v

Glosario

[últ. rev.: 01/07/2022]ImprimirAlternar visualización dos exemplos
veer v. tr. e intr.
1. 'ver, contemplar, observar'
Nesta acepción presenta algúns usos pronominais
1.26 non sera senon da que sei / mui fremosa e de gran prez, / e que polo meu gran mal vi||3.1 Mui gran temp’á, par Deus, que eu non vi / quen de beldade vence toda ren||3.9 E, pois que m’eu de viver atrevi / sen na veer||4.4 e que por meu mal dia vi||6.10 da que á melhor semelhar / de quantas no mund’ome vir||7.18 nen pensarei, a meu cuidar, / máis desto que veedes||7.43 mais non poss’eu dona veer / que assi and’a meu plazer / como lh’eu andaria||8.8 e non gradecia / a Deus qual ben mi fazia / en sol me leixar veer / o seu mui bon parecer!||18.16 ca me fazedes muito mal / des aquel dia’n que vos vi||20.2 Ai mia senhor, sempr’eu esto temi / des que vos vi||20.11 pois eu de vós os meus olhos partir / e vos non vir u vos soia veer||20.11 pois eu de vós os meus olhos partir / e vos non vir u vos soia veer||20.13 Ca vos vi eu por meu mal, mia senhor, / por vos aver ja sempr’a desejar||20.23 que non / veerei ren que mi possa plazer||22.13 Tu, que ora viste os olhos seus||22.14 tu, que ora viste os olhos seus||23.9 sen vosso ben que sempre desejei / des que vos vi||25.15 al non / queria o meu coraçon / des quando vos eu vi, senhor||28.3 Quero-vos eu dizer, senhor, / por que me leixei, muit’á [i], / de vos veer||28.5 porque temi / sempr[e] o que m’ora dara / a[s] coitas, pois vos vejo ja||28.9 leixei-vos por én [de] veer / atẽ[es] ora||28.13 e vejo que figi meu mal / de vos veer||29.12 que non pud’al ben / querer, poi-la vir, nen amar||29.16 mais gran prazer lhi per-farei / ora quando m’alongarei / d’u a eu soia a veer||33.14 Ja foi sazon que eu foi acordado, / se vos visse, por vos ja-que dizer;||34.3 se a eu ora mui cedo non vejo||34.10 mais non poderia, / se a non visse mui cedo, viver||34.12 ca, sen vee-la, que prol mi terria?||34.20 se podesse / d’algũa guisa mia senhor veer||34.23 sol que eu viss’o seu bon parecer||35.2 quando vos eu primeiramente vi||35.5 porque vos enton de mí non guardou / que vos non viss’...||35.6 e pois ora non quer / que vos veja quando m’é máis mester / mia senhor fremosa, de vos veer||35.7 quando m’é máis mester, / mia senhor fremosa, de vos veer||36.6 e pois, quando a vir, rogar- / -lh’-ei por Deus que lhi non pes én||40.2 Quando m’agora mandou mia senhor / que non vivess’u a visse per ren||41.5 e o seu bon parecer, que lh’eu vi, / por meu mal foi||41.9 e vej’ora ca por meu mal me vio||42.23 se ar visse que se loass[en] én, / ben mi-o podia desdizer alguen / do que del digo||45.2 Que mal matei os meus olhos e mí, / que non tornei a mia senhor veer||45.9 Se a ousar veer, que lhi direi?||46.8 En tal coita me vi, senhor, / que sol non vos ousei falar / en vós||47.7 sempre a servir / des que vos vi||49.2 Vedes, senhor, u m’eu parti / de vós e vos depoi[s] non vi, / ali tenh’eu o coraçon||53.14 senhor, nunca eu ja culpa averei / de non amar, ... / senon vós, pois me vos Deus fez veer||53.19 que vós me leixedes viver / u vos veja||53.20 que de pran morrerei / se vos non vir||54.3 pois que me vós non leixades viver / u vos eu possa, mia senhor, veer?||54.8 E, pois vos eu máis a ve[e]r no[n] ei||54.20 por tod’esto non daria eu ren / se visse vós||55.24 E, pois [que] m’esta coita faz / agora aqui o sén perder, / u vos vejo mi faz dizer / quanto me ven a coraçon||55.28 ou que conselho prenderei / u vos eu veer non poder?||56.3 quando vos eu venho veer||56.7 eu sõ[o] maravilhado / porque pod’ome seer guardado, / pois vos ja vee, de vos ta[n] muit’amar.||56.28 ca saben que fui mal dia nado / porque vos vi e vos oi falar||58.7 U vos eu non posso veer, / mi-a faz padecer, mia senhor||58.10 pois, u vos vejo, tal sabor / ei que me faz escaecer / quanta coita soia prender||58.20 E ides-mi ora defender / que vos non veja, mia senhor||59.20 ca, de pran, mi-a cuidei veer / e non lazerar pois por én||60.8 nen atendo de me leixar / esta cuita’n que m’eu andar / vejo por vós?||60.16 ome que vivess’en logar / en que vos podesse veer||61.21 porque o faço, posso-a veer / e ena terra con ela morar||62.2 A Deus grad’oje, mia senhor, / porque vos eu posso veer||62.10 que mi Deus faz atal aver / que vos vejo||62.12 fara-xe-m’én / perda do corpo e do sén / u vos eu veer non poder||62.13 Mais, mentr’eu vos veer poder / e poder convosco falar||63.19 que mi non faredes maior / ben ja nunca, per bõa fe, / ca me fezestes, pois vos vi||63.25 e sen vós for / u vos non vir nen vos falar||66.5 ben de-la sazon / que vos eu vi e que vosco falei||66.31 ca me sera, mia sennor, máis mester / de veer-vos||67.10 de-la sazon / que eu primeiramente vi||67.18 que El mi-a leixe oir / falar e mi-a leixe veer||68.24 guarde-se ben de ir a logar / u veja o bon semellar / da mia sennor||68.27 ca, se o vir, log’á d’aver / mui gran cuita sen neun ben||69.21 ome seria eu de mal sén / se non punnass’en vos veer||70.13 mais o vosso fremoso parecer, / que eu por mí non ouver’a veer, / me quitou ja de mi-o Deus nunca dar||70.17 E quitou-me por sempre, mia sennor, / per bõa fe, de nunca eu saber / sen veer-vos, sennor, que x’é prazer||72.5 porque vos vejo en mí perder / mesura||73.25 porque me vos Deus fez veer||74.9 E pero nunca foi én pensado / que podesse eu per ren veer / o que me faz tal cuita aver||75.15 E, pois por ben que vos eu sei / querer me fazedes assi / viver, tan mal dia vos vi||78.4 e moiro por morrer, / pois non vej’ela||78.4 que vi por meu mal / máis fremosa de quantas nunca vi / donas do mund’;...||78.5 que vi por meu mal / máis fremosa de quantas nunca vi / donas do mund’;...||79.6 por ũa dona, ... / que depois viro[n] estes olhos meus||79.8 Porque a donzela nunca verei, / meus amigos, enquanto eu ja viver||79.12 que me semelha a donzela que vi||80.22 des que vos vi, / mia sennor, sempr’eu desejei / o vosso ben||83.6 cuidei-vos, sennor, a veer, / atanto ben ouv’en cuidar.||84.3 e d’aver ben / me partirei, poi-la non vir||86.19 d’eu sofrer cuita e veer / a mia sennor e atender / de poder ir u ela for||88.3 Ja m’eu, sennor, ouve sazon / que podera sen vós viver / u vos non viss’, ...||88.6 pois outro ben, sennor, non ei / senon quanto vos vej’, e sei||88.17 E, se quisessedes sofrer / este pesar, por Deus, s ... sennor, / que vos eu faç’en vos veer||91.9 des aquel dia que vos vi / d’outra gran coita me parti||92.10 Mais fez-m’atal sennor aver / de que m’ouve sempre a guardar, / des que a vi, de m’entender / qual ben lle quero||93.20 e pode-la-ia perder, / mia sennor, sol por vos veer / en tal que a vós prouguess’én||94.14 enquanto non souberen quen / ést’a dona que quero ben, / algũa vez a veerei||94.16 Mais gran med’ei de me forçar / o seu amor, quando a vir||94.19 nen me nembrar / de quantos me enton veerán||95.6 mais fez-mi-a Deus, des que a vi, / sen o meu grado muit’amar||95.22 E guardar-m’-ei de a veer||96.24 Mais per qual guisa poderá / os seus olhos dela partir / ome coitado, poi-la vir?||96.26 Ca todo [o] sén perderá / con gran sabor de a veer||98.3 Quand’eu estou sen mia senhor / sempre cuido que lhi direi, / quando a vir, o mal que ei / por ela e por seu amor||98.5 e, poi-la vi, assi mi aven / que nunca lh’ouso dizer ren||98.10 Se me calar, pode-la-ei / veer||98.11 enquanto lhi negar / ca a non vejo con pavor / que lh’aja||98.14 E mentre o negar poder / algũa vez a ve[e]rei, / pero que val?||98.20 Se lho disser e me mandar / que a non veja, morrerei||99.15 des que viver / non poder vosco nen veer / o vosso mui bon semelhar||100.10 pois m’alongar / queredes vós de vos veer / e viver vosc’e vos falar||102.15 E, pero m’eu vejo meu mal / e mia mort’, ond’é gran pavor||102.24 nen amor / que vos eu ei des que vos vi||103.5 e cuid’en vós como vos soio veer,||103.15 ben como se os viss’eu aquel dia / primeirament’, e punho de lhis fogir;||106.5 En grave dia, senhor, que vos vi||106.9 [E] que gran ben fez i Nostro Senhor / a quen El quis que vos [a vós] non visse!||106.17 e pero viss’o vosso parecer||107.21 Desemparado mi a[n], senhor, / quantos amigos no mund’ei, / que sol non me queren veer||107.41 senon porque ei de perder / vós, de vos nunca ja poder / veer nen convosco falar||108.17 ca ja por al nunca me veerá / nulh’ome ir triste nen desconortado||109.14 ca, des que os vejo, non poss’eu per ren os meus deles partir||109.25 U vos eu vi un dia e os vossos olhos ouve de veer sabor||109.25 U vos eu vi un dia e os vossos olhos ouve de veer sabor||112.1 Quand’ora for a mia senhor veer||112.5 Eu, se ousar, direi quando a vir: / ... ||112.9 quando a vir, direi-lhi se ousar: / ... ||112.15 quando a vir, se ousar, lhi direi: / ... ||113.1 – Vi eu donas encelado / que ja sempre servirei / porque ando namorado||113.7 – Vós, que es[s]as donas vistes, / falaron-vos ren d’amor?||113.20 – Ali perdeste-lo siso / quando as fostes veer||114.15 E diz que vio ũu judeu / que vio prender Nostro Senhor||116.18 ca nunca vistes maravilha tal||120.7 Ca vos faran cedo veer / a por que eu moiro casar||121.8 Como morreu quen foi amar / quen lle nunca quis ben fazer / e de que lle fez Deus veer / de que foi morto con pesar||123.25 E veede se mi á mester / d’atal parenta ben querer, / que m’ei a queixar se quiser- / -lle pedir alg’ou a veer||124.6 queredes que vos retraia / quando vos eu vi en saia?||124.8 Mao dia me levantei / que vos enton non vi fea!||125.5 por Nostro Sennor, / non choredes, que vejades / a dona por que chorades!||126.2 Pero que punh’en me guardar / eu, mia senhor, de vos veer||126.24 E, pois m’alhur non leixan ir, / estar-lhis-ei, mentr’eu poder, / u vos vejan||126.28 morrer-lhis-ei, pois vos non vir||127.16 E, mia sennor, se eu morte prendesse / aquel primeiro dia en que vos vi, / fora meu ben||127.20 ca me valver’a mí máis de prender / mort’aquel dia que vos foi veer||127.21 ca me valver’a mí máis de prender / mort’aquel dia que vos foi veer / que vos eu visse nen vos connoscesse||128.19 ca m’ei d’atal don’a guardar, / ..., / de a veer||128.19 ca, se a vir, / fara-m’ela de sí partir / mui trist’e muit’a meu pesar||128.23 por én, non devi’a quitar / os seus ollos de a veer||129.4 como posso sofrer / quanta cuita me faz aver, / des que vos vi, o vosso amor||130.11 e m’ar faz viver tan alongado / d’u eu os ollos vi da mia sennor||130.12 e d’u eu vi o seu bon parecer||131.17 e a sennor que eu por meu mal vi / non me quer el contra ela valer||133.6 e por meu mal vos vi||133.13 e por meu mal non morri u cuidei / como vos viss’, ...||134.6 mais, pois vos vej’e vos ouço falar, / outro cuidad’ar ei log’a prender||134.24 Deus!, como pod’o coraçon quitar / de vós, nen os ollos de vos veer||135.18 sabedor / [d]o ben que vos quix, pois vos vi||136.5 nen viu esta sennor / con que Amor fez a min começar||136.7 Mais non a viu||136.9 ca, se a vir ou lla mostrar alguen, / ben me faç’én d’atanto sabedor||136.13 ca, se el vir o seu bon semellar / desta sennor||136.19 E, pois-la vir, ... / ..., / ben terrei eu que escapara én||136.23 mais d’ũa ren ei ora gran pavor / des que a vir este consellador: / ... ||137.10 que entend’eu, fremosa mia sennor, / mentr’eu vos vir, que nunca perderei / gran ben de Deus nen de vós nen d’Amor||137.12 ca, pois vos vejo, de tod’eu ben ei||137.15 amor de Deus prend’[e] esforç’e sén / mentre vos vejo||137.15 mais, pois vos non vir, / esforç’e sén e Deus an-mi a falir||137.23 Ca perderei quanto prazer me ven, / pois vos non vir||137.26 E direi-vos, fremosa mia sennor, / pois vos non vir, quan perdud’eu serei||138.5 nen viss’eu vós nen quen mi-o consellou||138.6 nen viss’aquel que me vos amostrou||138.7 nen viss’o dia’n que vos fui veer||138.7 nen viss’o dia’n que vos fui veer||138.16 E quen se fez de min consellador / que viss’o vosso mui bon parecer||142.15 ca, se vos viron, mia sennor, / ou vos souberon connoscer, / Deus, com’ar poderon viver / eno mundo ja máis des i||142.23 Nen a perderá, mia sennor, / quen vir vosso bon parecer||142.25 mais converra-ll’én a sofrer / com’eu fiz des quando vos vi||142.27 se disser ca vos viu, ben sei / de min ca llo non creerei||143.14 e, pero vej’a mia sennor, / nunca o per min á saber||144.4 de que eu ei / todo quant’eu aver coidei / des aquel dia en que a vi||145.12 que fui vosso pois vos vi||147.10 que, poi-la vi, / sempre me teve na maior / coita das que no mundo sei||147.14 e como me non doerei / de quen d’atal vir sofredor?||148.23 e veeredes, pois meu filho for / neto de Gueda, con condes mizcrado!||149.9 d’u m’el disse que a vira / en Sant’Oane, en saia||150.19 E, poi-la eu vi, sempre a vi punnar / en me de seu preito e de sí quitar||150.26 e que a non visse / por mí me matar||151.6 cativo, que non morri o dia / que a vi en cas Dona Costança||152.5 por un dia que mia sennor non vi, / d’atant’ouver’a morrer con pesar||152.10 nulla culpa non me dev’a põer / por eu morar u podesse veer / a mia sennor por que moiro||153.1 Desej’eu muit’a veer mia sennor||153.6 Po-la veer moiro e po-la servir||153.7 e pero sei que, pois m’ant’ela vir, / non ll’ei a dizer ren / de com’oj’eu poderia guarir||153.17 Pero ei gran sabor de lle falar / quando a vejo||155.5 e quero-mi ante mia coita ‘ndurar / ca lle dizer, quando a vir, pesar||156.14 quando vos non pudi veer||157.1 En que grave dia, senhor, que me vos Deus fez veer||158.3 a máis fremosa que eu nunca vi||158.5 Pero a vejo, non ll’ouso dizer / a mui gran coita que me faz aver||159.4 que nunca soube ren amar / ergo vós, des quando vos vi||159.7 E que farei eu, pois non vir / o vosso mui bon parecer?||161.6 pois eu de vós os meus ollos partir / e os vossos mui fremosos non vir||161.9 des quando vos eu veer non poder||161.14 ca, des quando vos vi, / en mui gran coita fui, sennor, des i||164.3 que El me leixe veer mia sennor / mui ced’, ...||164.21 que El me leixe viver en logar / u a veja e lle possa falar||165.2 e non poder veer / esse vosso fremoso parecer||165.14 E non sei eu como possa morar / u non vir vós||165.16 e quando vos non vir nen vos falar, / sennor fremosa, que farei enton?||168.9 pois ensandeci / por vós, que eu por meu mal vi||169.21 e eu non o posso veer||170.7 direi-lles ca ensandeci / pola mellor dona que vi||170.22 E, se a eles viren, creerán / ca lles dig’eu verdade||172.7 e non mi-a faz veer||172.28 se coidasse aver ben / da que por meu mal dia vi||174.17 pois mia sennor visse||174.18 que lle soubesse / dizer qual coita, pois-la vi, mi á dada||174.19 ca, pois que viss’o seu bon parecer, / aver-ll’-ia log’eu d’escaecer||174.23 pois fosse u a podesse veer||175.5 e máis mansa das que eu nunca vi||175.20 e, se mi-o om’adevinnar poder / e pois a vir e tal esforç’ouver / que ll’ouse ren dizer, por sí dira||175.24 ca ben sei eu, ... / que tal esforç’avera qual eu ei / quando a vejo||175.29 ca, pois vir, ... / o seu fremoso parecer enton, / demo xo lev’o que ll’al nembrará!||176.5 que vos vejo por vos preguntar én / e por vos ar dizer log’outra ren||176.9 Mais, mia sennor, fui desaventurado / u me vos Deus fez primeiro veer||177.1 Ai eu, coitad’, e por que vi / a dona que por meu mal vi!||177.2 Ai eu, coitad’, e por que vi / a dona que por meu mal vi!||177. Ca, Deus-lo sabe, ... poi-la vi, / nunca ja máis prazer ar vi||177.5 nunca ja máis prazer ar vi, / per boa fe, u a non vi||177.6 ca, de quantas donas eu vi, / tan bõa dona nunca vi / tan comprida de todo ben||177.7 ca, de quantas donas eu vi, / tan bõa dona nunca vi / tan comprida de todo ben||177.15 non sabe ca lle quero ben, / ca llo nego po-la veer||177.16 ca llo nego po-la veer, / pero non a posso veer||177.17 mais Deus, que mi-a fezo veer, / rog’eu que mi-a faça veer||177.18 mais Deus, que mi-a fezo veer, / rog’eu que mi-a faça veer||177.19 e, se mi-a non fezer veer, / sei ben que non posso veer / prazer nunca sen a veer||177.21 sei ben que non posso veer / prazer nunca sen a veer||177.24 pero non o sabe per min / a que eu vi por mal de min||178.1 u eu primeiro vi / a mia sennor e meu lum’e meu ben||178.5 guardara-me log’i / de a veer, amigos, pero sei||178.6 de a veer, amigos, pero sei / ca nunca vira nen vi nen verei / tan fremosa dona com’ela vi||178.6 de a veer, amigos, pero sei / ca nunca vira nen vi nen verei / tan fremosa dona com’ela vi||178.6 de a veer, amigos, pero sei / ca nunca vira nen vi nen verei / tan fremosa dona com’ela vi||178.7 de a veer, amigos, pero sei / ca nunca vira nen vi nen verei / tan fremosa dona com’ela vi||178.17 des que a vi (que non visse!)||178.17 En tal coita qual m’oides dizer / me ten, amigos, ... / des que a vi||178.22 ca, se a posso algũa vez veer, / quanto cuid’ante no meu coraçon / ca lle direi escaece-m’enton||178.28 que nembrar / non me posso senon de a veer||179.3 Que alongad’eu ando d’u iria, / ..., / que viss’a dona que veer querria||179.3 que viss’a dona que veer querria||179.4 que non visse, ca por meu mal a vi!||179.4 que non visse, ca por meu mal a vi!||179.10 se soubesse que veer poderia / ela||179.11 se soubesse que veer poderia / ela, que eu por meu mal dia vi||179.18 e con mia morte ja me prazeria, / pois non vej’ela, que por meu mal vi||179.18 pois non vej’ela, que por meu mal vi||179.24 que eu vi por meu mal dia, / máis fremosa de quantas donas vi||179.25 máis fremosa de quantas donas vi||180.2 Sennor, queixo-me con pesar / grande que ei de que vos vi||181.7 pesa-me muito que non veerei, / ante que moira, meu lum’e meu ben||181.29 e que nunca máis veer poderei||183.15 E, mia sen[n]or, quen vos nunca viu ten / que vos lo’eu por vos prazentear||184.1 Senhor fremosa, pois vos vi, / ouve tan gran coita d’amor / que non fui ledo||184.7 que fez Deus a melhor / dona de quantas donas vi||185.4 quando me fezestes ir veer / ũa dona mui fremosa que vi||185.5 quando me fezestes ir veer / ũa dona mui fremosa que vi||185.6 ca nunca dona vi / con tanto ben quanto lhi Vós fezestes?||185.28 nen ar direi a dona nunca ja / por que moiro, que mi veer fezestes||186.10 ca, se a vejo, tan gran sabor ei / de a veer, amigos||186.11 gran sabor ei / de a veer||186.12 quando a vejo quan fremosa é / e a vejo falar, per bõa fe, / teend[o] olho, saio de meu sén!||186.18 e por mal de quantos no mundo son / que viren o seu mui bon parecer||186.20 que lhi quis tan gran ben, des que a vi, / que me faz ora por ela morrer||186.28 se souber que lhi ben quero, ben sei / que ja máis nunca me querra veer!||186.30 quanto a vir tanto mi averei én||187.17 e melhor falar / sobre quantas eu pudi [ja] veer||188.10 senon polo seu / bon parecer da mia sennor, / que nunca ome vio mellor||188.19 fez-mi-a veer por mal de min||188.20 ca, poi-la vi, / nunca m’ar paguei d’outra ren / senon dela||188.25 que todo quant’aver cuidei / dela, poi-la vi, ei-o én||188.27 coidei dela, des que a vi, / aver gran coita sen seu ben||189.4 querend’ũa dona gran ben / que me fez mal des que a vi||190.7 E, pois vos eu amei des que vos vi / e amo máis de quantas cousas son||192.2 quando non posso mia sennor veer||192.3 ca lle direi, se a vir, toda via / a mui gran coita que me faz sofrer||192.5 e, poi-la vejo, vedes que mi aven: / ... ||192.9 ca, poi-la vejo, non lle digo nada / de quanto coid’ante que lle direi||192.11 non lle digo nada / de quanto coid’ante que lle direi / u a non vej’, ...||192.13 Ca, poi-la vejo, coido sempr’enton / no seu fremoso parecer||193.3 ca me fez mui bõa dona veer, / e mui fremos’, ...||193.14 pois non vir ela que por meu mal vi||193.14 pois non vir ela que por meu mal vi||194.6 se nunca tan fremosa dona vi / come vós||194.16 des quando me vos Deus fez[o] veer||195.6 como possa ir / vee-la dona que por meu mal vi||195.6 como possa ir / vee-la dona que por meu mal vi||195.7 máis fremosa de quantas donas vi||195.20 mais rogarei tanto Nostro Sennor / que El me lev’u a possa veer||195.23 ca non fui a logar / u a eu viss’, ...