v

Glosario

[últ. rev.: 31/07/2021]ImprimirAlternar visualización dos exemplos
viver v. intr.
1. 'vivir, ter vida'
3.7 e ben me pode chamar desleal / de querer eu nen por ben nen por mal / viver com’ora sen ela viv’i||3.7 viver com’ora sen ela viv’i||3.8 E, pois que m’eu de viver atrevi / sen na veer, en que fiz mui mal sén||3.18 pois vivi tanto sen tornar ali / u ela é||8.2 Deus, que pouco que sabia / eu en qual viço vivia / quand’era [c]on mia senhor||8.18 Non o ouvess’oj’eu melhor, / e vivess’en tal sabor!||8.33 e nembrar-m’-ia / que [sen] ela non podia / viver quand’alhur morava||9.4 amor me mostraria / por me fazer, a meu pesar, viver / q[u]and’eu sabor ouvesse de morrer||10.10 Que forçad’oje e sen sabor / enno mundo vivendo vou||10.15 viver ei, se de min pensar, / ou morrer, se min non amar||14.40 que ja máis non amaria / se desta posso viver||15.12 pero m’en coita fazedes viver||18.24 tanto com’eu viver poder||18.26 ca nunca tanto viverei / que desej’al, nen sairei / por al de coita, pois Deus quer||23.9 e pois ei, / sen vosso ben que sempre desejei / des que vos vi, en tal coit’a viver||23.10 en tal coit’a viver, / en qual eu vivo por vós||23.16 e quant’eu máis viver tant’averei / maior amor de vos servir||23.37 e prazer-mi-á máis én / ca de viver||24.3 Oimais non sei eu, mia senhor, / ren per que eu possa perder / coita nos dias que viver||24.25 pero que-quer / vos sofrerei mentr’eu poder / viver||25.11 nen o vosso bon parecer, / que me vos faran ben querer / mentr’eu viver||25.25 sempre vos eu ja servirei, / mentr’eu viver, e querrei ben||26.14 Como quer que eu i aja razon, / amar-vos-ei enquant’eu viva ja||31.14 Servir-vos-ei [eu], mia senhor, / quant’eu poder, mentre viver||33.2 Par Deus, senhor, ora tenh’eu guisado / de viver mal quant’ouver a viver||33.2 Par Deus, senhor, ora tenh’eu guisado / de viver mal quant’ouver a viver||34.9 sofre-lo-ia / quanto xe m’ela quisesse fazer / mentr’eu vivesse||34.10 mais non poderia, / se a non visse mui cedo, viver||34.13 Por eu viver como vivo, coitado||34.13 Por eu viver como vivo, coitado, / ..., / de tal vida non poss’eu aver grado||34.16 de tal vida non poss’eu aver grado, / da que me faz viver tan sen sabor||35.23 E, mia senhor, se eu ja máis en qual / coita vivo viver e me non val / morte, máis me valvera non nacer!||35.23 E, mia senhor, se eu ja máis en qual / coita vivo viver e me non val / morte, máis me valvera non nacer!||37.2 Non á ome que m’entenda / com’oj’eu vivo coitado||37.19 da que me faz tan longada- / -mente viver, e coitada / vida, e non mi dá grado||39.9 faz-me viver o voss’amor assi / que mi seria con mia morte ben||40.6 sabor ouvera de morrer log’i / por non viver com’eu depois vivi||40.6 sabor ouvera de morrer log’i / por non viver com’eu depois vivi||46.7 Ora, quando m’alongarei / de vós, viverei sen sabor||46.27 e vosso se[e]rei / mentr’eu viver||50.2 mentr’eu viver, ja vós sempre seredes, / senhor fremosa, de mí poderosa||50.5 mentr’eu viver, seredes toda via, / senhor fremosa, [de mí poderosa]||50.8 mentr’eu viver, vos quer’eu que sejades, / senhor fremosa, [de mí poderosa]||52.2 ca, entanto com’eu viver, / ca nunca de vós ei d’aver, / mal pecado, se coita non||53.26 de quanta coita eu de viver ei||56.17 porque non sei sen vós viver||57.1 enquant’eu viver / ja vos eu sempre por Deus rogarei / que mi valhades||58.24 ca mi queredes i tolher / quant’oj’eu ei en que viver||64.3 Vós me tollede este poder / que eu ei de muito viver||64.5 ca, mentr’eu tal poder ouver / de viver, nunca perderei / esta coita||64.11 que, enquant’eu viver poder, / por esto a non poderei / perder per ren||65.14 porque sei ca non / vive null’ome que de vós máis ben / aja de mí||67.13 Mais pero, enquant’eu viver, / sempre a ja máis amarei / d’outra cousa||67.24 logo mi averei a quitar / de nunca ja cuita sentir / enos dias que eu viver||68.19 que, enos dias que viver, / que pesar pode ja prender / eno mundo per outra ren?||69.10 por quite me tenn’eu d’aver / vosso ben, enquant’eu viver||72.11 esso pouco que eu poder / viver no mundo, se quiser / Deus, assi viverei por én||73.2 Que sen consello que vós, mia sennor, / me en este mundo fazedes viver!||73.6 e viv’assi por én / sen consello e del desasperado||74.23 ca assi faz mí desamparado / amor eno mundo viver / de quanto ben Deus quis fazer||75.15 E, pois por ben que vos eu sei / querer me fazedes assi / viver, tan mal dia vos vi||76.6 enquant’eu no mundo viver||76.14 Porque vos quer’eu [mui] melhor / d’outra ren, viv’en grand’afan||77.3 Viv’en mui gran tormenta / Dona Or[r]ac’Abril / per como a quer casar seu pai||77.11 Ela viv’en tormenta, / segundo o eu sei, / per como a quer casar seu pai||77.19 Viv’en tan gran tormenta / que quer perder o sén / [per como a quer casar seu pai];||78.2 Ai eu, coitad’, en que coita mortal / que m’oje faz ũa dona viver!||79.9 Porque a donzela nunca verei, / meus amigos, enquanto eu ja viver||80.9 ca nunca vos eu rogarei / por outra ren mentr’eu viver||80.21 mais ave-l’-ei, / mentr’eu viver, a desejar||80.27 mais agora ja per morrer, / se vos pesa, ou per viver, / se vos prouguer, vo-lo direi||82.28 ca sempr’en ela cuidarei / e sempr’en ela ja terrei / o coraçon mentr’eu viver||84.27 ca non poss’eu viver en paz / enquanto ll’est’ome viver||84.28 ca non poss’eu viver en paz / enquanto ll’est’ome viver||85.9 E os que esto creud’an, / Deus!, é que queren máis viver||85.21 log’averian a querer / mui máis sa morte ca ‘tender / de viveren tan sen sabor / com’oj’eu viv’, ...||85.22 mui máis sa morte ca ‘tender / de viveren tan sen sabor / com’oj’eu viv’, ...