar / de vos veer||552.7 Pois vos nunca no coraçon entrou / de min fazerdes, senhor, senon mal||552.20 E assi me poderedes guardar, / senhor [fremosa], sen vos mal estar||553.1 Nunca vos ousei a dizer / o gran ben que vos sei querer||553.5 mais aque-m’en vossa prison, / de que vos praz de mi fazer||553.6 Nunca vos dixi nulha ren / de quanto mal mi por vós ven||553.11 Nunca vos ousei a contar / mal que mi fazedes levar||553.17 E, senhor, coita e al non / me forçou de vos ir falar||554.16 Graves coitas e grand’afan / mi podedes, se vos prouguer, / partir mui ben||555.5 por Deus, teede por razon, / ..., / de vos querer de mí doer||556.6 mais Deus vos leixe part’aver / da mui gran coita que mi dades||558.5 E por én / peç’eu tant’a Nostro Senhor: / que vos mud’esse coraçon / que mi avedes tan sen razon||558.13 Muito vos praz do mal que ei, / lume daquestes olhos meus||558.19 E, se vo-lo mudar, enton / poss’eu viver||559.7 que vos viss’, e vos prouguesse||559.20 praz[a]-vos ja que vos veja / no ano ũa vez d’un dia||560.9 e do pesar que vos eu vej’aver, / par Deus, senhor, a min pesa muit’én||560.17 e queria non vos aver amor||563.3 pois vos praz de non seer assi / e do mal ei de vós sempr’o peior||563.6 veed’ora se seria melhor, / como vos praz de me leixar morrer, / de vos prazer de mi querer valer||563.7 veed’ora se seria melhor, / como vos praz de me leixar morrer, / de vos prazer de mi querer valer||563.10 e, pois vos é pesar / e sofr’eu mal, de que moir’, ...||563.16 De mi valerdes era mui mester / porque perço quanto vos [eu] direi: / ...||563.17  ... e nunca vos errei||563.18 e, pero praz-vos do meu mal máis, er / veede se é ben||563.19 se vos prouguer||564.22 Non vos ten prol / esso que dizedes||566.19 por Deus, que vos deu / tan muito ben||567.15 E, por Deus, senhor, tomade / mesura per gran bondade / que vos El deu||568.13 Sempre vos desto bon grado darei||568.16 mais assi passei, / praza-vos, senhor, ... / de me teer poridade, senhor||573.4 por quanto vos quero dizer: / ... ||573.9 por quanto vos ora direi: / ... ||573.11 E queredes que vos diga?||573.16 ca por al non vo-lo digo||574.13 E, que vos verdade diga, / el sev’e muito chorando / er seve por mí jurando||578.4 e por aquesto, senhor, vos mand’eu / que, ... / ..., façades enfinta de mí||578.10 E por aquesto vos mand’eu, senher, / que, ... / ...façades enfinta de mí]||578.16 e por én, senhor, vos mand’ora ja / que, ... / ...façades enfinta de mí]||579.2 Roga-m’oje, filha, o voss’amigo / muit’aficado que vos rogasse / que de vos amar non vos pesasse||579.3 Roga-m’oje, filha, o voss’amigo / muit’aficado que vos rogasse / que de vos amar non vos pesasse||579.4 e por én vos rog’e vos castigo / que vos non pes de vos el ben querer||579.5 e por én vos rog’e vos castigo / que vos non pes de vos el ben querer||579.6 mais non vos mand’i, filha, máis fazer||579.8 E, u m’estava en vós falando / e m’esto que vos digo rogava, / doi-me del||579.10 e por én, filha, [vos] rog’e mando / que vos non [pes de vos el ben querer,||580.4 ca vos digo / que ant’el queria morrer / ca mi sol un pesar fazer||585.14 e eu ben vos digo que é san’e vivo||585.17 e eu ben vos digo que é viv’e sano||585.19 – E eu ben vos digo que é san’e vivo||585.22 – E eu ben vos digo que é viv’e sano||590.9 – Amigo, quero-vos ora preguntar / que mi digades o que poss’i fazer||591.23 non vos dig’eu que non pode seer / voss’amigo, pois om’é, de morrer||594.4 – Si, senhor, e máis vos digo: / ... ||594.13 – Amig’, eu non vos creerei, / ..., / que m’avedes tan grand’amor||594.16 – Si, senhor, e máis vos direi: / ... ||600.5 Ca tanto o trouxestes mal / que non ei, de vos ben fazer, / ..., poder||602.7 En cuidados de mil guisas travo / por vos dizer o con que m’agravo||602.12 Gran pesar ei, amigo, sofrudo / por vos dizer meu mal ascondudo||603.14 quando vistes que xi vos espediu||605.4 mia madre, que vos á mortal / desamor||605.11 mia madre, que end’á poder / e vos sabe gran mal querer||606.8 Que talhou preito comigo, / é por esto que vos digo||606.11 Que mig’á preito talhado, / é por esto que vos falo||608.7 De morrerdes por mí non vos dev’eu / bon grado||608.14 nunca vos desto bon grado darei||608.15 e, meu amigo, máis vos én direi||608.20 e podedes creer / que non ei ren que vos i gradecer||611.7 Non ei ren que vos asconda, / nen vos sera encoberto||611.8 Non ei ren que vos asconda, / nen vos sera encoberto||611.15 e por én vos digo / que ũa, que Deus estrague, / vo-lo ten louc’e to[lheito<||614.7 De o veerdes, gradecer-vo-lo-ei||618.1 Por Deus, amiga, pes-vos do gran mal / que diz andand’aquel meu desleal||618.7 De vos én pesar é mui gran razon||618.13 De vos én pesar dereito per-é||619.5 mais pero tanto vos digo: / ... ||628.2 De vós, senhor, quer’eu dizer verdade / e non ja sobr’[o] amor que vos ei, / senhor, e ben é vos[s]a torpidade||628.17 Todos vos dizen, senhor, con enveja, / que desamedes eles e mí non||628.19 por Deus, vos rogo que esto non seja / nen façades cousa tan sen razon||628.23 e, se vos eu quero ben de coraçon, / leve-me Deus a terra u vos non veja||631.2 Ai boa dona, ... / que vos non pes do que vos eu direi: / ... ||631.2 Ai boa dona, ... / que vos non pes do que vos eu direi: / ... ||631.7 E non vos pes, senhor||631.7 pois vos Deus deu / per-mesura e bondad’e bon prez||631.9 e por todo este ben que vos El fez / ouv’a poer eno coraçon meu / que fale vosco||634.13 e, mia sen[h]or, en gran ben vos terria / de me darde-la morte||636.4 por aquesto que vos ora direi: / ... ||636.10 mais ora ja, senhor, non ést’assi / por aquesto que vos quero dizer: / ... ||639.2 mais digo-vos de mí / ...||644.1 Direi-vos agor’, amigo, camanho temp’á passado||646.10 mais direi-vos que farei eu i: / ... ||650.1 Cuidades vós, meu amigo, ca vos non quer’eu mui gran ben||650.5 eno meu coraçon vos ei / tan grand’amor, meu amigo||651.2 pois vós tan gran pesar / avedes de mi vos eu assanhar||663.3 – Madr’, eu amostrar-vo-lo-ei||663.5 Se mi-o vós mostrassedes, gracir-vo-lo-ia||663.7 – [S]e mi-o vós amostrardes, gracir-vo-lo-ia||663.8 e direi-vo-l’eu logo en que s’atrevia||665.1 Non vos nembra, meu amigo, / o torto que mi fezestes?||666.6 – Pois vos quer tan gran ben / que non pode guarir||667.2 u vos dix’eu que gran prazer / eu avia d’irdes veer / voss’amigo que morria?||667.5 Non vo-lo dix’eu por seu ben||667.8 Por al vos non mandaria / ve[e]-lo||667.13 mandei-vo-lo veer por én, / por mal que vos del seria||667.14 mandei-vo-lo veer por én, / por mal que vos del seria||667.16 E, porque non poderia / falar-vos nen vos conhocer / nen de vós gasalhad’aver||667.18 pero vos gran ben queria||667.19 mandei-vo-lo veer enton / por aquesto||671.2 mais eu ben vos digo / que falarei vosco tod’aqueste dia||671.9 Gran ben m’é convosc’e muit’ei que vos diga||675.4 – Par Deus, filha, mando-v[o-l’ir veer / e sera ben]||679.10 Irmãa, o meu amigo, ... / ..., que vos amostr’o vosso Deus||680.15 ca el mi disse como vos direi / e sol non meteu i de non poder: / ... ||681.8 E, se cuidades ca non ei poder, / meu amigo, de mi vos assanhar||681.10 ca logo vos farei veer / ca poder ei de m’assanhar [assi:||681.14 E, [se] cuidades que poder non ei / de me vos assanhar||681.15 se vos prouguer||681.16 ben outrossi me vos assanharei||681.22 ca ben vos dig’eu / ca poder ei de m’assanhar [assi:||683.13 E outro prazer vos direi maior / que vos eu dixi||683.14 E outro prazer vos direi maior / que vos eu dixi||684.13 En toda ren que vos possa buscar / mal, buscar-vo-lo-ei mentr’eu viva for||684.14 buscar-vo-lo-ei mentr’eu viva for||684.16 que ben vos digo, con este pesar, / que direi, amigo, [per bõa fe, / como parec’e seu nom’e quen é]||684.20 E, poi-lo eu disse[r], per bõa fe, / pesar-vos-á, pois souberen quen é||685.1 Dized’, amigo, en que vos mereci / por non quererdes comigo viver?||685.7 Vivede mig’e ben vos estara||685.8 e averei sempre que vos gracir||685.13 Se queredes que vos eu faça ben, / ..., / vivede migo||686.6 ca o poder que sempre ouvi m’ei, / e eu vos fiz e [eu] vos desfarei||686.6 ca o poder que sempre ouvi m’ei, / e eu vos fiz e [eu] vos desfarei||686.9 e ben vos é se vos a ben sair||686.9 e ben vos é se vos a ben sair||686.10 mais deste ben farei-vos end’eu mal||686.19 E, pois vos eu tornar qual vos achei, / pesar-mi-á én||688.14 Pois non catades mesura / nen quanto vos eu fiz de ben||690.4 quando souber / que vos eu dig’esto que vos direi: / ... ||690.4 quando souber / que vos eu dig’esto que vos direi: / ... ||691.5 e non vos pes||691.6 e direi-vos toda via / o que a pastor dizia / aas outras en castigo: / ... ||691.15 e dira-vos por que non / falou vosc’, ai ben-talhada||695.20 E pero, se vós quiserdes / que vos fal’e que vos veja||698.3 e direi-vos que lhi dix’...||698.5 «Se vos i, meu amigo, pesar fiz, / non foi por al senon porque me quix»||698.16 e direi-vos como me lhi salvei: / ... ||699.3 direi-vos quant’á que sabor / non ar ouve d’al nen de mí||699.7 E ar direi-vos outra ren: / ... ||700.17 e venho-mi-vos én loar||702.1 – Filha, direi-vos ũa ren / que de voss’amig’entendi||702.4 digo-vos que vos non quer ben||702.16 mais non vos creerei per ren / que no mundo á que quera tan gran ben||703.7 Por Deus, filhe-xi-vos de min doo||708.2 rogo-vos que mi digades / por que non vivedes migo||717.16 mais ve[e]redes, amigo, / pois, que vos dig’én verdade||718.1 Ir quer’oj’eu, madre, se vos prouguer, / u é meu amig’...||719.9 dizede, ... / se vos disse novas alguen / dos que el-rei levou sigo||722.4 ca receei de mi querer gran ben / como m’el quer polo que vos direi: / ... ||724.5 e a mí praz, amiga, d’e[l] morrer / por aquesto que vos quero dizer: / ... ||725.1 Amiga, por Deus vos venh’ora rogar / que mi non querades fazer perdoar / ao meu amigo||728.4 pero vos outra vez diga / que me vós por el roguedes, / nunca me por el roguedes||728.8 El verra, ben o sabades, / dizer-vos que é coitado||731.1 Pois que vos eu quero mui gran ben, / amig’, ...||731.4 dizer / vos quer’eu e rogar ũa ren: / ... ||731.12 e vós fazede / por mí o que vos quero rogar||731.17 Pois vos eu faço tan grand’amor / que non quero ao meu catar||731.19 quero-vos ante muito rogar, / meu amigo, ... / que nunca [vós, amig’, ajades / amig’a que o digades||732. – Senhor fremosa, eu vo-lo direi: / ... ||733.2 e dizedes-mi vós que vos guis’eu / que faledes ante comig’;...||733.13 Queredes que vos fale, se poder, / e dizedes que vos queredes ir||737.14 ca sei eu mui ben ca vo-lo dira||738. ca vẽo chorar ante mí / e disse-mi o que vos direi / ... ||745.1 Mia madre, venho-vos rogar / como roga filh’a senhor: / ... ||747.1 Amiga, quero-vos eu ja dizer / o que mi diss[e] o meu amigo: / ... ||751.3 – Non mi-o digades, ca vos non val ren||751.15 – Non mi-o digades, ca vos non ten prol||760.4 ora vos par’e vos digo / ca nunca ja esse [preito] / mig’, amigo, sera feito||760.9 mais dou-vos esta baraça||760.14 Ai Don Joan de Guilhade, / sempre vos eu fui amiga||760.15 e queredes que vos diga?||761.4 e vede-lo que vos digo: / ... ||761.14 e direi-vos que façades: / ... ||761.16 e direi-vos ũa cousa: / ... ||763.3 e direi-vo-la gran coita / con que eu sejo coitada||763.9 e direi-vos a mia coita / con que eu coitada sejo||764.4 e direi-vos, amigas, ũa ren: / ... ||765.4 mais d’ũa moça vos quero dizer: / ... ||769.4 ar direi-vos outro prazer: / ... ||769.16 e, per bõa fe, / outro gran prazer vos direi: / ... ||769.22 mais praza-vos de como eu vou||772.5 mais vede-lo que vos digo: / ... ||777.4 e traz-vos recado / de rog’, amiga, do voss’amigo / que façades o meu falar migo||777.10 e recado sei que vos traz ora / de ro[g’, amiga, do voss’amigo / que façades o meu falar migo]||777.16 e con recado sei que vos anda / de rog’, a[miga, do voss’amigo / que façades o meu falar migo]||778.13 Gradesca-vo-lo Deus||783.9 ar direi-vos al: / ... ||785.9 e, amiga, verdade vos direi: / ... ||786.14 e ũa ren / vos direi que mi avẽo des enton / ... ||787.2 direi-vos quant’eu del pud’aprender: / ... ||788.10 por aquel conselho que mi foi dar, / vos jur’eu que nunca mi valha Deus / se eu nunca [por amiga tever / a que mi a mí atal conselho der]||791.1 Quero-vos ora mui ben conselhar, / ai meu amig’, ...