||195.26 se non for a logar / u veja ela||195.28 e sempr’averei mal / se non vir ela, que vi por meu mal||195.28 e sempr’averei mal / se non vir ela, que vi por meu mal||195.32 e, se non, leve Deus u son os seus / estes meus ollos que vejan os seus||195.36 leve-os Deus cedo, que pod’e val, / u veran ela, que tan muito val||196.1 Que muit’á ja que a terra non vi / u ést’a mui fremosa mia sennor||196.7 ai!, mia sennor e meu lum’e meu ben, / máis fremosa das donas que eu vi!||196.10 e fez-mi-a Deus veer por mal de mí||196.14 e non a vej’, amigos, u a vi||196.14 e non a vej’, amigos, u a vi||196.15 Mais u mi-a Deus primeiro fez veer / máis me valvera de morrer enton||196.21 tant’ei, / amigos, gran coita po-la veer!||197.12 nen a que eu vi parecer mellor / de quantas donas vi||197.20 Nen vej’ela, que moiro por veer||197.20 Nen vej’ela, que moiro por veer||197.25 ca vivo na maior / coita do mundo des aquele dia / que a non vi||198.23 por mui gran ben que lle quis toda via / des que a vi||198.28 nunca mi ar quis veer des aquel dia||199.5 cuidando en ũa destas tres que vi||200.4 pois me tan bõa dona fez morrer / e mi ora fez veer outra moller||200.6 e nunca me Deus valla, poi-la vi, / se me non fez tod’al escaecer||200.10 que sol mester / non m’ouvera per ren de a veer||200.13 ca nunca tan fremosa dona vi / de quantas donas pude connocer||203.3 de a veer non lle pesava én / nen lle pesava dizer-lle «sennor»||203.7 e des i / me quis gran mal e non mi ar quis veer||203.13 ca, meus amigos, des que a non vi / desejo morte||203.15 e ei tan gran coita po-la veer / qual non posso, amigos, nen sei dizer||203.21 ca, pero vej’u é mia sennor, non / ous’ir vee-la||203.22 ca, pero vej’u é mia sennor, non / ous’ir vee-la||203.25 E, quand’a terra vej’e o logar / e vej’as casas u mia sennor é||203.26 E, quand’a terra vej’e o logar / e vej’as casas u mia sennor é||203.28 pero mi as casas vej’e o logar, / non ous’ir i||204.3 ca, se a viss’eu, i diria / com’oj’eu moiro polo seu amor||204.3 quando non podia / a mui fremosa dona mia senhor / veer||204.15 E des que a vi o primeiro dia / non me guardei nen fui én sabedor||204.19 ést[e] meu coraçon traedor / que mi-a depois conselhou a veer||204.23 des que a vi muito me vai peor||205.11 e quen aquesta viu ja non veerá / tan mansa e tan fremosa e de bon sén||205.11 e quen aquesta viu ja non veerá / tan mansa e tan fremosa e de bon sén||205.20 El se veja en poder de judeus / como se viu ja outra vez prender!||208.2 pois desejades mia mort’a veer / e eu non moir’e querria morrer||211.2 e vi o seu bon parecer / e o gran ben que lhi Deus dar / quis por meu mal||211.13 por que me log’i non quitei / d’u a non visse?||212.16 log’eu dela e de min rogarei / a Deus que vejan estes olhos meus / que [El i leixe mao prez aver / a quen mal preço vos quer apoer]||213.5 ben sei eu ca nunca ten / gran coita no seu coraçon, / pero se a pode veer||213.27 ca nunca ja posso prazer, / u a non vir, de ren prender||214.2 Que grave cousa, sennor, d’endurar / pera quen á sabor de vos veer||217.11 que sode-la mellor / dona de quantas eno mundo vi||218.1 A mellor dona que eu nunca vi, / per bõa fe, nen que oi dizer||218.4 mia sennor ést’, e sennor das que vi / de mui bon preço e de mui bon sén||218.10 e quen a vir e a ben connocer / sei eu de pran que dira que é ‘ssi||218.18 e non a vej’, e mal dia naci||218.21 mais rog’a Deus, ... / que El me guise como algũa vez / a veja ced’, ...||220.12 com’aver sempr’a desejar / máis d’outra ren de a veer||221.4 des aquel dia, sennor, que vos vi||221.10 des que vos vi, mia sennor, des enton / sen vosso grado me v[os] faz Amor, / [e sen o meu, querer gran ben, sennor]||221.16 des que vos viron estes ollos meus / sen vosso grado me v[os] faz Amor, / [e sen o meu, querer gran ben, sennor]||227.1 Ora vej’eu o que nunca coidava, / mentr’eu vivesse, no mundo veer||227.2 Ora vej’eu o que nunca coidava, / mentr’eu vivesse, no mundo veer||227.4 vi ũa dona mellor parecer / de quantas outras eno mundo vi||228.5 e, pois aqui tamanna coita ei / u vos vejo, fremosa mia sennor, / que farei ja des que m’eu d’aqui for?||232.5 que sempre temi / máis ca morte des que a vi||232.9 ca, des que a vi, vi-lh’aver / sempre pesar do meu prazer||232.22 pero m’ela tev’en desden / des que a vi||233.6 ben vos posso con verdade dizer / que a mí aveo en guisa tal / que vi todo meu ben por gran meu mal||233.7 ca vi ela, de que m’assi aven||235.2 e por que neguei / a mia sennor quando a eu veer / podia||235.9 ca ja eu tal temp’ouve que morei / u a podia eu mui ben veer||235.11 e u a vi mui mellor parecer / de quantas donas vi nen veerei||235.11 e u a vi mui mellor parecer / de quantas donas vi nen veerei||235.16 pois que a veer / eu non poder||235.23 quando a non posso per ren veer||235.30 pois eu non vej’aquela que amar / sei máis de min nen quantas cousas sei?||236.17 que nunc’averia poder / de ll’ar falar nen sol de a veer||237.2 Sennor, que Deus mui mellor parecer / fez de quantas outras donas eu vi||237.7 sennor, por vós, que eu por meu mal vi||237.18 quero-vos rogar / que vos non pes, por Deus, de vos veer / nen de falar vosc’;...||238.2 Fiz meu cantar e loei mia sennor / máis de quantas outras donas eu vi||239.5 com’eu fiz sempre des aquel dia / que eu mia sennor non pudi veer||239.13 que a fezeron mellor parecer / de quantas donas vi||239.14 e ben veeria / quen visse mia sennor||239.15 e ben veeria / quen visse mia sennor||240.2 Sempr’ando coidando en meu coraçon / com’eu iria mia sennor veer||240.6 mais vee-la-ei pouco||240.8 tal que, se a vir, quantas cousas son / eno mundo non mi an de guarecer / de morte||240.20 que morrerei se a non vir||241.3 porque me parti / de mia sennor mui fremosa, que vi / polo meu mal?||241.11 pois que non coido nunc’a veer ja / esta sennor||241.13 que por meu mal amei / des que a vi||241.18 e non / na veer nen a coidar ja per ren / a veer||241.19 e non / na veer nen a coidar ja per ren / a veer||241.22 poi-la non vej’, e coid’en quanto ben / lle Vós fezestes en tod’;...||241.27 non mi-o fazer alongar / de a veer!||241.30 Aquesto sei ja, / ca, se a non vir, nunc’averei ren||242.2 Por mia sennor fremosa quer’eu ben / a quantas donas vej’, ...||242.6 e querrei-as veer / sempr’u poder||242.10 mais, enquant’ora non vir mia sennor, / servirei as outras donas por én||242.13 porque nunca vejo tan gran prazer / com’en vee-las||242.14 pois non ei poder / de veer mia sennor||242.18 pero que sõo sabedor / que assi morrerei por mia sennor / veend’as outras||242.19 perdendo meu sén / por veer ela||243.3 come de quanto servi / sempr’ũa dona des quando a vi||244.2 Sennor fremosa, vejo-vos queixar / porque vos am’e amei, pois vos vi||247.5 mais cuidei / que nunca vos veeria des i / se morress’, ...||251.16 E, por quanto eu dela entendo / que non quer que a máis veja, / ben me praz que as[s]i seja||253.4 des quand’ora partido for / de vos falar e vos veer||254.4 Mais, pois me vejo que x’El quer assi, / quant’eu oimais no coraçon tever / negar-lo-ei||255.8 ben de-la sazon / que vos eu vi||255.14 Ai mia sennor, lume daquestes meus / ollos, que eu vi sempre por meu mal||256.3 Se vos eu ousasse, sennor, / no mal, que por vós ei, falar / des que vos vi||256.8 E, porque nunca estes meus / ollos fazen senon chorar, / u vos non veen||257.3 porque vos foron, mia sennor, veer||258.15 que vós parecedes mellor / de quantas eu vi, mia sennor||259.10 que quantas donas eno mundo vi / de parecer todas-las vós vencedes||259.26 nen vós, sen[n]or, que eu, mal dia nado, / por meu mal vi e destes ollos meus||259.27 e, pois vos vi, nunca despois quis Deus / que perdess’eu gran coita nen coidado||260.17 e que máis desejei / des que vos vi||261.5 nen mui gran coita que por vós levei / des que vos vi||261.11 e de poder guarir / u vos vejo, e aver-m’a ‘ncobrir||262.11 u vos non vir, fremosa mia sennor, / ai eu, cativo, de min que sera?||262.17 pois vos non viren, meu lum’e meu ben||263.12 o que non sofreu est’afan / de non poder, ... / veer-la sennor que ben quer||264.4 ca lles quero fazer veer / a sennor do meu coraçon||264.11 Quand’eles viron mia sennor, / muit’ouveron én gran sabor||266.1 En grave dia, sennor, que vos vi||266.17 ca non sei se me vos ar veerei||267.11 e que me dé poder / per que eu torne na terra viver / u mia sennor vi en tan grave dia||267.17 u a cuidass’eu a poder veer / dos mil dias ũa vez en un dia?||268.7 nen o viu ome nado / des quando fui u fui||268.18 mas pero guardar-m’-ia / de sofrer a gran coita que sofri de-lo dia / des que vi o que vi||268.18 mas pero guardar-m’-ia / de sofrer a gran coita que sofri de-lo dia / des que vi o que vi||269.1 u me Deus fez veer / esta sennor||269.27 [M]ai-la mia ventura e aquestes meus / ollos an i [mui] gran culpa, e Deus, / que me fezeron tal dona veer||270.14 quando esto dix’e quando vi os seus / ollos||270.19 [c]a des aquel dia’n que a eu vi / ... daquestes ollos meus / non perdi coita||270.20 [c]a des aquel dia’n que a eu vi / (que non visse!) daquestes ollos meus / non perdi coita||271.4 que me valvera máis non os aver / nen veer nunca mia sennor nen al||271.6 [e] non mi á prol de queixar-m’end’assi, / mais mal dia eu dos meus ollos vi||272.4 levei-os d’u veian sa sennor||272.8 ca me non podian per nulla ren, / sen vee-lo mui bon parecer seu, / fazer gran mal||272.10 Levei-os d’u a viian por én||272.14 E na sazon que lles eu entendi / que eles avian de a veer / maior sabor||273.8 E os meus ollos, con que vos eu vi, / mal quer’, ...||273.9 e Deus, que me vos fez veer||274.1 Atal vej’eu aqui ama chamada||274.12 poi-la eu vi, nunca vi tan amada||274.12 poi-la eu vi, nunca vi tan amada||274.17 porque a vej’a todos querer ben||275bis.3 Desta coita nunca eu vi maior||275bis.8 e, pois-la vi, non ll’ousei ren dizer||277.5 mais quando cuid’en qual mia sennor vi||277.12 mais quand’ar cuid’en qual mia sennor vi||277.19 e ben maravillado / sera quen vir a sennor que eu vi / pelo seu ben||277.19 e ben maravillado / sera quen vir a sennor que eu vi / pelo seu ben||277.23 se Deus mi-a mostre como a ja vi / seendo con sa madre en un estrado!||279.5 de-lo dia’n que vos non vi, / mia sennor, nunca despois vi / prazer nen ben||279.8 mia sennor, nunca despois vi / prazer nen ben nen o ar veerei, / se non vir vós||279.14 ca todo quanto vi me foi pesar / e non me soube consello fillar||279.20 nen veerei, sennor, mentr’eu viver, / se non vir vós ou mia morte, prazer||280.6 tan grave dia, sennor, que vos vi!||282.1 Deus, que mi oj’aguisou de vos veer / e que é da mia coita sabedor||283.1 Da mia sennor, que tan mal dia vi, / como Deus sabe, e máis non direi én / ora daquesto||286.8 E porque son mui ben quitos os meus / ollos de nunca veeren prazer / u vos, sennor, non poderen veer||287.6 en que me vistes de me mal querer?||288.4 e saber ben ca, des que vos non vir, / ca nunca ja poderei gran prazer||288.6 ca nunca ja poderei gran prazer, / u vos non vir, de nulla ren veer?||288.14 E rog’eu Deus, que tan de coraçon / me vos fez amar des quando vos vi||288.16 que El me torn’en algũa sazon / u vos eu veja||291.3 ca ja u sa senhor non vir / non dormirá||291.5 e, se chegar / u a veja, esto sei ben, / non dormirá per nulha ren||291.10 ca des que mia senhor non vi / nunca dormi||291.17 pois ést’assi / que u a non vi non dormi||291.18 e, poi-la non vejo, provar / non o ei per ren||292.4 e, per quanto nós oimos, / amiga, e, per quanto vimos / (...) ... ), / nunca tan leal amigo d’amiga vistes, amiga||294.5 e, se vou u vos vej’e quand’a vós eu vejo, / vejo eu i quen trage mia mort’e mia vida||294.5 e, se vou u vos vej’e quand’a vós eu vejo, / vejo eu i quen trage mia mort’e mia vida||294.6  vejo eu i quen trage mia mort’e mia vida||294.11 [e] quando vos eu vejo, ... / vejo eu i quen trage mia mort’e mia vida||294.17 ca, u vos [vejo], ben-talhada, / vejo eu i quen trage [mia mort’e mia vida]||295.3 u non poss’, assi Deus me perdon / vee-la senhor do meu coraçon||295.9 ca sen guisa é / en viver eu u non veja os seus / olhos||295.10 viver eu u non veja os seus / olhos, que eu vi por aquestes meus / en grave dia||295.16 ca u vou cuidar / en qual a vi e aver a guarir / u a non veja mia mort’é||295.17 ca u vou cuidar / en qual a vi e aver a guarir / u a non veja mia mort’é||296.4 en que grave dia vos vi / que vos non doedes de min?||298.8 E cuido-ll’eu sempr’a dizer / quando a vir, per bõa fe, / a coita que me faz aver||299.9 porque me diz ca lle faço pesar / de a veer nunca nen lle falar||299.14 poi-la vi, / ..., des i / terria-m’eu que estava mellor||300.1 Quando vos vi, fremosa mia sennor, / logo vos soube tan gran ben querer||300.13 Amei-vos tant’u vos primeiro vi / que nunca ome tan de coraçon / amou moller||301.1 Tan muit’á ja que non vi mia sennor||301.2 e tan coitado fui, poi-la non vi, / que ũa ren sei eu mui ben de mí: / ... ||301.6 a maior coita de quantas oj’ei / perderia se a visse u sei||301.9 tan gran sabor ei eu de a veer||301.10 tan gran sabor ei eu de a veer / que, se a visse, sei eu ũa ren: / ... ||301.15 que a máis grave coita de sofrer / vee-la om’é e ren non lle dizer||302.1 Un dia que vi mia sennor / quis-lle dizer-lo mui gran ben / que ll’eu quer’...||302.13 Seu medo, poi-la vi atal, / que ouve me tolleo assi||303.7 e non amar mia sennor, que eu vi / tan fremosa||303.20 que me val máis vee-la ũa vez / que quanto ben mi outra podia dar||305.4 e quantas donas máis posso veer / atant’eu máis desejo mia sennor||305.8 E mia sennor, a quen a Deus mostrar / u vir das outras as que an máis ben, / ben vera que cab’ela non son ren||305.16 e quant’eu vej’às outras máis de prez / atant’eu máis desejo mia sennor||306.2 A mia sennor, que mui de coraçon / eu amei sempre des quando a vi||306.6 que Deus non me perdon / se eu querria no mundo viver / por lle non querer ben nen a veer||306.8 pero dela non atend’outro ben, / ergo vee-la, mentr’eu vivo for||306.13 porque desejo de vee-los seus / ollos tan muito que non guarrei ja||307.5 pois todo vejo quanto receei, / como non moiro se de morrer ei?||307.8 porque me Deus ja todo fez veer / per quant’eu logo dever’a morrer||308.2 A guarir non ei per ren / se non vir a que gran ben / quero||308.4 poi-la non vejo, me ven / tanto mal que non sei quen / mi-o tolla||308.9 E, se eu mia sennor vir, / ..., / ..., pedir- / -ll’-ia logo que guarir / me leixass’...||309.4 Sennor, parecedes assi / tan ben que nunca tan ben vi||309.22 Com’antr’as pedras bon rubi / sodes, antre quantas eu vi||310.5 ca me falou primeir’, u a vi, ben||310.9 E, se m’eu dela soubesse guardar / quando a vi, punnara de guarir||310.13 e, pois me viu mui coitado d’amor, / prougo-lle muit’e non m’er quis catar||310.16 E, pois me queria desemparar / quando a vi||310.23 E deferença dev’end’a fillar / tod’ome que dona fremosa vir / de min||311.2 Quand’eu podia mia sennor / veer, ben desejava enton / dela eno meu coraçon||311.5 e non querria ja mellor / de lle falar e a veer / e nunca outro ben aver||312.1 Ando coitado por veer un ome que aqui chegou||312.2 Ando coitado por veer un ome que aqui chegou, / que dizen que viu mia sennor||312.4 e falarei con el muit’i / en quan muit’á que a non vi||312.5 Por amor de Deus, quen o vir diga-lle que sa prol sera / de me veer||312.6 e vee-l’-ei porque a viu||312.6 e vee-l’-ei porque a viu||312.6 quen o vir diga-lle que sa prol sera / de me veer||312.14 mas do om’ei eu gran sabor, porque a viu, de o veer||312.14 mas do om’ei eu gran sabor, porque a viu, de o veer||312.17 ca nunca vi, des que a vi, / outro prazer se a non vi||312.18 ca nunca vi, des que a vi, / outro prazer se a non vi||313.1 Quand’oj’eu vi per u podia ir / a essa terra u é mia sennor||313.6 chorei tan muito destes ollos meus / que non vi ren, e chamei muito Deus||313.13 Por mal de min oj’eu o logar vi / per u iria, se ousasse, ala||314.4 ainda me poderia fazer ben / se mia sennor, ... / eu visse ced’;...||314.5 ca, se eu fosse fis de a veer, / non querria do mundo máis aver||314.8 quand’eu podia veer mia sennor||314.16 e fui-mi ora rogar, / que a non vej’e non a veerei||314.16 que a non vej’e non a veerei||315.4 nunca dona vi / tan fremosa come vós nen de mí / tan amada||318.2 Coit’averia se de mia sennor, / quando a visse, coidasse aver ben||318.3 e non poder’eu vee-la per ren||318.6 non morreria máis po-la veer||318.8 nen o cuidei nunca, des que a vi||318.16 e assi moiro po-la veer ja||319.10 mas avia de lle falar / gran sabor, e de a veer||319.13 U a primeiramente vi / mui fremosa||321. ca ‘ssi fig’eu des que vos fui veer||322.2 u vos non vir, dizede-mi, por Deus: / ... ||322.4 Pois m’assi vi, u vos vejo, moir’én||322.4 Pois m’assi vi, u vos vejo, moir’én||322.5 u vos non vir, dizede-m’ũa ren: / ... ||322.8 eu, u vos non vir, / que farei eu, [que vos sempr’amei?]||323.1 Quen me vir e quen m’oir / que algũa molher amar / non se vaa dela quitar||323.7 sei eu mui ben que lhi verra / coita que par non avera / des que se longi dela vir||323.13 pero quen s’én quiser sair / sera ja quite d’ũa ren / du a non vir, de veer ben||323.13 pero quen s’én quiser sair / sera ja quite d’ũa ren / du a non vir, de veer ben||324.6 Muitos vej’eu namorados / e que son d’amor coitados||324.11 Muitos mi vej’eu que an / gran coita e grand’afan||324.13 mai-lo meu mal (que[n] viu tal!), / ..., / mai-lo meu mal non é mal!||325.1 Pois tan muit’á que mia senhor non vi||326.7 Non a amei, des que a vi, / por nunca dela aver seu ben||326.20 ca demo m’e[n] cabo prender / fui, de pran, u a fui veer||332.1 A mia senhor, que eu por meu mal vi, / feze-a Deus senhor de mui bon prez||334.15 E, mia senhor, quantos eu vi, / todos mi dizen que é mal / de mi fazerdes tanto mal||336.8 ca vej’eu ir melhor ao mentireiro / ca o que diz verdade ao seu amigo||336.18 pois que vej’o que m’as[s]i acaece: / ... ||339.15 E, pois que eu i mia senhor non vir / e vir as outras que no mundo son, / non me podia dar o coraçon / de ficar i||339.16 E, pois que eu i mia senhor non vir / e vir as outras que no mundo son, / non me podia dar o coraçon / de ficar i||344.6 E en grave dia naci / por eu nunca poder veer, / poi-la non vi, nen un prazer||345.2 fez-me pre[i]t’e menage que ante me veria / que se fosse||345.5 non me viu máis d’un dia e vai-s’a Catalonha||345.6 Nunca vistes, amiga, quant’al amigo visse||345.6 Nunca vistes, amiga, quant’al amigo visse||349.1 A dona que eu vi por meu / mal||349.3 A dona que eu vi por meu / mal e que me gran coita deu / e dá, poi-la vi||349.5 non a vej’e non vejo eu / no mundo ond’eu veja prazer||349.5 non a vej’e non vejo eu / no mundo ond’eu veja prazer||349.11 non a vej’e non vej’eu al / no mund’ond’eu veja prazer||349.11 non a vej’e non vej’eu al / no mund’ond’eu veja prazer||349.17 non a vej’e non vej’eu ren / no mundo ond’eu veja prazer||349.17 non a vej’e non vej’eu ren / no mundo ond’eu veja prazer||351.1 Des que vos eu vi, mia sennor, me ven / o mui grand’afan||351.4 ante que vos eu visse||351.6 d’outra ren / sei que non vira tamanno prazer / como vej’ora [sol por] vos veer||351.6 d’outra ren / sei que non vira tamanno prazer / como vej’ora [sol por] vos veer||351.7 Des que vos [eu] vi, sei que é maior / coita do mund’esta que por vós ei||351.10 ante que vos eu visse, mia sennor||351.13 Des que vos eu vi, mia sennor, me deu / gran coita De[u]s||351.14 Des que vos eu vi, mia sennor, me deu / gran coita De[u]s, cada que vos non vi||351.16 ante que vos viss’eu||351.20 des que vos non vir me fara morrer||353.5 d’eu estar muito que a non veja||354.6 Pois neun doo non avedes de min, / sennor fremosa, grave dia vos vi||357.9 e vejo-me morrer / por vós que vi||357.9 que non ouver’a veer / eu, nen vós min!