||86.10 Mais, de pran, algũa sazon / an esses sabor d’outra ren / e queren-xe viver por én||86.12 ca por al ben tenn’eu que non / querrian ja sempre viver / por tamanna cuita sofrer||86.16 E, Deu-lo sabe, con pavor / viv’e sofr’esta cuita tal||90.20 ca me non sei / consell’aver nen viverei, / per bõa fe, se vos pesar||92.25 mais Deus me faz assi viver / en tan gran coita||94.8 ca ja m’en maior coita ten / por tal dona que non direi / mentr’eu viver||95.28 é-me mui mester / oimais mia morte ca viver||96.14 e, se lh’ome aquesto non faz, / de máis viver non lh’é mester||97.4 pois na maior / viv’eu que pod’Amor fazer / aver a nulh’omen per ren||97.6 e, pois eu vivo, non sei quen / podesse nunca del morrer||97.14 ca por ela conhosc’eu ben / que, se Amor matass’alguen, / non leixaria min viver||97.17 Pero faz-m’el tanto de mal / quanto lh’eu nunca poderei / contar enquanto viverei||98.23 ante que en coita viver / sempre, direi-lho por morrer!||100.3 Muito mi pesa de viver / porque viv’a vosso pesar||100.4 Muito mi pesa de viver / porque viv’a vosso pesar, / pero non poss’i al fazer||101.1 Per com’Amor leixa viver / mí non se dev’i d’esforçar / omen contra el||104.24 pero faça como quiser, / ca máis non o[u]s’assi viver||106.27 senon por viver eu ja toda via / na coita de quantas El fez maior||107.17 ca non avedes parecer / tal que muito possa viver / quen vos oer a desejar||107.23 e dizen que non poderei / viver||108.64 Assi / quer[r]ei / buscar / viver / outra vida que provarei||109.1 Senhor, que coitad’oj’eu no mundo viv’, ...||112.2 Quand’ora for a mia senhor veer, / que me non quer leixar d’amor viver||127.18 mais non quis Deus assi, / ante me fez por meu mal que vivesse||128.16 nen a mia coit’, a meu coidar, / en que m’oj’eu vejo viver||129.7 e maravillo-me log’i / de vós por leixardes assi / voss’om’en tal cuita viver||129.16 e a doer / de tan cuitado, mia sennor / com’oj’eu vivo||131.2 Nunca bon grad’Amor aja de mí / nen d’al porque me máis leixa viver||131.8 Por én me leixa viver des aqui / Amor||131.13 pero non m’ei del, pois viv’, a partir||132.6 ca outro ben / non me fara cuita perder / mentr’eu viver||132.7 e quen viver / aver-mi-á pois est’a creer||133.10 por meu mal vivo máis ca vós cuidades||133.16 E desta cuita’n que me vós tẽedes, / en que oj’eu vivo tan sen sabor||133.19 Que farei eu, vivendo sempr’assi?||133.26 Que farei eu, se máis a viver ei?||134.2 en qual afan me fazedes viver||138.9 ca des enton me fez o voss’amor, / na mui gran coita’n que vivo, viver||138.9 ca des enton me fez o voss’amor, / na mui gran coita’n que vivo, viver||141.4 e non me leixedes assi / en tamanna coita viver||142.17 com’ar poderon viver / eno mundo ja máis des i||150.5 é cousa guisada / de non viver nada||150.11 Mellor me seria a min de morrer / ca sempr’, assi como vivo, viver / coitado||150.11 Mellor me seria a min de morrer / ca sempr’, assi como vivo, viver / coitado||154.7 Ja sempr’en coita viverei||156.19 ja eu viver non poderei||157.8 quer’eu rogar Nostro Senhor que me non leixe máis viver||159.9 Non poderei eu máis viver / se me Deus contra vós non val||161.10 nen Deus, sennor, non me leixe viver||162.5 mentr’eu viver, sempre lle ben querrei||164.6 que me non leixe máis eno mundo viver||166.23 E ben dev’eu ant’a querer / mia morte ca viver assi||171.3 e vivo con el ũa vida tal / que ja mia morte seria melhor||171.5 Nostro Senhor, non me leixes viver / se estas [coitas] non ei a perder!||172.3 De quantos mui coitados son, / ..., / min faz máis coitado viver||175.11 por aver eu eno meu coraçon / mui grave coita ja mentr’eu viver||175.13 por én, cativo, mal dia naci, / que viverei, mentr’eu viver, assi / por quen no nunca per min á saber||175.13 que viverei, mentr’eu viver, assi / por quen no nunca per min á saber||176.23 non atendo de vós, por que me ven / muito de mal, mentr’eu viver, por én / senon desej’e afan e coidado||179.20 ca máis val morte ca morrer assi / com’oj’eu vivo||181.10 Soia-m’eu mia morte recear / e avia gran sabor de viver||182.14 ou me non leixe máis viver||182.15 E Deus non me leixe viver / se eu a ‘nsandecer non ei,||182.17 ca, se viver, sempr’averei / coita d’amor||183.6 mais, enquant’eu viver, / nunca lles tal verdade negarei||188.5 e, mal pecad’, assi viv’eu / cuitad’, ...||191.9 Amor me faz viver en coita tal, / por vós, sennor||191.12 qual eu ja nunca poderei mostrar / mentre viver||192.12 e, par Deus, mui coitada- / -mente viv[o], e, por Deus, que farei?||193.20 a coita de quantas Deus fez maior / en que eu vivo polo seu amor||196.12 meus amigos, ca, de pran, [n]a maior / coita do mundo viv’oje por én||197.22 E por aquest’eu viver non querria||197.23 ca vivo na maior / coita do mundo des aquele dia / que a non vi||197.27 e, pois me vej’en tal coita viver, / Deus me cofonda se viver querria||197.28 e, pois me vej’en tal coita viver, / Deus me cofonda se viver querria||200.15 E por atal coido sempr’a viver / en grave coita mentr’eu vivo for||200.31 ben coido dela que non desse ren / nen por mia morte nen por eu viver||204.20 e por aquesto ei ja sempr’a viver / en maior coita que ante vivia||204.21 e por aquesto ei ja sempr’a viver / en maior coita que ante vivia||205.4 ca ben sei eu d’El ja / ca me non pode nunca mal fazer / mentr’eu viver||206.2 desejar mort’e aver a viver / com’oj’eu viv’, e mui sen meu prazer!||206.3 desejar mort’e aver a viver / com’oj’eu viv’, e mui sen meu prazer!