||791.3 se virdes que me vos quer’as[s]anhar, / mia sanha non tenhades en desden||791.9 pois vos eu posso fazer ben e mal||792.2 e seja-vos ben / e non façades vós end’outra ren||793.1 Ai mia madre, sempre vos eu roguei / por meu amig’, ...||793.4 e direi-vos que vos por én farei: / ... ||793.4 e direi-vos que vos por én farei: / ... ||793.6 mal vos querrei eu, mia madre, por én||793.10 direi-vos que vos end’averra: / ... ||793.10 direi-vos que vos end’averra: / ... ||794.1 Porque vos quer’eu mui gran ben||798.17 e máis vos direi: / sempre lh’eu por ende melhor querrei||802.1 – Amigo, preguntar-vos-ei: / ... ||802.4 – Mia senhor, eu vo-lo direi: / ... ||804.5 mais non vos digan que de coraçon / vos outro quer ben senon eu||804.6 mais non vos digan que de coraçon / vos outro quer ben senon eu||804.13 mais-lo gran ben, á i mui gran sazon, / eu vo-lo quer’, ...||804.14 e outro con razon / non vo-lo pode tan grande querer||804.19 e peço-vos perdon||804.20 mais o gran ben (...) / eu vo-lo quer’, ...||806.4 direi-vo-lo que m’aven: / ... ||807.3 meus amigos, direi-vos eu qual é: / ... ||808.2 Senhor fremosa, tan de coraçon / vos faria, se podesse, prazer||808.5 se eu soubesse que vos praz[er]ia / de mia mort’...||808.13 se vos eu prazer / fezess’, ...||809.17 E que fara quen vos á tal amor / e vos non vir nen vos poder falar?||809.18 E que fara quen vos á tal amor / e vos non vir nen vos poder falar?||811.5 e, por Deus, / non vos pes||815.10 direi-vos como me cuid’a vingar: / ... ||815.16 e direi-vos como me vingarei: / ... ||817.4 – Par Deus, senhor, quero-vo-lo dizer: / ... ||817.9 nen vos falar se per ventura non||819.7 – Amiga, ben vos conselharia / dizerdes que non dades por el ren||820.2 Amigo, vós ides dizer / que vos non quero eu fazer ben||820.5 ca ben é de vos sofrer eu / de dizerdes ca sodes meu||820.13 Mais, des que vos eu entender / que non venhades u eu for, / non me tenhades por senhor||821.4 e direi-vo-lo||823.5 – Par Deus, senhor, direi-vos ũa ren: / ... ||823.15 se vo-lo faz fazer coita d’amor||823.21 dizede-mi-o, e non vos seja greu: / ... ||828.11 – Filha, dou-vos por conselho que, ... / que toda ren lhi façades que vosso pagado seja||830.19 E direi-vos que nos aven: / ... ||832.2 conselhar-vos-ei ben se mi creverdes: / ... ||832.14 venha-vos en mente o que vos rogo||832.14 venha-vos en mente o que vos rogo||833.22 non vos poss’eu outra guerra fazer / senon [morre||834.11 Quero-me-vo-lo eu mostrar: / ... ||834.17 e todo quanto vos disser / outorgade-lho||837.4 e ven[ho]-vos dizer / que nulha ren non creades / que vos diga||837.6 e ven[ho]-vos dizer / que nulha ren non creades / que vos diga||837.10 e digo-vos assi, / que nulha ren non creades / ...que vos diga||837.14 e vedes que vos averra: / ... ||837.16 [e] ora vos defend’aqui / que nulha ren [non creades / que vos diga||838.2 – Voss’amigo, que vos sempre serviu, / dized’, amiga, que vos mereceu||838.9 ca sabemos que non / vos errou nunca voss’amigo||840.1 e quero-vos leixar / encomendad’este meu coraçon / que fique vosc’, ...||840.15 E praza-vos, pois vosco quer andar / meu coraçon e nunca se par[tir]||840.21 e nembre-vos del, sen[h]or, por gran ben / e gran mesura que vos Deus quis dar||843.1-2 Foste-vos vós, meu amigo, d’aqui / noutro dia sen vo-lo eu mandar||843.3 e ei-vo-l’ora ja de perdoar / porque veestes chorar ante min?||843.13 ca, se vos ora fui perdoador, / mesura foi que mi-o fezo fazer||845.2 se vos prouguesse||845.6 Se vos prouguer||847.1 Roguei-vos eu, madre, ... / por meu amig’, ...||847.7 Gran sazon á, madre, que vos roguei / que o leixassedes migo falar||849.16 non vos dira que tolher pod’a min / nen un ben que ela possa osmar||850.11 e sei de mí como á seer / e ca vos ei pois a rogar||850.15 se vos posso desensanhar / escontra mí, que vos pesar / nunca fiz nen cuid’a fazer||850.17 mais sei-vos tan gran ben querer / que vos faz contra mí queixar||850.18 mais sei-vos tan gran ben querer / que vos faz contra mí queixar||852.7 E, mia senhor, por Deus, rogar-vos-ei, / ..., / que vos non pes d’en vós cuidar||852.9 E, mia senhor, por Deus, rogar-vos-ei, / ..., / que vos non pes d’en vós cuidar||854.11 e, amigos, verdade vos direi: / ... ||860.3 Amiga, ben [s]ei que non á / voss’amigo nen un poder / de vos falar nen vos veer||860.9 e ja o feito eu sei / e poridade vos terrei||861.3 ca sonhava en como vos direi||862.3 e quero-vos logo mostrar razon||863.4 e, que vos venha ben, / ... / se cegu’assi quantos vos van veer!||867a.4 e máis vos direi: / [...]||867b.17 e máis vos direi: / ... ||872.7 – Rogo-vos, ai filha, por Deus, que bailedes / ant’o voss’amigo||881.5 cuido log’i / que non queria non vos querer ben / máis||881.8 ali mi pesa de vos ben querer||881.10 mais, pois no prez cuid’e no parecer / que vos Deus deu||881.14 a que Deus por meu mal / me vos tan muito ben conhocer fez||883.9 Gradesco-vos que mi destes senhor / fremosa e de todo ben sabedor||883.11 mais, pois mi-a destes, pese-vos, Amor, / do que mi aven: / ... ||885.1 Venho-vos, mia senhor, rogar, / ..., / que mi valhades||885.2 con grand’amor que vos eu ei||886.15 E direi-vos como lh’aven / a quen dona mui gran ben quer||890.4 Vejo mia morte, que mi á de matar, / en vós e non vos ous’én ren dizer||893.12 e por meu mal vos vi e vos falei||893.19 e por meu mal vos quero tan gran ben||894.4 e non vos pes||894.4 e preguntar-vos-ei, / sennor de mí e de quanto ...||899.5 E, pois me Deus aduss’aqui, / dizer-vos quer’o que m’aven: / ... ||900.12 endurar / a coit’en que me vi andar / pola força que vos prender / vi||902.8 Que muito que eu desejei / de vos veer e vos falar!||902.10 e máis vos én direi: / ... ||905.22 E non xe vos filhe pesar / por vos eu mui de coraçon / amar||908.4 e direi-vos por que o ei: / ... ||908.10 e direi-vos eu por que non: / ... ||911.26 ca non querra Deus nen Amor / que vo-l’eu non queira, senhor||913.13 Ben vos digo que ante m’eu / queria ja siquer matar / ca lhi fazer nen un pesar||915.20 pois vos eu falar / non ous’ir, senhor, nen catar||918.2 Maestr’Acenço, dereito faria / el-rei de vos dar mui boa soldada||918.24 E diss’el-rei, ... / ..., / que vos quer dar Ardon en encomenda||920.18 Estas doas mui belas / el mi-as deu, ai donzelas, / non vo-las negarei||923.10 pois que vos eu tal amor ei||923.20 Ele me guise algũa vez / que tal coita vos veja eu / de viver migo||926.15 E ja que vos no iferno falei||926.22 ca vedes, mia senhor, por que vo-la ei: / ... ||926.26 mais eu gran pavor ei, / que vo-la demandará por min Deus, / pois eu morrer||929.2 Conhosco-me, meu amigo, / que sempre vos fiz pesar||929.6 a vós eu nunca faria / pesar nen vo-lo diria||929.7 Quen quer que vos d’end’al diga / non lho queirades creer||930.1 Se vos non pesar ende, / madr’, irei u m’atende / meu amigo, no monte||930.7 E filhe-xi-vos doo / como m’atende soo / meu [amigo, no monte]||933.8 Gran coita me faz ousada / de vo-lo assi dizer||934.4 pois vos eu tanto non posso dizer||934.7 Outra senhor vos conven a buscar||934.10 nen vos po[sso] tanto rogar / que vos queirades, [amigo, partir / de Sevilha] ||935.10 e veer-lo-ei se vos prouguer, / por Deus, mia madr’e mia senhor!||935.18 e i-lo-ei veer por én, / madre, se vos prouguer d’ir i||936.14 como quer que vos al diga||937.4 mais vos digo / que á de vós mui gran medo / porque non veo máis cedo||937.8 E rogou-m’el que vos visse / e vos dissesse mandado||937.13 E rogo-vos, ai amiga, / ..., / que muito lho gradescades||937.16 pois m’el roga que vos diga / que á de vós [mui gran medo<||938.2 soube-vos mentir / que outra dona punhei de servir||938.4 de tal razon me vos venho salvar||938.13 E, meu amor, eu vos venho rogar / que non creades nen un dizedor / escontra min||941.14 Esta [i]d’, amigo, tan grave m’é / que vo-lo non saberia dizer||942.4 mais pero queredes que vos diga?||942.11 Ben vos dig’, amiga, én verdade: / ... ||943.10 como quer / que vos diga||945.4 e direi-vos eu que m’aven: / ... ||946.4 pero, senhor, verdade vos direi: / ...||946.5 se vos grave é de vos eu ben querer, / tan grav’é a mí||946.10 pero, senhor, direi-vos que mi aven: / ... ||946.16 pero, senhor, direi-vos quant’i á: / ... ||947.5 mais, mia senhor, direi-vos ũa ren: / ... ||947.14 e, mia senhor, quero-vos dizer al: / ... ||949.4 e, mia senhor, direi-vos ũa ren: / ... ||949.10 e, mia senhor, quer[o]-vos al dizer: / ... ||950.15 mais direi-vos, por non mentir: / ...||951.4 e máis vos én direi: / ... ||951.16 pero, senhor, quero-vos al dizer: / ... ||954.3 e vin-vos preguntar / que mi digades, por Deus, ũa ren: / ... ||954.5 en que vos podia Nostro Senhor / fazer máis ben do que vos fez, senhor?||954.6 en que vos podia Nostro Senhor / fazer máis ben do que vos fez, senhor?||954.16 Ca, pois que vos El tan muito ben fez||955.1 Senhor fremosa, ei-vos grand’amor||955.3 e os que saben que vos quero ben / teen que vos pesa máis d’outra ren||955.5 e eu tenho, fremosa mia senhor, / mui guisado de vos fazer pesar||955.6 se vos pesa de vos eu muit’amar||955.9 e estas gentes que aqui son / teen que vos pesa de coraçon||955.15 e aquestas gentes que son aqui / teen que vos faço gran pesar i||957.1 Que grave m’ést’ora de vos fazer, / senhor fremosa, un mui gran prazer||957.4 e venho-vos por esto preguntar: / ...||957.5 que prol á mí fazer-vos eu prazer / e fazer a mí, senhor, gran pesar?||957.7 Sei que vos praz muito ir-m’eu d’aquen||958.3 se vos digo que muito mal mi ven / por vós||958.9 e, se vo-lo digo, senhor, / non mi dizedes o que i farei||958.14 se mi vos én venho queixar||960.12 mais non vos contarei / dos dias que a meu pesar passei||963.13 ben vos podia tod’esso fazer||963.16 ca prol non vos ten||963.21 ben sei / que vos faria de grad’ess’amor||966.4 e digo-lhis eu como vos direi: / ... ||968.2 Meu senhor rei de Castela, / venho-me-vos querelar||969.18 – Mia senhor, falar-vos-ei / un pouco||970.6 pero vos ledo semelho, / muit’anda trist[e] o meu coraçon||970.12 ca mia fazenda vos dig’eu sen falha||970.15 E non vos ous’eu dela máis dizer / de como [...]||971.7 por que vos queixades ora de min / por meus panos, que vos non quero dar?||971.8 – Afonso Anes, se vos én pesar, / tornade-vos a vosso fiador||971.25 mais ũa ren vos quero dizer: / ... ||971.31 no[n] faledes máis en armas, ca non / vos está ben||974.6 non me vos pod’al apoer / que seja con verdade||974.27 e juro-vos per bõa fe: / ... ||975.6 greu vos seri’, a meu cuidar, / d’amardes-mi muito, senhor||975.23 mais nunca vos ren pedirei||976.11 que sol conselho non me sei / senon quanto vos eu direi: / ... ||977.11 por qual vos dig’o que a min chegou: / ... ||978.1 Se vos prouguess’, Amor, ben me devia / cousimento contra vós a valer||978.12 e falistes-me u vos mester avia||980.21 mais direi-vos ũa razon: / ... ||983.14 e digo-vos en concello / que, ... / que a vó-lo demande meu linnage||986.3 nunca vos Deus mostr’o que vós queredes||987.12 e da conquista máis vos contarei: / ... ||987.19 e máis vos dig||987.26 e direi-vos u a per-conquereu: / ... ||988.1 Nostro Senhor Deus, que prol vos ten ora / por destroirdes este mund’assi||988.21 Direi-vos eu qual: / ... ||989.4 que filhou tan bon companhon, / de qual vos eu quero contar: / ... ||994.1 Pouco vos nembra, mia sennor, / quant’afan eu por vós levei||998.7 e máis vos én direi: / ... ||999.8 Aventurei-m’e vin aqui / por vos veer e vos falar||999.9 e, mia sennor, se vos pesar, / fazed’o que quiserdes i||1000.1 Meus amigos, pese-vos do meu mal / e da gran coita que me faz aver / ũa dona||1003.1 Dis[s]eron-vos, fremosa mia senhor, / que me non mat’a mí o voss’amor||1003.7 ca ben sei que vos disseron por mí / que me non mata voss’amor||1004.4 ca tan gran ben mi quer / que ben vos dig’eu, ... / ..., que non ei de cuidar: / ... ||1004.19 e máis vos direi que del entend’i: / ... ||1005.2 – Don’á que diz que morrerá d’amor / o voss’amigo se vo-lo veer / non faço, filha||1005.5 – Direi-vos, madr’, as perdas que á i: / ... ||1005.12 – Direi-vos, madre, quant’eu entend’i: / ... ||1008.9 e ja vos non val ren||1008.13 E quen vos a vós esto conselhou / mui ben sei [eu] ca vos conselhou mal||1008.14 E quen vos a vós esto conselhou / mui ben sei [eu] ca vos conselhou mal||1008.15 e con tod’esso ja vos ren non val||1008.16 ai meu amigo, tardi vos nembrou||1010.13 Se vos prouguer, venha falar aqui / con mig’, ai madre||1010.15 e direi-vos pois quanto m’el dira||1013.2 Ai mia filha, por Deus, guisade vós / que vos veja [e]sse fustan trager / voss’amig’, ...