||357.19 E vosso fui, senhor, des que vos vi, / e fora máis se non morress’assi!||358.18 quand’eu viss’ela||360.1 Muitos vej’eu que, con mengua de sén, / an gran sabor de me dizer pesar||360.15 E mui ben vej’eu que perden seu sén / aqueles que me van a demandar / quen é mia senhor||362.7 nen ar cuidei des que vos vi / o que vos agora direi: / ... ||363.9 E, pois partir os ollos meus / de vós, ... / e vos non viren, sei eu ben / que mi averra||363.14 E, se Deus m’algun ben non der / de vós, que eu por meu mal vi||363.15 tan grave dia vos eu vi / se de vós grado non ouver||364.10 que ben s’end’El soube guisar / u me fez tal dona veer||364.16 non vos quis El muito tardar / que se non quisesse vingar / de mí u eu tal dona vi||365.3 pois de vos veer / [Deus] guisou||365.10 pois m’El foi guisar / de vos veer||366.2 pois m’aqui / u vos vejo tanto mal ven||366.8 E, pois m’ora tal coita dá / o voss’amor u vos veer / posso||367.6 tal coita ei que non poderia viver / se non foss’o sabor que ei de a veer||367.15 non sei ren / que m[e] podesse de morte guarir / u a non vejo||368.17 A mui máis fremosa de quantas son / oje no mund’, ... / quer’ir veer||368.18 e acho ja razon / como a veja sen med’e con sén||368.19 irei vee-la e q[ue]rrei falar / con outra d’i||369.4 sennor, ca nunca outra dona vi / tan mansa nen tan aposto catar||369.9 ca nunca pude veer / outra dona, sennor, per bõa fe||369.16 ca nunca dona vi nen veerei / tan mansa nen tan aposto catar||369.16 ca nunca dona vi nen veerei / tan mansa nen tan aposto catar||370.6 nunca me vall’a min Nostro Sennor / se eu cuidasse que tanto vivera / sen a veer||370.10 se cuidasse viver quanto vivi / sen a veer||370.15 mas non / cuidei que tanto podesse viver / como vivi sen a poder veer||372.1 Senhor fremosa, des quando vos vi / sempr’eu punhei de me guardar que non / soubessen qual coita no coraçon / por vós sempr’oue||372.7 e a gran coita que levo, senhor, / por vós des quando vos primeiro vi||372.19 E veer-m’-an mui trist’e sen sabor||373.18 que eu non cuido nen posso cuidar / que se podesse nulh’omen guardar, / que vos viss’e soubesse vosso ben||374.8 e cuidado / que ouvi dela, poi-la vi, levado||374.23 quen a donzela vir ficará én / com’eu fiquei: de gran coita coitado||376.5 u vej’est’ar cuido no al / per que sempr’ouvi por vós mal,||379.2 Estes que m’ora tolhen mia sen[h]or, / que a non poss’aqui per ren veer||379.4 mal que lhes pes non mi-a poden tolher / que a non veja sen nen ũu pavor||379.7 enton a verei||379.9 que, se lá vir o seu ben parecer, / coita nen mal outro non poss’aver / eno inferno se con ela for||385.5 e des oimais quer’amar Deus, / ca mi mostrou quen oj’eu vi||385.6 ai, que parecer oj’eu vi!||385.19 E, se cedo non vir quen vi, / cedo morrerei por quen vi||385.19 E, se cedo non vir quen vi, / cedo morrerei por quen vi||385.20 E, se cedo non vir quen vi, / cedo morrerei por quen vi||386.5 os ollos verdes que eu vi / me fazen ora andar assi||388.3 log’eu parti aquestes meus / ollos de veer||388.5 ca meu ben tod’era’n veer||388.7 pero vejo, nunca ar vi||388.7 pero vejo, nunca ar vi, / ca non vej’eu, pero vej’eu||388.8 pero vejo, nunca ar vi, / ca non vej’eu, pero vej’eu||388.8 pero vejo, nunca ar vi, / ca non vej’eu, pero vej’eu||388.9 quanto vej’eu non me val ren||388.11 ca perdi o lume por én / por que non veja quen me deu / esta coita que oj’eu ei||388.13 por que non veja quen me deu / esta coita que oj’eu ei, / que ja máis nunca veerei||388.14 que ja máis nunca veerei / se non vir o parecer seu||388.18 e ja Deus nunca me perdon / se ben vejo nen se ben ei||388.21 pero, se me Deus ajudar / e me cedo quiser tornar / u eu ben vi, ben veerei||389.8 e con [o] bon parecer que ll’eu vi||390.5 e catando po-la veer / assi and’eu||390.13 catando se a veerei, / assi and’eu||391.5 mais mentr’eu vos vir, mia sennor, / sempre m’eu querria viver / e atender e atender||391.12 enquant’eu vos, mia sennor, vir, / sempre m’eu querria viver / e atender e atender||392.12 e moiro por alguen veer||392.12 mais eu por alguen ja mort’ei de prender, / que non vej’, e moiro por alguen veer||392.16 ca nunca prazer veerei sen a veer||392.18 Moiro por alguen / que non vej’e moiro por veer alguen||392.18 Moiro por alguen / que non vej’e moiro por veer alguen||393.5 moir’eu porque non vej’aqui / a dona que non vej’aqui||393.6 moir’eu porque non vej’aqui / a dona que non vej’aqui||393.14 E diran-me que parecer / viron aqui donas mui ben||395.5 falan-me dela e ar vou-a veer / ja-quant’, ...||396.5 ca ja sempr’eu veeria d’aqui / aquelas casas u mia sennor vi||396.6 ca ja sempr’eu veeria d’aqui / aquelas casas u mia sennor vi||396.10 vee-las casas u vi mia sennor / e catar ala quant’eu cataria!||396.10 vee-las casas u vi mia sennor / e catar ala quant’eu cataria!||396.13 Mentr’eu d’aquesto ouvess’o pode / (d’aquelas casas que vejo veer||396.13 Mentr’eu d’aquesto ouvess’o pode / (d’aquelas casas que vejo veer||396.15 D’aqui vej’eu Barcelos e Faria||396.16 e vej’as casas u ja vi alguen, / per bõa fe, que me nunca fez ben||396.16 e vej’as casas u ja vi alguen, / per bõa fe, que me nunca fez ben||397.5 choran e cegan quand’alguen non veen, / e ora cegan por alguen que veen||397.6 choran e cegan quand’alguen non veen, / e ora cegan por alguen que veen||397.10 mais-los meus ollos, por alguen veer, / choran e cegan quand’alguen non veen||397.16 mais os cativos destes ollos meus / morrerán sempre por veer alguen||398.17 ca non vej’i quen soia veer / meu pouc’e pouc’, e per esso guaria||398.17 ca non vej’i quen soia veer / meu pouc’e pouc’, e per esso guaria||400.7 – U vos non vejo, non vejo prazer, / ..., de ren nen de mí||404.6 tan sen sabor / que nunca eu pude veer / de ren, u vos non vi, prazer||404.20 E non poderia prazer, / u eu vos non visse, veer||405.9 por mal de min e destes ollos meus / me guisou ora que non viss’os seus||408.14 – Pero cuid’eu, fremosa mia sennor, / des que vos vi, que sempre me gua[r]dei||409.18 ca sei ca me diria / que me quitasse ben de a veer||411.2 pois que Deus non quer / nen mia ventura que vos eu veer / possa||411.6 e quero ja sempre coidar / en qual vos vi||411.14 desejando qual vos vi||411.18 ca desejo qual vos vi||411.19 ca sempre cuid’en qual vos vi||411.22 ca sen desejos nunca eu vi quen / podess’aver tan verdadeir’amor / com’oj’eu ei||411.29 ca, des que non vi / vós, non vivera ren do que vivi||411.31 non vivera ren do que vivi / senon coidando en qual vos vi, sennor||412.6 por tal moller que quen a vir dira / que moiro eu ben (morrer por tal sennor!)||412.13 mais mal baratará, / pois eu morrer, quen mia sennor vera||412.16 ca non á no mundo tan sofredor / que a veja que se possa sofrer / que lle non aja gran ben de querer||412.19 e por esto baratará mellor / non a veer||412.25 porque vi a mellor / moller que nunca naceu nen sera / e moiro por ela!||414.2 A mia sennor, que por mal destes meus / ollos eu vi, fui-lle gran ben querer||414.4 e o mellor que dela poid’aver / des que a vi direi-vo-lo, par Deus: / ... ||416.20 por vós, que eu muit’am’e amarei / máis de quant’al vejo nen veerei||416.20 que eu muit’am’e amarei / máis de quant’al vejo nen veerei||417.2 Quant’eu de vós, mia sennor, receei / aver de-lo dia en que vos vi||417.8 E sempr’eu, mia sennor, esto temi, / que m’ora dizen de vós, a veer||417.14 E sempr’end’eu, sennor, ouvi pavor / des que vos vi e convosco falei||418.1 Sennor, que eu por meu mal vi||423.18 se mi-a quiser dar / Amor e a que me fez gran pesar / veer daquela ren que máis amei||424.5 rog’eu a Deus que mi-a faça veer / ced’...||425.2 Senhor fremosa, por meu mal / vos viron estes olhos meus||425.14 des que vos eu primeiro vi / sempre mui gran coita sofri||427.12 [e] é caçurr’e vejo que rabeja / e ten espunlha de carne sobeja||428.2 Ũa dona, de que falar oi, / desej’a veer||428.3 e non posso guarir / sen a veer||428.3 e sei que, se a vir, / u a non vir cuid’a morrer log’i||428.4 e sei que, se a vir, / u a non vir cuid’a morrer log’i||428. pois que a vir, u a non vir prazer< / de mí nen d’al nunca cuid’a veer||428. pois que a vir, u a non vir prazer< / de mí nen d’al nunca cuid’a veer||428.7 A que non vi [e] m’en tal coita ten||428.8 sol que a vir, u a non vir, morrerei||428.8 sol que a vir, u a non vir, morrerei||428.9 pois que a vir, u a non vir, non sei / ren que me guarde de morte por én||428.9 pois que a vir, u a non vir, non sei / ren que me guarde de morte por én||428.13 A que non vi e mi assi vai matar, / sol que a vir, u a vir matar-m’-á;||428. sol que a vir, u a vir matar-m’-á;||428. sol que a vir, u a vir matar-m’-á;||428. pois que a vir, u a non vir non á / ren que me possa de morte guardar||428. pois que a vir, u a non vir non á / ren que me possa de morte guarda||429.2 que a vis[s]’oj’eu por meu ben, a que veer queria||429.2 que a vis[s]’oj’eu por meu ben, a que veer queria||429.9 Eu non na vi, mais oi / dela muito ben||429.11 pois i / for, veerei sa irmana||429.13 sempre [e]no meu coraçon muito veer desejo / a senhor do melhor prez||429.26 que me trax aficado / pola melhor das que sei, / que se a non vir mort’ei||432.5 quando a vejo, non ll’ouso dizer / que lle fiz ou por que me quer matar||433.9 de-lo dia que vos primeiro vi||435.11 se máis de coraçon / vos pud’amar do que vos sempre amei, / des que vos vi||438.19 ca nunca dona vi nen veerei / con tanto ben come vós, mia sennor||438.19 ca nunca dona vi nen veerei / con tanto ben come vós, mia sennor||439.15 pois mia sennor vi||442.1 – [S]ennor fremosa, pois me vej’aqui, / gradesc’a Deus que vos posso dizer / a coita que me fazedes sofrer||443.1 A máis fremosa de quantas vejo / en Santaren||443.7 Ela e outra, amigo, vi-as, / ..., non á dous dias||444.1 Pero eu vejo aqui trobadores, / sennor e lume destes ollos meus, / que troban d’amor por sas sennores||444.4 non vej’eu aqui trobador, par Deus, / que m’oj’entenda o por que digo / al é Alfanx’e al Seserigo||444.10 non vej’[eu] omen de quantos vejo / que m’oj’entenda o por que digo / [al é Alfanx’e al Seserigo]||444.10 non vej’[eu] omen de quantos vejo / que m’oj’entenda o por que digo / [al é Alfanx’e al Seserigo]||444.16 non vej’eu ome tan entendudo / que m’oj’entenda o p[or] q[ue] d[igo / al é Alfanx’e al Seserigo]||445.2 [A]migos, des que me parti / de mia sennor e a non vi, / nunca fui ledo nen dormi||445.10 e, se non for / vee-la, perdud’ei o sén||446.7 ca non catei por al des que a vi / senon por ela||447.7 [E] cuidando, des que vos vi, / en vós, senhor, perdud’ei ja / o sén||447.15 E sab’este meu coraçon / que por vós muito mal levou / des que vos vi||451.6 Ai eu, coitada, como vivo en gran desejo / por meu amigo, que tarda e non vejo!||453.3 ca nunca vi dona peior talhada||455.3 e non vi mia senhor [á] mui gran peça||455.9 e non vi mia sen[h]or, ond’ei gran doo||455.15 e non vi mia sen[h]or, ond’ei desejo||456.10 ao colo o atou / en tal que o non aolhasse / quen no visse e o catasse||457.2 pois fordes n[a] alcaria / e virde-la azeitona, ledo seeredes esse dia||457.7 pois fordes no Exarafe / e virdes as azeitonas que foran de Don Xacafe||457.11 Pois fordes n[a] alcaria e virdes os poombares||458.9 mais vedes en que vi en el maos sinaes||460.21 ca peior pena nunca desta vi||461.2 per-veredes voss’amig’, e non no tenh’a maravilha||464.4 que nunca veeria sabor / de ren, pois vos eu non visse||464.21 Que farei eu, pois que non vir / o mui bon parecer vosso?||465.10 des aquel dia’n que a vi||465.17 E ja eu nunca veerei / prazer con estes olhos meus / de[s] quando a non vir||465.20 «Moir’eu porque non vej’aqui / a dona que por meu mal [vi]»||465.21 «Moir’eu porque non vej’aqui / a dona que por meu mal [vi||466.20 ca log’ali, / u vos eu vi, / fui d’amor aficado / tan muit’en min / que non dormi||477.1 Vi ũu coteife de mui gran granhon / con seu porponto, mais non d’algodon||477.6 Vi ũu coteife mao, val[a]di, / con seu porponto (nunca peior vi!)||477.7 Vi ũu coteife mao, val[a]di, / con seu porponto (nunca peior vi!)||477.11 Vi ũu coteife mal guisad’e vil / con seu perponto todo de pavil||484.2 quand’ogano aqui chegou / primeirament’e viu volta e guerra||484.23 quando se viu daqueles passos fóra / que vos ja dix’, ...||489.19 Vi eu de coteifes azes / con infanções [s]iguazes / mui peores ca rapazes||489.25 Vi coteifes con arminhos||489.31 Vi coteifes e cochões||491.5 con estes livros que vós veedes (dous) / e con os outros que el ten dos sous / fod’el per eles quanto foder quer||499.2 Quant’eu, fremosa mia senhor, / de vós receei a veer||499.5 muit’er sei que non ei poder / de m’agora guardar que non / veja||499.9 E, como quer que eu maior / pesar non podesse veer / do que enton verei, prazer / ei ende||499.16 E, pero ei tan gran pavor / daquel dia grave veer / qual vos sol non posso dizer||501.2 Como me Deus aguisou que vivesse / en gran coita, senhor, des que vos vi!||501.19 ante quis El que, ... / ..., / que vos viss’eu||502.3 Nunca Deus fez tal coita qual eu ei / con a ren do mundo que máis amei, / des que a vi||502.4 noutro dia, quando a fui veer||502.10 mais quand’er quis tornar po-la veer / a lho dizer||504.7 esta coita sofr’eu / por vós, senhor, que eu / vi polo meu gran mal||504.13 esta [coita sofr’eu / por vós, senhor, que eu] / polo meu gran mal vi||504.19 esta [coita sofr’eu / por vós, senhor, que eu] / vi por gran mal de min||505.2 Senhor, pois que m’agora Deus guisou / que vos vejo e vos posso falar||505.8 E, senhor, gradesc’a Deus este ben / que mi fez en mi vos fazer veer||505.13 E non sei quando vos ar veerei||509.10 mais, par Deus, senhor, que por meu mal vi||511.1 Senhor, des quando vos vi / e que fui vosco falar||511.25 quando vos [eu] fui veer||517.6 «Par Deus, vi-t’en grave dia, / ai amor!»||519.1 Quen vos mui ben visse, senhor, / con quaes olhos vos eu vi||519.2 Quen vos mui ben visse, senhor, / con quaes olhos vos eu vi||519.9 E quen vos ben con estes meus / olhos visse||521.2 A mia senhor, que eu por mal de mí / vi e por mal daquestes olhos meus||521.5 des que a non vi non er vi pesar / d’al||521.5 des que a non vi non er vi pesar / d’al||522.7 E d’irdes i tenh’eu que mi fara / Deus gran ben, poi-la podedes veer||523.5 u non vir vós, que eu por meu mal vi||523.5 u non vir vós, que eu por meu mal vi||526.10 e assi foi sempre des que vos vi||527.6 pois tamanho temp’á que guareci / sen seu mandad’oir e a non vi||529.2 Senhor, non vos pes se me guisar Deus / algũa vez de vos poder veer||529.7 E non vos pes de vos veer||529.13 E, se vos vir, pois que ja moir’assi, / non devedes ende pesar aver||531.16 ca, par Deus, non ei ja poder / que en min non possa veer / quen quer que me vir des aqui||533.2 Que soidade de mia senhor ei / quando me nembra dela qual a vi||533.6 rog’eu a Deus, que end’á o poder, / que mi-a leixe, se lhi prouguer, veer / cedo||533.8 se a non vir, non me posso guardar / d’ensandecer ou morrer con pesar||533.20 ca tal a quis[o] Deus fazer / que, se a non vir, non posso viver||535.5 doede-vos algũa vez / de min e destes olhos meus, / que vos viron por mal de sí||535.6 doede-vos algũa vez / de min e destes olhos meus, / que vos viron por mal de sí, / quando vos viron||538.3 Mesura seria, senhor, / de vos amercear de mí, / que vos en grave dia vi||538.11 mais sabe ben que vos servi, / des que vos vi, sempr’o melhor / que nunca [eu] pudi fazer||538.24 Pero, se eu ei de morrer / sen vo-lo nunca merecer, / non vos vej’i prez nen loor||539.5 nembrar / de quanto mal fui sofredor / des aquel dia que vos vi!||539.9 ca des aquel tempo, senhor, / que vos vi e oi falar, / non perdi coitas||540.4 porque sabede que, des que enton / vos vi, / des i / nunca coita perdi||542.8 Pero sempre vos soub’amar, / des aquel dia que vos vi, / máis que os meus olhos e min||542.13 Des que vos vi, sempr’o maior / ben que vos podia querer / vos quigi a todo meu poder||543.8 Tantas coitas levei e padeci, / des que vos vi, que non poss’oj’osmar / end’a maior||543.14 Tantas coitas passei de-la sazon / que vos eu vi, [senhor], per bõa fe, / que non poss’osmar a maior qual é||544.2 Nostro Senhor, se averei guisado / de mia senhor mui fremosa veer||544.6 Pero filhar-lh’-ia por galardon / de a veer se soubesse que non / lh’era tan grave||544.9 ca mui gran temp’á que ando coitado, / se eu podesse, po-la ir veer||544.11 ca depois non me pod’escaecer / qual [a] eu vi||544.16 ca me ten seu amor tan aficado, / des que se non guisou de a veer||547.21 que eu de vós por galardon / non ei d’aver se coita non, / que sempr’ouvi des que vos vi!||548.13 se mi non val a que en for- / te ponto vi||550.11 E sabendo que vos prazeria / que, u vós morass ... morassedes, mora / e que vos eu viss’e vos falasse||551.4 e estava, ben vos digo, / per quant’eu vi, mui coitada||551.32 ca o que vos á servida / erged’olho e vee-lo-edes||552.6 siquer teede por razon, / senhor fremosa, de vos non pesar / de vos veer||554.7 ca nunca o eu pud’aver / des que vos eu non vi, senhor||554.14 pois end’eu nada non ouv’én, / des que vos non vi, senon mal||554.20 mais er / sei que non podedes tolher / o que en min non á, prazer, / des que vos non pudi veer||557.1 Amor, en que grave dia vos vi||557.7 En grave dia que vos vi, Amor||559.7 que vos viss’, e vos prouguesse||559.9 Ben parecedes, sen falha, / que nunca viu ome tanto / por meu mal e meu quebranto||559.14 aja én por grado / veer-vos, siquer ja-quanto||559.20 praz[a]-vos ja que vos veja / no ano ũa vez d’un dia||560.4 porque vej’end’a vós aver pesar||561.8 mais Deus, que sab’a sobeja / coita que m’ela dá, veja / como vivo tan coitado||562.3 este meu coraçon, / que cuida sempr’en qual vos vi||562.5 mais non / poss’eu per ren nen mí nen el forçar / que non cuide sempr’en qual vos eu vi||562.10 Non pudi nunca partir de chorar / estes meus olhos ben de-la sazon / que vos viron||565.2 Quand’eu ben meto femença / en qual vos vej’e vos vi / des que vos eu conhoci||565.2 Quand’eu ben meto femença / en qual vos vej’e vos vi / des que vos eu conhoci||565.8 Quand’eu a beldade vossa / vejo, que vi por meu mal||565.8 Quand’eu a beldade vossa / vejo, que vi por meu mal||565.14 E quen o assi non ten / non vos vio ou non á sén||567.2 Senhor, en tan grave dia / vos vi que non poderia / máis||569.2 Senhor, eu vivo coitada / vida des quando vos non vi||571.8 Porque tarda tan muito lá / e nunca me tornou veer||571.15 Amiga, o coraçon seu / era de tornar ced’aqui / u visse os meus olhos e min||572.4 ca non pôde falar migo / nen veer-m’, ...||572.6 e faz gran razon / meu amigo de trist’andar, / pois m’el non vir e lh’eu nembrar||572.8 Trist’anda, ... / ca me non viu||572.14 D’andar triste faz guisado, / ca o non vi||572.14 nen vio el mí / nen ar oio meu mandado||577.4 quando o vir dos olhos meus||577.10 quand’eu vir o namorado||582.1 Bon dia vi amigo, / pois seu mandad’ei migo, / louçana||582.4 Bon dia vi amado, / pois mig’ei seu mandado, / louçana||582.20 Por aquel meu amigo, / que o veja comigo||584.8 quando vej’esta cinta que por seu amor cingo||584.11 quando vej’esta cinta que por seu amor trago||584.13 Quando vej’esta cinta que por seu amor cingo||584.16 Quando vej’esta cinta que por seu amor trago||587.3 Amad’e meu amigo, / ... / vede la frol do pinho / e guisade d’andar||587.7 Amig’e meu amado, / ... / vede la frol do ramo / e guisade d’andar||587.9 Vede la frol do pinho||587.13 Vede la frol do ramo||588.4 que non sei eu quen / o veja que non entenda que non / pod’el poder aver d’aver prazer / de nulha ren senon de vos veer||588.6 que non / pod’el poder aver d’aver prazer / de nulha ren senon de vos veer||588.7 E quen ben vir com’el seus olhos pon / en vós, amiga, quand’ante vós ven||589.5 pois tan muit’á que nos veo veer / mí e meus olhos e meu parecer?