||206.8 desejo morte, pero vivo assi, / per bõa fe, a gran pesar de min||207.3 pero dizen que coitado viveu||207.5 doer-s’-ia / de mí, que faz mui coitado viver / a meu pesar||209.2 Non me queredes, mia sennor, / fazer ben enquant’eu viver||213.22 e Deus, que m’én fez alongar / por viver sempr’en gran pesar / de min||213.24 com’aver a viver sen quen / sei eu ben no meu coraçon / ca nunca ja posso prazer, / u a non vir, de ren prender||214.9 A min aven, a que quis Deus guisar / d’aver gran coita ja mentr’eu viver||216.16 porque viv’oje na maior / coita do mundo||218.9 E ben creede de pran que é ‘ssi / e sera ja enquant’ela viver||220.7 com’agor’a min faz viver||227.2 Ora vej’eu o que nunca coidava, / mentr’eu vivesse, no mundo veer||232.23 e, se pavor / eu non ouvesse de viver / (o que Deus non leixe seer!), / diria quanto mal prendi / dela||235.15 máis ja non viverei / senon mui pouco||235.15 por gran ben / que ll’eu queria e quer’e querrei / mentr’eu viver||237.31 e servir-vos-ei ja mentr’eu viver||239.1 Agora viv’eu como querria / veer viver quantos me queren mal||239.2 Agora viv’eu como querria / veer viver quantos me queren mal||239.8 E quen vivess’assi viveria, / per bõa fe, en gran coita mortal||239.8 E quen vivess’assi viveria, / per bõa fe, en gran coita mortal||239. ca ‘ssi viv’eu por ũa dona qual / sab’oje Deus e Santa Maria||239.24 e por gran coita en que me viver / vejo por ela||241.14 e am’e amarei / mentr’eu viver||241.14 mais non viverei ja / máis des aqui, de pran, per nulla ren||241.21 ca non poss’oj’osmar / com’eu possa viver per nulla ren||257.2 Estes ollos meus ei eu gran razon / de querer mal enquant’eu ja viver||259.31 Pois que vos pesa porque vos amei, / sei, se viver, que viverei coitado||259.31 Pois que vos pesa porque vos amei, / sei, se viver, que viverei coitado||262.14 Ai eu, cativo, que ei por vós ja / viver en cuita mentr’eu vivo for!||263.6 u lle non possa ren dizer / da coita’n que o faz viver / mui trist’...||267.2 Meus amigos, que sabor averia / d’a mui gran coita’n que vivo dizer / en un cantar que querria fazer!||267.13 ca non vivera ren do que vivi / senon cuidando com’i tornaria||267.13 ca non vivera ren do que vivi / senon cuidando com’i tornaria||268.6 Vi eu viver coitados||268.7 Vi eu viver coitados, mas nunca tan coitado / viveu com’oj’eu vivo||268.7 Vi eu viver coitados, mas nunca tan coitado / viveu com’oj’eu vivo||269.10 e viv’en coita tal / qual poderedes mui ced’entender / per mia morte||273.10 e a morte, que me leixa viver||275.14 e per esto cuido que viveria||277.1 Com’oj’eu vivo no mundo coitado!||277.3 Nas graves coitas que ei de sofrer / non poderia outro ome viver||277.6 entanto viv’e entanto vivi||277.6 mais quando cuid’en qual mia sennor vi, / entanto viv’e entanto vivi||279.19 nen veerei, sennor, mentr’eu viver, / se non vir vós ou mia morte, prazer||282.7 E, mentr’eu vi que podia viver / na mui gran coita’n que vivo d’amor||282.8 E, mentr’eu vi que podia viver / na mui gran coita’n que vivo d’amor||286.13 E porque non á no mund’outra ren / que esta coita ouvess’a sofrer, / ..., que podesse viver||289.3 ca me faz el tan coitado viver / que muit’á i que ouvera sabor / que me matasse||289.6 mais, por me leixar /  viver en coita, non me quer matar||290.6 maravillar-s’-ian logo per mí / de como viv’e de como vivi||290.6 maravillar-s’-ian logo per mí / de como viv’e de como vivi||290.7 maravillar-s’-ian logo per mí / de como viv’e de como vivi / e, se máis viver, como viverei||290.7 maravillar-s’-ian logo per mí / de como viv’e de como vivi / e, se máis viver, como viverei||290.9 Mais non o saben nen lle-lo direi, / enquant’eu viva, ja per neun sén||290.20 e esta morte mellor me sera / ca de viver na coita que non á / par||295.22 mais tamben viver / pod’o morto se xo Deus quer fazer!||297.15 E, mia sennor, tempo seria ja / de vos nembrardes de me non leixar / en tan gran coita, com’eu viv’, andar||301.8 Pero que m’ela nunca fezo ben / nen mi-o fara ja enquant’eu viver||304.9 ca non m’é mester / d’eu viver máis se seu ben non ouver||306.5 é tan bõa que Deus non me perdon / se eu querria no mundo viver / por lle non querer ben nen a veer||315.11 e non poss’eu muito viver assi / que non moira mui ced’én||316.1 En que afan que oj’eu viv’,e sei / que, ... / afan e coita ei sempre d’aver!||317.2 Nostro Sennor, que non fui guardado / d’eu en tal tempo com’este viver||317.19 e viv’en coita (nunca maior vi!)||319.16 se eu d’ali / fogisse e non ar tornasse i, / assi podera máis viver||321.13 mais Deus, que [tolh’as coitas e as dá, / El dé gran coit’a quen coita non á] / e l[h]a non tolha enquanto viver!||321.14 S[ei] eu [mui] ben que viverá mui mal||326.6 é ja assi, amigos meus, / que non ei eu end’al fazer / enquant’ela poder viver||326.24 viver coitad’e pois morrer!||331.11 e non os creerei, / mentr’eu viver, nunca, por ũa ren: / ...||333.14 pero non poss’eu per tanto viver / se vós i máis non quiserdes fazer||337.1 Coitado vivo, á mui gran sazon||337.7 Vivo coitado no meu coraçon||337.8 e vivo no mundo mui sen prazer||338.19 ca de viver máis non m’era mester!||339.4 poi-lo leixou a mia senhor e non / pud’i viver e fui alhur guarir||346.3 ca non quis Deus que coita sofresse / que eu ousasse, mentre vivesse, / nunca dizer||346.5 e por aquist’ando / [m]aravillado de como vivo / en tan gran coita com’oj’eu vivo||346.6 e por aquist’ando / [m]aravillado de como vivo / en tan gran coita com’oj’eu vivo||346.15 Ben sei que ome sol non m’entende / qual coita sofr’e como coitado / eu viv’oje||346.20 demais, desejo mia mort’, e vivo||349.7 A que me faz viver en tal / afan e sofrer tanto mal / que morrerei se me non val||352.3 que ja máis enquant’eu viver, / ..., / nunca me pode toller al / mal||354.2 Sazon sei ora, fremosa mia sennor, / que eu avia de viver gran sabor||355.10 os que viveren, pois eu morto for, / praz-me muito porque non s[aben] r[en / de que moiro||357.13 Muito vivi, senhor, per bõa fe, / sofrendo mal que non posso sofrer||357.15 e máis vivi ca cuid’a viver||357.15 e máis vivi ca cuid’a viver||362.6 ca non cuidei sen vosso ben / tanto viver per nulla ren||365.9 e sempre trist’andei / com’omen que con gran pesar / vivo||367.5 tal coita ei que non poderia viver / se non foss’o sabor que ei de a veer||367.7 Esto me fez viver de-la sazon / que m’eu quitei d’u era mia senhor||370.5 nunca me vall’a min Nostro Sennor / se eu cuidasse que tanto vivera / sen a veer||370.9 se cuidasse viver quanto vivi / sen a veer||370.9 se cuidasse viver quanto vivi / sen a veer||370.14 mas non / cuidei que tanto podesse viver / como vivi sen a poder veer||370.15 mas non / cuidei que tanto podesse viver / como vivi sen a poder veer||374.9 per que viv[o], amigos, na maior / coita do mundo||376.15 que me non tolhades vós én / nada, sen[h]or, mentre eu viver||387.5 – Meu amig’, enquant’eu viver / nunca vos eu farei amor / per que faça o meu peor||391.6 sempre m’eu querria viver / e atender e atender||392.9 com’outras arlotas viven na raçon||395.6 falan-me dela e ar vou-a veer / ja-quant’, [e] esto me faz ja viver||395.7 E esta coita’n que eu viv’assi / nunca én parte soube mia sen[n]or||395.9 e vou vivend’a gran pesar d’Amor||395.10 e direi ja por quanto viv’assi||395.13 Non viv’eu ja se per aquesto non||395.19 E viverei mentre poder viver||395.19 E viverei mentre poder viver, / ca pois por ela me ei a morrer||396.8 Par Deus Senner, viçoso viveria / e en gran ben e en mui gran sabor||396.22 E esso pouco que ei de viver / vive-lo-ia a mui gran prazer||396.23 E esso pouco que ei de viver / vive-lo-ia a mui gran prazer||409.9 E de guisa mi-o mostrou que queria / ante mia mort’oje máis ca viver||409.14 ca de guisa me ten vençud’Amor / que, ... / de mia sennor pos[s]’en coita viver||411.7 e tal vos desejar / todo-los dias en que eu viver||411.19 e por én / vivo||411.27 e assi / quero viver||411.30 ca, des que non vi / vós, non vivera ren do que vivi / senon coidando en qual vos vi, sennor||411.30 non vivera ren do que vivi / senon coidando en qual vos vi, sennor||412.9 ca, pois eu ei tan gran coita d’amor / de que ja muito non posso viver||419.10 que m’El dá por mia sennor, que servir / ei mentr’eu viver||420.10 e me faz viver sempr’a gran pavor / de perde-lo sén||420.17 mentr’eu viver sempre o servirei||421.12 mais eu pedi-lla-ei toda sazon / atá que mi-a dé enquant’eu viver||423.13 ca muit’i á que vivi a pavor / de perder o sén con mui gran pesar / que vi depois||424.13 ca melhor m’é ca tal vida viver / e ca meu tempo tod’assi passar||424.18 ca El sabe que non ei d’atender / senon gran mal se viver||430.19 que me val máis log’i morte prender / que viver coitad’en mui gran pavor||430.24 E quen soubesse como me vai non / terria que eu sõo de bon sén / en me leixar viver||430.26 ca sen razon / me dá tal coita Amor que me conven / a viver trist||431.1 Ora non moiro nen vivo nen sei / como me vai||432.1 Q[ue Deus Sennor] me guisou de viver / na mui gran coita, mentr’eu vivo for||441.10 ca, mentr’eu no mundo viver, / [n]on quer’outra sennor fillar / senon vós||445.14 [O] seu fremoso parecer / me faz en tal cuita viver / qual non posso nen sei dizer||451.1 Ai eu, coitada, como vivo en gran cuidado / por meu amigo, que ei alongado!||451.5 Ai eu, coitada, como vivo en gran desejo / por meu amigo, que tarda e non vejo!||464.15 mui ben seede fis / que nunca eu sen cuidado / én viverei||466.15 e viv’atormentado||480.20 e diz ca non lh’én cal / de viver pobre||495.21 ca meu serviç’e meu amor / sera-vos d’escusar peior / que a min d’escusar viver||497.5 e serei ja sempr’enquant’eu viver||501.1 Como me Deus aguisou que vivesse / en gran coita, senhor, des que vos vi!||501.17 ante quis El que, por viver assi / e que gran coita non mi falecesse, / que vos viss’eu||501.21 mais que, vivend’, o peior atendesse||504.3 En gran coita, senhor, / que peior que mort’é, / vivo, per bõa fe||508.7 En tan gran coita viv’, á gran sazon, / por vós, senhor||508.20 ca máis meu ben é de morte sofrer / ante ca sempr’en tal coita viver||509.20 pero máis grave dev’a min seer / quant’é morte máis grave ca viver||519.5 guisar-lh’-ia Nostro Senhor / que vivess’en mui gran pesar||524.17 pois eu certo sei / que, esso pouco que ei de vive[r], / que nen un prazer nunca veerei||532.16 que non poss’oj’en mí osmar, / senhor, como possa viver||533.20 ca tal a quis[o] Deus fazer / que, se a non vir, non posso viver||541.17 non viven [en] qual perdiçon / oj’eu vivo||541.18 non viven [en] qual perdiçon / oj’eu vivo, que pois m’á de matar||544.19 e, porque viv’en tan gran perdiçon, / que mi dé morte peç’a Deus per don||547.8 ca no mal, senhor, viv’oj’eu, / que de vós ei!||548.8 ca viv’en tal cuidado / come quen sofredor / é de mal aficado||550.17 ca, senhor, en gran ben viveria / se, u vós vivessedes, vivesse||555.13 E, pois que viv’en coita tal / per que o dormir e o sén / perdi||557.15 e per vós viv’eu en tal perdiçon / que nunca dormen estes olhos meus||558.20 E, se vo-lo mudar, enton / poss’eu viver, [e], se non, non||561.9 mais Deus, que sab’a sobeja / coita que m’ela dá, veja / como vivo tan coitado||561.37 por én rog’e rogarei / a Deus, que sabe que vivo / en tal mal e tan esquivo||562.13 e viv’assi / sofrendo coita tal que non á par||562.19 pois non poss’end’o coraçon tirar / de viver en camanho mal vivi||562.19 pois non poss’end’o coraçon tirar / de viver en camanho mal vivi||567.16 e catade / qual vida vivo coitada||569.1 Senhor, eu vivo coitada / vida des quando vos non vi||569.13 Eu vivo por vós tal vida / que nunca estes olhos meus / dormen, mia senhor||580.19 ca de morrer ou de viver / sab’el ca x’é no meu poder||591.6 poder meu amigo viver sen mí||595.3 – Non poss’eu, meu amigo, / con vossa soidade / viver, ben vo-lo digo||596.3 Por Deus, amigo, quen cuidaria / que vós nunca ouvessedes poder / de tan longo tempo sen mí viver!