||1013.6 ca, se vos vir, sei eu ca morrerá / por vós, filha, ca mui ben vos está||1013.7 Se vo-lo fustan estevesse mal, / non vos mandaria ir ant’os seus / olhos||1013.14 pois que vo-lo fustan vir||1014.10 e o preito direi-vos eu com’é: / ... ||1017.5 mais quero-vos ora ben conselhar: / ... ||1017.16 e esto vos conven||1019.2 ca sab’el que vos fazen entender / que foi, amiga, de vós mal dizer||1019.13 que de quanto disse de vós e diz / vó-lo julgade como vos prouguer||1019.15 Rogou-m’el muito que vos jurass’eu / que nunca disse de vós senon ben||1019.23 e conselho-vo-lo eu||1020.1 – Meu amigo, quero-vos preguntar||1020.3 – Non vos á mester de mi ren negar||1020.4 – Nunca vos eu, senhor, negarei ren||1020.7 – Preguntar-vos quero, per bõa fe||1020.10 – Nunca vos ren negarei, mia senhor||1020.13 – Non vos pes de qual pregunta fez[er]||1020.14 – Non, senhor, ante vo-lo gracirei||1020.15 – Non m’ar neguedes o que vos disser||1020.16 – Nunca vos én, senhor, ren negarei||1021.5 ou é per mí, que vos non faço ben||1021.6 ou é sinal de morte que vos ven||1021.8 Mui gran temp’á, e tenho que é mal, / que vos non oi ja cantar fazer||1021.14 Ja m’eu do tempo acordar non sei / que vos oisse fazer un cantar||1021.16 mais ũa destas é que vos direi: / ... ||1021.19 Se é per mí, que vos non faço ben, / dizede-mi-o e ja-que farei én||1022.4 mais ũas novas vos quero dizer: / ... ||1022.5 se vos pesar, sofrede-o mui ben||1022.10 e quero-vos eu dizer al: / ... ||1025.2 Queixos’andades, amigo, d’Amor / e de mí, que vos non posso fazer / ben||1025.5 e por én guise-mi-o Nostro Senhor / que vos faça eu ben||1025.15 ca vos non ous’a falar nen veer||1026.4 e gradecer-vo-lo-ei||1027.21 Non podedes dous senhores servir / que ambos ajan ren que vos gracir||1028.14 e al vos eu direi: / ... ||1029.2 por que fezestes quanto vos mandou / voss’amigo||1029.3 quanto vos mandou / voss’amigo, que vos non ar falou||1029.4 – Par Deus, mia madre, direi-vo-lo eu: / cuid’eu melhor aver per i||1029.8 – Por que fezestes, ... / filha, quanto vos el vẽo rogar||1029.9 ca des enton non vos ar quis falar?||1029.10 – Direi-vo-l[o] eu||1029.14 – Por que fezestes, ... / filha, quanto vos el vẽo dizer||1029.16 – Direi-vo-l[o] eu||1030.4 mais, se vos eu outra vez ar falar||1030.10 mais, se vos eu falar outra vez||1031.2 e non vos fig’én ren / porque cuidava que non era ben||1032.2 Non vos sabedes, amigo, guardar / de vos saberen, ... / como me vós sabedes muit’amar||1032.4 nen a gran coita que vos por mí ven||1034.16 mais faço-vos ũa pregunta tal: / ...||1036.1 Voss’amigo quer-vos sas dõas dar, / amiga||1036.2 e quero-vos dizer al: / ... ||1036.10 e venh’ora preguntar-vos por én: / ... ||1036.14 El punhará muit’e fara razon / de lhas filhardes quando vo-las der||1036.17 se lhi filhardes quanto vos el der, / que [diredes por lhi non fazer ben?]||1036.19 Ou ben filhade quanto vos el der / e fazede ben quanto x’el quiser||1042.1 Morreredes, se vos non fezer ben, / por mí, amig’, ...||1042.2 e non sei que vos i / faça||1042.5 é-mi mui grave de vos ben fazer||1042.6 e mui grav’é de vos leixar morrer||1042.13 Se vos non fezer ben, por mí Amor / vos matará||1042.15 mais ben vos jur’e digo-vos assi, / ... / ||1042.15 mais ben vos jur’e digo-vos assi, / ... / ||1043.1 Alguen vos diss’, amig’, e sei-o eu, / ..., que falei / con outr’omen||1043.4 e, meu amigo, direi-vo-l’eu: / ...||1043.6 mais guardar-m’-ei de vos fazer pesar||1045.2 – O voss’amigo, que s’a cas d’el-rei / foi, amiga, mui cedo vos verra||1045.3 e partide as doas que vos el dara||1045.4 – Amiga, verdade ben vos direi: / ... ||1045.8 – Disseron-mi ora, ... / que vos trage dõas de Portugal||1045.10 – Direi-vos, amiga, meu coraçon: / ... ||1045.16 – Direi-vos, amiga, o que dig’eu: / ... ||1047.6 a todos eu preguntarei / como vos vai en cas d’el-rei||1047.7 Non vos poderia dizer / quant’ei de vos irdes [pesar]||1049.1 Amei-vos sempr’, amigo, e fiz-vos lealdade||1049.3 en vossa puridade / saberedes, amigo, que vos digo verdade||1049.5 ou se falar ouverdes con algun maldizente / e vos quiser, amigo, faz[er d]’al entendente||1050.2 disseron-vos que me viron falar / con outr’ome por vos fazer pesar||1050.3 disseron-vos que me viron falar / con outr’ome por vos fazer pesar||1050.5 e por én rog’eu a Nostro Senhor / que confonda quen vo-lo foi dizer||1050.8 Ja vos disseron por mí que falei / con outr’om’e que vos non tiv’en ren||1050.12 mais rog’a Deus sempr’e roga-lo-ei / que cofonda quen vo-lo diss’assi||1050.15 Sei que vos disseron, per bõa fe, / que falei con outr’om||1050.17 e non foi al / senon que vo-lo disseron por mal||1050.19 mais rog’a Deus, ... / que cofonda quen vos atal razon / diss’, ...||1052.3 e, se ficardes, vos quero dizer, / meu amig’, o que vos por én farei: / ... ||1052.4 e, se ficardes, vos quero dizer, / meu amig’, o que vos por én farei: / ... ||1052.6 os dias que vós a vosso prazer / non passastes eu vo-los cobrarei||1052.10 direi-vo-lo que vos por én farei: / ... ||1052.10 direi-vo-lo que vos por én farei: / ... ||1052.12 os dias que vós a vosso sabor / non passastes eu vo-los cobrarei||1052.15 e ficade por min, ca vos conven||1052.16 e direi-vos que vos por én farei: / ... ||1052.16 e direi-vos que vos por én farei: / ... ||1052.18 os dias que vós non passastes ben, / ai meu amigo, eu vo-los cobrarei||1053.4 e, pois vos queredes quitar / d’aqui, vedes que vos digo: / ... ||1056.1 Dizer-vos quer’a gran coita d’amor / en que vivo, senhor, des que vos vi||1056.10 con gran verdade vos posso jurar / que mi valera mui [máis non veer / eu vós||1059.13 E a mesura que vos quis dar Deus||1060.7 Senhor fremosa, direi-vos eu al / e creed’esto, meu lum’e meu ben: / ... ||1062.2 por Deus / e por amor que vos eu ei||1062.8 por Deus, por que vo-lo roguei||1064.5 E direi-vos como non quer: / ... ||1065.2 non vos ous’eu dizer meu mal||1065.7 e quer’ante morrer / por vós ca vos dizer pesar||1065.12 ai Deus, quen soubess’ora qual / e vo-la fezess’entender||1065.14 e non cuidass’i a perder / contra vós por vos i falar!||1065.20 en tal / que fezess’i a vós prazer / que vos eu non posso fazer||1066.6 Por én vos rog’, Amor, que me leixedes / viver se ben fazer non me queredes||1066.10 se quiserdes, ben, / Amor, ou mal, quando vos prouguer én||1067.4 rogar-vos-ei, por Deus, ... / que vos non pes de vos eu muit’amar||1067.4 se vos prouguer||1067.5 rogar-vos-ei, por Deus, ... / que vos non pes de vos eu muit’amar||1067.6 pois que vos non ouso por al rogar||1067.10 por Deus, oide-m’, e rogar-vos-ei / que vos non pes de vos eu muit’amar||1067.15 que me non quer leixar per nulha ren / partir de vos ja sempre querer ben||1067.16 rogar-vos quero, por Deus, mia senhor, / que vos non pes [de vos eu muit’amar,||1068.2 amostrade-mi-a, Deus, se vos én prazer for||1069.8 E, mia senhor, ũa ren vos direi, / e vou estar de vós melhor: / ... ||1074.2 – Abril Perez, muit’ei eu gran pesar / da gran coita que vos vejo sofrer||1074.8 – Don Bernaldo, quero-vos preguntar / com’ousastes tal cousa cometer||1074.36 – Don Bernaldo, quero-vos conselhar / ben||1074.37 e creede-m’én se vos prouguer||1074.39 ca vos non é mester / de dizerdes de bõa dona mal||1080.12 verdade vos quero dizer: / ... ||1081.1 Ora vos podess’eu dizer / a coita do meu coraçon||1081.5 se vos eu mia coita contar||1081.8 se vos dizer quiser / mia coita e vo-la disser||1081.9 se vos dizer quiser / mia coita e vo-la disser||1081.13 Mui gran coita vos contarei / d’amor||1082.2 por Nostro Senhor, / por que vos eu venho rogar||1082.3 quero-vos agora rogar, / ..., / que vos non pes de vos amar||1082.5 quero-vos agora rogar, / ..., / que vos non pes de vos amar||1082.7 e non vos rogar ei / por al||1082.8 ca ei de vos pesar / pavor||1082.9 e, se vos non pesar, / oide-m’, e rogar-vos-ei||1082.10 oide-m’, e rogar-vos-ei / que vos non pes de vos amar||1082.13 E non vos ous’én máis dizer||1082.16 e venho-vos dizer / que vos non pes de vos [amar||1084.13 Ouv’én tal coita, qual vos eu direi, / o dia que m’eu fui de vós partir||1087.2 A vós fez Deus, fremosa mia senhor, / o maior ben que vos pod’El fazer||1087.7 con verdade non vos pod’al dizer||1087.8 Feze-vos Deus e deu-vo-lo maior / poder de ben||1087.16 fez-me-vos tal ben querer / qual vos eu quer’, ...||1087.17 fez-me-vos tal ben querer / qual vos eu quer’, ...||1088.4 e con pavor de vos pesar / non lhis ouso dizer per ren||1089.4 rogar-vos quero, por Nostro Senhor, / que vos non pes o que vos rogarei||1089.5 rogar-vos quero, por Nostro Senhor, / que vos non pes o que vos rogarei||1089.5 rogar-vos quero, por Nostro Senhor, / que vos non pes o que vos rogarei||1089.6 e depois, se vos prouguer, morrerei||1089.10 rogar-vos quero, por ũa razon, / que vos non pes o que vos [rogarei,||1089.14 porque sabedes que vos quer’eu ben||1089.15 porque sabedes que vos quer’eu ben / e que vos praz de quanto mal mi ven / por vós||1089.16 quero-vos eu [por én] rogar / que vos non pes o que vos rogarei||1089.19 E, se vos prouguer o que vos direi / e pois morrer, ja máis non morrerei||1089.19 E, se vos prouguer o que vos direi / e pois morrer, ja máis non morrerei||1090.2 Senhor fremosa, non pod’om’osmar / quan muito ben vos quiso Deus fazer||1091.1 Meus amigos, quero-vos eu dizer, / ..., qual coita mi ven: / ... ||1091.4 ven-mi tal coita que perço meu sén / por quanto vos ora quero dizer: / ... ||1091.17 e, pero moiro, non vos direi quen / ést’a dona que m’assi faz morrer||1093.7 Por Deus vos rogo, mia madre, perdon||1098.3 rogue-vos outren quanto xi quiser||1098.4 ca vos non quer’eu máis desto rogar||1098.5  ... os én prazer for:||1098.10 e por esto vos rog’e non por al, / ..., / [que mi-a façades aver por senhor]||1098.14 Tal ben lhi quero no meu coraçon / que vos non rogarei por outro ben / que mi façades||1098.16 mais por tanto vos rog’e por al non, / ..., / que mi-a façades aver por senhor||1100.9 queredes vós min por entendedor, / que vos darei boas toucas d’Estela||1100.15 nen vos filharia / doas||1100.24 non vos dig’ora que o non faria||1100.26 se vos non pesar||1100.29 e por aquesto vos venho rogar / que eu seja voss’ome esta vegada||1103.1 Maior guarda vos deron ca soian, senhor||1108.4 ei tal coita, qual sofro, a sofrer / ca vos direi, amigos, que mi aven: / ... ||1108.16 ca vos direi como xi me guisou: / ... ||1112.4 e desta coita soo sabedor / por aquesto que vos ora direi: / ... ||1112.10 e por aquesto vos venho dizer: / ... ||1115.4 por ũa ren que vos ora direi: / ... ||1119.12 e dos jograres vos quero dizer: / ... ||1119.22 E máis vos quero dizer deste rei / e dos que del avian ben-fazer: / ... ||1125.2 Par Deus, senhor, quero-m’eu ir / e venho-mi-vos espedir||1125.3 e, que aja que vos gracir, / creede-m’ora ũa ren: / ... ||1125.15 e creede-mi o que vos direi: / ... ||1126.3 porque vos pesa de viver aqui||1126.8 Vej’eu, senhor, que vos faç’i prazer||1126.15 Ja [eu, senhor], mi vos espedirei||1126.16 atá que Deus vos meta en coraçon / que me queirades caber a razon||1127.2 Senhor, que forte coraçon / vos Deus sempre contra mí deu||1127.5 Pois mias coitas prazer vos son, / en grave dia vos eu vi||1127.12 Pois vos mias coitas son prazer||1132.1 Assanhei-me-vos, amigo, noutro dia||1135.1 Assanhei-me-vos, amigo, per bõa fe, con sandece||1135.3 mais, se mi vos assanhei, / desassanhar-mi-vos-ei||1135.4 mais, se mi vos assanhei, / desassanhar-mi-vos-ei||1136.3 e venho-vos por esto preguntar / que me digades, ... / por que mi andades tan triste chorando||1138.1 Quero-vos eu, mia irmana, rogar / por meu amig’...