||589.15 de m’ousar veer nen chamar «senhor»||590.2 – En grave dia, senhor, que vos oi / falar e vos viron estes olhos meus!||590.13 – Des que vos vi e vos oi falar, [non] / vi prazer, senhor, nen dormi nen folguei||591.3 u os meus olhos non pod’én veer||591.19 e, par Deus, porque o non vej’aqui, / que é morto gran sospeita tom’i||592.4 pero, quando me viu, disse-mi assi: / ... ||593.7 mais que gran coita d’endurar / mi sera, pois me sen vós vir!||595.6 e por esto morade, / amigo, u mi possades / falar e me vejades||595.7 Non poss’, u vos non vejo, / viver||599.2 que non possa veer / meu amig’e meu ben e meu prazer!||599.5 Mais, se eu posso, ... / que o veja e lhi possa falar, / guisar-lho-ei||599.9 que non / visse meu amig’e meu coraçon||599.15 quand’aguisastes que per nulha ren / eu non viss’o meu amig’e meu ben||603.14 quando vistes que xi vos espediu||603.20 E, pero m’eu da fala non sei ren, / de quant’eu vi, madr’, ei gran prazer én||604.2 Gran temp’á, meu amigo, que non quis Deus / que vos veer podesse dos olhos meus||604.7 Non vos vi, á gran tempo||604.10 e min guardou / que vos non viss’, amig’;...||604.13 Que vos non vi á muito e nulha ren||604.14 Que vos non vi á muito e nulha ren / non vi des aquel tempo de nen un ben||604.16 ca o partiu mia madr[e] e fez por én / que vos non viss’, amig’;...||606.1 Pera veer meu amigo, / que talhou preito comigo, / ala vou, madre||606.4 Pera veer meu amado, / que mig’á preito talhado, / ala vou, madre||608.6 ca, per boa fe, / non é sen guisa de por mí morrer / quen mui ben vir este meu parecer||610.1 Coitada viv’, amigo, porque vos non vejo||610.3 e vós vivedes coitad’e con gran desejo / de me veer e mi falar||610.7 Por vos veer, amigo, vivo tan coitada||610.8 Por vos veer, amigo, vivo tan coitada, / e vós por me veer||610.13 Por vos veer, amigo, non sei quen sofresse / tal coita, qual eu sofr’...||612.2 ora vej’eu a gran falsidade / con que mi vós á gran temp’andastes||612.7 ora vej’eu o gran maldeserto / con que mi vós á gran temp’andastes||613.3 Meu amig’, u eu sejo / nunca perço desejo / senon quando vos vejo||613.9 sempr’o meu cor deseja / vós atá que vos veja||613.14 Non é senon espanto, / u vos non vejo, quanto / ei, desej’e quebranto||614.1 Por Deus, punhade de veerdes meu / amig’, amiga, que aqui chegou||614.7 De o veerdes, gradecer-vo-lo-ei||614.10 o que m’el rogou cada que me vio||614.13 De o veerdes, gran prazer ei i||615.10 Aquel que coita forte / ouve des aquel dia / que vos el vio||616.1 Amigo, pois vos non vi, / nunca folguei nen dormi||616.4 mais ora ja, des aqui, / que vos vejo, folgarei / e verei prazer de mí||616.6 folgarei / e verei prazer de mí, / pois vejo quanto ben ei||616.7 Pois vos non pudi veer, / ja máis non ouvi lezer||616.13 Des que vos non vi, de ren / non vi prazer e o sén / perdi||616.19 De vos veer a min praz / tanto que muito é assaz||620.10 e des oimais non sei que seja de min / nen ar vej’i, amiga, se morte non||621.4 porque vos non vejo com’eu queria||621.6 e quisesse Deus que m’escaecesse / vós, que vi, amig[o], en grave dia||621.17 e quisesse Deus que nunca eu visse / vós||624.5 e o dia en que ma fez veer / El quis assi que foss’en seu poder||628.8 [e] non vos amo nen me perderei, / u vos non vir, por vós de soidade||628.10 E s[e] eu vosco na casa sevesse / e visse vós e a vos[s]a color||628.24 leve-me Deus a terra u vos non veja||630.4 mais ben creo, se me vis[s]en, que non / terrian meu amigo por sandeu||630.10 e sei-me eu al, / pois que me vissen||630.16 se me vissen, nunca, per bõa fe, / terrian meu amigo por sandeu||631.5 ca non vi senhor / que semelhe come vós, mia senhor||633.5 ca de quanto ben na sa face vi / ven end’, amigos, tanto mal a mí||634.4 pois, d’u vós fordes, eu for alongado / e vos non vir como vos ora vejo||634.4 pois, d’u vós fordes, eu for alongado / e vos non vir como vos ora vejo||634.12 e gran beldade / voss’eu non vir, que vi en grave dia||634.12 pois du vós fordes i e gran beldade / voss’eu non vir, que vi en grave dia||635.1 Por partir pesar que [eu] sempre vi / a mia senhor aver do mui gran ben / que lh’eu quero||637.14 pero vej’eu muitos de pran / que dizen que quanto mal an / que d’Amor lhes ven||641.2 macar m’el viu, sol non quis falar migo||641.5 Macar m’el viu, sol non quis falar migo||644.2 que non pudi veer cousa ond’ouvesse gasalhado||644.4 des que vos de mí partistes, / tães ora que me vistes||644.5 Des oimais andarei leda, meu amigo, pois vos vejo||644.6 ca muit’á que non vi cousa que mi tolhesse desejo||649. Sabedes: quant’á, ‘migo, que m’eu vosco veer / non pud’, ...||649.4 e, amigo, grad’oj’a Deus / que vos veen os olhos meus||649.6 Ouv’én por vós tal coita eno meu coraçon / que nunca vos cuidar’a veer nulha sazon||650.2 e a mí nunca ben venha se eu vejo no mundo ren / que a mí tolha desejo / de vós||650.4 se eu vejo no mundo ren / que a mí tolha desejo / de vós u vos eu non vejo||652.2 Quando vos eu, meu amig’e meu ben, / non posso veer, vedes que mi aven: / ...||652.3 tenh’olh’e vej’, e non posso veer, / meu amigo, que mi possa prazer||652.3 tenh’olh’e vej’, e non posso veer, / meu amigo, que mi possa prazer||652.6 Quando vos eu con estes olhos meus / non posso veer||652.10 E non dorm’eu nen en preito non é / u vos eu non vejo||653.5 Que muito m’el avia jurado / que me non visse||653.7 O que jurava que me non visse, / por non seer todo quant’el disse, / par Deus, donas, aqui [é ja!]||657.1 Aqui vej’eu, filha, o voss’amigo||657.4 Aqui vejo, filha, o que amades||658.1 Ai madr’, o meu amigo, que non vi / á gran sazon, dizen-mi que é ‘qui:||658.5 pois ora vẽo por me veer||659.2 Que coita tamanha ei a sofrer / por amar amig’e non o veer!||659.10 Por amar amig’e o non veer / nen lh’ousar a coita que ei dizer||660.4 Foi eu, madre, veer / as barcas eno ler||660.17 E foi-las atender / e non o pudi veer||660.20 E non o achei i, / que [eu] por meu mal vi||662.2 e, porque o non vi, / madre, ora morrerei||662.2 Foi-s’un dia meu amigo d’aqui / e non me viu||662.4 Quando m’el viu, non foi polo seu ben||666.2 – Se eu, mia filha, for / voss’amigo veer||667.3 Vistes, filha, noutro dia / u vos dix’eu que gran prazer / eu avia d’irdes veer / voss’amigo que morria?||667.7 mais porque mi dis[s]era quen / no viu que ja non guarria||667.9 Por al vos non mandaria / ve[e]-lo||667.13 mandei-vo-lo veer por én||667.19 mandei-vo-lo veer enton / por aquesto||668.2 Par Deus, amigo, muit’á gran sazon / que vos non vi||668.3 porque vos non quis mia madre veer||668.5 Defendeu-mi que per nen ũa ren / nunca vos visse||668.5 Defendeu-mi que per nen ũa ren / nunca vos visse, nen vos vi por én||668.7 Vira-vos eu, non fezera end’al, / poi-lo roguei||668.10 Rog[u]ei-lh’eu que vos viss’, e non quis Deus||668.11 Rog[u]ei-lh’eu que vos viss’, e non quis Deus / que vos vissen aquestes olhos meus||668.14 Non mi devedes vós culp’a põer, / amigo, ca vos non ousei veer||669.1 Id’, ai mia madre, vee-lo meu amigo||669.4 Tan coitado que morrerá se me non vir||669.5 id’, ai mia madre, vee-lo po-lo guarir||669.8 ide vee-lo, mia madr’, e guarra enton||670.5 nunca no mund’, a meu cuidar, / foi outra tan leda molher / com’eu serei des que o vir||672.3 e, ment[r]’eu en sa prison / for, non veerei meu amigo||672.7 Por quanto m’outra vegada sen seu grado con el vi||673.1 Madre velida, meu amigo vi, / non lhi falei e con el me perdi||673.12 Madre velida, ide-lhi dizer / que faça ben e me venha veer||674.8 qual a min quer o meu des que me viu||675.4 – Par Deus, filha, mando-v[o-l’ir veer / e sera ben]||676.3 Madre, pois vós desamor avedes / a meu amigo porque sabedes / ca mi quer ben, vee-lo-ei||678.3 por fazer oraçon / e por veer meu amigo log’i||679.3 treide-lo veer comigo, / irmãa, o meu amigo||681.10 ca logo vos farei veer / ca poder ei de m’assanhar [assi:||683.20 O que el deseja máis d’outra ren / lhi direi oje tanto que o vir||685.9 ca, se vos fordes e vos eu non vir, / non viverei, amig’, ...||688.10 se o fazedes / e tornardes por me veer||689.14 Máis me fiava per el ca per min / nen ca per ren que no mundo viss’al||690.2 O por que sempre mia madre roguei / (que vos visse), meu amigo, non quer||690.9 veer-vos-ei se vos poder veer||690.9 veer-vos-ei se vos poder veer||690.21 por vos veer, amig’, e por al non||692.1 Muitos vej’eu que se fazen de mí / sabedores, que o non son, de pran||694.11 e quant[o] oj’eu, mui fremosa, desejo / falar-lh’e vee-l’!||694.11 E, pois que o non vejo, / e que farei [eu], louçãa?||695.15 se vos vejo, / enton mi averedes grado / de quan muito mal, amigo, / [sofro se falardes migo]||695.20 E pero, se vós quiserdes / que vos fal’e que vos veja||696.8 Gran sazon á que me serviu / e non mi-o leixastes veer||696.10 e veeron-mi ora dizer / ca morre porque me non viu||696.14 e pesar-mi-á se o non vir||697.1 Oje quer’eu meu amigo veer||697.3 e de pran vee-lo-ei / e quero tod’en ventura meter||697.3 porque mi diz que o non ousarei / veer mia madr’, ...||697.7 Por én, qual coita mi mia madre ten / que o non veja?||697.9 No meu coraçon / ei oj’eu posto, ... / que o veja e que lhi faça ben||697.12 i-lo-ei veer ali u m’el mandou||698.2 Falei un dia, por me baralhar / con meu amigo, con outr’u m’el visse||700.9 Pero mia madre non foss’i, / mandou-mi que o viss’, ...||702.12 mais non desso, ca ‘ssi lhe praz / de me veer||706.3 ca todo quant’eu desejei / vi quando vi meu amigo||706.3 ca todo quant’eu desejei / vi quando vi meu amigo||708.12 Pois eu nada non desejo / senon vós, u vos non vejo, / por que non vivedes migo?||710.10 e, pois que o eu vir||713.9 e fez mal sé[n], nunca tan mal sén vi||717.10 quando virdes / ca sodes mal [conselhado / de mi sair de mandado]||718.3 e, se o poder /  veer / veerei [i] mui gran prazer||718.5 Gran sazon á, madre, que o non vi||722.25 E á tan gran coita de me veer / que lh’averan este preit’a saber||723.2 Quand’eu sobi nas torres sobe-lo mar / e vi onde soia a bafordar / o meu amig’, ...||723.5 quand’eu vi estes outros per i andar||723.8 Quand’eu catei das torres [en] derredor / e non vi meu amig[o] e meu senhor||723.13 Quand’eu vi esta cinta que m’el leixou||723.23 quand’eu sobi nas torres po-lo veer||724.14 e coida en min fremosa que m’el vio||725.20 E, porque sei ben que non pode viver / u el non poder os meus olhos veer||725.23 ca o non farei / atá que eu veja que ja quer morrer||727.6 Pero vistes que chorava / quando se de min partia||729.13 E, quand’el vir os olhos meus / e vir o meu bon semelhar||729.14 E, quand’el vir os olhos meus / e vir o meu bon semelhar||729.20 Quando m’el vir ben parecer, / com’oj’eu sei que m’el vera||738.3 pero mi-o eu cuitado vi||739.3 quando m’el veo veer||741.8 e foi-vos veer||742.24 por lhi falar ben ou po-lo veer, / non lhi quer’eu leixar morte prender||743.4 e, amiga, o coraçon lhi sal / por me veer||745.13 Vee-lo-ei eu, per bõa fe||749.15 mas quant’oj’eu no meu espelho vi / gradesc’a Deus muit’, ...||750.8 Nossos amigos todos lá iran / por nos veer||753.2 mais que viss’eu i / o meu amigo||753.3 e, poi-lo non vi, / vedes, amigas, se Deus mi perdon: / ... ||753.15 mais por veer o que eu muit’amei / sempr’, ...||755.5 e quer’oj’ir fremosa po-lo veer / a Santa Maria das Leiras, pois [meu amigo i ven]||755.7 [E] nunca serei leda se o non vir||756.8 mais eu, po-lo veer, / a Santa Maria das Leiras irei [velida, se i ven meu amigo]||757.2 Treides todas, ai amigas, comigo / veer un ome muito namorado||758.10 porque non á no mundo rei / que viss’o talho que eu ei / que xe non morresse por min||758.14 e meu amig’agora non / me viu e passou per aqui||758.19 ca ja meus olhos viu alguen / e meu bon talh’...||762.6 E vistes (que nunca, nunca tal visse!)||763.8 Nunca vós vejades coita, / amigas, qual m’oj’eu vejo||765.8 Cuidava-m’eu que non avian par / de parecer as donas que eu vi||767.10 que el por mesura de min / o leixasse morrer aqui / e o veja quando morrer||768.5 E vistes vós o que s’enfengia...||770.5 e jurei ja que, atá que o visse, / que nunca ren dormisse||770.9 Quand’el ouv’a fazer a romaria / pôs-m’un dia talhado / que [o] visse||778.10 e, quando o vi, ergi-me log’enton||783.9 Eles, amigas, perderon sabor / de vos veeren||786.2 O meu amigo, que sempr[e] amei / d[e-l]o primeiro dia que o vi||789.13 Do que vós vistes mui sen meu prazer / partir d’aqui||789.15 quando s’end’el partiu / e non me falou enton nen me viu||791.3 se virdes que me vos quer’as[s]anhar, / mia sanha non tenhades en desden||792.4 ca morr’agora ja por me veer||796.3 e pero non xe vos veo veer||797.1 Madre, pois non posso veer / meu amig’, atanto sei ben: / ... ||798.5 non o veer nen lhi falar / e ave-lo eu muit’a desejar!||798.12 a que quix [sempre] ben des que o vi||801.6 e, se m’el non vir, morrerá||801.10 Se m’eu for e o non vejo, / nunca ja ledo sera||801.15 i-lo-ei ante veer||801.19 E, se m’el visse, guarido / seria logo por én||803.7 Quand’el veer e me sanhuda vir, / sei que sera mui coitado por én||804.4 que sabor / an muitos por esto de vos veer||804.18 que o que non for / veer-vos logo non cuid’a viver||805.8 ca, des que morrer, non a veerei / nen bõo serviço nunca lhi farei?||806.15 ca mi ven dela, ... / mal se a vej’e mal se a non vir||806.15 ca mi ven dela, por vos non mentir, / mal se a vej’e mal se a non vir||807.4 ũa dona que eu vi noutro dia||807.6 mais quen a viss’e podess’entender / todo seu ben «sennor»-la chamaria||807.8 e vi-a / eu por meu mal, sei-o per bõa fe||807.14 e non poder / veer ela quando veer querria||807.14 e non poder / veer ela quando veer querria||807.16 E tod’aquesto m’ant’eu entendia / que a visse||807.20 mais, u eu vi o seu bon parecer, / vi, amigos, que mia morte seria||807.24 É por esto que ben consellaria / quantos oiren no seu ben falar / non a vejan||807.27 mais fez-me Deus aver / tal ventura quando a fui veer||809.8 ca sõo certo, des que vos non vir, / que outro prazer nunca veerei||809.18 E que fara quen vos á tal amor / e vos non vir nen vos poder falar?||809.19 Ca vejo vós e por vós mor’aqui||810.7 Mui fremosa, que eu por meu mal vi / sempr’, ...||811.10 ca nunca poden dormir / nen aver ben, senon ir / u vos vejan||812.19 des que vi / o vosso bon parecer||819.9 e veredes coita[d’ome] por én||823.2 – Ai meu amig’e meu lum’e meu ben, / vejo-vos ora mui trist’...||825.2 «Agor’a viss’eu penada / ond’eu amor ei!»||825.5 Penad’a viss’eu un dia / ond’eu amor ei||825.7 ca, se a viss’eu penada, / non seria tan coitada / ond’eu amor ei!||825.10 Penada se a eu visse, / non á mal que eu sentisse / ond’eu amor ei!||828.1 – Vistes, madr’, o escudeiro que m’ouver’a levar sigo?||828.11 que, tanto que vos el veja, / que toda ren lhi façades que vosso pagado seja||829.1 Vistes, madr’, o que dizia / que por mí era coitado?||829.9 E vistes u s’el partia / de mí mui sen o meu grado / e jurando que avia / por mí penas e cuidado?||829.27 d’el viver tan alongado / d’u el os meus olhos vira!||830.2 pois se foi d’aqui / o meu amig’e o non vi||831.8 E gran coita non perderei / per ren, meos de o veer||833.14 vedes que sera, / meu amigo, des que vos eu non vir||841.7 e veja-s’en poder d’amor / que ren non lhi possa valer||842.2 A meu amigo, que eu sempr’amei, / des que o vi, mui máis ca min nen al||842.3 foi outra dona veer por meu mal||842.8 Mái-lo amei ca min nen outra ren / des que o vi||844.2 – Filha, do voss’amigo m’é gran ben, / que vos non viu quando se foi d’aquen||844.4 se m’el non viu quando se foi d’aqui, / eu mi-o fiz, madre, que lho defendi||844.7 – Nunca lhi ben devedes a querer / porque se foi e vos non quis veer||844.12 – [E] gran prazer ei no meu coraçon / porque se foi e vos non viu enton||845.3 demandar-lh’-ia, ... / que se veesse veer comigo||845.17 Porque mi-o referistes ogano, / que me non viu, ... / demandar-lh’-ei que se veja migo||847.3 Roguei-vos eu, madre, ... / por meu amig’, a que quero gran ben, / que o viss’eu||847.4 mais, poi-lo eu ja vi, de coraçon / gradesc’a Deus que mi-o fezo veer||847.5 mais, poi-lo eu ja vi, de coraçon / gradesc’a Deus que mi-o fezo veer||847.10 mais, poi-lo eu ja vi [e lhi falei], / gradesc’a Deus que mi-o fez[o] veer||847.15 Vós non quisestes que veess’aqui / o meu amig’, ond’avia sabor / de o veer||847.16 e quis Nostro Senhor / que o eu visse||847.16 mais, poi-lo eu ja vi, / gradesc’a Deus que mi-o fez[o] veer||849.20 todo [mi] filhe quanto x’ela vir / que dela ei||851.1 A que eu quero gran ben des que a vi / e que amo, Deu-lo sabe, má ... máis ca mí||851.7 A provar averei eu se poderei / guarir sen a ir veer||851.16 Nunca tal ventura vistes qual eu ei / contra ela||851.22 Por sandice mi pod’ome esto contar, / mais por coita non quen vir seu semelhar||852.2 Ai mia senhor, sempr’eu a Deus rog[u]ei / q[u]e vos visse e nunca al pedi||852.3 e, pois vos vi, log’i tanto cuidei / que non era cuidado pera mí||855.6 que non posso fugir / a esses olhos, que foron veer / aquestes meus, mia sen[h]or||855.14 quando catar / vou esses olhos que por meu mal vi||855.15 quando catar / vou esses olhos que por meu mal vi, / que eu vi sempre por gran mal de mí||855.17 e por gran mal daquestes olhos meus / que vos viron, mia sen[h]or||857.7 demais, aver esses olhos veer / e desejar o vosso ben, senhor||858.20 fez-me veer vós e ar fez log’i / a vós que non dessedes, por mí, ren||860.3 Amiga, ben [s]ei que non á / voss’amigo nen un poder / de vos falar nen vos veer||863.1 Vistes tal cousa, senhor, que mi aven / cada que venho convosco falar?||863.3 Sol que vos vejo, log’ei a cegar / que sol non vej’, ...||863.4 Sol que vos vejo, log’ei a cegar / que sol non vej’, ...||863.6 pois mi assi cega vosso parecer, / se cegu’assi quantos vos van veer!||863.8 Ceg’eu de pran daquestes olhos meus / que ren non vejo||863.9 atant’ei ja de vos veer sabor / que sol non vej’, ...||863.10 atant’ei ja de vos veer sabor / que sol non vej’, ...||863.15 que venh’aqui / por vos veer||863.16 e log’eu ceg’assi / que sol [non] vej’, ...||863.20 E, pois eu cego, Deus, que o poder / [á, cegu’assi] quantos vos van veer!||864.23 Que coita ei tan grande de sofrer, / amar amig’e non’ousar veer!||868.5 ca ve[e]rei el-rei, que nunca vi, / e meu amigo, que ven con el i||868.5 ca ve[e]rei el-rei, que nunca vi, / e meu amigo, que ven con el i||869.1 Vi eu, senhor, vosso bon parecer / por mal de min e destes olhos meus||869.9 Des que o vosso bon parecer vi||873.1 Nostro Senhor, e por que foi veer / ũa dona que eu quero gran ben||875.5 foi sanhuda e nunc’a tanto vi||880.18 ca saben ja que non an de morrer / nen er atenden que vejan peior / como oj’atenden os que vivos son||881.1 Por vós, senhor fremosa, pois vos vi, / me faz viver coitado sempr’Amor||882.21 ca mi-a faz sempr’ant’os meus olhos ir, / cada u vou, e, u a vi, veer||882.21 ca mi-a faz sempr’ant’os meus olhos ir, / cada u vou, e, u a vi, veer||882.23 se viss’ela o meu coraçon tan ben / com’el ela, dever-s’-i’a doer / del e de min||882.25 dever-s’-i’a doer / del e de min, poi-lo viss’, ...||886.5 d’ir om’en tal logar viver / u nunca veja sa senhor||886.6 ou de guarir u a veer / possa e non lh’ouse falar||886.12 non a veer, ca ja quit’é, / u a non vir, d’en al cuidar||886.13 ca ja quit’é, / u a non vir, d’en al cuidar / nen de pagar-se d’outra ren||886.17 se a vir e lhi non poder / falar||888.1 Per quant’eu vejo, / perço-m’e desejo / ei, coita e pesar||888.35 vej’alongados, / deitados / do mund’, eixerdados||888.39 vej’achegados, / loados, / de muitos amados / os de mal dizer||889.7 mais que mal poss’aver / mentre a vir e no seu ben cuidar?||892.9 E, se vos non vir, que farei?