||597.6 porque non cuida de mí ben aver, /  viv’en coita, coitado per morrer||597.20 ca, se cuidasse de mí ben aver, / ant’el queria viver ca morrer||598.15 ca ena maior / coita do mund’ou ena máis mortal / vivemos, amigo||602.17 Senhor do meu coraçon, cativo / sodes en eu viver con que vivo||602.17 Senhor do meu coraçon, cativo / sodes en eu viver con que vivo||610.1 Coitada viv’, amigo, porque vos non vejo||610.2 e vós vivedes coitad’e con gran desejo / de me veer e mi falar||610.6 come quen viv’, amigo, en tan gran desejo||610.7 Por vos veer, amigo, vivo tan coitada||610.10 e maravilhada / sõo de como vivo / sofrendo tan esquivo / mal||613.4 e por én vivo coitada / con este mal sobejo / que sofr’eu, ben-talhada||624.12 mais, pois-la matou, serei sofredor / sempre de coita enquant’eu viver||631.3 eu viv’en coita, ca tal senhor ei / mui fremosa||634.15 e, mia sen[h]or, en gran ben vos terria / de me darde-la morte / ca de viver eu en coita tan forte||634.23 ca de viver eu en tan gran tristura / Deus Senhor non no mande!||635.6 log’eu des i desejei a viver||638.1 Estrãia vida viv’oj’eu, senhor, / das que viven quantos no mundo son||638.2 Estrãia vida viv’oj’eu, senhor, / das que viven quantos no mundo son||638.3 como viver pesand’a vós e non / aver eu ja d’outra cousa sabor / senon da morte||638.7 e fazer-me Deus, morrendo, viver / en tal vida||638.9 viv’eu, senhor, fazend’a vós pesar / e mal a min||638.19 que non quer consentir / porque sabe que máis morto me ten / per viver eu||640.2 Nostro Senhor, e ora que sera / daquel que sempre coitado viveo?||640.3 Viv’e cuida por én se[e]r sandeu||649.10 E rog’eu, meu amigo, aquel Deus que me fez / que nunca eu ja viva sen vós tan[t]’outra vez||651.4 por Deus, a quen m’assanharei, / amig’, ou como viverei?||666.4 porque morre d’amor / e non pode viver||675.16 E el, que viv’en gran coita d’amor, / guarra por én||677.4 Molher com’eu non vive coi[tada:||684.14 En toda ren que vos possa buscar / mal, buscar-vo-lo-ei mentr’eu viva for||685.4 E saberedes que non ei poder / de viver||685.5 e, pois sen vós viver non poderei, / vivede mig’, amig’, e viverei||685.6 e, pois sen vós viver non poderei, / vivede mig’, amig’, e viverei||685.10 ca, se vos fordes e vos eu non vir, / non viverei, amig’, u al non á||685.16 ca non poss’eu viver per outra ren||685.22 ca, pois sen vós for, / non poderei viver, per bõa fe||689.4 mais j’amigo non ei / a que ben queira, nen o averei / enquanto viva ja||703.5 Por non leixardes mí, ben-talhada, / viver com’oj’eu vivo coitada||703.5 Por non leixardes mí, ben-talhada, / viver com’oj’eu vivo coitada||714.1 Ja eu sempre, mentre viva for, viverei mui coitada / porque se foi meu amigo||715.14 ca meu dano seria / de viver máis un dia||723.9 e non vi meu amig[o] e meu senhor, / que oj’el por mí vive tan sen sabor||748.5 pois eu, fremosa, tan muito ben ei / se non viver mig’enquant’eu viver||798.3 nunca cuidei, des que naci, / viver tanto como vivi / aqui u meu amigo é||798.13 e querrei ja mentr’eu viver / esso que eu de viver ei||798.14 e querrei ja mentr’eu viver / esso que eu de viver ei||800.12 Muito per-podedes jurar / que, ja enquanto vivades, / que nunca de min ajades / amor||804.18 que o que non for / veer-vos logo non cuid’a viver||805.20 ca nunca lhi tan ben posso fazer / serviço morto como se viver||812.11 e o que assi ten / o mal en pouco, faça-o viver / Deus con mal sempr||812.30 se non, sen ben viverei sempr’assi||818.15 des que s’el for non poderei viver||821.9 E sei eu del mui ben que é coitado / se oj[e] el viv’en poder d’amor||830.7 Mia madre, como viverei, / ca non dórmio nen dormirei||836.15 pero cuido que non pode viver, / tan gran ben mi quer||850.2 Ai mia senhor, quer’eu provar / se poderei sen vós viver||851.3 A que eu quero gran ben des que a vi / e que amo, Deu-lo sabe, má ... máis ca mí / me faz en coita viver||858.10 e quis que ja sempre eu vivess’assi, / en gran coita como sempre vivi||858.11 e quis que ja sempre eu vivess’assi, / en gran coita como sempre vivi||859.5 mais quer que assi / aj’a viver a gran pesar de min||859.7 muito m’é grave de viver e non / posso viver se est’ei a passar||859.8 muito m’é grave de viver e non / posso viver se est’ei a passar||859.14 ei a viver sen grad’e, des enton, / viv’en pesar||859.15 ei a viver sen grad’e, des enton, / viv’en pesar||867a.6 faz-me viver en alegrança||871.3 e pouco, se assi for, viveredes||872.5 de viver el pouco muito vos pagades||872.11 de viver el pouco gran sabor avedes||872.17 de viver el pouco sodes moi pagada||872.23 en viver el pouco tomades perfia||873.3 e querrei sempre ja, mentr’eu viver||875.18 mais, porque me vejo en coitas viver, / dixe-lh’o ben que lhe quer’, ...||877.5  ... [e] que vos faz viver / tan gran tempo que podedes saber / mui ben quando naceu Adan e Eva||881.2 Por vós, senhor fremosa, pois vos vi, / me faz viver coitado sempr’Amor||884.9 ja enquant’eu viver poder / ledo serei de seer seu||888.50 quand’alegria / vevia / no mund’e fazia / muit’alg’e prazer||893.1 [S]ennor, eu vivo muit’a meu pesar / e mui coitado, ... / por vós||893.11 ca des enton me fez o voss’amor / na mui gran coita viver que oj’ei||893.17 ca en tal coita me vejo viver / que ja perdi o dormir e o sén||896.3 [C]ativo, mal consellado, / que me non sei consellar / e sempre viv’en cuidado||897.22 Viv’eu en tal mund’, e faz-m’i viver / ũa dona, que quero mui gran ben||898.2 [A]lgũa vez dix’eu en meu cantar / que non querria viver sen sennor||898.6 que non queria sen sennor viver / com’or’assi me foi d’amor quitar||898.11 Aver-lles-ei mia fazend’a mostrar / que non tennan que viv’eu sen amor||899.8 pero que vivo na maior / coita que podia viver / desejando-vos a veer||899.9 pero que vivo na maior / coita que podia viver / desejando-vos a veer||902.5 non cuidara tant’a viver / como vevi sen vos veer||902.6 non cuidara tant’a viver / como vevi sen vos veer||915.25 ca non viverei máis des i||920.1 Par Deus, coitada vivo, / pois non ven meu amigo||923.5 por que non quer agora Deus / que vós ajades tal sabor / de viver migo||923.8 qual eu ouv’i, / des que vos vi, / de viver vosc’, amigo?