||1138.2 e quero-vos dizer / que vos non pes de m’el viir veer||1138.3 e quero-vos dizer / que vos non pes de m’el viir veer||1138.5 se vos prouguer con el, gracir-vo-lo-ei||1138.5 se vos prouguer con el, gracir-vo-lo-ei||1138.6 e, se vos pesar, non o leixarei||1138.7 Se veer meu amig’e vos for ben / con el, fiar-m’-ei máis en voss’amor||1138.10 e ar quero-vos dizer outra ren: / ... ||1138.14 cousir- / -vos-ei se me queredes ben, se mal||1138.15 e, mia irmana, direi-vos log’al||1138.16 ca non vos quero meu cor encobrir||1139.8 – Direi-vo-l’eu, pois me preguntades: / vin atender [meu amigo]||1139.11 – Direi-vo-l’eu, poi-lo non sabedes: / ... ||1140.9 E, pois vos eu ouço dizer ca non amades tan muit’al / come mí||1143.1 Rogar-vos quer’eu, mia madr[e] e mia senhor, / que mi non digades oje mal||1143.4 Se vos non pesar, mia madre, rogar-vos-ei, / por Deus, que mi non digades mal||1143.4 Se vos non pesar, mia madre, rogar-vos-ei, / por Deus, que mi non digades mal||1144.1 Filha fremosa, vedes que vos digo: / ... ||1144.5 rogo-vos eu que nunca lhi faledes / sen mí, ai [filha fremosa!]||1145.3 direi-vos con verdade quant’eu del entendi: / ... ||1150.2 madre velida, por Deus, vin-vo-lo rogar: / ... ||1150.12 madre velida, por Deus venho-vo-lo dizer: / ... ||1160.9 E ar direi-vos outra ren||1162.4 Que mi-o digades gracir-vo-lo-ei||1162. – Direi-vo-l’eu||1162.6 e, pois que o dis[s]er, / non vos pes, madre, quand’aqui veer||1162.9 – Non vos ten prol, filha, de mi-o negar||1162.10 ante vo-lo terrá de mi-o dizer||1174.7 Dizede, amigo, se vos prazeria / con a vossa morte toda via||1174.12 pois que vos do meu prazer prazeria||1177.2 d[e] m’ir pesar non se vos filhe d[e] min||1184.14 diss’el, mia madre, como vos direi: / ... ||1186.4 – Non vos pes, madre||1186.9 – Non vos pes, madre||1186.14 – Non vos pes, madre||1187.4 pois que vos ja con outra preço dan||1187.7 Ca [a] vós ben vos devi’a nembrar / én qual coita vos eu ja por mí vi||1188.4 e dé-vos Deus, ai mia filha, filha que vos assi faça||1188.4 e dé-vos Deus, ai mia filha, filha que vos assi faça||1188.5 e dé-vos Deus, ai mia filha, filha que vos assi faça, / filha que vos assi faça||1189.5 se vos eu fiz no mund’algun prazer, / que coita ouvestes vós de o dizer?||1189.7 E non vos presta, fals’, en mi-o negar||1189.8 nen mi-o neguedes, ca vos non ten prol||1195.7 Partir quer migo como vos direi: / ...||1197.18 e máis vos én direi: / ... ||1198.4 pero direi-vos quant’é meu cuidar: / ... ||1198.10 pero direi-vos quant’end’ap[re]ndi: / ... ||1198.16 pero direi-vos quant’aprendi én: / ... ||1203.1 Ai cervos do monte, vin-vos preguntar: / ...||1203.4 Ai cervos do monte, vin-vo-lo dizer: / ...||1206.1 Preguntar-vos quer’eu, madre, / ..., / se ousará meu amigo / ante vós falar comigo||1210.8 se vos prouguer én||1211.3 e direi-vo-lo mandado qual é||1211.4 que nulha ren non vos én negarei||1211.10 que vos quer’eu [o] mandado dizer: / ... ||1211.22 ca sei que vos praz de meu ben||1213.8 e gradecer-vo-lo-ei||1213.10 e non vos é mester de mi-o negar||1213.13 Per bõa fe, non vos conselhou ben / quen vos esta tardada fazer fez||1213.14 Per bõa fe, non vos conselhou ben / quen vos esta tardada fazer fez||1216.4 ouv’én tan gran coita des i / qual vos ora quero dizer: / ... ||1218.22 por end’arderá, vos digo, ant’el lume de bogia||1222.9 ca fez el por mí o que vos disser, / mias amigas, que vos non mentirei: / ... ||1222.10 ca fez el por mí o que vos disser, / mias amigas, que vos non mentirei||1222.16 direi-vo-lo que fez enton: / ... ||1223.1 – Amigo, mando-vos migo falar / cada que vós end’ouverdes sabor||1223.4 – Nostro Senhor, fremosa mia senhor, / vos dé grado, ... / [de tod’este ben que mi dizedes]||1223.4 – Nostro Senhor, fremosa mia senhor, / vos dé grado, que vo-lo pode dar, / [de tod’este ben que mi dizedes]||1223.9 – Ai mia senhor, vedes que vos digo: / ... ||1223.10 Nostro Senhor vos dé [mui] bon grado / de tod’este ben que mi dizedes||1223.16 – Nostro Senhor, ... / vos dé sempre mui bon grado por én / de tod’este ben que mi dizedes||1224.1 Disseron-vos, meu amigo, / que, ... / fui eu con outren falar||1224.2 Disseron-vos, meu amigo, / que, por vos fazer pesar, / fui eu con outren falar||1224.9 E ben vos per-vingaredes / de mí se eu con alguen / falei por vos pesar én||1225.9 Pode voss’amigo dizer, / amiga, ca vos quer gran ben, / e quer-vo-lo||1229.2 – Por meu amig’, amiga, preguntar- / -vos quer’eu ora||1231.16 e digo-vo-l’eu||1231.26 ca sei, / per bõa fe, outras donas que an / falad’en como vo-lo tolherán||1232.5 E ben vos digo, ... / que non viverei [ja máis] des ali||1232.27 – Mester vos é, ca vo-lo entenderán / se o ceardes||1232.27 – Mester vos é, ca vo-lo entenderán / se o ceardes||1233.14 mai-la que vos disser / que ama tant[o] om’outra molher / mentir-vos-á||1233.16 mai-la que vos disser / que ama tant[o] om’outra molher / mentir-vos-á||1233.19 E ben vos poss’eu en salvo jurar / que outr’ome vivo non sab’amar / dereitamente||1234.16 ca sei eu ben qual preito vos el trage||1237.13 e, pois vo-l’eu disser, / vós vos terredes con qual m’eu tever||1239.1 – Por Deus, amiga, preguntar-vos-ei / do voss’amigo||1239.2 – Por Deus, amiga, preguntar-vos-ei / do voss’amigo, que vos quer gran ben||1239.4 que mi-o digades e gracir-vo-l’-ei||1239.5 – Par Deus, amiga, eu vo-lo direi: / ... ||1239.12 – Eu vos direi, amiga, por que non: / ... ||1239.16 que, pois vos Deus amigo dar quiser / que vos muit’am’e vos gran ben quiser||1239.17 que, pois vos Deus amigo dar quiser / que vos muit’am’e vos gran ben quiser||1240.8 – Per bõa fe, amiga, ben vos digo / que u estava mig’en vós falando / esmoreceu||1241.5 se vos eu des aqui non dou razon / per que façades cantigas d’amigo||1241.8 E, pois vos eles teen por melhor / de vos enfengir de quen vos non fez / ben||1241.10 e por én des aqui vos [jur’e] digo / que eu vos quero dar razon d’amor||1241.11 e por én des aqui vos [jur’e] digo / que eu vos quero dar razon d’amor||1241.14 E sabe Deus que desto nulha ren / vos non cuidava eu or’a fazer||1241.15 mais, pois vos cuidan o trobar tolher, / ora verei o poder que an sigo||1241.17 ca de tal guisa vos farei eu ben / per que façades canti[gas d’amigo]||1242.3 e direi-vo-las eu: / ... ||1242.7 E ben vos digo que des que oi / aquestas novas sempre trist’andei||1243.3 como vos vai ou como vos aven||1243.3 como vos vai ou como vos aven||1243.4 – Eu vo-lo quero, mia madre, dizer||1243.6 e ben vos digo que non á máis i||1243.10 – Non vos terrei, madre, i outra razon||1243.16 – Ja vos eu dixi, madre, quant’i á||1244.5 e por rogo nen por mal nen por ben / sol non vos poss’esta ida partir||1244.6 Nunca vos ja de ren ei a creer||1244.12 Que non ouvess’antre nós qual preito á / per qual [a] vós [vos] foi sempre mester||1244.14 e, pero vos mil vezes roguei ja, / sol non vos poss’esta ida [partir]||1245.3 e non vos val ren||1245.5 ca tamanho pesar mi fezestes / que jurei de vos nunca fazer ben||1245.8 mas que prol vos ten||1245.10 ca, u vos fostes sen meu mandado, / jurei que nunca vos fezesse ben?||1245.12 Por sempre sodes de mí partido / e non vos á prol de seer viido / à mia mesura||1245.15 ca jurei, tanto que fostes ido, / que nunca ja máis vos fezesse ben||1246.2 – Como cuidades, amig’, a fazer / das grandes juras que vos vi jurar / de nunca voss’amigo perdoar?||1246.4 Ca vos direi de qual guisa o vi: / ... ||1246.9 e, se vos én pesar, / que non façades ao voss’assi||1246.15 nen vos era mester / de a fazer||1248.5 se vos prouguer én||1249.16 e digo-vos que me guardan assi||1250.8 ca vós quisestes aver aquel ben / de min que vos non podia fazer / sen meu gran dan’, ...||1250.10 e perdestes por én / quanto vos ant’eu fazia d’amor||1251.8 E pero vós ant’elas jurar ides / que non fazedes quanto vos eu mando||1255.8 Nen vos dira nunca molher / que verdade queira dizer||1255.18 a min vos tornade por én / se achardes quen vos diga / senon assi com’eu digo||1256.9 que jurei en San Salvador / que nunca vos fezess’amor||1256.16 – Ai senhor, por al vos rog’eu!||1256.20 que mal dia naci, / senhor, se vo-lo mereci||1257.1 Madr’, enviou-vo-lo meu amigo / [o]je dizer que vos veeria / se ousass||1257.15 e ora manda-vos preito trager / que vos veja||1258.5 en grave dia foi nada / se vos cedo, meu amigo, / non faço prazer e digo||1258.14 Por quantas vezes pesar / vos fiz de[s] que vos amei||1258.15 algũa vez vos farei / prazer||1259.1 Por Deus, que vos non pes, / mia madr’e mia senhor, / d’ir a San Salvador||1263.11 e direi- / -vos máis||1264.3 fazed’e[n]d’o que vos direi||1265.16 esto vos dig’ora per bõa fe: / ... ||1266.7 E ben vo-lo juro, madre||1268.7 – Dizede, pois vos mando, / por que ides chorando||1268.10 Par San Leuter vos digo: / ... ||1269.1 Por Deus vos rogo, madre, que mi digades / que vos mereci||1269.2 Por Deus vos rogo, madre, que mi digades / que vos mereci||1269.7 Nunca vos fiz ren que non devess’a fazer||1272.4 e manda-vos esto rogar per mí: / ... ||1272.10 e manda-vos el rogar e dizer / que perça [ja de vós med’e pavor<||1272.16 e manda-vos esto rogar por Deus: / ... ||1273.10 e máis vos én direi: / ... ||1273.16 e máis vos direi én: / ... ||1274.8 – Tenh’eu, amiga, que prol non vos á / d’o voss’amigo ja morrer assi||1274.17 e ben sei que por mal vo-lo terran, / amiga, se vosso ben non ouver||1276.7 – Amigo, rogo-vos aqui / que mui cedo vos venhades!||1276.21 – Meu amigo, eu vo-lo direi: / ... ||1276.22 se assi for, gracir-vo-lo-ei!||1285.4 e dix’eu como vos agora direi: / ... ||1288.1 Se vos prouguer, madr’, oj’este dia, / irei oj’eu [por] fazer oraçon||1288.7 Se vos prouguer, madre, desta guisa / irei ala mias candeas queimar||1288.14 direi-vos ora o que vos farei: / ... ||1288.14 direi-vos ora o que vos farei: / ... ||1306.2 se vos prouguer||1307.2 Pois vós, filha, queredes mui gran ben / voss’amigo, mando-vo-l’ir veer||1307.4 pero fazede por mí ũa ren / que aja sempre que vos gradecer||1307.5 non vos entendan, per ren que seja, / que vos eu mand’ir u vos el veja||1307.7 Mando-vos eu ir a Far’un dia, / filha fremosa, fazer oraçon||1307.14 direi-vos, filha, como façades: / ... ||1315.3 – Direi-vo-lo eu, senhora, pois m’én tan ben preguntastes: / ... ||1315.7 ou qual é essa fremosa que vos tan ben parecia?||1315.8 – Direi-vo-lo [eu], senhora, pois i tomastes perfia: / ... ||1315.13 – Direi-vo-lo eu, senhora, pois me avedes preguntado: / ... ||1316.13 Sei eu, de pran, / per ela quanto vos disser: / ... ||1321.4 E dixi-lh’enton como vos direi: / ... ||1321.5 «Se mi-a poserdes, tal vo-la porrei / que a sençades ben atá o cuu»||1321.8 Eiceiçon tenh’eu ja / tal que vos ponha||1321.8 que vos custará / máis que quanto val aqueste meu muu||1321.11 se mi-a poserdes, porrei-vo-la tal / que a sençades [ben] atá o cuu||1321.13 Tal eiceiçon vos tenh’eu de põer||1321.15 per que do voss’aver / vos custe tanto que fiquedes nuu||1321.17 se mi-a poserdes, tal vos porrei eu / que a sençades ben atá o cuu||1327.19 E, pois vos el-rei aqueste logar dá, / ..., / vós seeredes privado toda via||1327.24 quen dovidará / que vo-l’esalcen en outra contia?||1328.3 e no parecer que vos Deus quis dar||1328.5 pois vos queren juntar casamento||1328.19 por én vos compre, ... / de negrigente que sodes, sejades / mui aguçosa||1329.19 outorgad’ora, senhor, que vos praz, / ..., / que o poedes tod’o voss’à vista||1332.3 pois pelos vossos judeus talhadores / vos é talhado, ... / quanto cada un judeu á de dar||1336.2 Dizen, senhor, que un vosso parente / vos ven fazer de seus serviços conta||1336.3 e dizer-vos, en maneira de fronta, / que vos serviu come leal servente||1336.5 e, se vos el aquesto ven frontar, / certa resposta lhi devedes dar||1337.5 Vencede-vos aquanto vos disser||1337.6 ca perfiardes non vos é mester / con vossa madr’...