||893.6 ca, de-lo dia, sennor, que vos vi, / per bõa fe, nunca coita perdi / por vós||893.9 que eu por mal de mí amei / des que vos vi, per bõa fe, sennor||893.12 e por meu mal vos vi e vos falei||897.1 [Q]uen viu o mundo qual o eu ja vi||897.1 [Q]uen viu o mundo qual o eu ja vi||897.2 e viu as gentes que eran enton||897.3 e viu aquestas que agora son||897.12 quand’est’eu cat’e vej’end’o mellor||899.2 Quantas coitas, senhor, sofri / por vos veer||899.10 pero que vivo na maior / coita que podia viver / desejando-vos a veer||899.11 e, pois vos vejo, mia senhor, / dizer-vos quer’o que m’aven: / ... ||902.6 non cuidara tant’a viver / como vevi sen vos veer||902.8 Que muito que eu desejei / de vos veer e vos falar!||902.15 pois El quis que vos visse ja||903.1 Quand’eu vejo las ondas / e las muit’altas ribas||903.7 Nunca ve[j]o las ondas / nen as altas debrocas||903.13 Se eu vejo las ondas / e vejo las costeiras||903.14 Se eu vejo las ondas / e vejo las costeiras||904.10 E mentr’eu dela fui namorado / nunca me viron desacordado||905.1 I logo, senhor, que vos vi, / vi eu que fazia mal sén / d’ir osmar de vos querer ben||906.1 Des que eu vi / a que eu vi / nunca dormi||906.2 Des que eu vi / a que eu vi / nunca dormi||906.6 Fez-me veer / Deus, por veer / quen me morrer / faz, e dizer: / «Moir’eu»||906.7 Fez-me veer / Deus, por veer / quen me morrer / faz, e dizer: / «Moir’eu»||909.1 Quand’eu non podia veer / a senhor do meu coraçon / e de mí||909.5 ben cuidav’enton / que podesse coita perder / sol que a viss’, ...||909.5 e, poi-la vi, / ouv’eu maior coita des i||910.4 poi-los eu levar, / senhor, u vos non veerei||910.6 ca nunca os ei a partir / de chorar u vos eu non vir||910.7 Quisera-m’eu que vissen al / e non vissen vós estes meus / olhos||910.8 Quisera-m’eu que vissen al / e non vissen vós estes meus / olhos||910.14 O vosso mui bon parecer / viron en mal dia por sí||910.16 e mal dia lhe-lo sofri, / senhor, que o fossen veer||910.20 Pero que ora, senhor, an / en vos veer mui gran sabor||910.22 ja o pesar sera maior / pois quando vos non veerán||910.26 nen os poderei eu partir / de chorar u vos eu non vir||911.8 Vós quant’eu poder negarei / que non sode-la que eu vi||911.9 que non visse, ca des ali / fui sandeu!||912.2 A dona que eu quero ben / tal sabor ei de a veer / que non saberia dizer / camanh’é||912.6 poi-la end’eu máis desejo / sempre cada que a vejo||912.10 como d’ir u a possa ja / veer||912.10 non a veer máis val||912.13 Se a non vir, non averei / [nunca] de min nen d’al sabor||912.15 se a vir, averei maior / coita||912.21 que eu ja sempr’esta molher / non veja cada que poder||915.14 E, mentr’eu a guarir ouver / u vos eu soia veer, / non averei nunca a perder / este mal||916.1 Os meus olhos, que viron mia senhor / e o seu mui fremoso parecer||916.9 E muito fezeran a sí melhor / e a min se a non fossen veer||917.13 e vi alhur quen mentiral seer / non quer nen pode||917.16 e no sonho vi quen?||918.18 tornad’ala e ben barataredes, / e matad’outro quando virdes jeito||919.4 ca o vej’eu assaz om’ordinhado / e moi gran capa de coro trager||919.10 ca o vej’eu no coro cada dia / [e] vestir capa e sobrepeliça||920.15 En vós, ai meu espelho, / eu non me veerei||923.7 que vós ajades tal sabor / de viver migo, / qual eu ouv’i, / des que vos vi, / de viver vosc’, amigo?||924.20 pero que nunca del’al entendi / senon gran sanha, des quando a vi||928.8 El ten ora que logo s’averra / con migo, sol que veer e me vir||928.13 Porque se foi, e o ante non vi, / sen mi-o dizer, a cas d’el-rei morar||931.2 Id’é meu amigo d’aqui / e non me quis ante veer||932.2 – Ai madre, que mui[to err]ei, / que non vi o meu amigo / u el falasse comigo!||933.3 pois amor ei migo / tal que non posso sofrer / que non veja meu amigo||933.4 ma[ndade-mi-o ir veer;||933.6 se non, irei sen mandado /  vee-l’e sen vosso grado||935.1 – Madre, quer’oj’eu ir veer / meu amigo||935.4 ai madre, ir-lo-ei veer!||935.7 – Faredes-me atal prazer, / ca non sei quando mi-o verei||935.10 e veer-lo-ei se vos prouguer, / por Deus, mia madr’e mia senhor!||935.17 e i-lo-ei veer por én||937.7 E rogou-m’el que vos visse / e vos dissesse mandado||939.14 dixi-lhe eu: «Que farei se vos non vir / ou se vosso mandado non oir / ced’?»||943.2 En outro dia, en San Salvador, / vi meu amigo, que mi gran ben quer||943.9 e vi-o eu ali||943.16 mais foi i tan coitado que mester / non m’én fora, pois que o vi, per ren||944.14 Servi-a sempr’e non catei por al / des que a vi||947.6 pois eu vos vejo, muito vejo ben||947.6 pois eu vos vejo, muito vejo ben||947.8 Travan en min e en meu conhocer / e dizen que non vejo ben, senhor||947.15 vejo mui pouco, e sei que vejo mal / u non vejo vosso bon parecer||947.15 vejo mui pouco, e sei que vejo mal / u non vejo vosso bon parecer||947.16 vejo mui pouco, e sei que vejo mal / u non vejo vosso bon parecer||949.1 Vi eu donas, senhor, en cas d’el-rei, / fremosas e que parecian ben||949.3 e vi donzelas muitas u andei||949.5 a máis fremosa de quantas eu vi / long’estava de parecer assi / come vós||950.1 Non vi molher des que naci / tan muito guardada com’é / a mia senhor||951.4 e non foi i dona nen donzela / que eu non viss’, ...||951.5 quantas máis donas, senhor, ala vi, / tanto vos eu mui máis precei des i||951.7 [E] quantas donas eu vi, des quando / me foi d’aqui, punhei de as cousir||951. e, poi-las vi, estive cuidando / en vós, senhor||951.14 E as que ala maior prez avian / en todo ben, toda-las fui veer||957.20 e eu morrerei des que vos non vir||960.5 mai-los dias que m’El fez[er] viver / u a veja e lhi possa falar||962.10 tanto a vi ben talhada / que parecia mui ben / en sua sela dourada||967.7 E des que a vi sempre a muit’amei / e sempre lhi seu amor demandei||974.30 nunca foi aquel dia / que a eu visse||974.32 nen vi a sa malada, / que con ela sol ben estar||975.1 Tan grave dia vos eu vi, / senhor, tan grave foi por mí / e por vós||976.14 que nunca assi / outra dona vi nen verei||976.14 que nunca assi / outra dona vi nen verei||976.16 nen cobrarei o que perdi, / se a non vir, nen viverei||976.23 e, se a vir, logo guarrei||977.13 des que me viu nunca ren tant’amou||979.15 E nunca meus ollos veran / con que folgu’o meu coraçon||979.19 mentr’esteveren, com’estan, / alongados dela e non / foren u a vejan||980.2 Os meus ollos, que mia sennor / foron veer a seu pesar, / mal per-foron de sí pensar||980.6 pois ora en logar estan / que a veer non poderán||980.8 Sei ca non poderán dormir, / ca viron o bon semellar / da que os faz por sí chorar||980.19 Quando a viron, gran prazer / ouv’ende o meu coraçon||981.10 E o dia que vos eu vi, / sennor, en tal ora vos vi / que nunca dormi nada||981.11 E o dia que vos eu vi, / sennor, en tal ora vos vi / que nunca dormi nada||981.14 nen desejei al nada / senon vosso ben, pois vos vi||981.15 «Por que vos vi, / pois que me non val nada?»||981.17 Mal dia nad’eu que vos vi, / e vós bon dia nada!||981.19 Ca, se vos eu non viss’enton / quando vos vi, podera enton / seer d’afan guardado||981.20 Ca, se vos eu non viss’enton / quando vos vi, podera enton / seer d’afan guardado||983.11 ca, pois non vir meu lum’e meu espello, / ai eu!, / ja por mia vida non daria nada||985.4 que nunca perdi cuidado / nen afan des que vos vi||986.5 e por én / rog’eu a Deus que nunca vós vejades, / senhor fremosa, o que desejades||994.14 Por vós me vẽo muito mal / des aquel di’en que vos vi / e vos amei e vos servi||996.2 Se eu ousass’a Maior Gil dizer / como ll’eu quero ben des que a vi||997.16 pois mia sennor, que eu por meu mal vi, / non sab’o mal que m’ela faz aver||999.1 Por vos veer vin eu, sennor / e lume destes ollos meus||999.6 ca, sennor, non ei eu poder / de viver máis sen vos veer||999.8 Aventurei-m’e vin aqui / por vos veer e vos falar||1000.9 des que vi ela, que por meu mal vi||1000.9 e Deus non mi-o quer dar / senon gran coit’, en que sempre vivi / des que vi ela||1001.14 nen qual ben ll’eu quero des que a vi||1002.5 a mia senhor, que eu vi / mui, mui fremosa en Losi||1002.9 e pavor ei de morrer / porque non posso veer / a que eu muito servi||1005.2 – Don’á que diz que morrerá d’amor / o voss’amigo se vo-lo veer / non faço, filha||1006.4 e non queredes ja / que o veja, e el morr’, eu o sei, / por mí d’amor||1006.9 pero sei eu que guarra se me vir||1007.5 ca vej’agora o que nunca vi / e ouço cousas que nunca oi||1007.5 ca vej’agora o que nunca vi / e ouço cousas que nunca oi||1007.8 Aqueste mundo, par Deus, non é tal / qual eu vi outro||1012.15 e pero non / vos vi nen veestes enton||1013.5 ca, se vos vir, sei eu ca morrerá / por vós, filha||1013.10 mais guisade cedo por Deus / que vos veja||1013.14 pois que vo-lo fustan vir, / avera gran sabor de vos cousir||1013.16 e guisade vós como vos veja||1017.9 ca vos vejo del gran queixum’aver / e el de vós||1023.1 Que mui leda que eu mia madre vi / quando se foi meu amigo d’aqui!||1024.3 mais, se o virdes ou ante vós ven, / dizede-lhi ca lhi dig’eu assi: / ... ||1024.9 mais, se o virdes, ... / dizede-lhi que lhi mand’eu dizer / que se [venha mui ced’...||1025.15 ca vos non ous’a falar nen veer||1028.8 e «fremosa» mi dira quen me vir||1029.15 ca des enton non vos ar quis veer?||1032.18 ca, se a verdade poder osmar, / nunca veredes ja máis u eu for||1040.9 mais, se guisar u me veja / e lhi fezer seu mandado, / non leixará el, amiga, / [nulh’ome a que o non diga]||1041.7 quando quer veer / seu amigo, a que sabe ben querer||1044.4 ca tal sabor ei de o veer / que o non posso creer||1044.17 E nunca mi-o faran creer / se mi-o non fezeren veer||1048.16 desmesura fara quen lhi disser / qual mort’eu filhei des que o non vi||1048.20 quando s’el tornar por me veer||1054.3 que vós ja máis quisestes viver / en Leo[n] e nos veestes veer||1055.3 todos an ben per oir e veer / e per entendimento e per falar||1055.8 E, ante que vos eu visse, senhor, / tan muito ben ouví de vós dizer||1055.12 que non ouvess’a viir a logar / u vos eu visse log’, ...||1055.15 ca, se non viran estes olhos meus / nen viran vós u vos eu fui veer||1055.16 ca, se non viran estes olhos meus / nen viran vós u vos eu fui veer||1055.16 nen viran vós u vos eu fui veer||1056.2 Dizer-vos quer’a gran coita d’amor / en que vivo, senhor, des que vos vi||1056.5 que mi valera mui máis non veer / eu vós nen al quando vos fui veer||1056.6 que mi valera mui máis non veer / eu vós nen al quando vos fui veer||1056.19 ca, se non vira, podera viver / e meor coita ca sofro sofrer||1057.4 e, pois assi é, que agora d’ir / an u vos non vejan||1057.5 sei eu mui ben / que non poden os meus olhos veer, / u vos non viren, d’al veer prazer||1057.6 sei eu mui ben / que non poden os meus olhos veer, / u vos non viren, d’al veer prazer||1057.8 E non poss’eu [os] meus olhos quitar / desses vossos, que viron por meu mal||1057.19 [E], pois que al non desejan veer, / Deus vós lhis mostre ced’a seu prazer||1058.8 E leixar-[m’-ia] qual coita mi deu / Amor, que [eu] en grave dia vi||1060.2 pois vos non vi, ouvi tan gran pesar / que nunca mi Deus d’al prazer quis dar||1060.9 pois vos non vi, non vi prazer de ren||1060.14 des que vos eu non pudi veer||1060.15 que, des que vos eu non pudi veer, / pero viia, nunca vi prazer||1062.10 vós, que eu sempre desejei / des aquel dia’n que vos vi||1062.21 e vós, que eu por meu mal vi, / averei sempr’a desejar||1064.16 Deus, meu Senhor, se lhi prouguer, / mi-a leix’ant’ũa vez veer||1064.19 E, se mi Deus quiser fazer / este ben, que m’é mui mester, / de a veer||1064.20 pois eu poder / veer o seu bon parecer||1065.29 e pois non gradoar / de vós, que me fez Deus veer / por meu mal||1068.8 ai Deus, fazede-mi-a veer||1072.19 mais tal senhor am’eu que, poi-la vi, / sempre por ela gran coita sofri||1074.33 se vós vistes algũa dona tal, / tan fremosa e que tan muito val, / mia senhor é||1075.1 Un dia vi mia senhor||1076.8 E o cuidar que eu cuidei cuidei / des aquel dia en que mia senhor vi||1078.3 mais non mi fal gran coita nen cuidar, / des que vos vi, nen mi fal gran pesar||1078.13 Nen ren non poden veer estes meus / olhos no mund’[ond]’eu aja sabor||1078.15 Nen ren non poden veer estes meus / olhos no mund’[ond]’eu aja sabor / sen veer vós||1080.5 nunca de min ouve sabor, / per boa fe, nen averei, / se non vir ela, d’outra ren||1081.15 que [eu] sofr’e sofri / des quand’eu mia senhor non vi||1083.13 E vi eu os seus olhos por meu mal / e o seu mui fremoso parecer||1083.15 e por meu mal mi-a fezo Deus veer / enton daquestes meus||1084.6 se eu ja mui gran coita tenh’en ren, / pois que vos vejo, meu lum’e meu ben||1085.2 Con gran coita sol non posso dormir / nen vejo ren de que aja sabor||1085.5  ... ue non vej’aqui / a mia senhor, que eu por meu mal vi||1085.6 porque non vej’aqui / a mia senhor, que eu por meu mal vi||1086.2 Senhor fremosa, des aquel dia / que vos eu vi primeiro, des enton / nunca dormi||1089.2 Senhor, vej’eu que avedes sabor / de mia morte veer e de meu mal||1089.8 E ben entend’eu no meu coraçon / que desejades mia mort’a veer||1090.14 Se per ventura vej’eu apartar / os que eu sei que vos poden veer||1091.5 por ũa dona que por meu mal vi / mui fremosa||1091.21 e a que eu por meu mal conhoci / u mi-a Deus fez[o] primeiro veer||1091.23 pois eu moir’assi / pola melhor dona de quantas vi||1092.3 e grave dia me fezo veer / a mia senhor u a primeiro vi||1092.4 e grave dia me fezo veer / a mia senhor u a primeiro vi||1092.5 e grave dia vi os olhos seus||1092.20 e grave dia foi por mí enton / quando a vi||1092.21 grave dia, ca non- / ca eu dona tan fremosa veerei||1092.27 grave dia foi por mí de-la sazon / que eu a vi, grave dia||1093.8 Por Deus vos rogo, mia madre, perdon, / que mi-o leixedes ũa vez veer||1093.10 ca lhi quer’eu ũa cousa dizer / per que guarra, se me vir||1093.16 e guarria, ca mi á mui grand’amor, / se me visse i||1094.1 – Farei eu, filha, que vos non veja / voss’amigo||1099.1 Quand’eu vi a dona que non cuidava / nunc’a veer||1099.2 Quand’eu vi a dona que non cuidava / nunc’a veer||1099.3 logo me fez ali / máis ca mi fez u a primeiro vi||1099.9 quant’á que eu conhoci / aquesta dona que agora vi||1099.10 aquesta dona que agora vi / (que non visse!)||1099.15 e non por al senon porque a vi / aquesta vez que con ela falei||1099.21 pois esta dona vi||1100.2 vi ũa pastor / que, pois fui nado, nunca vi tan bela||1100.3 vi ũa pastor / que, pois fui nado, nunca vi tan bela||1100.14 Eu non vos queria / por entendedor, ca nunca vos vi / senon agora, nen vos filharia||1103.4 senhor, se vos guardaren e vos eu non vir, / non cuido un dia máis a guarir||1106.6 nen do gran ben que lhe quis, poi-la vi||1107.1 U vos non vejo, senhor, sol poder / non ei de min nen me sei conselhar||1107.4 nen ei sabor de mí, erg’en cuidar / en como vos poderia veer||1107.5 e, pois vos vejo, maior coita ei / que ant’avia, senhor||1107.10 E tod’esto mi aven / por vos veer, senhor, e non por al||1107.15 ca, u vos eu non vejo, mia senhor, / por vos veer perç’este coraçon||1107.16 ca, u vos eu non vejo, mia senhor, / por vos veer perç’este coraçon||1109.16 pero non cuid’[en] al des que vos vi / senon en [como parecedes ben:||1111.7 ca muitos vej’a que ouço dizer / que d’Amor viven coitados, non d’al||1111.14 Pero Amor nunca me coitas deu / nen mi fez mal senon des que vos vi||1113.7 Teen-m’en tal coita que nunca vi / om’en tal coita||1114.9 mais po-la veer / moir’, ...||1114.14 Por esto non poss’eu razon achar / como a veja nen sei que fazer||1115.3 Par Deus, senhor, muit’aguisad[o] ei, / ..., / de vos veer mui tard’, ...||1115.9 E, mia senhor, nunca cedo verrei / u vos veja||1115.10 des que m’ora partir / de vós, mia senhor, e vos eu non vir||1115.13 Ca, se un dia tardar u eu for / u vos non vir, ben terrei, mia senhor, / que á un an’ou máis que ala tardei||1115.20 ca, se un dia en meos meter / que vos non veja, log’ei de teer / que á mil dias que sen vós morei||1117.13 Mentr’eu morar u non vir mia senhor||1119.25 per quant’eu vi e sei||1120.19 Quando m’el vir en Santa Marta estar / mui fremosa||1121.6 Foi un dia po-lo veer / a Santa Marta e maer||1122.8 E dissera-lh’eu, ... / que, se muito quisesse viver u me non visse, / ca se [perderia migo]||1123.12 que seja / en Santa Marta na ermida / migo led’e i me veja / se quiser||1123.20 e atendi seu mandado / e non o vi||1124.2 Foi-s’o meu amigo d’aqui / sanhudo porque o non vi, / e pesar-mi-á||1125.10 nunca tamanho pesar vi / com’ei de me partir d’aqui, / onde, [senhor], vos fui veer||1126.6 And’u vos vej’e non posso guarir||1127.6 en grave dia vos eu vi, / que vos non doedes de mí||1130.1 Irei a lo mar vee-lo meu amigo||1130.4 Irei a lo mar vee-lo meu amado||1134.4 Guardan-me dele que o non veja||1134.7 Que o non visse, macar quisesse||1134.10 Nen o viss’eu nen o tant’amasse||1134.13 Des que o vi en Julhan un dia||1138.3 e quero-vos dizer / que vos non pes de m’el viir veer||1141.1 Se veess’o meu amigo a Bonaval e me visse||1145.2 Quand’eu a San Servando fui un dia d’aqui / faze-la romaria e meu amig’i vi||1146.5 quando m’el sanhuda vir, / non s’ousará d’aquend’ir||1147.8 Pois que s’agora foi d’aqui / o meu amig’e o non vi||1148.5 Se o vir, madre, serei cobrada||1148.9 Se m’el non vir, sera por mí morto||1149.10 Nunca me mia madre veja se dela non for vingada||1150.4 e, se o meu amigo vir, / leda serei||1151.3 i-lo quer’eu, madre, veer||1152.11 E, se me vós guardades, ... / d’ir a San Servando veer meu amigo||1153.2 porque mi non leixan veer meu amigo||1153.6 Pero me feriron por el noutro dia, / fui a San Servando se o ve[e]ria||1153.9 E pero m’aguardan que o [eu] non veja, / esto non pode seer per ren que seja||1154.6 ante cuid’eu que moira el por mí / e eu por el, en tal ora o vi||1154.7 Quando se foi, viu-me triste cuidar||1155.1 Foi eu a San Servando por veer meu amigo||1155.2 e non o vi na ermida nen falou el comigo||1155.5 e, pois eu non o vejo, / namorada!||1156.4 eu por ben tenho de que lh’aqui vin / po-lo veer||1156.7 Pede-m’el ben, quant’á que o eu vi, / e non me diz o ben que quer aver / de min||1156.9 e tenh’eu que d[e] o veer / lh’é mui gran ben||1156.15 e tenh’eu de que o vi ja / que lh’é [mui] gran ben, e el ten que non;||1157.3 e non vos quiso veer||1157.5 e ides vós ben querer / a quen vos non quer veer?||1157.8 pois que vos non quer veer!||1157.13 porque vos non quis veer||1157.18 e non vos quiso veer||1158.3 e, se m’ante non vir, / achar-s’-á end’el mal se eu poder||1158.8 a veer-m’ouve, pero non me viu||1158.8 a veer-m’ouve, pero non me viu||1158.20 A San Servando foi en oraçon / eu, que o viss’, e non foi el enton||1159.2 O meu amigo, que me faz viver / trist’e coitada des que o eu vi||1161.1 Quen vis[s]e andar fremosinha / com’eu vi||1161.2 Quen vis[s]e andar fremosinha / com’eu vi, d’amor coitada||1161.7 Quen vis[s]e andar a fremosa / com’eu vi||1161.8 Quen vis[s]e andar a fremosa / com’eu vi, d’amor chorando||1172.7 ca, u a máis servid’avia, non / quer que a veja nen lhi quera ben||1184.1 Fui oj’eu, madre, veer meu amigo||1184.4 pois m’el vio consigo||1184.6 foi el tan ledo que des que naci / nunca tan led’ome con molher vi||1184.10 mais, pois m’el viu u m’estava asperando, / foi el tan ledo||1184.13 E, pois Deus quis que eu fosse u m’el visse||1186.5 – Non vos pes, madre, se Deus vos empar, / irei veer se ven meu amig’i||1187.15 quando vós ouverades de morrer / se eu non fosse, que vos fui veer||1188.12 mais, pois que mi per vós vẽo, mia filha, que o non vejo, / non ajade-la mia [graça<||1189.13 O que dissestes, se vos eu ar vir / por mí coitado, ... / ..., acoomiar-xi-vos-á||1189.14 se vos eu ar vir / por mí coitado, como vos vi ja||1191.4 nen soub’i que x’era pesar / a que seu amigo non viu, / com’oj’eu vi o meu, falar / con outra||1191.5 mais, poi-lo eu vi, / con pesar ouvi a morrer i||1191.9 sei eu que lho non fez veer, / com’a mí fez vee-lo meu, / con outra||1191.10 sei eu que lho non fez veer, / com’a mí fez vee-lo meu||1192.5 que vos faça tan ledo seer migo / quan leda fui oj’eu quando vos vi||1192.7 Bon dia vejo, / pois vos vej’aqui, meu amigo, meu, a la fe, sen al||1192.8 Bon dia vejo, / pois vos vej’aqui, meu amigo, meu, a la fe, sen al||1197.2 – Joan Soares, de pran as melhores / terras andastes que eu nunca vi||1197.11 mais direi-t’o que vi: / ... ||1198.13 Atan trist’anda que nunca vi quen / tan trist’andasse no seu coraçon||1199.3 e, se lho sol dixi nen se o vi, / non veja prazer do pesar que ei||1199.6 e, se m’el ten torto en mi-o dizer, /  veja-s’el ced’aqui en meu poder||1199.8 dizen os que o viron, com’el diz, / que o mandei ir||1200.4 Talhei-lh’eu preito de o ir veer / ena fonte u os cervos van bever||1201.3 que me demandou / que o foss’eu veer / a la font’u os cervos van bever!