||940.13 Mui coitada per-vevia, / mais ora non sei que seja / de min, pois outra deseja||941.4 e porque sei que viverei assi / como vive quen á coita d’amor||941.5 e porque sei que viverei assi / como vive quen á coita d’amor||941.10 Ca outro conselh’eu de min non sei / senon viver, enquanto viver ja||941.10 Ca outro conselh’eu de min non sei / senon viver, enquanto viver ja||941.16 se viver, viverei, per bõa fe, / como vive quen á coita d’amor||941.16 viverei, per bõa fe, / como vive quen á coita d’amor||942.8 que ouve de jurar, / mentre vivesse, de lhi non falar||948.19 ca, se cuidar i, ja mentre viver / ben cuido que as non possa dizer||952.10 mais eu, assi Deus mi perdon, / queria gran sazon viver||954.21 que m[i] fez sempre viver sen sabor / e sen vosso ben-fazer, mia senhor||955.10 e eu tenho ja enquanto viver / mui guisado de vos fazer pesar||959.6 os dias que viv’om’a seu prazer / dev’a contar que viv’, e outros non!||959.7 os dias que viv’om’a seu prazer / dev’a contar que viv’, e outros non!||959.13 os dias que viv’ome sen pesar / [dev’a contar que viv’, e outros non]||959.16 E os dias que me sen mia senhor / Deus fez viver passei-os eu tan mal||959.20 os dias que viv’om’a seu sabor / [dev’a contar que viv’, e outros non]||960.2 Non quera Deus en conto receber / os dias que vivo sen mia senhor||960.3 porque os vivo mui sen meu sabor||960.7 ca non é vida viver sen prazer||960.15 ca non é vida viver om’assi / com’oj’eu vivo u mia senhor non é||960.16 ca non é vida viver om’assi / com’oj’eu vivo u mia senhor non é||960.18 e, se mi Deus contar quanto vevi, / non cont’os dias que non passei ben||966.5 Par Deus, sempr’eu alongado vevi / dela e do seu ben||966.14 Pero dizen que non / poss’eu viver se me non alongar / de tal senhor||976.16 nen cobrarei o que perdi, / se a non vir, nen viverei||978.4 que mig’avedes fillada perfia / tal que non sei como possa viver / sen vós||983.8 e rog’a Deus que máis d’oj’este dia / non viva eu se m’El i non dá consello||983.9 Non viva eu se m’El i non dá consello||983.10 Non viva eu se m’El i non dá consello, / nen viverei nen é cousa guisada||984.6 ca meu ben é d’eu por ela morrer / ante ca sempr’en tal coita viver||994.16 viv’end’en gran coita mortal / por vós||995.8 nunca vi om’en tal coita viver / com’eu vivo per moller ben querer||995.9 nunca vi om’en tal coita viver / com’eu vivo per moller ben querer||996.14 Se ll’eu dissess’en qual coita d’amor / por ela viv’e quant’afan eu ei||997.1 Vivo coitad’en tal coita d’amor / que sol non dormen estes ollos meus||997.6 non sab’o mal que m’ela faz aver / nen a gran coit’en que me faz viver||997.7 Vivo coitad’e sol non dórmio ren||997.15 e porque máis no mundo viverei||997.20 E, meus amigos, non ei eu poder / d’a mui gran coit’, en que vivo, sofrer||998.6 e viv’u non posso viver / senon coitad’;...||998.8 pero m’eu viv’en gran coita d’amor / de non fazer pesar a mia sennor||999.6 ca, sennor, non ei eu poder / de viver máis sen vos veer||1000.8 e Deus non mi-o quer dar / senon gran coit’, en que sempre vivi / des que vi ela||1000.10 e, pois eu tanto viv’a meu pesar, / morrerei eu, meus [amigos, por én,||1000.15 e, se máis vivo, máis mal me fara||1001.4 veed’a coit’en que ei a viver||1002.1 Coitado vivo d’amor||1007.26 E non daria ren por viver i, / en este mundo, máis do que vivi||1037.2 O meu amigo forçado d’amor, / pois agora comigo quer viver / ũa sazon||1039.4 e, mentre viver, que me servirá||1039.11 mais diz que fale con mig’e por én / mentre viver non mi quer al pedir||1039.18 e máis demandar / mentre viver non [mi] quer des ali||1056.2 Dizer-vos quer’a gran coita d’amor / en que vivo, senhor, des que vos vi||1056.19 ca, se non vira, podera viver / e meor coita ca sofro sofrer||1058.20 mais non me leixa en sas coitas viver||1060.6 – Cuidei en vós e (por esto guari) / que non vivera ren do que vevi||1060.6 – Cuidei en vós e (por esto guari) / que non vivera ren do que vevi||1062.20 Per bõa fe, non é meu ben / nen é mia prol viver assi||1063.7 nen de qual guisa mi d’Amor mal ven: / fazer no mund’a meu pesar viver||1063.13 ben saberia como vive quen / faz Deus no mund’a seu pesar viver||1063.14 ben saberia como vive quen / faz Deus no mund’a seu pesar viver||1063.15 Eu, que no mundo viv’a meu pesar||1063.16 eu viveria muit’a meu prazer / se eu d’Amor ben podess[e] aver||1064.6 leixa-me sen seu ben viver / coitad’, e, se mi non val[v]er||1065.9 E por aquesto, mia senhor, / viv’[eu] en gran coita mortal||1065.27 dev’a querer / ante mia morte ca viver / coitad’, ...||1066.7 Por én vos rog’, Amor, que me leixedes / viver se ben fazer non me queredes||1076.19 Par San Servando, mentr’eu ja viver, / por mia senhor cuid’, e cuid’a morrer||1085.10 e ora viv’en gran coita mortal||1086.14 E ant’eu ja [a] morte querria / ca viver com’eu viv’á gran sazon||1086.14 E ant’eu ja [a] morte querria / ca viver com’eu viv’á gran sazon||1086.16 e mia morte melhor mi seria / ca viver máis, assi Deus mi perdon||1091.16 Moir’eu e praz-mi muito de morrer, / ca vivo coitado máis d’outra ren||1097.1 Coitado vivo máis de quantos son / no mund’, amigos||1099.13 ca inda m’eu ant’a [vi]ver cuidava||1099.14 mais sei que non viverei des aqui||1102.4 e sempr’eu, namorado, / ei a viver coitado||1103.2 e viv’eu máis penado por vós e ei maior / coita que non cuid’a guarir||1111.8 ca muitos vej’a que ouço dizer / que d’Amor viven coitados, non d’al||1115.11 mais con tal coita como viverei?||1118.10 Os reis, mouros [e] cristãos, / mentre viver lh’ajan medo||1122.1 Deu-lo sabe, coitada vivo máis ca soia||1126.10 mais faç’a mí mui gran pesar por én / viver sen vós, ai meu lum’e meu ben!