||1337.12 assanha-se e diz-me o que vos direi: / ... ||1337.15 «Senhor, non vos está ben / de perfiardes, ... / co[n] vos[s]a madr’»||1337.16 «Senhor, non vos está ben / de perfiardes, mais está-vos mal, / co[n] vos[s]a madr’»||1338.5 dizedes i o que vos praz||1338.21 pois que vos dan / gran preço d’ome de bon sén||1339.2 O caparon do marvi / que vos a testa ben cobre||1339.6 cal vo-l’apostou assi?||1339.7 Tal caparon vos conven / con tal pena que tragaes||1339.10 mais i dos dous mesteiraes / me dized’o que vos digo, / cavaleiro, meu amigo: / ... ||1339.12 cal vo-l’apostou tan ben?||1339.18 cal vo-l’apostou melhor?||1345.4 Como é vos eu direi, / meus amigos||1352.2 Jograr Saco, non tenh’eu que fez razon / quen vos pôs nome jograr||1352.2 quen vos pôs nome jograr e vos deu don||1352.5 vosso nume vos dira quen vos chamar / Sac’e non jograr||1352.5 vosso nume vos dira quen vos chamar / Sac’e non jograr||1352.7 Rodrig’Airas vo-lo diss’e fez mal sén||1352.14 e dira-vo-lo ben lheu que[n] vos en cos / vir tira-los nadigões apos vós||1355.9 e o brial enmentar-vo-l’-ei i||1360.21 Direi-vos que lh’eu ouço: / ... ||1365.7 andaredes i mui ben / e non vos rengerá per ren||1365.10 apertade-lh’o atafal / e non vos rengerá per ren||1365.17 Podedes én bafordar / e o tavlado britar, / e non vos rengerá per ren||1385.5 ca vo-lo iran da pousada filhar||1385.10 e jurarei eu que vo-lo non vi / en tal que vós con o mour’escapedes||1385.17 se vos achan assi / mour’ascondudo com’est’ascondedes||1385.20 ca vo-lo iran so o manto cortar / de guisa que vos sempr’én doeredes||1386.2 Pero Rodriguiz, da vossa molher / non creades mal que vos ome diga||1386.5 e direi-vos en que lho entendi: / ... ||1386.8 Pois vos Deus deu bõa molher leal||1386.10 non tenhades, per nulha jograria, / de vos nulh’ome dela dizer mal||1386.13 e, por veerdes ca vos quer gran ben, / non sacou ende mí, que a fodia||1388.1 Joan Fernandes, que mal vos talharon / essa saia que tragedes aqui||1388.4 e sequer muito vo-la escotaron||1388.8 E, porque vos lhi talharon atanto / so o giron, vo-la talharon mal||1388.9 E, porque vos lhi talharon atanto / so o giron, vo-la talharon mal||1388.10 ar direi-vos al: / ... ||1388.19 e a longa estar-vos-ia ben||1391.2 conselhar-vos-ei / que, ... / que façades quanto vos eu direi: / ... ||1391.4 conselhar-vos-ei / que, ... / que façades quanto vos eu direi: / ... ||1391.6 buscade quen vos entouque melhor / e vos correga, ... / as feituras e o cos que avedes||1391.13 se / ... log’ouverdes quen vos correger / as feituras, mui ben pareceredes||1391.16 pois que por al non vos ouso rogar||1391.18 creede-mi do que vos conselhar: / ... ||1391.19 en vez de vo-la correger alguen, / correga-vo-las feituras mui ben / e o falar||1391.20 en vez de vo-la correger alguen, / correga-vo-las feituras mui ben / e o falar||1392.3 Ũas novas vos direi, que sabiádes: / ... ||1392.5 ca vos direi que lhis ouço dizer: / ... ||1392.12 e direi-vos al: / ... ||1392.13 se vo-lo oir, terrá-vo-lo a mal / bon ome e nunca con el jogaredes||1392.13 se vo-lo oir, terrá-vo-lo a mal / bon ome e nunca con el jogaredes||1394.12 por én vos quer’ũa ren dizer ja: / ...||1394.18 e direi-vos por que non: / ... ||1395.5 mais ar direi-vos per que o perdeu: / ... ||1396.8 Mais rogo-vos ora que mi creades / do que vos ora [quero] conselhar||1396.9 Mais rogo-vos ora que mi creades / do que vos ora [quero] conselhar||1398.9 e máis vos én diria: / ... ||1399.8 En coita fora qual vos eu direi: / ... ||1400.25 assi soubestes dizer, com’arteira, / esse sinal que vos non parecia||1401.11 como vos vós possades emparar / d’Amor, ..., / que vos non faz muito mal sofrer,||1401.15 – Senhor, direi-vos que oi dizer / a quen del foi coitado gran sazon: / ... ||1401.21 fazed’esto, quiça Nostro Senhor / vo-lo fara por [aqu]esto perder||1404.14 «Par Santa Maria, / por novas vos quisera preguntar»||1405.7 E muito vos oi eu oje mal son||1405.10 e dix’eu log’a feito / esto que sei que vos a vós aven: / ... ||1405.11 que nunca vos ome diz nulha ren / que non ouçades||1407.7 mais ben / jura que o confonda Deus por én / se vos esto per casa non passar||1407.10 mais ar fara-vo-l[o] outra vez / se mal ouverdes||1407.14 ca x’é el ome que x’á poder tal / ben come vós, se vos ar veer mal, / de vos dar én pelo vas’a bever||1407.16 Diz que o non guii Nostro Senhor / se vos mui ced’outr’atal non fezer||1407.17 non vos veer quando vos for mester||1407.20 «como lhi cantardes, bailar-vos-á»||1407.21 ca non á por que vos baile melhor||1408.2 Un cavaleiro á ‘qui tal entendença / qual vos eu agora quero contar / ... ||1411. se non fosse que quis Deus que achamos / infanções quaes vos eu direi / ... ||1411.11 vedes, amigos, tanto vos direi: / ... ||1411.18 pois deles todos tant’amor filhamos / en sa terra quanto vos eu direi: / ... ||1413.5 e digo-vos que lhas dan / quaes ela queria||1415.2 Abadessa, Nostro Senhor / vos gradesca, ... / porque vos nembrastes de mí||1415.22 De[us] vos dé por én galardon / por mí||1418.19 E por Deus, que vos deu onra e bondade, / a Don Anris esta vez [perdoade]||1419.8 – Joan Perez, eu vos direi / por que o faz, a meu cuidar: / ... ||1419.23 – Joan Perez, por mal dizer / vos foi esso dizer alguen||1419.28 pois vos esso fez creer||1419.29 – Joan Coelho, el vos peitou / noutro dia quando chegou||1419.32 – Joan Perez, ja-u vos dou / quanto mi deu e mi mandou||1421.2 – Joan Soarez, non poss’eu estar / que vos non diga o que vej’aqui: / ... ||1422.3 nunca vos eu tal cousa negarei||1422.9 se vos negass’eu / atal cousa qual dizen que vos faz||1422.10 se vos negass’eu / atal cousa qual dizen que vos faz||1422.13 E direi-vos eu quant’én vimos nós: / ... ||1422.16  ... e máis vos én direi: / ...||1424.20 por én vos digo que non vee mal / quen vee derredo quant’é deante||1425.2 Don Estevan, que lhi non gradecedes / qual doairo vos deu Nostro Senhor||1425.8 E, u vos jogan ou u vós jogades, / mui ben caedes en qual d’estas que / ... ||1425.16 E, pois el-rei de vós é tan pagado / que vos seu ben e sa mercee faz||1425.17 d’averdes [bon] nome muito vos jaz / e non seer ome desensinado||1426.15 E, pois vos assi departi este «grave», / tenho-m’e[n]d’ora por máis trobador||1426.17 e ben vos juro, ... / que nunca eu achei [molher] tan grave||1427.10 pois eu foder non posso, peer-vos-ia||1429.3 e direi-vos com’e de qual maneira: / ... ||1429.7 E de min vos dig’, assi ben mi venha, / se ricome foss’e grand’alg’ouvesse / [...]||1430.13 non vos pod’om’esto partir melhor||1431.8 – Joan Soarez, logo vos é dado||1431.9 e mostrar-vo-lo-ei en poucas razões||1431.16 – Picandon, por vós vos muito loardes, / non vo-lo catarán por cortesia||1431.19 e, se vos esto contaren por prez, / nunca Nostro Senhor tan cortês fez / como vós sodes||1431.30 e do que dixi peço-vos perdon||1431.31 e gracir-vo-l’-ei se mi perdoardes||1432.13 e direi-vos máis: / ... ||1432.26 e non vo-lo posso eu máis jurar||1433.1 o que vos a vós deu / sobre-los trobadores a julgar||1433.4 ou non sabia que x’era trobar / ou sabia como vos trobei eu||1433.7 e, se vos el fez[o] juiz, por én, / de vós julgardes outorgo-vo-l’eu||1433.10 ca vos soub’eu dous cantares fazer||1433.11 sen outros seis ou sete que vos fiz||1433.14 [...] / julgad’os cantares que vos eu fiz||1433.15 E, pois julgardes como vos trobei, / e ar chamad’o comendador i||1434.12 ca, se eu tornar, / eu vos farei que nen un trobador / non trobe en talho senon de qual for||1438.4 Ai novel, non vos á prol de tragerdes máis a sela!||1439.7 Direi-vos como foron i apartados: / ... ||1440.44 perque vos aa sobida / cansou essa cordovea||1440.46 ficou-vo-la pissa espida, / que ja xe vos desenfrea||1440.47 ficou-vo-la pissa espida, / que ja xe vos desenfrea||1441.18 «Joan Servando, pero m’assi vou, / non vos darei os panos a meu grado»||1442.18 mais vos eu direi: / ... ||1444.9 e en trobar muito vos ar loades||1447.16 Se[u] sén e seu saber é tal / qual vos ja i agora contei||1447.17 e fazen al, que vos direi, / que é mui peior que o al: / ... ||1453.2 Vej’eu mui ben que por amor / que vos ei me queredes mal||1453.3 e quero-vos eu dizer al: / ... ||1457.2 Comendador, u m’eu quitei / de vós e vos encomendei / a mia molher||1457.8 Ca muito a fostes servir, / non vo-lo poss[o] eu gracir||1457.13 E dizer-vos quer’ũa ren: / ... ||1459.1 Meu senhor, se vos aprouguer, / comendador, dade-mi mia molher||1459.3 e, se vo-la eu outra vez ar der, / dé-mi Deus muita de maa ventura||1459.6 Comendador, dade-mi mia molher, / que vos dei, e fazede mesura||1459.9 e dar-vos-ei outra d’Alanquer / en que perçades a caentura||1460.7 Pois vos non deron i orto, / por ent[er]rado e morto / vos tenh’oj’eu||1460.16 gran proveito / vos ouvera, a meu sén||1460.22 mais ora que prol vos ten?||1461.5 e, amigos, direi-vos al: / ... ||1463.4 e diz assi / como vos agora direi: / ... ||1465.1 Meu senhor, direi-vos ora, / ..., / [...] / ..., / ca, ... / trag’eu o our’e o mouro||1465.7 Pero non vos custou nada / mia ida nen mia tornada||1465.13 Meu senhor, que vos semelha / do que xe vosc’aparelha / e vos anda na orelha||1465.15 Meu senhor, que vos semelha / do que xe vosc’aparelha / e vos anda na orelha||1466.2 Pero d’Ambroa, ... / non vos trobei da terra d’Ultramar||1466.4 ca non achei razon / por que vos dela podesse trobar||1466.5 mais trobar-vos-ei / de muitas cousas que vos eu direi||1466.6 mais trobar-vos-ei / de muitas cousas que vos eu direi||1466.9 vedes por que non / vos trobei d’Acri nen desse logar: / ... ||1466.13 e da terra u non fostes non sei / como vos trobei||1466.13 mais saber-vos-ei / as manhas, que vós avedes, contar||1470.7 por vingar-vos, mia senhor, ben / de min se vos faço pesar||1470.23 E ben o podedes fazer / se vos eu morte mereci||1470.26 e, senhor, preguntar-vos-ei, / ..., / se ei, por én, mort’a prender||1470.27 e, senhor, preguntar-vos-ei, / por serviço que vos busquei, / se ei, por én, mort’a prender||1471.10 e dar-vos-ei ũa gorda garça parda||1471.13 e dar-vos-ei temporão figo maduro||1472.1 Bernal Fendudo, quero-vos dizer / o que façades||1472.2 pois vos queren dar / armas e «dona salvage» chamar||1472.4 se vos con mouros lid’acaecer, / sofrede-os||1472.13 ca, se vos Deus en armas ben fezer, / ferindo en vós, an eles de caer||1473.7 e dar-vos-ei recado / de vossos dinheiros de mui bon grado||1473.14 e, en como quer, farei-vos eu pagado||1476.4 e direi-vos eu como: / ... ||1476.5 se vos mentir do que vosco poser, / seja de vós e de nós como quer||1476.23 E, pois mercarde-lo al, logo cedo / vo[s] amostr’a roupa que vos dara||1476.23 E, pois mercarde-lo al, logo cedo / vo[s] amostr’a roupa que vos dara||1476.24 e, se pois virdes que vo-la non dá, / ide sarrar-la port’, a vosso quedo||1478.5 e conselho-vos que catedes al / que cobrades||1478.8 E quen vos pois vir-la saia molhada / ben lheu terrá que é con escasseza||1478.16 de quanto vo-lo vosso ome ar mete, / aved’ũa capa d’ũu capeirete||1479.13 Muito vos deve de sobervia tal / pesar, amigos||1479.14 e direi-vos al: / ... ||1482.4 mais dizer-vos quer’ora un preito: / ... ||1488.3 e quero-vos logo mostrar razon, / que entendades que digo recado: / ... ||1489.22 u é Joan Aranha, o vosso companhon / e voss’alferez, que vos ten o pendon?||1489.54 ca ja vos tarda essa gente da Beira||1492.10 Quero-vos eu ora descobrir / com’este vilão migo vivia||1493.3 e contarei-vo-lo jantar aqui||1493.9 e contar-vo-lo-ei: / ... ||1494.3 que ja por ome que vos faça amor / sol non catades||1494.4 tal preço vos dan||1494.6 se vos desvia quan pouco xi quer, / ides log’ome trager come can||1494.13 se vo-la ome toste non trouxer, / queredes ome trager come can||1494.17 pois sodes tan / sanhudo que non catades por quen / vos faz serviço||1494.17 pois vos sanha ven||1494.19 ca, se vos sanha, como sol, preser, / non cataredes ome nen molher||1495.2 Don Bernaldo, por que non entendedes / camanh’escarnho vos fazen aqui?||1495.9 quero-vos eu dizer quant’end’oi: / ... ||1495.11 molher tragedes, com’eu aprendi, / que vos foden||1495.13 se vos emprenhar / d’algun rapaz e vos depois leixar / filho d’outro||1495.16 Mais semelha-xe que vos vós queredes / que xi vos fodan a molher assi||1495.18 ca, se non, fugiriades d’ali / d’u vo-la foden, Don Bernal||1495.19 non é maravilha de vos foder / a molher||1495.20 non é maravilha de vos foder / a molher, mais foden-vos do aver||1495.21 ca xi vos foden mal de quant’avedes||1497.14 dade o castelo ao conde, pois vo-lo manda o Papa||1497.34 «Alhur, conde, peede u vos digan: Crescas!»