||1205.5 Enos verdes prados / vi os cervos bravos, / meu amigo||1208.14 Nunca vi cervo que volvesse o rio||1208.17 Nunca vi cervo que volvess’o alto||1209.2 cras me verra meu amigo veer||1210.1 Madr’e senhor, leixade-m’ir veer / aquel que eu por meu mal dia vi||1210.2 Madr’e senhor, leixade-m’ir veer / aquel que eu por meu mal dia vi||1210.3 e el viu mí en mal dia por sí||1210.5 e eu quero morrer / se o non vir||1210.5 mais, se o vir, guarrei||1210.6 e el guarra, pois me vir, eu o sei||1210.8 O que mi Deus non ouver’a mostrar / vee-lo-ei, madre||1210.14 madre, leixade-mi-o veer, por Deus||1212.4 mais eu, fremosa, des que o non vi, / non vi depois prazer de nulha ren||1214.5 e el morto sera se me non vir||1216.18 E fui eu fazer oraçon / a San Clemenç’e non vos vi||1218.6 nen mi aduz o meu amigo, que sempr’amei, des que o vi||1218.17 Pois eu e mia voontade de o non veer son ben fis||1220.15 [e] er fez-me log’i / máis fremosa de quantas donas vi||1226. – Amiga, vistes amigo / d’amiga que tant’amass’...||1226.5 – Non [o vi nen quen o visse / nunca] vi des que fui nada||1226.5 – Non [o vi nen quen o visse||1226.6 – Non [o vi nen quen o visse / nunca] vi des que fui nada||1226.7 mais vej’eu vós máis coitada||1228.2 O meu amigo, que mi gran ben quer, / punha sempr’, amiga, de me veer||1229.3 ca se foi d’aqui / mui meu sanhud’e nunca o ar vi||1231.12 – Amiga, med’ei de prenderdes i / pesar, ca ja m’eu vi quen fez assi||1231.22 e, pois eu esto sei, u al non á, / mando-me-lh’eu falar con quantas vir||1233.4 «non me veredes ja máis des aqui»||1233.7 Porque lhi dixi que nunca veer / me poderia, quis por én morrer||1233.17 ca ja xo el provou / con quantas viu||1234.3 e por que mi tolhestes / que non possa meu amigo veer?||1234.12 Sacade-me, madre, destas paredes, / e ve[e]rei meu amig’, ...||1235a.9 [S]e eu a freira visse o dia que eu quisesse||1235b.9 E se eu aquela freira ũu dia veer podesse, / non á coita no mundo nen pesar que eu ouvesse||1235b.13 E se eu aquela freira veer podess’un dia / nen ũa coita do mundo nen pesar averia||1236.1 A que vi ontr’as amenas, / Deus, como parece ben!||1236.7 A que vi ontr’as amenas, / Deus, com’á bon semellar!||1236.13 Se a non viss’aquel dia, / que se fezera de mí?||1236.15 Mais quis Deus enton, e vi-a, / nunc’a tan fremosa vi||1236.16 nunc’a tan fremosa vi||1236.19 Se a non viss’aquel dia, / muito me fora mellor||1236.21 e vi a / mui fremosa mia sennor||1237.42 – Joan Baveca, des quand’eu naci, / esto vi sempre||1240.2 e vi-o tan coitado / por vós que nunca vi tant’ome nado||1240.3 e vi-o tan coitado / por vós que nunca vi tant’ome nado||1241.3 e ora vejo que vos travan i||1242.15 ca, poi-lo souberen, el partid’é / de nunca ja máis viir a logar / u me veja||1242.16 vede-lo morto por esta razon||1246.4 Ca vos direi de qual guisa o vi: / ... ||1248.8 e el, des que me viu, / [a]quanto pôd’e soube me serviu||1250.3 e oimais quen nos vir / de tal se guard||1251.3 pero vós andades / jurando sempre que mi non queredes / ben ant’as donas quando as veedes||1252.2 Foi-s’o namorado, / madr’, e non o vejo||1255.3 Gran sazon á, meu amigo, / que vos vós de mí partistes / en Valong’e non m’ar vistes||1255.13 que nunca vistes amigo / tan desejado de molher||1255.20 que nunca vissen amigo / tan desejado d’amiga||1257.2 Madr’, enviou-vo-lo meu amigo / [o]je dizer que vos veeria / se ousass||1257.5 se el vir vós nen mí per meu grado, / San Salvador mi seja irado / de Valongo||1257.14 e non me quis veer||1257.16 e ora manda-vos preito trager / que vos veja||1257.16 e ora manda-vos preito trager / que vos veja, por tal que veja min||1257.20 E sei ben que non é tan ousado / que vos el veja sen vosso grado||1258.2 Ai meu amigo, coitada / vivo porque vos non vejo||1259.14 e i-lo-ei veer / por lhi fazer prazer!||1261.5 se vos eu vira, non mi venha ben / nunca de Deus nen d’onde m’oje ven||1261.15 quando m’oje veestes veer||1262.6 se mi a guarda non vir||1263.3 Deus, e que cuidei a fazer / quando m’eu da terra quitei / u mia senhor vi?||1263.6 ca sei que non posso guarir, / per nulha ren, se a non vir||1263.25 e irei / ced’u a vi po-la veer||1263.25 e irei / ced’u a vi po-la veer||1273.2 porque m’ante non viu / e nunca máis depois el ar dormiu||1273.4 nen eu, amiga[s], des que o non vi||1280.1 Amiga, des que meu amigo vi, / el por mí morr’, ...||1280.4 Des que o vi primeir’e lhi falei, / el por mí morre||1280.7 Des que nos vimos, assi nos aven||1280.10 Des que nos vimos, vede-lo que faz||1282.4 mais a quen me vir querrei parecer / triste quando souber que el verra||1282.10 mas a quen me vir querrei semelhar / triste quando souber que el verra||1283.2 Mal faç’eu, velida, que ora non vou / veer meu amigo||1284.2 En San Momed’, u sabedes / que viste-lo meu amigo, / oj’ouver’a seer migo||1284.5 mia madre, fe que devedes, / leixedes-mi-o ir veer||1285.8 Quand’eu a San Momede fui e non vi / meu amigo||1285.16 Depois que fiz na ermida oraçon / e non vi o que mi queria gran ben||1286.2 Amigo, se mi gran ben queredes, / id’a San Momed’e veer-m’-edes||1292.2 e irei / vee-lo sen-verdade que namorei / na ermida do Soveral||1292.7 Non mi digades, madre, mal se eu for / vee-lo sen-verdad’e o mentidor||1293.1 Nunca eu vi melhor ermida nen máis santa||1295.2 Ondas do mar de Vigo, / se vistes meu amigo||1295.5 Ondas do mar levado, / se vistes meu amado||1295.7 Se vistes meu amigo, / o por que eu sospiro||1295.10 Se vistes meu amado, / o por que ei gran coidado||1299.8 Treides comig’a lo mar de Vigo / e veeremo-lo meu amigo||1299.11 Treides-[vos] mig’a lo mar levado / e veeremo-lo meu amado||1301.1 Ai ondas que eu vin veer, / se me saberedes dizer / por que tarda meu amigo sen min!||1302.6 ben sei que meu amig’i verria / por me veer e por falar migo||1302.6 por me veer e por falar migo, ca o non vi noutro dia||1303.1 Por vee-lo namorado, que muit’á que eu non vi||1303.1 Por vee-lo namorado, que muit’á que eu non vi, / irmana, treides comigo||1303.7 Por ve[e]-lo namorado, que por mí gran mal levou, / treides con mig’, ai irmana||1305.9 D’u m’eu vi con meu amigo vin leda||1306.16 e se cedo veer / e o vir eu||1307.2 Pois vós, filha, queredes mui gran ben / voss’amigo, mando-vo-l’ir veer||1307.6 non vos entendan, per ren que seja, / que vos eu mand’ir u vos el veja||1307.15 ide, vos mand’, e ve[e]-lo-edes||1308.12 que se verria veer migo en Far’, en Santa Maria||1308.17 nen que muito viver possa en logar u me non veja||1310.5 Pois m’ela non quer veer nen falar, / que me queres, Amor?||1311.4 queixar / das grandes coitas que lhe fostes dar / des que vos el vira||1312.2 Senhor, por que eu tant’afan levei, / gran sazon á, por Deus, que vos non vi||1313.2 O vos[s]’amigo trist’e sen razon / vi eu, amiga||1313.5 des que el vira ũa sa senhor / ir d’u el era, fora sofredor / de grandes coitas no seu coraçon||1313.9 Tan trist’estava que ben entender / pode quen quer que o vir que trist’é||1313.12 des que el vira ũa que quer ben / ir d’u el era, por dereito ten, / ..., de non tomar prazer||1313.14 por dereito ten, / tá que a vir, de non tomar prazer||1313.19 des que el vira quen lhi coitas deu / ir d’u el era, no coraçon seu, / ..., ledo non pod’andar||1313.21 no coraçon seu, / tá que a vir, ledo non pod’andar||1313.23 E enton pode perder seu pesar / da que el vira u veer tornar||1320.5 per quant’eu vi||1320.20 e quen esto vir, des ali / por malandante o terrá||1328.8 E quen ben vir o vos[s]o contenente||1329.13 ca entend’el que se dev’a sentir / de mal dizer que, a seu olho, vir / que pode log’acertar con seu dedo||1333.13 e, Martin Gil, quen no vir, / parece mui lai, de feito||1341.10 nen er pode, u a non vir, durar||1344.26 esto diz que viu na paa||1345.6 ca mia prol é de viver eu u vir / vel ũa vez a que vi por meu mal||1345.7 ca mia prol é de viver eu u vir / vel ũa vez a que vi por meu mal||1345.10 ca enquant’eu poder veer os seus / olhos, meu dano ja nunca farei||1350.2 Agora oi d’ũa dona falar / que quero ben, pero a nunca vi||1351.1 Vistes o cavaleiro que dizia / que Joan Moniz era?||1352.21 nen os vossos nadigões non os viu||1353.2 Jograr Sac’, eu entendi, / quando ta medida vi, / que sen pan t’iras d’aqui||1355.3 e da sela que lh’eu vi, rengelhosa, / que ja lh’ogano rengeu ant’el-rei||1359.14 un cantar farei / d’ũa sela canterlada / que vi ant’el-rei||1359.25 vi end’o brial talhado||1363.1 Sela aleivosa, en mao dia te vi||1373.35 e fug’ant’a gente / po-la non veer||1376.25 E pois, quando me vej[o] en meu lezer, / merendo logo e pois vou mia via||1377.9 Tan pouco soub’el de mercar / que nunca eu tan pouco vi||1382.8 Porque o veen atal, desguisado, / non o preçan nen o queren temer||1385.10 e jurarei eu que vo-lo non vi / en tal que vós con o mour’escapedes||1387.8 E, pois a dona Caralhote viu / antre sas mãos, ouv’én gran sabor||1388.3 essa saia que tragedes aqui, / que nunca eu peior talhada vi||1395.24 que nunca foi sazon / que máis quisesse foder, poi-lo eu vi||1397.15 E cuidará del quen o vir aqui||1397.18 ca non sabe parte nen mandado / de tal justiça fazer qual eu vi||1405.14 Oi dizer por vós que á sazon / que ve[e]des quanto||1407.5 que vos nunca quisestes trabalhar / de o veer nen o vistes||1407.18 poi-lo non vistes||1412.15 Non vistes peior parado / albergue do que achei / enton quand’a ele cheguei||1412.18 nen vistes máis estirado / ome ca fui d’un mastin||1417.7 e non vi trobador per tantos logares||1419.5 ca vej’aqui un jograron / que nunca pode dizer son||1421.2 – Joan Soarez, non poss’eu estar / que vos non diga o que vej’aqui||1422.13 E direi-vos eu quant’én vimos nós||1423.3 veemo-lo emperador levantado / contra Roma||1424.8 Quen diz d’Estevan que non vee ben / dig’eu que mente||1424.13 ca non pode per nulha ren veer / mal ome que non vee nemigalha||1424.14 ca non pode per nulha ren veer / mal ome que non vee nemigalha||1424.16 E nen lho diss’, e sei que lho non diria, / ca vee mal, se migo falass’ante||1424.18 como o eu vi en junt’a Amarante, / que non sabia sair d’ũu tojal||1424.20 por én vos digo que non vee mal / quen vee derredo quant’é deante||1424.21 por én vos digo que non vee mal / quen vee derredo quant’é deante||1425.4 e como faz de vós aver sabor / os que vos veen, que vós non veedes?||1425.4 e como faz de vós aver sabor / os que vos veen, que vós non veedes?||1435.11 pois mete / cãos máis de sete, / e máis, u máis á, / muitos que vejo / sobejo||1435.18 vejo-ch’as veiras / e non as carreiras||1439.4 e deron-lhi linguados por milhoria, / que nunca vi tan poucos des que naci||1439.10 que, des quando foi nado, nunca chus vi||1441.7 E, pois-lo vi nos panos perfiado, / enton puinhei máis en lhos pedir||1441.10 e, quando vos ar vir, / querrei os panos ante vós cobrir||1449.5 vej’ora estranho talho / qual nunca cuidei que visse: / ... ||1449.6 vej’ora estranho talho / qual nunca cuidei que visse||1449.12 mais vejo ja criatura / ond’eu non cuidei vee-la||1449.13 mais vejo ja criatura / ond’eu non cuidei vee-la||1452.3  vede-lo cos, ai cavaleiro!||1453.14 Meu coraçon non se partiu, / pois vos viu, de vos muit’amar||1456.4 Quanta carne manda cozer / quand’ome vai po-la veer||1456.6 se s’ante muito non merger, / sol non pode veer u jaz||1456.9 Quen vee qual cozinha ten / de carne||1460.19 Pois non vistes i cortinha / nen paaço nen cozinha||1468.16 nen quer consentir / que a veja nen que more u a veer / possa per ren||1468.16 nen quer consentir / que a veja nen que more u a veer / possa per ren||1469.21 ca, se morrer, diran que me matou / a melhor dona que eu nunca vi||1473.1 Ũu escudeiro vi oj’arrufado / por tomar penhor a Maior Garcia||1473.4 e diss’ela, poi-lo viu denodado: / ... ||1476.24 e, se pois virdes que vo-la non dá, / ide sarrar-la port’, ...||1477.3 e viu a ũa delas as olheiras / de sa companheira||1477.6 «Vós com’ar veedes / desses ca||1477.13 Mais tomad’aquest’espelh’e veeredes / toda-las vossas sobrancelhas veiras||1478.8 E quen vos pois vir-la saia molhada / ben lheu terrá que é con escasseza||1480.2 Pero Garcia me disse / que mia senhor con el visse||1486.16 e maldizer-m’á / se me na igreja non vir||1486.19 Nunca taes agoiros vi, / ..., / com’aquest’ano ouv’aqui||1487.18 ca me non posso de dano guardar / deste corvo que vejo tan chegado / à nossa casa||1493.5 non viron nunca ja outro tal pan / os vossos olhos||1493.6 non viron nunca ja outro tal pan / os vossos olhos nen ar veerán / outro tal vinho||1493.8 nen vistes nunca, ... / melhor jantar||1493.10 á dez anos que non vistes capon / qual eu i ouve||1493.11 nen vistes, ben sei, / melhor cabrito||1493.12 nen vistes atal / lombo de vinh’e d’alhos e de sal||1493.16 nen vistes tal jantar||1493.17 nen vistes máis viços’ome seer / do que eu sevi, en nen un logar||1493.21 e máis viços’ome de comer ben / non vistes nen avedes de veer||1493.21 e máis viços’ome de comer ben / non vistes nen avedes de veer||1495.3 Ca nunca máis escarnid’ome vi / ca vós andades aqui u vivedes||1498.11 ca ben quit’é de veer nulha ren / Don Estevan ond’aja gran prazer||1498.13 dest’é ja el ben quite de veer / mentr’o cond’assi ouver Santaren||1498.16 Por que vos diz el que quer al rei mal, / ca ren non vee, ... / que el máis am’eno seu coraçon / nen veerá nunca?||1498.18 ca ren non vee, ... / que el máis am’eno seu coraçon / nen veerá nunca?||1499.1 Fernan Diaz é aqui, como vistes||1504.5 ja-u s’achou con torpes Martin Galo, / ca o vejo vestid’e de cavalo||1509.22 E o peon viron en Santaren / e non se avanta nen dá por én ren||1519.5 ca, des quand’eu sa molher vi, / se pudi, sempre a servi||1526.9 Quiçai depois vós ar baixar-vos-edes, / ca vimos melhores ca vós baixar||1528.17 e vi-lh’eu muitos, ... / que lhi peitaron grand’algo por én / que os soltass’;...||1529.1 Nengue[n]-ni-min, que vistes mal doente / de mao mal, ond’ouver’a morrer||1530.6 e nunca vistes molher dessa guisa / que máis limpia vida sábia fazer||1531.20 se Deus mi valha, nunca vi melhor!||1534.8 Se[n] ũa destas nunca bon segrel / vimos en Espanha nen d’alhur ven||1534.11 pois vós, jograr, trager / non vos vej’est’, ...||1540.3 e, onde quer / que me veja, logo me fer||1552.7 nunca máis feo vi nen máis lixoso||1553.6 que nunca poderá veer / a face de Nostro Senhor||1553.13 que ja máis nunca veerá / en nen un temp’a face de Deus||1553.20 que nunca ja, pois assi é, / pode veer, per bõa fe, / a face do que nos comprou||1565.1 O que veer quiser, ai cavaleiro, / Maria Perez, leve algun dinheiro||1565.4 Quen a veer quiser ao serão, / Maria Perez, lev’alg’en sa mão||1565.7 Tod’ome que a ir queira veer suso, / Maria Perez, lev’algo de juso||1566.1 Ben viu Dona Maria / Leve que non tragia / ren na mia esmoleira||1566.5 Quando me deostava, / ben viu ca non andava / ren na [mia esmoleira]||1570.9 sempr’eu direi ja / de molheres moito mal u as vir||1570.23 que, pois viren que non amades al / senon elas, logo vos faran tal / qual fez a min ũa||1576.9 Nunca veemos donas nen [as] catamos||1577.3 sol que viu os genetes, come boi que fer tavão, / sacudiu-s[e] e revolveu-se||1577.8 sol que viu os genetes, come bezerro tenreiro, / sacodiu-s[e] e revolveu-se||1577.13 sol que viu os genetes, come can que sal de grade, / saco[diu-se e revolveu-se, ...||1579.17 per quant’eu del vej’e sei, / desseinó-o||1587.13 ca ben vi eu ena ta catadura / que es doent’e queria[s] guarir||1594.4 mais vejo-lhi capelo d’Ultramar||1599.1 Or[r]aca Lopez vi doent’ũu dia / e preguntei-a se guareceria||1604.10 pois esta dona sempre tant’amei, / des que a vi, quanto vos eu direi: / ... ||1604.15 E vej’aqui outros eu, desemparado, / que an seu ben, ... / por senhos soldos||1604.20 s[e] eu podesse mercar as[s]i / con esta dona, que por meu mal vi||1611.10 nunca convosco falei nen vos vi / e assi conhocer non vos podia||1612.10 e, con tod’esto, non vos vej’eu ren, / pero poedes branc’e vermelho||1616.5 Des que lh’eu vi o peito / branco, dix’aas sas servas: / ... ||1617.11 e non viss’, u primeiro vi, / a mui fremosinha d’Elvas||1617.11 e non viss’, u primeiro vi, / a mui fremosinha d’Elvas||1617.30 e que me parec’er tan ben, / cada que a eu vejo||1618.9 E tal besta como m’el á mandada / non foi ome que lhe vis[s]e as semelhas||1623.7 e Don Lopo [Lias] diss[e] enton, / per bõa fe, que ja x’el melhor vira||1623.13 disse que vira outra vez melhor, / quand’era moça, en cas da Ifante||1624.9 en esto mete el o máis do que ten, / pero nunca lhe vejo menguar ren||1624.18 ca, en inverno e per qual tempo quer, / sempre lhe vejo çapato dourado||1626.1 ou eu non vejo ben, / o[u de] pran essa cabeça non é / a que vós antano, per bõa fe, / levastes quando fomos a Geen||1627. quen visse Pero da Ponte en cos / semelhar-lh’-ia moi peor talhado||1629.14 e mi-o non veja nengũu||1633.15 Viste-lo potro coor de mentira, / que mi antano prometeu en Janeiro||1633.17 Viste-lo potro coor de mentira, / ..., / que nunca ome melhor aqui vira?||1633.25 e, como quer que vos end’eu al diga, / nunca mi-a ome viu [e]na pousada||1639.6 Senhor, non ouver’a nacer / quen vos viu e vos desejou!||1639.14 ora vos eu vi / que o meu cor sempre des i / nas vossas feituras cuidou||1639.20 Mais que fara o pecador, / que viu vós e vossa coor||1643.10 ca non veerá i máis nulh’omen nado, / de mil cavaleiros, se non quiser||1644.4 e, tanto que o foi veer, / creceu-lhi del tal coraçon||1644.19 e do salmon que ora vi, / ante que xo leven d’ali, / vai-m’ũa peixota comprar||1644.27 mais quero ir ben del assũar / por enviar à mia molher / ... / da balẽa que vej’aqui||1646.14 u nunca Deus quis mosca dar / ena máis fria ren que vi||1650.9 E que[n] se [non] ten por desvergonhado / por dizer a quantos sempre vir pesar||1650.13 mais, se o vir, vedes que lhi direi: / ... ||1655.4 E nunca i comprador vi / que o quisesse nen en don||1656.13 E quen viu terra tan mal empregada / nen a cuida nunca máis a veer||1656.14 E quen viu terra tan mal empregada / nen a cuida nunca máis a veer||1657.11 mais en tod’aqueste logar / non poss’eu trobador veer / tan venturad’e[n] ũa ren: / ... ||1661.27 se o vir alguen, / terrá que morre por seer casado||1662.15 Ca vos vi eu aqui mui gran sazon / e non vos vi por trobador meter||1664.21 per que des i / perça quanto ben no mund’ei / d’eu veer e de lhi falar?||1666.16 Nen os mouros, a meu cuidar, / poi-la viren, non a querran||1670.4 e ficou contig’outra mui peior, / Elvir’, a capa velha, que t’eu vi||1671.7 mais daqueste mi venha mal / se nunca tan sen conca vi||1672.4 que é guardada que per nulha ren / non a podedes, amigo, veer||1672.14 e, por molher tan guardada, ficar / vos vej[o] eu prob’e sen-conhocer||1672.20 por oir / ben da molher guardada, que non vir||1674.18 cras, u quer que o vejades, / dizede-lhi que comigo albergastes / por seu amor||1678.3 e, porque me non quer veer / pobre, lhi quer’eu ja melhor||1681.2 Pedr’Ordon[h]ez, torp’e desembargado / vej’eu un ome que ven da fronteira||1683.1 Maior Garcia vi tan pobr’ogano / que nunca tan pobr’outra molher vi||1683.2 Maior Garcia vi tan pobr’ogano / que nunca tan pobr’outra molher vi