||1126.18 pero sei ben que pouco viverei||1129.6 ca viv’en coita, pois ei a morrer||1130.8 e direi-lh’a coita [e]n que por el vivo||1159.1 O meu amigo, que me faz viver / trist’e coitada des que o eu vi||1159.7 Vivo coitada, par Nostro Senhor, / por meu amigo||1172.5 que ant’eu quisera en poder d’Amor / morrer ou viver, segundo meu sén||1194.9 E sei, amigo, destes olhos meus, / ..., / que vos faz[en] en gran coita viver||1232.6 E ben vos digo, se el morr’assi, / que non viverei [ja máis] des ali||1238.3 que non á poder / per nulha guisa d’un dia viver / se per mí non||1242.18 pois ben sabedes vós de mí que non / poss’eu sen el viver, per bõa fe||1252.3 Foi-s’o namorado, / madr’, e non o vejo / e viv’én coitado / e moiro con desejo||1258.2 Ai meu amigo, coitada / vivo porque vos non vejo||1260.10 ca viv’oj’eu tan coitada / que me non pode guarir ren / [de morte se cedo non ven]||1263.18 ca sei ca non posso viver / polo que fiz||1274.5 – Non o avera enquant’eu viver||1287.1 Como vivo coitada, madre, por meu amigo||1287.3 e por el vivo coitada!||1287.4 Como vivo coitada, madre, por meu amado||1312.13 pero que vivo muit’alongado / de vós, non acho este verv’antigo||1340.8 E per esto, per que, ant’, el vivia, / lh’é defeso des que foi ordinhado||1346.15 E foi-s’el morar a Coira, / que é terra muit’esquiva, / u coidamos que non viva||1390.4 que era arrizado / e ben manceb’assaz pera viver||1398.12 enos cantares que fez, á sabor / de morrer i e des i d’ar viver||1398.18 mais sabe ben, per sa sabedoria, / que viverá des quando morto for||1398.20 des i, ar viv’, e vedes que poder / que lhi Deus deu (mais quen o cuidaria!)||1398.23 E se mi Deus a mí desse poder / qual oj’el á, pois morrer, de viver, / ja máis morte nunca temeria||1419.21 sempre mal cantou / e cantará mentre viver||1448.32 ca leixou, ... / a Meestra tirar tanto / da tenda que, ja enquanto / viva, seera posfaçado||1468.8 ca non sei quen / viver podess’e pois non ousass’ir / u ést’aquela que sa vida ten / en seu poder||1470.1 En gran coita vivo, senhor, / a que me Deus nunca quis dar / conselho||1474.7 que non quer ja sen clerigo viver||1517.15 En tan gran coita vivo oj’eu / que non poderia maior||1520.7 que louv’eu donas, mais nunca per mí, / mentr’eu viver, seran amas loadas||1523.12 e, mentre viva, diz que quer teer / un clerigo con que se defender / possa do demo||1523.20 e diz que o terrá, mentre viver||1542.16 Lavrar, lazerar, e viver||1543.9 ei-a d’aver enquant’a viver ei||1543.14 ei-os d’aver mentr’eu viver||1552.16 que faz viver tal vida / que nen del nen d’outren non a[n] guarida||1564.4 e, pois lh’ali non quer viver, / ena Moeda Velha vai morar / Dona Maria Leve, a seu pesar||1585.17 e viveu sempre en exec’[e] en guerra||1599.9 pero non vos dig’eu que non vivades / quanto vos Deus quiser leixar viver||1599.10 pero non vos dig’eu que non vivades / quanto vos Deus quiser leixar viver||1604.2 Non sei no mundo outro omen tan coitado / com’oj’eu vivo, de quantos eu sei||1621.10 e agora ei coitad’a viver / e non son poucas, par Deus, mias rancuras||1652.10 máis de viver por que lhi praz||1656.8 Non me tem’eu ja de grand’espadada / que del prenda nos dias que viver||1664.22 Ca sol viver non poderei, / pois m’ela de sí alongar||1668.4 mostrar vos quer’eu como vos vinguedes / del, que vos faz con mal dia viver
2. 'vivir, habitar, morar'
8.12 Mais en gran sandez andava / eu quando me non pagava / de con tal senhor viver||20.12 nunca me Deus leixe i máis viver!||25.2 Non vos façan creer, senhor, / que eu alhur quero viver / senon convosc’, ...||40.2 Quando m’agora mandou mia senhor / que non vivess’u a visse per ren||53.18 que vós me leixedes viver / u vos veja, que de pran morrerei / se vos non vir||54.2 pois que me vós non leixades viver / u vos eu possa, mia senhor, veer?||60.15 ome que vivess’en logar / en que vos podesse veer||66.9 nen desejarei no meu coraçon / enquant’eu ja eno mundo viver||72.10 esso pouco que eu poder / viver no mundo, se quiser / Deus, assi viverei por én||81.6 ca sempr’eu desejei máis d’al / de viver con ela||83.12 senon que podesse viver / na terra vosc’, ...||88.2 Ja m’eu, sennor, ouve sazon / que podera sen vós viver / u vos non viss’, ...||89.4 rogar-ll’-ia que me leixasse / u ela vivesse morar||95.20 ca non ei d’outra ren sabor / erg’en viver u ela for||99.6 ca provarei / d’alhur viver||99.14 des que viver / non poder vosco nen veer / o vosso mui bon semelhar||99.22 e averei, / des que viver / non poder vosc’, ...||100.11 pois m’alongar / queredes vós de vos veer / e viver vosc’e vos falar||103.14 Estranho and’eu dos que me queren ben / e dos que viven migo t[o]da via,||108.31 Como perdi / e despendi, / vivend’aqui, / meus dias, posso-m’én queixar||130.10 e m’ar faz viver tan alongado / d’u eu os ollos vi da mia sennor||164.20 E rogá-ll’-ei, se me ben á fazer, / que El me leixe viver en logar / u a veja||165.9 ca me mandades ir allur viver||193.8 e leixou mí / viver no mundo||193.9 e mal dia naci / por eu assi eno mundo viver||193.11 u Deus sobre min á tan gran poder / que m’eno mundo faz viver assi / sen ela||207.22 E se El aqui ouvess’a viver / e lh’eu por én podesse mal fazer, / per boa fe, de grado lho faria!||213.6 mais quen end’á long’a viver, / aquesta coita non á par||254.3 Pois que me faz sempre pesar veer, / por que me leixa no mundo viver?||262.21 Ai eu, cativ’, e mal dia naci, / pois ei de vós alongad’a viver!||263.4 Non soube que x’era pesar, / ..., / quen Deus non fez, a seu pesar, / longe viver de sa sennor||267.10 per que eu torne na terra viver / u mia sennor vi en tan grave dia||284.8 o que pod’e val / me non valla se querria viver / eno mundo||295.1 Deus ora faz que eu viver aqui / poss’u non poss’, ... / vee-la senhor do meu coraçon||295.9 ca sen guisa é / en viver eu u non veja os seus / olhos||316.2 e sei / que, enquant’eu eno mundo viver, / afan e coita ei sempre d’aver!