||1498.15 Por que vos diz el que quer al rei mal||1498.18 E direi-vos al: / ... ||1500.2 Don Fernando, vejo-vos andar ledo / con deantança que vos deu el-rei||1500.5 e, pois vos Deus ora tanto ben fez, / punhade d’ir adeant’ũa vez||1500.9 mais, pois vos ora Deus tanto ben deu, / Don Fernando, conselhar-vos quer’eu: / ... ||1500.17 ben era d’ome do vosso logar / dess’olho mao de vos ar quebrar||1501.3 quero-vos én conselhar ũa ren: / ... ||1501.17 ca vos direi [eu] o que vos aven / e[n] estes juizes que vós dizedes: / ... ||1501.17 ca vos direi [eu] o que vos aven / e[n] estes juizes que vós dizedes: / ... ||1502.10 sabed’u é de quen vo-lo disser||1502.22 E, pois tod’esto vos ei conselhado||1502.23 conselho-vos que tragades molher / destas d’aqui se peior non veer||1506.17 e direi-vos como vos loarei: / ... ||1508.8 Direi-vos ora como ficaredes / deste peon que tragedes assi / vosco||1509.12 ca vos direi do peon como fez: / ... ||1512.5 ca vos mandaron a capa de pran / trager dous anos||1512.6 e provar-vos-an / que vo-la viron tres anos trager||1512.7 e provar-vos-an / que vo-la viron tres anos trager||1512.8 E provar-vos-á das carnes quen-quer / que duas carnes vos mandan comer||1512.9 que duas carnes vos mandan comer / e non queredes vós d’ũa cozer||1512.18 e provaran-vos, pero que vos pes, / da vossa capa||1512.18 e provaran-vos, pero que vos pes, / da vossa capa||1512.20 e do garda-cos / en cas d’el-rei vos provaremos nós / que á quatr’anos||1513.34 e vós fazed’o que vos semelhar||1514.8 se vos én pesar / de que me queix’, ...||1514.14 ca vos seria grave de fazer||1514.32 – Joan Garcia, non vos filharei / alg[o]||1514.33 e mui ben vos citolarei||1518.10 guardade-a de xi vos derramar||1518.12 e, par Deus, grave vos foi [i] d’aver||1518.20 cada u fordes, todos vos faran / onra d’outra puta fududancua||1518.23 eu vos conselho sempr[e] a ficar / ante con mũacho novo ca mũa||1524.18 e máis vos én diria: / ... ||1525.9 Balteira, como vos digo, / nos engana tod’est’ano / e non á mesura sigo||1526.16 pois vos el-rei assi quer encimar / como dizen||1527.1 Senhor, Don Ansur se vos querelou / por couces muitos que lhi foron dar||1528.2 – Pedr’Amigo, quero de vós saber / ũa cousa que vos ora direi||1528.3 e venho-vos preguntar porque sei / que saberedes recado dizer / de Balteira||1528.9 – Vaasco Perez, quant’eu aprender / pudi desto ben vo-lo contarei: / ... ||1528.19 e direi-vos eu al: / ... ||1528.29 – Pedr’Amigo, esto vos non creo eu||1531.2 desto vos venho [ora] preguntar||1531.22 – Don Vaasco, dizer-vos quer’eu al / daqueste preito que eu aprendi: / ... ||1532.16 diss’enton com’agora vos direi: / ... ||1533.9 E pesará a vós muit’, eu ben o sei, / do que vos eu direi||1533.15 Ar pesará-vo-lo que vos disser||1533.15 Ar pesará-vo-lo que vos disser||1534.6 nen end’o poder / non á de dar-vo-l’ome nen molher||1534.11 pois vós, jograr, trager / non vos vej’est’, ...||1534.14 e, jograr, se vos ten / prol de trobar, terria-vos por sén / furtarde-l’a quen o sabe fazer||1534.15 terria-vos por sén / furtarde-l’a quen o sabe fazer||1536.9 e quen-quer vo-lo dira||1536.15 Non vo-las quero máis long’i contar / senon da guerra||1538.4 porque vos non ficou de mí / filho||1540.11 se vos pormeter algũa ren, / non vo-lo farei recadar||1540.12 se vos pormeter algũa ren, / non vo-lo farei recadar||1540.15 non vos cerran a porta assi / com’ao que ora chegou||1544.18 direi-vos eu u o busquei: / ... ||1547.3 fezera-vos én pesar u diria, / ..., / que vissedes vós que mal baratastes||1547.7 Por que vos eu a vós esto sofresse, / senon por ela, se lhi non pesasse?||1547.17 e nunca vos eu do vosso filhei nada||1550.7 Eu vos direi del de que logar é: / ... ||1551.6 mais atanto vos er[r]ei: / ... ||1563.7 ca atal era o voss’anazado, / que vos eu achei [nunca] babtizado||1564.1 Direi-vos ora que oi dizer / de Maria Leve, assi aja ben: / ...||1567.2 direi-vos ora o que confessava: / ... ||1567.8 pero direi-vos o per que perduda: / ... ||1569.3 agora o verei / eno que vos ora preguntarei||1569.9 direi-vos eu quant’i entend’e sei: / ... ||1570.7 e non soubestes entender / o mui gran mal que vos sempr’én verra||1570.24 logo vos faran tal / qual fez a min ũa||1571.4 e direi-vos per que mi aven: / ... ||1572.17 e semelhar-vos-á, se o provades, / amor de Don Palaio de Gordone||1575.1 Contar-vos-ei custumes e feituras / d’un cavalo que trag’un infançon||1575.22 Non vos cantarei máis eu sas feituras||1579.16 Ainda vos eu máis direi: / ... ||1580.1 Fernan Diaz, fazen-vos entender / que casariades desta dona ben||1580.3 e nós teemos que vos é mal sén / per quant’ést’o que vos quero dizer: / ... ||1580.4 e nós teemos que vos é mal sén / per quant’ést’o que vos quero dizer: / ... ||1581.1 Dizer-vos quero com’oi chufar / [...]||1582.2 nen vos ar conven / de o seerdes||1582.4 nen ar é guisado / daqueste preito sair-vos a ben||1582.9 Mais da-lo-edes en panos tomar, / se vo-los deren, e en nos guardar||1583.5 e por aquesto vos vin preguntar: / ... ||1583.17 direi-vos ora como vos aven: / ... ||1583.17 direi-vos ora como vos aven: / ... ||1583.23 – Pero d’Ambroa, vós máis [non] podedes / saber de min do que vos ja dix’én||1586.4 se vos proug[u]er||1586.14 ca non á de falescer, / se retalhardes, quen vos compr’o al||1586.17 e comprar-vos-an / todos del parte como eu comprei||1586.19 ainda vos d’al farei mui melhor||1586.21 se do embiigo avedes sabor, / contra o rabo vo-lo filharei||1587.7 E direi-vos eu d’outra maestria / que aprendeu ogan’en Mompiler: / ... ||1588.12 e u alberga direi-vos que faz: / ... ||1588.17 ca muitos vos diran / que ben mil vezes lhe meten ciada||1589.6 que ben vos juro que non sei / máis que ũu asno de foder||1591.8 E digo-vos que m’é gran mal / daquesto que lhi conteceu||1591.15 Pero juro-vos que non sei / ben este foro de Leon||1591.18 mais direi-vos ũa razon: / ... ||1594.12 mais ben vos dira quisquanto custou||1594.19 e máis vos quer’end’ora dizer eu: / ... ||1594.23 E outras artes sab’el mui melhor / que estas todas de que vos falei||1594.24 [e] diz das ervas como vos direi: / ... ||1595.4 e puinhei eu de vo-lo emparar||1595.10 mais, por voss’amor, / emparei-vo-l’eu||1595.15 E, amigos, outra ren vos direi: / ... ||1595.18 eu por Sueir’Eanes vo-lo ei||1597.1 Covilheira velha, se vos fezesse / grand’escarnh’e[nde], dereito faria||1597.4 e direi-vos en que vo-l’entendi: / ... ||1597.4 e direi-vos en que vo-l’entendi: / ... ||1597.21 ca vos quer’eu gran mal de coraçon, / covilheira velha||1598.5 vel por serviço muito que vos fiz||1598.19 e máis vos én direi: / ... ||1599.9 pero non vos dig’eu que non vivades / quanto vos Deus quiser leixar viver||1602.5 Se traiçon fezesse, nunca vo-la diria||1604.10 pois esta dona sempre tant’amei, / des que a vi, quanto vos eu direi: / ... ||1609.19 e sera dela como vos direi: / ... ||1611.13 se me algur convosco achar / e vos non conhocer nen vos falar||1612.10 e, con tod’esto, non vos vej’eu ren, / pero poedes branc’e vermelho||1612.21 de parescer non vos devera nada||1613.9 ca vos conselh’eu o melhor que poss[o]||1615.3 estas doas vos envio||1615.10 quer’e[u] vos ja esto dar||1615.15 Mui ben vos semelharán||1615.18 agora vo-los daran||1618.19 e ten-vos (juro par Nostro Sen[h]or) / [...], pois nós morrermos, non for||1619.5 de tod’en tod’enforcar-vo-lo-á||1619.7 ca o meirinho en pouco terrá / de vos mandar enforcar o vilão||1619.9 o meirinho vos é / sanhud’e brav’, ...||1619.11 e cuid’eu, a la fe, / que vo-lo mande põer en un pao||1620.20 Ca, poi-lo eu filhei / ja sobre min, verdade vos direi: / ... ||1621.2 De como mi ora con el-rei aveo / quero-vo-l’eu, meus amigos, contar: / ... ||1624.15 e non creades quen vos al dis[s]er||1625.4 e pera que vo-lo perlongarei?||1625.10 e que compre de vos én máis dizer?||1625.22 e que comp[re] de vo-lo perlongar?||1630.4 mais esto que vos eu digo non vo-lo sábia nengũu||1630.4 mais esto que vos eu digo non vo-lo sábia nengũu||1630.8 Ja me por Pero Tinhoso preguntastes noutro dia / que vos dissess’eu del novas||1630.14 Vós, que por Per[o] Tinhoso mi ora iades preguntando / que vos dissess’eu del novas||1633.24 e, como quer que vos end’eu al diga, / nunca mi-a ome viu [e]na pousada||1636.1 – Ũa pregunta vos quero fazer||1636.7 – Pae Gomez, quero-vos responder / por vos fazer a verdade saber||1636.8 – Pae Gomez, quero-vos responder / por vos fazer a verdade saber||1639.8 E ben vos podedes gabar / que vos non sab’oj’ome par, / enas terras, de semelhar||1639.21 Mais que fara o pecador, / que viu vós e vossa coor / e vos non ouv’a seu sabor?||1639.22 Dizer-vo-lo ei ja, pois me vou: / ... ||1643.5 e direi-vos como se quer guardar: / ... ||1645.1 D’un tal ricome vos quero contar||1646.8 Ainda vos én máis direi / eu, que ũu dia i dormi: / ... ||1647.2 Garcia Lopez del Faro, / direi-vos que m’agravece: / ... ||1649.7 eu vos contarei quant’á d’aqui a cas Don Xemeno: / ... ||1649.10 Quero-vos ben conselhar: / ... ||1649.15 Por én vos conto quant’á d’aqui a cas Don Xemeno: / ... ||1650.5 eu por aquesto ben vos jurarei / que tan mal torpe no mundo non sei||1650.19 mais o mal torpe eu vo-lo mostrarei: / ... ||1651.8 e cresca-vos ende gabo||1652.22 E direi-vos del outra ren / e non acharedes end’al: / ... ||1653.12 Ca vedes que vos fara: / ... ||1654.19 E outra cousa vos quero dizer: / ... ||1655.9 E deste ricome quen-quer / vos pod’a verdade dizer: / ... ||1656.2 d’un meu amigo vos quero dizer: / ... ||1657.19 mais al vos quer’eu del dizer: / ... ||1659.5 Falar quer’eu i se vos praz||1659.11 Ca salvar-se pod’ela ben, / que nen un torto non vos fez||1661.12 e máis vos direi se vos prouguer: / ... ||1661.12 e máis vos direi se vos prouguer: / ... ||1661.30 direi-vos ũa ren: / ... ||1662.3 pois entendestes quando vos trobei / que de trobar non sabiades ren||1662.7 mais o trobar ond’estades melhor / entendedes quando vos troba alguen||1662.13 que demo vo-lo deu / por vós assi entenderdes trobar?||1662.17 e ora non vos troban en razon / en que xi vos possa ren asconder||1662.18 e ora non vos troban en razon / en que xi vos possa ren asconder||1663.5 e direi-vos que lhi fara: / ... ||1664.10 – Pero da Ponte, responder / vos quer’eu e dizer meu sén: / ... ||1665.11 e ũa cousa vos quero dizer: / ... ||1666.10 e direi-vos por qual razon: / ... ||1666.18 direi-vos como lhi faran: / ... ||1667.14 Pero un cavaleiro sei eu, par caridade, / que vos ajudari’a tolher del soidade||1667.15 mais que vos diga onde / [...] ben verdade||1668.3 mostrar vos quer’eu como vos vinguedes / del||1668.4 mostrar vos quer’eu como vos vinguedes / del, que vos faz con mal dia viver||1668.5 maa noite vos mando que lhi dedes||1668.6 pois que vos el mal dia faz aver||1668.7 Pois vos Deus deu tamanha valentia / de vos vingar||1668.9 deste marido, que vos dá mal dia, / mostrar-vos-ei gran dereit’a prender||1668.10 mostrar-vos-ei gran dereit’a prender: / ... ||1668.13 Direi-vos eu a negra da verdade / se mi-a creverdes||1668.15 e, se non, leixad’e / del, que vos dá mal dia, vos vingade||1668.16 pois vos én Deus deu tamanho poder, / oimais, tia, negra noite lhi dade||1668.22 porque vos faz mal dia padecer, / negra noite lhi dade e escurada||1671.23 Vedes que bisp’e que senhor, / que vos cuida a fazer creer / que é de Conca||1672.10 Siquer a gente a gran mal vo-lo ten / por irdes tal molher gran ben querer||1675.6 «Quant’én sei, / Maria Perez, eu vo-lo direi»||1675.11 Por én vos mand’eu catar / que vejades nos agüiros que ei / como poss’ir||1675.13 e máis vos én direi: / ... ||1675.23 das aves vos ar conven a saber / vós que tan longa carreira filhades||1675.25 Esso vos quer’eu dizer: / ... ||1679.7 E, pois xe vos en tan gran cunta pon||1680.23 Ainda de seu citolar / vos direi eu quanto lh’oi: / ...