2. 'saber, coñecer, recoñecer, percibir, ter coñecemento ou consciencia de'
1.40 cofonda-vos por én quen ten / en seu poder máis ca m’ar [vi]||10.5 e vejo que mal baratei, / que mi a [a]tal senhor tornei||10.17 Quen-quer x’esto pode veer||10.21 a máis mansa que nunca vi / nen máis sen sanha, pois naci||11.11 e ve[e]redes, eu o sei, / como poss’eu sen vós guarir||13.19 ante que tal coita levar / qual levo, e nunca vi maior / qual levo||28.12 e vejo que figi meu mal / de vos veer||41.9 e vej’ora ca por meu mal me vio||42.20 e d’Amor nunca ome desleal vi||46.20 e vejo que mal baratei, / que ante non morri log’i||47.17 E veeredes qual amor / vos eu fazia||73.27 mais porque vejo que é vosso sén / per meu preito mal embaratado||74.15 ca nunca eu vi, des que fui nado, / amor, nen prendi del prazer||78.14 e esta coita quen viu nunca tal?||87.12 e maior / coita nunca vi de sofrer||90.27 mais vejo ja que morrerei||102.7 ca eu ja non lho rogarei, / pois vejo que non mi á mester!||104.27 Mui sen ventura per-serei / se lho agora ja negar, / pois vejo que moiro d’amor||107.30 mais, pois vejo que morrerei, / verdade vos quero dizer||108.16 e sempr’i tornará o meu cuidado / por quanto ben vi eu en elas ja||121.3 Como morreu quen nunca ben / ouve da ren que máis amou / e que viu quanto receou / dela e foi morto por én, / ai mia sennor, assi moir’eu!||130.19 e como morre quen jaz na maior / coita d’amor das que eu nunca vi||143.13 E vejo que moiro d’amor||162.1 Ora vej’eu que me non fara ben / a mia sennor||169.1 Pois naci, nunca vi Amor / e ouço del sempre falar||194.27 ca vos vejo parecer mui mellor / das outras donas, e mellor falar||198.1 Ora vej’eu que fiz mui gran folia / e que perdi ali todo meu sén||203.17 A esta coita nunca eu vi par, / ca esta coita peor ca mort’é||209.5 ca non vi eu quen fezesse / nunca ben se non podesse||238.10 e vejan que faran, ca j’assi é||244.8 e vejo que vos queixades por én, / sennor de min e meu ben e meu mal||251.8 Por quanto eu dela vejo, / minha senhor me defende / que vaa u ela entende / que eu filho gran desejo||274.3 nunca tan desguisada cousa vi / se por ũa destas duas non é: / ... ||274.13 E nunca vi cousa tan desguisada / de chamar ome «ama» tal moller / tan pastorinn’, ...||280.13 Porque vejo que cedo morrerei / daquestas coitas que vos dixi ja||292.6 nunca tan leal amigo d’amiga vistes, amiga||293.20 e, mia senhor, atanto lhi rog’eu / que veja[des] qual torto me fazedes / de me fazerdes tal coita levar||310.6 e, pois que viu que perdia o sén / por ela, nunca m’er quiso falar||310.18 mas non lle vi de nulla ren pesar / que ll’eu dissesse||310.20 e, pois viu que seu amor me forçou, / leixou-m’assi desemparad’andar||380.3 ca me ven coita, nunca vi maior, / sen outro ben por vós, sen[h]or||393.21 mas, pois vejo que moir’assi, / digo est’e nunca direi al: / ... ||407.22 E por aquesto ben vej’eu que non / posso fazer a cantiga tan ben||415.2 De quantas cousas eno mundo son, / non vejo eu ben qual pod’én semellar / al rei de Castela e de Leon / se[non] ũa qual vos direi: o mar||436.4 pois vejo que avedes gran sabor / que vos non diga quanto mal me ven / por vós||441.3 e, pois vejo que se nembrou / de min, enquant’eu vivo for / [n]on quer’outra sennor fillar||468.13 e, pois vejo que me non conhocedes, / de min atanto vos irei dizendo: / ... ||505.4 quero-vo-la mia fazenda mostrar / que vejades como de vós estou||505.10 e mia fazenda vos quero dizer / que vejades que mi de vós aven||505.16 e por én vos quero dizer aqui / mia fazenda, que vos sempr’encobri, / que vejades o que eu de vós ei||509.2 Grave vos é de que vos ei amor, / e, par Deus, aquesto vej’eu mui ben||509.7 Grave vos é, ben vej’eu que é assi, / de que vos amo máis ca min nen al||518.1 Ora vej’eu ben, mia senhor, / que mi non ten nen ũa prol / de no coraçon cuidar sol / de vós||564.5 que ao parecer seu / ja máis nunca lhi par vi||577.5 mais podedes creer mui ben, / ..., / que possa aquel dia veer / que nunca vi maior prazer||579.14 ca de vos el amar de coraçon / non vej’eu ren que vós i perçades||591.5 ou como pod’ala fazer tardada, / ca nunca tan gran maravilha vi||592.2 O voss’amig’, amiga, vi andar / tan coitado que nunca lhi vi par||617.11 Pois de me levar vejo / que éste o seu desejo||627.2 pois vejo d’Amor que me quer matar / por ũa dona||627.13 E ben vej’eu, ... / ..., que non ei defenson / d’escusar mort’, ...||635.7 Veend’eu ben que do mui grand’amor, / que lh’eu sempr’oui, tomava pesar||636.15 mais ora vejo ben / que o non ei||654.1 Donas, veeredes a prol que lhi ten / de lhi saberen ca mi quer gran ben||666.11 – Sempre lh’eu coita vi / por vós e mort[e]||700.16 E mandó-o migo falar / (vedes que ben mi á feito)||717.15 mais ve[e]redes, amigo, / pois, que vos dig’én verdade||725.13 Gran pesar lhi farei, non vistes maior||725.21 farei-lh’eu que veja qual é meu poder||738.20 E, se o por én perdud’ei, / nunca maior dereito vi||752.4 por quant’el viu que me lh’eu assanhei||752.16 e, quand’el viu que mi lh’assanhava||762.1 Vistes, mias donas?||762.6 E vistes (que nunca, nunca tal visse!): / por s’ir queixar, mias donas, tan sen guisa, / fez-mi tirar a corda da camisa||767.15 Máis nunca ja crea molher / que por ela morren assi, / ca nunca eu esse tal vi||780.5 e no sembrant’, amiga, que fezer / veeremos ben se ten no coraçon / a donzela por que sempre trobou||787.13 Mui ben vej’eu quan muito lhi pesou / a meu amig’en se d’aqui partir||812.13 e pod’assi veer qual é peor, / do gran ben ou do gran mal, de sofrer||827.9 e, pois que vi que m’avi’a mentir, / non lho parci nen lho quis sol caber||846.14 e praz-mi que veeredes / por quanto mal mi fazedes, / ... / ||849.10 que veja ela ca poss’eu achar / quen sérvia e que [eu] lhi non menti||849.23 E filhará log’i, a meu cuidar, / afan e coita, que maior non vi||850.3 e veerei se ei poder / d’algũa vez sen vós morar||852.16 e vejo ben que lazerarei i||854.19 e ben vej’eu que lhi faç’i pesar||858.13 E vej’eu que mal coraçon me ten / Nostro Senhor||860.10 mais vedes por que o vejo: / ... ||862.1 Ora vej’eu que non á verdade / en sonh’, amiga||890.3 Vejo mia morte, que mi á de matar, / en vós e non vos ous’én ren dizer||931.13 Que viss’eu que non dava ren / el por mí||931.19 E veerá mui ben o meu / amigo quant’el ora fez||956.15 E ja eu muitos namorados vi / que non davan nulha ren por aver / sas senhores mal||967.6 ca nunca vi molher máis sen amor||973.2 A gran dereito lazerei, / que nunca ome viu maior, / u me de mia senhor quitei||1004.12 que vejades o grand’amor que mi á||1007.15 ca non vejo de que aja prazer / nen sei amigo de que diga ben||1015.1 Os que dizen que veen ben e mal / nas aves e d’agoirar preç[o] an||1039.5 e vedes ora com’é sabedor / que, ... / log’el querra que lhi faça melhor||1089.1 Senhor, vej’eu que avedes sabor / de mia morte veer e de meu mal||1116.1 Ben vej’eu que dizia mia senhor / gran verdade no que mi foi dizer||1122.2 ca se foi meu amigo e ben vi, quando s’ia, / ca se perderia migo||1126.8 Vej’eu, senhor, que vos faç’i prazer||1129.13 Ca eu ben vejo de vós e d’Amor / qual máis poder que máis mal mi fara||1190.3 Fez ũa cantiga d’amor / ora meu amigo por mí, / que nunca melhor feita vi||1197.15 – Joan Soares, nunca vi chamada / molher ama, nas terras u andei||1219.11 porque viu que me prazia, ar disse-m’outra vez enton: / ...||1219.14 porque viu que mi prazia, ar começou-m[e] a falar: / ... ||1219.17 porque viu que me prazia, ar começou-[me] a dizer: / ...||1225.5 mas ja Deus nunca mi perdon / se nunca eu vi tan amigo / d’amiga come meu amigo||1225.13 Vi-m’eu con estes olhos meus / amigo d’amiga||1234.12 e veredes / que logo me met’en vosso poder||1242.9 ben entend’e ben vej’e ben sei / o mal que nos deste preit’averra||1249.1 Ora veerei, amiga, que fara / o meu amigo||1267.5 ja non falará comigo / neũa ren que el veja / de quanto de mí deseja||1337.1 En tal perfia, qual eu nunca vi, / vi eu Don Foan con sa madr’estar||1352.20 ca vej’eu que citolar non vos oio / nen os vossos nadigões non os viu||1386.13 e, por veerdes ca vos quer gran ben, / non sacou ende mí, que a fodia||1394.4 per quant’oj’eu de Don Fernando vi||1406.9 E, poi-lo sabe, faz aguisado / de posfaçar, ca nunca vi peior||1406.12 que eu nunca vi / ome no mundo des quando naci / en posfaçar tan mal deostado||1410.9 ca nunca ome tan sanhudo vi||1451.4 ca vio per estrologia / que averia igreja / grande qual lá el deseja||1453.1 Vej’eu mui ben que por amor / que vos ei me queredes mal||1461.11 e ve[e]rán / que á gran coita de comer / quen dinheiros non pod’aver||1466.10 porque non viron quantos aqui son / que nunca vós passastes alen mar||1469.10 e veerei se me fara sequer / algũu ben||1493.2 Don Estevã[o], eu eiri comi / en cas d’el-rei, nunca vistes melhor||1498.7 non vee cousa ond’aja sabor||1505.8 E, pois el viu que devi’a prender / mort’aquel om’assi, disse-lh’enton: / ... ||1514.18 mui ben entendo e ben vejo ja / como te pagu’, ...||1547.5 fezera-vos én pesar u diria, / ..., / que vissedes vós que mal baratastes||1561.2 Deus! Com’ora perdeu Joan Simion / tres bestas non vi de maior cajon||1561.8 [E] des aquel dia en que naci / nunca bestas assi perdudas vi||1569.2 agora o verei / eno que vos ora preguntarei / e no recado que mi tornaredes||1570.1 – Joan Airas, ora vej’eu que á / Deus mui gran sabor de vos destroir||1588.5 e guarda-se, ja nunca tanto vi, / ca u man oje non marrá cras i||1595.10 mais, por voss’amor, / emparei-vo-l’eu (non vistes milhor!)||1596.2 Paai Rengel e outros dous romeus / de gran ventura, non vistes maior, / guarecerán ora||1597.5 ca nunca velha fududancua vi / que me non buscasse mal se podesse||1605.5 pois [m]’ũa dona fez querer gran ben, / fea e velha, nunca eu vi tanto||1625.6 faz sempre nojo, non vistes maior||1642.4 mais vej’ora que val muit’escasseza||1645.12 ca nunca eu tan gran miragre vi / polo açougue refeçar assi||1648.7 e, tanto que se partiu do jantar, / trobou-lhi mal, nunca vistes peior||1653.24 andando, como veedes, / con algũu peon qualquer?||1669.8 De trebelhar mi á el[e] gran sabor / e eu pesar, nunca vistes maior||1672.9 E, pois ficastes prob’e sen aver, / non veedes ca fezestes mal sén?||1672.15 E non veedes, ome pecador, / qual ést’o mundo e estes que i son||1676.19 «Ora veeremos quis qual é!»
3. 'comprobar, examinar, estudar'
10.23 ve[e]d’ora se estou mal, / que m’emparar non sei de tal||717.4 se mui cedo non veedes / ca sodes mal conselhado / de mi sair de mandado||767.6 e a mí praz de coraçon / por veer se morre, se non||1248.17 e, pois veedes com’este preit’é, / vós catad’i [o que devo fazer]||1407.5 ca diz assi / que, ... / que vos nunca quisestes trabalhar / de o veer nen o vistes||1407.11 mais ar fara-vo-l[o] outra vez / se mal ouverdes: non vos ar veer||1407.17 non vos veer quando vos for mester||1529.10 e, pois eu vi que era mal coitado, / mandei-o ben caentar e cobrir||1675.12 Por én vos mand’eu catar / que vejades nos agüiros que ei / como poss’ir
4. 'considerar, determinar, xulgar'
123.22 E veede se mi á mester / d’atal parenta ben querer||140.26 e ela faça como vir||172.13 veed’ora se á maior / coita no mundo de sofrer!||282.7 E, mentr’eu vi que podia viver / na mui gran coita’n que vivo d’amor, / non vos dizer ren tive por mellor||283.14 que tan pret’está / de mí mia morte como veerán / muitos que pois mia coita creerán||305.9 ben vera que cab’ela non son ren||321.9 e ve[e]d’ora que faredes i, / ca nunca vo-lo ja máis jurarei||485.5 E ben vej’ora que trobar vos fal, / pois vós tan louca razon cometestes||503.3 Da mia senhor, que eu servi / sempr’e que máis ca mí amei, / veed’, amigos, que tort’ei||531.13 Vós veed’en como sera||531.15 ca, par Deus, non ei ja poder / que en min non possa veer / quen quer que me vir des aqui / que vos sei eu, por mal de min, / senhor, melhor ca min querer||563.5 veed’ora se seria melhor, / ... / de vos prazer de mi querer valer||563.12 e por én / veed’agora se seria ben, / ... / de vos prazer de mi querer valer||563.19  ... er / veede se é ben, se vos prouguer / ... / de vos prazer de mi querer] va[ler]||563.26 ve[e]d’agora se non é razon, / ... / de vos prazer de mi querer] valer||744.14 E, quando vos eu vi falar / con outra, log’i ben vi eu / que seu erades||807.21 mais, u eu vi o seu bon parecer, / vi, amigos, que mia morte seria||874.13 E veed’ora, amigos, se prend’eu engano / e fazed[e] de guisa que seja sen meu dano||905.2 I logo, senhor, que vos vi, / vi eu que fazia mal sén / d’ir osmar de vos querer ben||944.15 mais ben vej’e sei / que morte tenh’i, pois que me non val||1240.5 – Amiga, quand’eu vir que é guisado, / valer-lh’-ei||1242.21 Mais Deus, ... / ..., / nos guarde de mal se vir ca ben é||1442.33 e vejo-t’ora mui gran loador / de pouco sé[n]||1443.20 [e] quen-quer veerá / que faço ben est’a que me filhei||1451.8 E diz que vio na [e]strela, / ..., / d’aver igreja mui grande||1451.15 E diz que vio [e]na lũa / que avera sen contenda / igreja de mui gran renda||1463.9 El vẽo, ... / des que viu que era [a] paz||1479.7 Veed’ora se me devo queixar / deste preito||1492.22 E veed’ora, por Santa Maria, / se ei poder de co[n] el máis guarir||1594.14 ora veede se á gran saber!||1606.1 Ora vej’eu que ést’aventurado / ja Pedr’Amigo e que lhi fez Deus ben||1627.4 Joan Fernandes, o mour’, outros[s]i / nos mal talhados o vejo contado
5. 'ouvir, ver ouvindo'
22.6 ca, se eu seu mandado / non vir, trist’e coitado / serei||115.7 ca el non sabe cantar nen dizer / ren per que se pague del quen o vir||204.10 e quand’eu vi quan fremoso dizia / quanto dizer queria||227.13 E, u eu vi quan fremoso falava / e ll’oi quanto ben disse dizer, / tod’outra ren me fez escaescer||655.13 O que vistes que dizia / ca andava namorado||667.1 Vistes, filha, noutro dia / u vos dix’eu que gran prazer / eu avia d’irdes veer / voss’amigo que morria?||682.1 Vistes, madre, quando meu amigo / pôs que verria falar comigo||682.4 Vistes u jurou que non ouvesse / nunca de min ben se non veesse||682.7 Viste-las juras que jurou enton, / que verria sen mort’ou sen prison||682.10 Viste-las juras que jurou ali||744.13 E, quando vos eu vi falar / con outra, log’i ben vi eu / que seu erades||771.13 Ora vejamos o que nos dira, / pois veer viv’e pois sandeu non for||789.7 Do que [vós] vistes que me preguntou, / ..., / se mi seria ben, se mal, de s’ir||790.1 Vistes vós, amiga, meu amigo, / que jurava que sempre fezesse / todo por mí quanto lh’eu dissesse?||1100.4 nen vi outra que falasse milhor||1246.11 ca ben vistes quanto lhi defendi / que se non foss’, e non me quis creer||1395.3 e vi-lhe sempre, mentre foi pastor, / mui boa voz e vi-o cantar ben||1395.21 e ficou ora, se Deus mi perdon, / con a peior voz que [eu] nunca vi||1442.16 sempr’eu loarei / os cantares que mui ben feitos vir / quaes eu faço
6. 'experimentar, sentir, recibir'
54.11 Mais prazer é i que nunca verei||91.13 atan muit’ouve que veer / na vossa que me faz peor!||118.5 sennor, agora vi / de vós quant’eu sempre temi||120.2 Meus ollos, quer-vos Deus fazer / ora veer tan gran pesar||121.12 Com’ome que ensandeceu, / sennor, con gran pesar que viu||195.25 e por aquesto non / vi nunca máis prazer nen ja máis non / mi ar veerei se non for a logar / u veja ela||195.33 E, se os viren, veran gran prazer||200.1 Ora vej’eu que xe pode fazer / Nostro Sennor quanto xe fazer quer||206.7 A esta coita nunca eu par vi||215.7 e, se non, nunca estes meus / ollos vejan niun prazer / de quant’al desejan veer||215.8 E veja eu de vós, sennor, / e de quant’al amo, pesar||222.5 e nunca tal pesar / me façades, meu Sennor Deus, veer / per que eu aja o corp’a perder||222.8 ca estou eu oj’a mui gran pavor / de o veer||254.2 Pois que me faz sempre pesar veer, / por que me leixa no mundo viver?||273.1 Nunca coitas de tantas guisas vi / como me fazedes, sennor, sofrer||279.7 nunca despois vi / prazer nen ben nen o ar veerei||307.1 Os que mui gran pesar viron assi / com’eu vejo da que quero gran ben||307.2 Os que mui gran pesar viron assi / com’eu vejo da que quero gran ben||307.13 Porque cuidava, se visse un pesar / de quantos vej’ora de mia sennor, / que morreria én pelo mẽor,||307.14 se visse un pesar / de quantos vej’ora de mia sennor||317.19 e viv’en coita (nunca maior vi!)||320.9 mais ora veerei / se me ten prol de o assi rogar||365.5 ja agora verei / prazer por quanto pesar vi / des quando m’eu de vós parti / mui trist’, ...||365.10 ja veerei / prazer por quanto pesar vi / [des quando m’eu de vós parti]||365.16 j’agora verei / prazer por quanto pesar vi / [des quando m’eu de vós parti]||372.15 E, pois eu vir, senhor, o gran pesar / de que sei ben que ei mort’a prender||375.6 pois m’é de vós non veer mal nen ben||388.21 pero, se me Deus ajudar / e me cedo quiser tornar / u eu ben vi, ben veerei||423.15 ca muit’i á que vivi a pavor / de perder o sén con mui gran pesar / que vi depois||464.3 Ben sabia eu, mia senhor, / que, pois m’eu de vós partisse, / que nunca veeria sabor / de ren||499.10 E, como quer que eu maior / pesar non podesse veer / do que enton verei, prazer / ei ende||503.4 veed’, amigos, que tort’ei, / que nunca tan gran torto vi||523.4 que non vejo de mí nen d’al prazer, / nen veerei ja, ... / u non vir vós||523.9 que non vejo prazer de min nen d’al, / nen veerei ja, ... / u non vir vós||523.14 pois que non / vejo de mí nen d’al, nulha sazon, / prazer, nen veerei ja||616.17 folgarei / e veerei todo meu ben||617.9 pois que a el praz, / praz-m’e vej’i bon dia||626.7 cobrei d’atender outro mui melhor / en todo ben de quantos outros vi||754.6 e, se non é assi, / non vejades de mí prazer / que desejades a veer||763.7 Nunca vós vejades coita, / amigas, qual m’oj’eu vejo||811.4 e que os vossos pesar / nunca vejan||861.1 Deus, que leda que m’esta noite vi, / amiga, en un sonho que sonhei||900.2 veendo gran pesar / da ren que máis soubess’amar / de quantas Deus quiso fazer||900.16 e quisera ante sofrer / mort’ũa vez ja ca ficar / vivo por aver a estar / a tan grave pesar veer||917.10 quitar-s’-á én com’eu vi min quitar||923.20 Ele me guise algũa vez / que tal coita vos veja eu / de viver migo||947.2 Dizen, senhor, que non ei eu poder / de veer ben||988.13 ca o dia que eu tal pesar vi, / ja, ... / por fol tenh’eu quen por tal mundo chora||992.15 prasmada vos én veeredes / se moiro en vossa prijon||1053.8 E, pois vos ides, sabiádes / que nunca maior pesar vi||1080.14 nunca eu depois vi prazer / nen ja máis non o veerei, / se non vir ela, d’outra ren||1104.5 e non vira atan gran pesar / qual mi Deus quis de vós amostrar||1125.8 nunca tamanho pesar vi / com’ei de me partir d’aqui||1125.16 que nunca vi maior pesar / de me partir||1160.5 ca non ei, sen vós, a veer, / amigo, ond’eu aja prazer||1160.7 e com’ei, sen vós, a veer / ond’eu aja nen ũu prazer?||1187.8 Ca [a] vós ben vos devi’a nembrar / én qual coita vos eu ja por mí vi||1202.7 ca ja m’eu atal vi / que se fez[o] coitado por guaanhar de min||1202.9 E guardade-vos, filha, ca ja m’eu vi atal / que se fez[o] coitado por de min guaanhar||1212.6 mais eu, fremosa, des que o non vi, / non vi depois prazer de nulha ren / nen veerei ja máis se m’el non ven||1241.16 mais, pois vos cuidan o trobar tolher, / ora verei o poder que an sigo||1470.16 E assi ei eu a morrer, / veendo mia mort’ante mí||1498.4 ca nunca viu prazer, pois foi aqui / o conde, nen veerá mentr’el i for||1498.21 prazer pois nunca Don Estevan viu / nen veerá ja máis en Portugal||1499.6 e, por aver casament’, a la fe, / d’ome, nunca vós tan gran coita vistes||1499.12 e, por este casamento el, de pran, / d’ome, atal coita nunca viu cristão||1517.1 Nunca [a]tan gran torto vi / com’eu prendo d’un infançon