||325.2 Pois tan muit’á que mia senhor non vi / e me máis vejo no mundo viver||337.3 que nunca ome tan coitado vi / viver no mundo des quando naci||364.3 enquanto no mundo viver||396.3 leixar-m’aqui, u m’ora ‘stou, viver||404.3 e na terra u eu vivi / andei sempre tan sen sabor||405.5 por én / me faz a min sen meu grado viver / longe dela||405.15 mellor de quantas outras donas vi / viver no mund’, ...||418.6 pois m’eu de vós a partir ei / e ir allur sen vós viver||496.6 pois que lh’é, d’eu viver aqui, pesar||550.18 ca, senhor, en gran ben viveria / se, u vós vivessedes, vivesse||550.18 ca, senhor, en gran ben viveria / se, u vós vivessedes, vivesse||591.2 – Amiga, faço-me maravilhada / como pode meu amigo viver / u os meus olhos non pod’én veer||595.8 Non poss’, u vos non vejo, / viver, ben o creede, / tan muito vos desejo||595.10 e por esto vivede, / ami[go, u mi possades / falar e me vejades]||642.3 Que farei agor’, amigo, / pois que non queredes migo /  viver||653.2 O meu amigo que mi dizia / que nunca máis migo viveria, / par Deus, donas, aqui é ja!||683.15 que viva mig’ (assi non morrerei)||685.2 Dized’, amigo, en que vos mereci / por non quererdes comigo viver?||685.6 e, pois sen vós viver non poderei, /  vivede mig’, amig’, e viverei||685.7 Vivede mig’e ben vos estara||685.15 ai meu amigo, en algũa sazon, / vivede migo||685.21 por Nostro Senhor, / vivede migo||687.2 Pero vos ides, amigo, / sen o meu grad’alhur viver||708.3 Amigo, se ben ajades, / rogo-vos que mi digades / por que non vivedes migo||708.5 Meu conselh’e meu amigo, / por que non vivedes migo?||717.13 Non queredes viver migo / e moiro con soidade||721.4 ca non ven con gran desejo / coitado d’u foi viver, / ai dona-, lo meu amigo||725.19 E, porque sei ben que non pode viver / u el non poder os meus olhos veer||748.5 pois eu, fremosa, tan muito ben ei / se non viver mig’enquant’eu viver||759.16 e con el pode no mundo viver||793.8 Vós catade per qual guisa sera, / ca non ei eu ja máis vosc’a viver||798.3 nunca cuidei, des que naci, / viver tanto como vivi / aqui u meu amigo é||798.20 e Deus poder / mi dé de con el[e] viver||809.5 e quero-m’ir viver / en atal terra u nunca prazer / veja nen cante nen possa riir||809.28 e vou-m’eu d’aqui, / d’u eu tanto lazerei e servi, / buscar u viva pouc’e sen sabor||829.26 d’el viver tan alongado / d’u el os meus olhos vira!||886.4 d’ir om’en tal logar viver / u nunca veja sa senhor||897.22 Viv’eu en tal mund’, e faz-m’i viver / ũa dona, que quero mui gran ben||900.5 eu non podera máis viver / u vos foron d’aqui fillar / à força de vós, e levar||947.10 u eu alhur sen vós ei de viver||957.3 ca me quer’ir longi de vós viver||960.4 mai-los dias que m’El fez[er] viver / u a veja e lhi possa falar||960.9 E, se m’El fezer algũa sazon / viver con ela quanto mi aprouguer, / esses dias mi cont’El||960.11 esses dias mi cont’El, se quiser, / que eu con ela viver, e máis non / de mia vida||966.8 Pero dizen que ben / farei eu mia fazenda de viver / longi dela||998.6 leixei-ll’a terra por lle non fazer / pesar, e viv’u non posso viver / senon coitad’;...||1007.25 E non daria ren por viver i, / en este mundo, máis do que vivi||1046.7 E [el] quer muito con el-rei viver / e [a] mia sanha non a ten en ren||1047.10 mais a quantos eu vir chegar / d’u ides con el-rei viver||1054.2 que vós ja máis quisestes viver / en Leo[n] e nos veestes veer||1108.2 Enquant’eu ja eno mundo viver, / ei tal coita, qual sofro, a sofrer||1120.8 que muit’alhur sen mí possa viver||1121.3 Jurava-mi o meu amigo, / ..., / que nunc’alhur viveria / sen mí||1122.8 que, se muito quisesse viver u me non visse, / ca se [perderia migo]||1126.3 porque vos pesa de viver aqui||1130.2 pregunta-lo-ei se querra viver migo||1130.7 Pregunta-lo-ei por que non vive migo||1174.9 pois vivedes de min alongado||1174.15 pois que vivedes de min tan longe||1175.5 tod’este tempo enquanto vai viver / a Granada meu amigo||1175.10 Tod’este tempo enquanto vai viver, / ..., / a Granada [meu amigo]||1196.4 mais perdi / quanto tempo, meu amigo, / vós non vivestes comigo||1197.19 enas terras u eu soia viver / nunca mui bõa dona vi tecer||1197.29 – Joan Soarez, u soia viver / non tecen donas||1245.2 Amig’, entendo que non ouvestes / poder d’alhur viver||1267.2 Porque se foi meu amigo / sen o meu grad’alhur viver||1308.17 nen que muito viver possa en logar u me non veja||1312.3 e pero mui longe de vós vivi, / nunca aqueste verv’antig’achei||1345.2 A mí dizen quantos amigos ei / por que vivo tan muit’en Portugal||1345.6 ca mia prol é de viver eu u vir / vel ũa vez a que vi por meu mal||1376.6 des i, ar ei mui gran sabor de morar / per estas ruas, vivend’apartado||1468.2 Se eu, amigos, u é mia sen[h]or / viver ousasse||1468.6 mais, pois assi é / e que non ous’i a viver, conven / que moir[a], amigos||1492.11 Quero-vos eu ora descobrir / com’este vilão migo vivia||1495.4 andades aqui u vivedes||1520.20 mais [às] que me criaron dar-lhis-ei / sempr’en que vivan e vesti-las-ei||1608.20 que, se mil anos no mund’el viver, / que ja sempr’aja de que se vingar||1635.19 quand’eu vin de Galiza, / en que viven con gran mingu[a] de lide

viver no alheo 'vivir a cargo doutra persoa'
1621.4 el do seu aver ren non me quer dar / nen er quer que eu viva no alheo

◆ IPr.: P1 vivo, P3 vive, P5 vivedes, P6 viven||ICp.: P1 vivia ~ vevia, P3 vivia ~ vevia||IPt.: P1 vivi ~ vevi, P3 viveu ~ viveo, P5 vivestes||IAp.: P1 vivera||IFt.: P1 viverei, P3 viverá, P5 viveredes||IPp.: P1 viveria, P3 viveria||SPr.: P1 viva, P3 viva, P5 vivades, P6 vivan||SPt.: P1 vivesse, P3 vivesse, P5 vivessedes||SFt.: P1 viver, P3 viver, P6 viveren||Imp.: P5 vivede||Xer.: vivendo