3. Formante léxico do verbo
7.29 pero, se vos queixades, / mui ben vos conselharei||7.31 ide-vos, que tardades, / que, por que vos deterrei / u ren non adubades?||20.3 irdes-vos vós e ficar eu aqui||23.20 se nembrar / vos quiserdes de min||23.39 e vós nembrar-vos-á ben lheu / assi de min||39.6 nen vos queredes vós de mí nembrar||39.7 Perque vos non nembrastes vós de min,||39.15 senhor, ar nembre-vos algũa vez / en que gran coi[ta] mi o voss’amor ten||56.16 E, senhor, se vos caess’en prazer, / de pran, non vos deviades queixar / a min||65.8 e non vos queredes de min doer,||65.30 doede-vos de mí se vos prouguer||70.19 se vos de mí non quiserdes doer, / veer-m’-edes cedo por vós morrer, / ca ja m’end’eu vejo de guis’andar||133.8 E, pois vos vós da cuita non nembrades / nen do afan que m’Amor faz prender||135.12 e, mentr’eu non perder o sén, / non vos én devedes temer||146.10 E vall’a mí porque non saberedes / que vos eu nunca mereci pesar / de que me vos con dereito queixedes||159.1 Ir-vos queredes, mia sennor||159.5 e, pois que vos ides d’aqui, / sennor fremosa, que farei?||159.14 se vós vos fordes d’aquen||209.7 Podedes-vos nembrar ben leu / de min||209.13 Podedes-vos nembrar de min / depois mia morte sen al ren||237.11 e, vel por Deus, doede-vos de min||244.3 e, pois vos desto queixades de mí, / ..., / aque-m’aqui eno vosso poder||244.6 Pois vos de min non queixades por al / senon porque vos quero mui gran ben||244.8 e vejo que vos queixades por én||256.5 doer-vos-iades de mí||259.7 e, mia sennor, pois que vos pesa én, / dizer-vos quer’eu a quen vos tornedes||259.14 de vos amar non me vos én queixedes||262.2 pois que vos ides e eu non poss’ir / vosco per ren||273.3 e non vos queredes de min doer||273.4 e, vel por Deus, doede-vos de mí||280.3 pois que vos vós non doedes de min||296.3 dizede-me, sennor, / [q]ue vos non doedes de min: / ... ||296.5 en que grave dia vos vi / que vos non doedes de min?||297.14 E, mia sennor, tempo seria ja / de vos nembrardes de me non leixar / en tan gran coita, com’eu viv’, andar||343.3 doede-vos vós de min e dos meus / olhos que choran||387.4 e vós non dades por én ren / nen vos queredes én doer||387.16 – Mia sennor, ... / nembre-vos quant’afan levei / por vós||413.6 e polo ben que vos quer’outrossi, / ai meu lume, doede-vos de min!||422.12 enquant’eu vosso for / e vos de min non quiserdes doer||422.27 e por quanto ben vos Deus fez, sennor, / guardade-vos de tal erro prender||530.2 e querede-vos doer / de mí||535.3 doede-vos algũa vez / de min e destes olhos meus||535.9 querede-vos de min doer / e destes meus olhos, senhor||535.15 querede-vos doer do meu / mal e dos meus olhos||538.2 Mesura seria, senhor, / de vos amercear de mí||538.13 por én querede-vos doer / de min, coitado pecador||539.16 E por én seria, senhor, / gran ben de vos amercear / de min||545.9 E, pois que vos non doedes / de min e sol non avedes / én coidado||551.30 e non vos queixedes||552.13 Pois que vos nunca doestes de min||556.1 Senhor, que mal vos nembrades / de quanto mal por vós levei / e levo||564.10 Ide-vos, varon!||567.5 doede-vos algun dia / de mí, senhor ben-talhada||567.11 doede-vos por mesura / de min, senhor ben-talhada||569.5 por Deus, senhor ben-talhada, / querede-vos de min doer||578.20 e enfingede-vos ben des aqui||593.1 – Amigo, queredes-vos ir?||596.10 e des oimais, pois vos perjurastes, / nunca molher deve, ben [vos digo, / muit’a creer per juras d’amigo]||596.15 Jurastes-m’enton muit’aficado / que logo, logo, ... / vos queriades pera mí tornar||600.2 Amig’e fals’e desleal, / que prol á de vos trabalhar / de na mia mercee cobrar?||619.18 por én de min vos doede||644.9 Des oimais non vos vaades se amor queredes migo||685.9 ca, se vos fordes e vos eu non vir, / non viverei, amig’, ...||687.1 Pero vos ides, amigo, / sen o meu grad’alhur viver||687.3 non vos ides, ond’ei prazer, / por non falardes comigo||687.7 E pero vos ides d’aquen||687.8 non vos ides, ... / por non fazer eu quanto faz / molher por om’a que quer ben||687.13 Ir-vos podedes||687.19 E pero vos ir queredes||688.2 Amigo, pois me leixades / e vos ides alhur morar||688.7 E, pois vos vós ir queredes / e me non queredes creer||688.19 Pois vos ides sen meu grado / e non dades nada por mí||717.1 Amig’, e non vos nembrades / de mí e torto fazedes||732.3 quand’ora vos fordes d’aquen, / dizede-mi: que faredes?||733.1 Ir-vos queredes, amigo, d’aquen||733.9 e queredes-vos, amig’, ir d’aqui||733.14 e dizedes que vos queredes ir||745.8 E sodes desmesurada, / que vos non queredes doer / do meu amigo||746.10 sol non vos doades de mí / por quanto mi faz coida[do]r / [d’aver eu ben de mia senhor]||766.6 e vós ide-vos chegando lá todas per ess’estrado||800.7 Muitas vezes mi jurastes / e sei ca vos perjurades||812.28 des aqui / terriades por ben de vos nembrar||814.9 E pois non quer a ventura mía / que vos doades do mal que mi aven / por vós||817.3 quando vos ora partirdes d’aqui / e vos nembrar algũa vez de mí?||819.2 – Por Deus, amiga, provad’un dia / o voss’amigo de vo-lh’assanhar||832.1 Pois vos ides d’aqui, ai meu amigo, / conselhar-vos-ei ben se mi creverdes: / ... ||832.3 tornade-vos máis cedo que poderdes||832.9 mais punhade de vos viirdes cedo||832.15 pois vos ides||832.15 venha-vos en mente o que vos rogo, / pois vos ides, de vos viirdes logo||833.7 Ides-vos vós ora||833.13 Pois me vos ides, vedes que sera, / meu amigo, des que vos eu non vir||833.21 mais, pois vos ides, amig’e senhor, / non vos poss’eu outra guerra fazer||840.4 e faredes razon, / sen[h]or, se vos algũa vez nembrar||840.10 nembre-vos sempr[e] e faredes i / gran mesura||840.20 e nembre-vos del, sen[h]or, por gran ben / e gran mesura que vos Deus quis dar||843.1 Foste-vos vós, meu amigo, d’aqui / noutro dia sen vo-lo eu mandar||843.8 Meu talan era de vos non parcir / porque vos fostes sen meu grad’enton||872.5 de viver el pouco muito vos pagades||934.14 se vos en algũa sazon d’ala / con meus desejos veerdes aca||941.1 Ir-vos queredes, amigo, [d’aqui]||941.7 Des u vos vós fordes, ja i al non á, / por Deus, amigo, mais eu que farei?||969.24 – Senhor, por Santa Maria, / non estedes máis aqui, / mais ide-vos vossa via||971.3 – Pero da Pont’, e[n] un vosso cantar, / ..., / foste-vos i escudeiro chamar||971.6 por que vos queixades ora de min / por meus panos, que vos non quero dar?||971.9 – Afonso Anes, se vos én pesar, / tornade-vos a vosso fiador||983.23 e ides-vos e me desamparades||994.20 E desmesura fazedes, / que vos de mí non doedes||1019.8 Queixades-vos del||1025.7 Queixades-vos que sempre fostes meu||1027.4 queredes-vos ir morar con el-rei||1027.7 Ides-vos vós e fic[o] eu aqui||1030.3 e enfengestes-vos de mí por én||1030.9 e fostes-vos vós de min enfingir||1031.4 mais, pois vos ja tant’aficades i, / faze-lo quer’e non farei end’al||1047.1 Amigo, queredes-vos ir / e ben sei eu que mi averra: / ... ||1047.8 Non vos poderia dizer / quant’ei de vos irdes [pesar]||1052.1 Ir-vos queredes e non ei poder, / par Deus, amigo, de vos én tolher||1052.7 Se vos fordes, sofrerei a maior / coita que sofreu molher por sen[h]or||1052.13 Ides-vos e tẽedes-m’en desden||1053.1 Ir-vos queredes, amigo, / d’aqui por me fazer pesar||1053.6 quitade ben o coraçon / de min e ide-vos enton||1053.7 E, pois vos ides, sabiádes / que nunca maior pesar vi||1062.7 Se vos doerdes do meu mal||1062.12 cousimento faredes i / se vos doerdes do meu mal||1062.16 e vós, fremosa mia senhor, / nos vos queredes én doer||1094.16 – Madre, se vos vós vengar quiserdes, / eu o devo a lazerar||1127.7 en grave dia vos eu vi, / que vos non doedes de mí||1140.4 se mi vós queredes gran ben, / e como vos [ir] podedes d’aquen?||1141.3 Se vos fordes, non tardedes / tan muito como soedes||1160.1 Ir-vos queredes, amigo, / e ei end’eu mui gran pesar||1160.10 pois que vos vós queredes ir, / meu ami[g]’, ...||1160.18 Chorarán estes olhos meus, / pois vos ides sen meu grado||1187.9 e nembra[r]-vos qual vos fui eu i||1187.20 Non mi á máis vosso preito mester, / e ide-vos ja, por Nostro Senhor||1189.2 Buscastes-m’, ai amigo, muito mal / ali u vos enfengistes de mí||1196.6 des que vos vós d’aqui fostes||1216.1 Des quando vos fostes d’aqui||1224.7 E ben vos per-vingaredes / de mí se eu con alguen / falei por vos pesar én||1231.14 e vós faredes, pois en voss’amor / vos esforçades, tanto [e]no seu||1234.22 Sacade-me, madre, destas prijões, / ca non avedes de que vos temer||1237.14 e, pois vo-l’eu disser, / vós vos terredes con qual m’eu tever||1240.6 mais non vos maravilhedes / d’andar por mí coitado meu amigo||1240.20 mais non vos façades maravilhada / d’andar por mí coi[tado meu amigo]||1241.8 E, pois vos eles teen por melhor / de vos enfengir de quen vos non fez / ben, pois naceu, nunca nen ũa vez, / e por én des aqui vos [jur’e] digo / que eu vos quero dar razon d’amor||1245.9 ca, u vos fostes sen meu mandado, / jurei que nunca vos fezesse ben?||1251.4 entenden elas ca vos pejurades||1251.14 E andad’ora de camanho preito / vos vós quiserdes andar toda via||1255.17 a min vos tornade por én||1261.1 Fostes-vos vós, meu amigo, d’aqui / sen meu mandad’...||1261.14 ca vos fostes mui sen o meu prazer||1264.5 doede-vos vós do meu mal||1276.1 – Ir-vos queredes, amigo?||1276.2 Mais viide-vos mui cedo!||1276.8 – Amigo, rogo-vos aqui / que mui cedo vos venhades!||1276.14 – Amigo, vossa prol sera, / pois vos ides, de non tardar||1315.2 ou qual é essa fremosa de que vos vós namorastes?||1347.16 E tal sangrador achedes, / amiga, se vos sangrades||1347.17 quando vos non percatades, / ..., / querra-vos ele provar||1385.7 sei eu de vós que vos assanharedes||1385.8 Levad’o mour’e ide-vos d’aqui||1385.21 ca vo-lo iran so o manto cortar / de guisa que vos sempr’én doeredes||1407.4 ca diz assi / que, ... / que vos nunca quisestes trabalhar / de o veer nen o vistes||1415.3 porque vos nembrastes de mí||1434.11 Varõas, / non vos queixedes||1441.10 ide-vos alhur||1444.20 se eu juizo dou, queixar-vos-edes||1460.21 rependestes-vos aginha||1478.12 maravilha sera se vos guardar / ũu dia poderdes de vos molhar||1506.1 Ai dona fea, fostes-vos queixar / que vos nunca louv[o] en meu cantar!||1510.7 Do meu mal non vos doedes||1558.6 «Boa ventura ajades, / porque vos ides e me leixades»||1563. e ide-vos deste preito [...]||1583.14 e vós por esto non me vos queixedes||1589.4 e, por amor / de Deus, querede-vos doer / de min||1599.11 mais en velhice non vos atrevades||1639.7 E ben vos podedes gabar / que vos non sab’oj’ome par, / enas terras, de semelhar||1653.7 e vós assanhar-vos-edes||1675.8 Pois vos ides vossa via
4. Dativo ético ou de interese
11.30 mais non xi vo-l’a sentir á||11.30 mais non xi vo-l’a sentir á||46.34 mais leixar-me-vos-ei matar, / pois m’outro conselho non sei||56.10 tod’esto vos eu ei a aver, / pero punhades vós de o negar||69.13 ca me vos non quit’eu por én / de vosso vassalo seer||70.4 de pran cuidades que algun poder / ei eu, sennor, de me vos én quitar?||107.28 Non me vos poss’eu ja gardar / de por vós morte non prender||146.14 e non tenn’eu que é torto nen mal / d’amar ome sa sennor natural, / ant’é dereito, e vós vo-l’entendedes||254.16 mais vedes que vo-ll’eu farei por én: / ... ||288.2 Que sen meu grado m’oj’eu partirei / de vós, sennor, u me vos espedir!||364.14 Se m’eu a Deus mal mereci, / non vos quis El muito tardar / que se non quisesse vingar / de mí u eu tal dona vi||384.6 pois vos esta por que talhastes ja / morreo, por Deus [Senhor], por quen trobades?||384.20 que vos morreo á gran temp’, ...||384.29 – Vaasco Martĩiz, pois vos morreo por quen / sempre trobastes, maravilho-m’én||384.31 maravilho-m’én, / pois vos morreo, como [vós] non morredes||393.15 E diran-me que parecer / viron aqui donas mui ben, / e direi-vo-lhes eu por én / quanto mi ora oistes dizer: / ... ||413.13 Porque vos nunca podedes perder / en aver doo de min||482.16 Quisera-m’eu fogir logo d’ali, / e non vos fora mui[to] sen razon, / con medo de morrer e con al non||490.13 Encobrir non vo-lhas vejo fazer, / con nas pontas dos mantos trastornadas||524.7 ca sabe Deus ben que d’outra senhor / que eu non avia mi vos chamei||600.14 Caestes en [a]tal cajon / que sol conselho non vos sei||611.5 que ũa, que Deus maldiga, /  vo-lo ten louc’e tolheito||661.3 e, se m’el morrer, morrer-vos-ei eu||722.16 mais esso pouco que el vivo for / farei-vo-lh’eu o que m’el faz sentir||767.2 Morr’o meu amigo d’amor / e eu non vo-lho creo ben||785.8 E, se el queixume quiser perder / que de min con tort’á, gracir-vo-lho-ei||797.5 e queria de vós saber, / se vos eu morrer, que sera / do meu amig’ou que fara||804.16 e tanto vos sodes vós a melhor / dona do mundo||857.1 Eia, senhor, aque-vos min aqui!||892.10 Cuidand’en vós, morrer-vos-ei / d’amor||905.18 nen ei / i culpa porque vos amei, / ca me vos partira end’eu||965.4 tal tempo vos ven!||971.17 quer[r]ei-vo-lh’eu responder, se souber, / como trobador deve responder||978.22 mais acho-vos comigo toda via / cada u vou por me vos asconder||986.7 Non vos and’eu per outras galhardias||1012.16 e mui queixosa vos ando / por non saberdes quando m’ir / quer’ou se verrei ja-quando||1121.18 mais por jurar, quando veer, / ja vo-lh’eu non creeria||1187.9 e nembra[r]-vos qual vos fui eu i||1240.11 e ben assi andando / morrerá se vos del doo non filha||1290.8 morrer-vos-ei con aquesta perfia / por meu amigo||1290.11 morrer-vos-ei con aqueste cuidado / por meu amigo||1290.13 Morrer-vos-ei con aquesta perfia||1290.16 Morrer-vos-ei con aqueste cuidado||1376.21 nunca vos entro na tafularia / que lh’i non aja algun preit’a volver||1400.16 Que vos direi a Don Fernan de Meira / desse sinal||1406.15 Non vos é el daquest’enartado||1489.35 Senhor, non valredes un pan / se os que son en Basto se xi vos assi van||1489.36 mais id’a eles, ca xe vos non iran, / acha-los-edes, [e] escarmentarán||1495.12 se vos emprenhar / d’algun rapaz e vos depois leixar / filho d’outro que por vosso criedes||1495.15 Mais semelha-xe que vos vós queredes / que xi vos fodan a molher assi||1518.9 se vo-la besta mal selada andar, / guardade-a de xi vos derramar||1547.9 Morrera eu, se vos com’om’[a]masse / a mia senhor[a], que mi vós tol[h]estes||1579.6 Non vos foi el de mal sén||1579.11 Non vos foi del mui mezquinho||1608.16 ca, se acha per u m’escatimar, / non vos é el contra mí Pedr’Amigo||1648.12 ca, des que vo-lh’el cae na razon, / maas tres cobras, ou quatr’, e o son, / de as fazer muit’é el sabedor||1653.5 se o alguazil souber, / açoutar-vo-la querra||1653.27 alguen vos sospeitará / que no filho part’avedes

assi Deus vos perdon
1054.5 dized’agora vós un preit’a min, / Rui Martĩiz, assi Deus vos perdon||1489.20 Ai meu senhor, assi Deus vos perdon, / u é Joan Aranha, o vosso companhon / e voss’alferez, que vos ten o pendon?
(det.) + ben que + vos + querer
O pronome vos participa, a carón doutros pronomes alternativos, nesta construción
54.24 por Deus, per que podestes vós saber / aqueste ben que vos eu sei querer?||111.2 Par Deus, Dona Maria, mia senhor ben-talhada, / do ben que vos eu quero non entendedes nada||111.5  o ben que vos eu quero, vós non o entendedes, / e entend’eu e sei o mal que me queredes||111.8 Non á, Dona Maria, nulh’omen, que soubesse / o ben que vos eu quero||135.18 Nen sera tan preguntador / null’ome que sábia de min / ren per que seja sabedor / [d]o ben que vos quix, pois vos vi||145.15-16 E, se me contra vós gran ben / que vos quero prol non tever||237.5-6 de vos dizer, sennor, o mui gran ben / que vos quero e quanto mal me ven||237.16 E, ja que vos comecei a dizer / ben que vos quero||247.9-10 mais, polo mui gran ben / que vos quero, máis me fez Deus coidar / que nunca vos veeria des i / se morress’, ...||258.2-3 [M]uito pun[n]ei de vos negar, / sennor fremosa, o gran ben / que vos quero||258.6 mais ja per ren / no[n] ei poder de me guardar / que vos non aja de fazer, / do ben que vos quero, saber||261.3 assi vejo que contra vós gran ben / que vos quero non me val nulla ren||413.5 e polo ben que vos quer’outrossi, / ai meu lume, doede-vos de min!||542.13-14 Des que vos vi, sempr’o maior / ben que vos podia querer / vos quigi a todo meu poder||542.15 sempr’o maior / ben que vos podia querer / vos quigi a todo meu poder||553.2 Nunca vos ousei a dizer / o gran ben que vos sei querer, / senhor deste meu coraçon||911.4-5 ca non leixarei a trobar / nen a dizer, ... / ..., o mui gran ben /  que vos eu quero, mia senhor||911.10-11 mai-lo ben [direi] /  que vos eu [quero, mia senhor,||1090.9 por én nunca me poden entender / o mui gran ben que vos eu sei querer
ben vo-lo digo
Ben vo-lo digo pode incluír outro elemento inicial (e, eu)
595.3 – Non poss’eu, meu amigo, / con vossa soidade / viver, ben vo-lo digo||661.2 Trist’anda, mia madr[e], o meu amigo, / e eu triste por el, ben vo-lo digo||676.12 Por mui gran coita que á consigo, / madre velida, ben vo-lo digo||727.3 dizen-mi, ben vo-lo digo, / que é ja de min partido||828.2 Menti-lh’e vai-mi sanhudo, mia madre, ben vo-lo digo||1040.3 Que mui de grad’eu faria / prazer ao meu amigo, / amiga, ben vo-lo digo||1152.10 E, se me vós guardades, ben vo-lo digo, / d’ir a San Servando veer meu amigo, / morrerei [d’amores]||1266.3 porque se foi meu amigo / con sanha, ben vo-lo digo||1276.4 – Ai mia senhor, ei gran medo / de tardar, ben vo-lo digo
777.3 que ven aqui, e ben vo-lo [digo], / por falar vosc’, ...||1153.1 Trist’and’eu, velida, e ben vo-lo digo, / porque mi non leixan veer meu amigo||1160.4 ca me fazedes trist’andar / por vós, eu ben vo-lo digo
ben vo-lo juro
830.4 nunca fui leda nen dormi, / ben vo-lo juro, des enton||1618.16 Ben vo-lo juro, amigo[s], sen falha, / non sei eno mundo aver que a valha
ben vos digo
551.3 Ũa pastor ben-talhada / cuidava en seu amigo / e estava, ben vos digo, / per quant’eu vi, mui coitada||596.5 nunca molher deve, ben vos digo, / muit’a creer per juras d’amigo||596.19 E assi farei eu, ben vos digo, / por quanto vós passastes comigo||617.4 pois que a el praz, / praz a mí, ben vos digo||664.1 Ai madre, ben vos digo: / ... ||940.4 que é viv’e namorado / d’outra dona, ben vos digo
ben vos juro
696.16 pois per al non pode guarir, / ben vos juro, per bõa fe||1665. ca noutro dia quand’eu entrei i, / ben vos juro, que tem ... vida, vi / a Peixota su u[n] leito jazer
por ben que + vos + verb. con valor intensificador 'porque + pron. pers. + verb. + ben'
O pronome vos participa nesta construción, onde ben tamén podería ser considerado adverbio, pola ausencia de artigo
75.13-14 E, pois por ben que vos eu sei / querer me fazedes assi / viver||506.5 por mesura que en vós á / e por ben que vos estara, / ... / de vos amar non vos pes én / senhor||558.2-3 Que prazer avedes, senhor, / de mi fazerdes mal por ben / que vos quig’e quer’!||558.2-3 Que prazer avedes, senhor, / de mi fazerdes mal por ben / que vos quig’e quer’!||856.6 u eu, por ben que vos quero, por én, / non aver ben de vós per nulha ren
que Deus vos perdon
Esta frase desiderativa iniciada por que constitúe unha variación estilística a respecto das formulacións convencionais con assi ~ se ~ si
387.15 – Mia sennor, que Deus vos perdon, / nembre-vos quant’afan levei / por vós||863.16 e, que Deus vos perdon, / pois mi assi cega [vosso parecer, / se cegu’assi quantos vos van veer!]
que Deus vos valha
Esta frase desiderativa iniciada por que constitúe unha variación estilística a respecto das formulacións convencionais con assi ~ se ~ si
559.11 mais, senhor, que Deus vos valha, / por quanto mal ei levado / por vós, aja én por grado / veer-vos||766.1 Amigas, que Deus vos valha, quando veer meu amigo / falade sempr’ũ’às outras enquant’el falar comigo
que vos valha Deus
Esta frase desiderativa iniciada por que constitúe unha variación estilística a respecto das formulacións convencionais con assi ~ se ~ si
863.10 e, que vos valha Deus, / pois mi assi cega [vosso parecer, / se cegu’assi quantos vos van veer!]
se Deus vos ampar ~ se Deus vos empar
1136.10 e dized’ora, se Deus [vos] ampar / por que mi an[dades tan triste chorando.||1140.6 ai meu amigo, dizede, se Deus vos ampar: / ...
1186.4 – Non vos pes, madre, se Deus vos empar, / irei veer se ven meu amig’i
se Deus vos dé ben
1029.7 – Por que fezestes, se Deus vos dé ben, / filha, quanto vos el vẽo rogar
se Deus vos perdon ~ si Deus vos perdon
52.20 dizede, se Deus vos perdon, / sera ben d’eu assi morrer?||296.12 Ai coita do meu coraçon, / dizede, se Deus vos perdon, / que vos non doedes de min: / ... ||382.22 Do que diran pois, se Deus vos perdon, / por vós, sen[h]or, quantos no mundo son, / leade todo e fazed’end’un feixe||437.14 Pois m’en tal coita podedes valer / come de morte, se Deus vos perdon, / que diredes, fremosa mia sennor, / u vos aquesto preguntado for||500.19 E por én, se Deus vos perdon, / coita deste meu coraçon, / a quen direi o meu pesar?||590.15 – Amigo, dizede, se Deus vos perdon, / o que eu i faça, ca eu non o sei||631.1 Ai boa dona, se Deus vos perdon, / que vos non pes do que vos eu direi||685.15 vivede migo, se Deus vos perdon||733.10 mais dized’ora, se Deus vos perdon: / ... ||819.10 – Non mi-o digades, se Deus vos perdon||823.9 dizede-mi ora, se Deus vos perdon, / que ést’aquest’ou por que o fazedes||877.19 dizede-m’ora, se Deus vos perdon, / quanto nacestes vós ant’a sazon / que encarnou Deus en Santa Maria||971.29 – Pero da Ponte, se Deus vos perdon, / no[n] faledes máis en armas||1005.10 mais dized’ora, se Deus vos perdon, / que perç’eu i se x’el morrer quiser||1024.9 mais, se o virdes, se Deus vos perdon, / dizede-lhi que lhi mand’eu dizer / que se [venha mui ced’...||1029.13 – Por que fezestes, se Deus vos perdon, / filha, quanto vos el vẽo dizer||1136.4 e venho-vos por esto preguntar / que me digades, se Deus vos perdon, / por que mi andades tan triste chorando||1162.3 – Quen ést’, ai filha, se Deus vos perdon? / Que mi-o digades gracir-vo-lo-ei||1186.9 – Non vos pes, madre, se Deus vos perdon, / [irei veer se ven meu amig’i]||1187.3 e dized’ora, se Deus vos perdon, / ..., / com[o] ousastes viir ant’os meus / olhos, amigo, por amor de Deus?||1248.11 mais, pois lh’eu poss’a tal coita valer / come de morte, se Deus vos perdon, / vós [catad’i o que devo fazer]||1307.10 e, se Deus vos perdon, / non vos enten[dan, per ren que seja, / que vos eu mand’ir u vos el veja]||1508.19 e dized’ora, se Deus vos perdon: / ... ||1531.1 – Rei Don Alfonso, se Deus vos perdon, / desto vos venho [ora] preguntar||1611.5 Que bispo sedes, se Deus vos perdon, / que passastes ora per min e non / me falastes
190.9 dizede-mi ora, si Deus vos perdon, / ..., / mia sennor fremosa, que prol vos ten / [a vós de quanto mal me por vós ven?]
se Deus vos valha
930.4 Irei, se Deus vos valha, / por non meter en falha / meu amigo, [no monte]||1016.10 e, pois que morremos, / amigo, se Deus vos valha, / algun conselh’i ajamos / [ante que assi moiramos]||1385.4 e fazed’ora [a]tanto por mí, / se Deus vos valha
se Nostro Senhor vos empar
1264.4 fazed’e[n]d’o que vos direi, / se Nostro Senhor vos empar
se Nostro Senhor vos perdon
679.2 Irmãa, o meu amigo, que mi quer ben de coraçon / e que é coitado por mí, se Nostro Senhor vos perdon, / treide-lo veer comigo||732.7 – Se Nostro Senhor vos perdon, / pois aqui sedes coitado, / quando fordes alongado, / por Deus, que faredes enton?
se vos valha Deus
276.10 sennor de min e do meu coraçon, / dizede-m’esto, se vos valla Deus||590.4 – Dized’, amigo, que poss’eu fazer i / en aqueste feito, se vos valha Deus||1213.4 Non mi-o neguedes, se vos valha Deus
se vos venha ben
719.8 dizede, se vos venha ben, / se vos disse novas alguen / dos que el-rei levou sigo
O verbo mentir e errar son moi utilizados na frase formularia por non mentir / errar (coa variante per non mentir), que con frecuencia inclúe tamén o interlocutor (vos) e o suxeito (sempre eu e, nunha única ocasión, ome)
por vos non errar 'sen dúbida, con certeza'
1472.10 des i os outros, por vos non errar, / ar querran-vos por alhur cometer
por vos non mentir 'con certeza, verdadeiramente, sinceramente'
O verbo mentir e errar son moi utilizados na frase formularia por non mentir / errar (coa variante per non mentir), que con frecuencia inclúe tamén o interlocutor (vos) e o suxeito (sempre eu e, nunha única ocasión, ome)
25.19 e ja máis, por vos non mentir, / macar [m’end’eu quisesse al non / queria o meu coraçon]||339.18 e, por vos non mentir, / quero-m’end’ir||391.11 mais, por vos non mentir, / enquant’eu vos, mia sennor, vir, / sempre m’eu querria viver / e atender e atender||806.14 ca mi ven dela, por vos non mentir, / mal se a vej’e mal se a non vir||947.2 Dizen, senhor, que non ei eu poder / de veer ben, e, por vos non mentir, / gran verdad’é||951.10 e, por vos non mentir, / quantas máis donas, senhor, ala vi, / [tanto vos eu mui máis precei des i]||1131.5 fiquei, fremosa, por vos non mentir, / pequena e del [namorada]||1186.11 – Filha fremosa, por vos non mentir, / vej’eu as barcas pelo mar viir / en que se foi voss’amigo d’aqui||1212.10 mais eu, fremosa, por vos non mentir, / non vi depois prazer [de nulha ren<||1242.1 Pesa-m’, amiga, por vos non mentir, / d’ũas novas que de mí e do meu / amig’oi||1259.9 e, por vos non mentir, / se oj’i duas son / fremosas, eu serei / a ũa, ben o sei
113.16 mais, por vos eu non mentir, / non nas pudi departir||310.2 A mia sennor, que me foi amostrar / Deus por meu mal, por vos eu non mentir, / ..., / muit’ouve gran sabor de m’enganar||377.7 Por quanto ben, por vos eu non mentir, / Deus en vós pôs vos am’eu máis que al||440.7 E, mia sennor, por vos eu non mentir, / sen vosso ben non poss’eu guarecer||1665.19 mais pescad’outro, pera despender, / mui rafece, por vos eu non mentir
6.20 ca, por vos ome non mentir, / non á ela tal parecer / con que s’assi possa asconder