7. 'ver (con valor presentativo)'
17.3 e veed’ora de qual ei pavor: / ... ||31.1 Vedes, fremosa mia senhor, / seguramente o que farei: / ... ||49.1 Vedes, senhor, ... / ..., / ali tenh’eu o coraçon||50.1 Vedes, senhor, ... / ..., ja vós sempre seredes, / senhor fremosa, de mí poderosa||54.15 E, vedes, gran verdade vos direi: / ... ||56.3 vedes, ... / ..., / senhor, eu sõ[o] maravilhado / porque pod’ome seer guardado||56.10 vedes, tod’esto vos eu ei a aver||57.15 Vedes, ... / ..., / eu cuido que me non possades / valer [ja, macar vós querades]||60.29 vedes, nunca vos poderei / tan muit’en mia coita falar||61.19 E vedes que me faz assi quitar / de máis daquesto end’ela fazer: / ... ||72.4 e vedes, sennor, por que non: / ... ||135.26 vedes como lles mentirei: / ... ||143.4  vedes que coita de sofrer!||160.19 E veede que cuita tal||164.15 vedes o que lle rogarei enton: / ... ||164.23 se non, vedes que lle rogarei eu: / ... ||177.28 ca vedes que ouço dizer: / ... ||186.23 e vedes por que n[on]: / ... ||188.18 E vedes que mi ar fez por én: / ... ||188.26 vedes por que o dig’assi: / ... ||192.5 e, poi-la vejo, vedes que mi aven: / ... ||193.18 vedes qual coita, per morrer log’i: / ... ||203.27 vedes que faç’enton, per bõa fe: / ... ||213.17 ca eu a sei, vedes per quen: / ... ||213. Vedes que coita d’endurar!||254.16 mais vedes que vo-ll’eu farei por én: / ... ||261.6 e vedes que coita ei de sofrer!||273.5 e vedes que mi aven: / ... ||280.16 vedes, sennor, mui grave me sera / de o dizer||287.19 [E] vedes por que o quero saber: / ... ||316.4 Vedes por que, por quanto vos direi: / ... ||326.9 mais vedes, de guisa mi aven, / meus amigos, que ést’assi||333.4 – Vedes, amig’, o que vos farei én: / ... ||336.17 vede-lo que farei, par car[i]dade, / pois que vej’o que m’as[s]i acaece: / ... ||336.17 vede-lo que farei, par car[i]dade, / pois que vej’o que m’as[s]i acaece||357.10 e vedes quant’i á: / ... ||360.5 vedes que sandec’e que gran loucura: / ... ||362.4 e vedes, sennor, por que non: / ... ||378.1 Vedes, amigos, que de perdas ei / des que perdi por meu mal mia sen[h]or: / ... ||380.12 e assi / veed’ora, mia sen[h]or do bon sén: / ... ||383.4 Vedes camanha perfia / e cousa tan desguisada: / ... ||396.18 vedes por que: porque xe non queria||400.1 – Vedes, sennor, quero-vos eu tal ben / qual maior posso no meu coraçon||414.14 e vedes qual sennor / me faz amar muito Deus e Amor, / e o mellor que m’ela nunca fez: / ... ||425.9 vedes por que||434.16 vedes de que vos faço sabedor: / ... ||458.9 mais vedes en que vi en el maos sinaes||512.3 vedes quen é, e seed’én nembrada: / ... ||512.7 vedes que[n] é, [e] venha-vos en mente: / ... ||512.11 vedes que[n] é, [e] non xe vos obride: / ... ||545.14 ca, vedes, / mui dõado / moir’e de vós non ei grado||559.6 E vedes, senhor, quejenda: / ... ||573.14 vedes por que: / ... ||597.4 e tod’aquesto vedes que lho faz: / ... ||605.2 mais vedes que / mi-o tolhe daquest’, e non al: / ... ||605.8 mais vedes quen / me tolhe de vos non valer: / ... ||636.3 non a rece’, e vedes por que é, / ...||636.16 e vedes por que non: / ... ||638.13 vedes o que mi é máis grave que al: / ... ||652.2 vedes que mi aven: / ...||654.12 vedes ora se me dev’a queixar||668.2 e vedes por que non: / ... ||701.1 Vedes, amigas, meu amigo ven||753.4 e, poi-lo non vi, / vedes, amigas, se Deus mi perdon: / ... ||758.8 Vedes por que o dig’assi: / ... ||761.4 e vede-lo que vos digo: / ... ||772.5 mais vede-lo que vos digo: / ... ||789.4 vedes, amiga, o que aprendi: / ... ||815.1 Vedes, amig[o], o que oj’oi / dizer de vós, assi Deus mi perdon: / ... ||818.10 mais vedes ora de que m’é gran mal: / ... ||827.5 mais preit’é ja que non porra migo, /  vedes por que||833.13 Pois me vos ides, vedes que sera, / meu amigo, des que vos eu non vir: / ... ||837.14 e vedes que vos averra: / ... ||860.4 e vedes per que o sei ja: / ... ||860.10 mais vedes por que o vejo: / ... ||860.16 ca vedes por que o sei eu: / ... ||862.4 e vedes como, par caridade: / ... ||867a.22 e non cousecen sí (vedes que mal!)||867b.25 Cousecen min os que amor non an / [e] non cousecen sí (vedes que mal!)||887.36 mais vedes ond’ei pesar: / ... ||909.15 ca vede-lo que eu cuidei: / cuidei-me de coit’a quitar||913.2 vedes que faz / porque lh’é grav’ou lhi non praz / do que con ela comecei: / ... ||926.17 vedes quanto entend’i / e quanto dá, [a]quanto mui ben sei: / ... ||926.22 ca vedes, mia senhor, por que vo-la ei: / ... ||936.1 Vedes que gran desmesura, / amiga, do meu amigo: / ... ||937.10 e vedes al que mi disse: / ... ||970.1 As mias jornadas vedes quaes son, / meus amigos, meted’i femença: / ... ||970.6 e Deus mi dé conselho, / ca vedes||971.12 E se peç’algo, vedes quant’á i: / ... ||998.4 veed’, amigos, como m’én parti: / ... ||998.10 veed’, amigos, que ben m’én guardei: / ... ||1001.4 veed’a coit’en que ei a viver: / ... ||1001.10 ora veed’a coita que eu ei: / ... ||1004.3 vedes por que||1008.10 e ja vos non val ren, / ai meu amigo, vedes por que non: / ... ||1014.2 O meu amigo non pod’aver ben / de mí, amiga, vedes por que non: / ...||1041.1 Vedes, amigo, ond’ei gran pesar: / ... ||1042.4 e deste preito vedes que mi aven: / ... ||1043.16 meu amig’, e vedes quant’i á: / ...||1053.4 e, pois vos queredes quitar / d’aqui, vedes que vos digo: / ... ||1053.10 e, pois vos queredes d’aqui / partir, vedes que façades: / ... ||1085.5  vedes por que:||1086.4 e vedes por que non: / ... ||1087.6  Vedes, senhor: se al disser alguen< / con verdade non vos pod’al dizer||1110.3 vedes por que||1141.2 vedes como lh’eu diria ante que m’eu del partisse: / ... ||1144.1 Filha fremosa, vedes que vos digo: / ... ||1184.4 mais vedes, madre, ... / foi el tan ledo que des que naci / nunca tan led’ome con molher vi||1184.16 E vedes, madre, ... / foi tan ledo que des que eu naci / [nunca tan led’ome con molher vi]||1189.15 O que dissestes, se vos eu ar vir / por mí coitado, ... / vedes, fals’, acoomiar-xi-vos-á||1190.16 mais vedes de que me matou: / ... ||1196.6 mais vedes que perdi al: / ...||1199.7 E vedes, amiga, do que m’é mal: / ... ||1215.1 Vedes qual preit’eu querria trager, / irmãa, se o eu podesse guisar: / ... ||1220.16 e moiro, madr’, e vedes por que é: / ... ||1223.9 – Ai mia senhor, vedes que vos digo: / ... ||1228.4 mais vedes que ventura de molher: / ... ||1238.4 e vedes quant’i á: / ... ||1238.10 mais vedes ora com’estou end’eu: / ... ||1239.15 – Vedes, amiga, meu sén ést’atal / que, pois vos Deus amigo dar quiser / ..., / ben lhi devedes fazer e non mal||1246.16 ca vedes quant’i á: / ... ||1249.19 E vedes vós||1265.10 e veed’ora qual é o meu sén: / ... ||1280.10 Des que nos vimos, vede-lo que faz: / ... ||1316.5 «Vedes quant’an / el e aquesta sa molher: / an-no mester, an-[n]o mester!»||1317.3 vedes por que||1343.4 vedes o que ei apreso: / ... ||1343.16 vedes que diz quen o sabe: / ... ||1345.12 vedes por que, par Deus: / ... ||1347.3 e vedes que me fazia: / indo-m’i riscar a vea,||1366.6 mais aquel dia, vedes, / ante que foss’ũa legoa, / comecei / aqueste cantar da egoa||1367.15 [Vedes] qual é meu sabor: / ... ||1398.20 e vedes que poder / que lhi Deus deu (mais quen o cuidaria!)||1403.9 E ja ela é probe tornada / comprando pissas, vedes que ventuira: / ... ||1405.6 vedes como tiv’eu vossa razon||1411.11 e pero os infanções chamamos, / vedes, amigos, tanto vos direi: / ... ||1419.3 – Joan Soarez, comecei / de fazer ora un cantar, / vedes por que||1420.20 e ves, Lourenço, onde cho direi: / ... ||1428.9 e ves, jograr, / pois me non ás escusado, / un don e linho dobrado / pensa ora de mi-o dar||1431.1 – Vedes, Picandon, soo maravilhado / eu d’En Sordel||1445.4 ca vedes o que ouço a todos dizer: / ... ||1466.3 non vos trobei da terra d’Ultramar, / vedes por que||1466.8 vedes por que non / vos trobei d’Acri nen desse logar: / ... ||1469.5 mais vedes que farei: / ... ||1483.7 Vedes que gran desventura: / ... ||1483.10 Vedes que moi grand’abeto: / ... ||1486.10 e vedes que lho foi partir: / ... ||1495.18 e vedes: / non é maravilha de vos foder||1506.5 e vedes como vos quero loar: / ... ||1506.11 e vedes qual sera a loaçon: / ... ||1513.29 – [E] ves, Lourenç’, ora m’assanharei||1515.15 E ves, Lourenço, ... / pois que mi tolhes do cepo pavor / e de cantar, farei-t’eu sempr’amor||1515.22 ca ves, Lourenço, muito mal prendi / de teu rascar e do cep’e de ti||1524.1 Vedes agora que malaventura / de Don Fernando||1564.9 e vedes que oi, amigos, ja: / ... ||1567.5 mais vede-lo que mi máis pesa: / ... ||1577.2 vedes que fez ena guerra (daquesto soo certão): / ... ||1577.7 vedes que fez ena guerra (daquesto son verdadeiro): / ... ||1577.12 vedes que fez [e]na guerra (sabede-o por verdade): / ... ||1587.4 vedes que fez, per ervas que colheu: / ... ||1591.12 mais vedes de que ei pesar: / ... ||1596.12 e vedes ora por quanto ficou: / ... ||1598.28 Id’adubar vossa prol, ai sen[h]or, / ca vedes: grad’a Deus, rei á na terra||1606.10 e vedes que lh’aven: / ... ||1620.17 «Que vós do vos[s]o filho / prazer vejades, que vós me ajudedes / o capelan que vos á mester, vedes||1646.15 E vedes que ben se guisou / de fria cozinha teer / o infançon||1650.13 mais, se o vir, vedes que lhi direi: / ... ||1653.12 Ca vedes que vos fara: / ... ||1658.15 E vedes en que gran brio / el, ... / por seer cornud’alçado / en tamanho poderio: / ... ||1661.27 e pero vedes: se o vir alguen, / terrá que morre por seer casado||1671.22 Vedes que bisp’e que senhor, / que vos cuida a fazer creer / que é de Conca
8. 'encontrarse (con alguén)'
Nesta acepción rexe a preposición con a través dos pronomes migo ou vosco, procedentes do lat. mecum e vobiscum (> *voscum), respectivamente
845.5 se veer, madre, o meu amigo, / demandar-lh’-ei que se veja migo||845.8 demandar-lh’-ei que se veja migo||845.13 demandar-lh’-ei que se veja migo||845.18 demandar-lh’-ei que se veja migo||845.23 demandar-lh’-ei que se veja migo||1272.19 Veja-se vosc’e perderá pavor / que á de vós||1308.2 que verra en romaria a Far’e veer-s’-á migo

veer mandado 'ter noticias'
574.1-2 Que muit’á ja que non vejo / mandado do meu amigo||574.8 Muito mi tarda, sen falha, / que non vejo seu mandado||607.3 que, pois que viu meu mandado, / quanto pode viir ven||694.7 e nunca depois vi el nen seu mandado
veer prazer ~ veer plazer 'ser feliz, encontrar satisfacción en, sentir alegría por'
177.4 Ca, Deus-lo sabe, poi-la vi, / nunca ja máis prazer ar vi||177.20-21 sei ben que non posso veer / prazer nunca sen a veer||195.21-22 ca muit’á ja que non pude veer / niun prazer||195.24 e por aquesto non / vi nunca máis prazer nen ja máis non / mi ar veerei||195.27 ca sei eu que non / verei prazer e sempr’averei mal / se non vir ela||195.33 E, se os viren, veran gran prazer||195.34 ca muit’á que non viron gran prazer||197.26 ca non ouve sabor / de min nen d’al, nen vi nunca prazer||205.24 nunca veja de quanto ama prazer!||215.6 e, se non, nunca estes meus / ollos vejan niun prazer / de quant’al desejan veer||224.2 sennor fremosa, nunca vi prazer / des quando m’eu de vós parti||224.5 E fez-mi o voss’amor tan muito mal / que nunca vi prazer de min nen d’al||224.8 Ouv’eu tal coita no meu coraçon / que nunca vi prazer se ora non||239.3 que non vissen prazer de sí nen d’al||239.6 ca, se nunca depois ar vi prazer, / Deus no’me valla, que poderia?||242.12 porque nunca vejo tan gran prazer / com’en vee-las||253.2 de nunca ja veer prazer / des quand’ora partido for / de vos falar e vos veer||253.8-9 E partir-s’-an os ollos meus / de non veer de nulla ren / prazer||262.15-16 E os meus ollos non poden veer / prazer, enmentr’eu vivo for, per ren||279.6-7 nunca despois vi / prazer nen ben nen o ar veerei||279.19-20 nen veerei, sennor, mentr’eu viver, / se non vir vós ou mia morte, prazer||286.7 E porque son mui ben quitos os meus / ollos de nunca veeren prazer||288.5-6 ca nunca ja poderei gran prazer, / u vos non vir, de nulla ren veer?||312.17-18 ca nunca vi, des que a vi, / outro prazer se a non vi||319.25 E veerá mui gran prazer / quando m’agora vir morrer||344.5-6 E en grave dia naci / por eu nunca poder veer, / poi-la non vi, nen un prazer||349.6 non a vej’e non vejo eu / no mundo ond’eu veja prazer||349.6 non a vej’e non vejo eu / no mundo ond’eu veja prazer||351.5 d’outra ren / sei que non vira tamanno prazer / como vej’ora [sol por] vos veer||365.2-3 Quant’á, senhor, que m’eu quitei / de vós, tant’á que d’al prazer / non vi||365.4-5 ja agora verei /  prazer por quanto pesar vi / des quando m’eu de vós parti||392.16 ca nunca prazer veerei sen a veer||399.3 e gran prazer viron os ollos meus||400.7 – U vos non vejo, non vejo prazer, / ..., de ren nen de mí||404.5-6 que nunca eu pude veer / de ren, u vos non vi, prazer||404.19-20 E non poderia prazer, / u eu vos non visse, veer||420.14 ca non sei / oj’outra ren con que visse prazer||428.6 pois que a vir, u a non vir prazer< / de mí nen d’al nunca cuid’a veer||465.15-16 E ja eu nunca veerei / prazer con estes olhos meus / de[s] quando a non vir||507.10 ca non veja prazer / se eu trobo por m’én [pagar, / mais faz-me voss’amor trobar]||516.2 atan muit’á que nunca vi prazer / nen pesar||516.4 e quero-vos eu dizer / como prazer nen pesar nen er [vi]||516.9 que non vi prazer nen pesar de ren||523.3 que non vejo de mí nen d’al prazer, / nen veerei ja||523.8 porque tamanh’é o meu mal / que non vejo prazer de min nen d’al||523.13-14 pois que non / vejo de mí nen d’al, nulha sazon, / prazer, nen veerei ja||524.18 pois eu certo sei / que, esso pouco que ei de vive[r], / que nen un prazer nunca veerei||529.3-4 ca ben creede que outro prazer / nunca [d’al] veran estes olhos meus||529.10 e dos meus olhos podedes creer / que outro prazer nunca d’al veran||529.16 mais [dos] meus olhos vos poss’eu dizer / que non veerán prazer d’al nen de min||577.6 mais podedes creer mui ben, / ..., / que possa aquel dia veer / que nunca vi maior prazer||590.14 – Des que vos vi e vos oi falar, [non] / vi prazer, senhor, nen dormi nen folguei||615.5 des que foi namorado, / non vio prazer, sei-o eu||615.12 par Santa Maria, / nunca viu prazer nen ben||616.5 folgarei / e verei prazer de mí, / pois vejo quanto ben ei||616.11 folgarei / e veerei de min prazer, / pois ve[jo quanto ben ei]||616.14 Des que vos non vi, de ren / non vi prazer e o sén / perdi||649.2 atant’á oje que nunca vi prazer||702.13 mais non desso, ca ‘ssi lhe praz / de me veer, que, pois naci / nunca tal prazer d’ome vi||703.1-2 Ai meu amigo, se [vós] vejades / prazer de quanto no mund’amades, / levade-me vosc’, amigo||718.4 e, se o poder / veer, /  veerei [i] mui gran prazer||720.1-2 Meu amigo, se vejades / de quant’amades prazer||754.2 Madre, des que se foi d’aqui / meu amigo non vi prazer||754.5 e, se non é assi, / non vejades de mí prazer / que desejades a veer||755.4 Des que s’amigo foi nunca vi prazer||809.6-7 e quero-m’ir viver / en atal terra u nunca prazer / veja nen cante nen possa riir||809.9 ca sõo certo, des que vos non vir, / que outro prazer nunca veerei||902.1 Que mui gran prazer oj’eu vi / u me vos Deus mostrou, senhor!||959.17 que nunca vi prazer de min nen d’al||980.14 Semella que foi por seu mal / quanto prazer viron enton||1057.6 sei eu mui ben / que non poden os meus olhos veer, / ..., d’al veer prazer||1060.9 pois vos non vi, non vi prazer de ren||1060.15 que, des que vos eu non pudi veer, / pero viia, nunca vi prazer||1078.7 Non mi fal coita nen vejo prazer, / senhor fremosa, des que vos amei||1080.13 nunca eu depois vi prazer / nen ja máis non o veerei||1199.4 e, se lho sol dixi nen se o vi, / non veja prazer do pesar que ei||1212.5 mais eu, fremosa, des que o non vi, / non vi depois prazer de nulha ren||1225.10 mais eu por én / nunca veja do meu prazer / se nunca eu [vi tan amigo / d’amiga come meu amigo]||1282.14 Pero, amiga, sempre receei / d’andar triste quando gran prazer vir||1498.3 e sei eu ca ment’i, / ca nunca viu prazer||1498.9-10 ca sei eu del ca ja non veerá / nunca prazer se o conde rein’á||1498.20 prazer pois nunca Don Estevan viu / nen veerá ja máis en Portugal||1570.27 e quen lhis desto ben / disser atal prazer veja da ren / que máis amar no seu coraçon||1620.16 «Que vós do vos[s]o filho / prazer vejades, que vós me ajudedes / o capelan que vos á mester, vedes!»
62.3 ca nunca eu vira plazer / no mundo ja per outra ren

veer(-se) + inf.
Nos complexos verbais, veer pode manter os diversos valores semánticos do verbo
12.9 ca bõa dona vi eu ja / por amar mil tanto valer||13.15 e un cantar / q[u]e lh’oi u a vi estar / en cabelos dizend’un son||20.24 ergo se vir a min por vós morrer||31.6 ca non m’avedes a creer, / macar me vejades morrer||42.21 e vejo eu muitos queixar come mí||42.22 Por quantos eu vejo d’Amor queixar||42.26 mais non á i tal / a que eu veja d’Amor dizer al / senon quant’eu digo||47.10 Pero de vós é a min peor / porque vos vej’assi falir||49.5 U vos eu vi fremosa estar / e m’ouvi de vós a quitar||49.9 U vos eu vi fremosa ir / e m’ouvi de vós a partir||58.21 e, se m’oj’eu visse morrer, / non me seria én peor||59.24 e quen a oje vir falar / e parecer||61.4 Pero a dona que eu vi falar / nunca melhor||65.2 Sennor fremosa, grand’enveja ei / eu a tod’ome que vejo morrer||66.18 quitar-m’end’-ia o mui gran sabor / que vos vejo aver de m’alongar / de vós||70.20 veer-m’-edes cedo por vós morrer||81.9 E, ja que m’end’a partir ei, / esto pod’ela veer ben||83.24 u vos vi ir e non ousei / ir convosco||92.19 mentre me viss’assi andar / viv’ontr’as gentes||108.8 con seus desejos non me veerán / chorar||108.45 d’achar / logar / provar / quer’eu, veer se poderei||114.16 E diz que vio ũu judeu / que vio prender Nostro Senhor||115.12 ca, u for pedir, / algun vera o vilã[o] se[e]r / trist’e [no]joso e torp’e sen-sab[e]r||121.18 e quen a viu levar a quen / a non valia nen a val||123.15 Pero nunca vistes moller / nunca chus pouco algo fazer / a seu linnagen||134.8 Porque vos vejo falar mui mellor / de quantas donas sei, e parecer||140.2 De tal guisa me ven gran mal / que nunca de tal guisa vi / vĩir a outro||145.11 e quen vos vir desamparar / min, ... / terrá que faredes assi / depois a quen s’a vós tornar||148.15 e veeredes meus filhos andar / netos de G[u]ed’e partir en Sousela!||150.19 E, poi-la eu vi, sempre a vi punnar / en me de seu preito e de sí quitar||150.23 por ende me disse / que a nunca visse / en logar estar / que ll’eu non fogisse||156.10 e veedes meu sén perder / por vós||171.2 Assi me trag’ora coitad’Amor / que nunca lh’ome vi trager tan mal||178.18 ca non / vi nunca dona tan ben parecer / nen tan fremoso nen tan ben falar||178.26 tanto a vejo fremoso falar / e parecer||186.13 quando a vejo quan fremosa é / e a vejo falar||194.31 ca morrerei cedo, per bõa fe, / por vós, ca me vej’én de guis’andar||196.8 E, meus amigos, por meu mal a vi / das outras donas parecer mellor||197.11 nen a que eu vi parecer mellor / de quantas donas vi||200.8 Tanto a vi fremoso parecer / e fremoso falar||204.5 mais vi-a tan fremoso parecer / que lhi non pudi nulha ren dizer||208.9 Por mia morte, que vos vi desejar, / rog’eu a Deus sempr’, ...||211.6 log’entendi / que por ela ensandecer / me ve[e]rian||211.11 que por ela, e non por al, / me veerian morte prender||220.10 que me non sei consell’achar / con tan gran coita de sofrer, / en qual m’eu ora vej’andar||222.2 Meu Sennor Deus, venno-vos eu rogar / con a maior coita que nunca vi / aver a ome||227.3 vi ũa dona mellor parecer / de quantas outras eno mundo vi||228.13 E nunca eu tamanna coita vi / aver a ome||232.9 ca, des que a vi, vi-lh’aver / sempre pesar do meu prazer||235.10 e u a vi mui mellor parecer / de quantas donas vi nen veerei||239.2 Agora viv’eu como querria / veer viver quantos me queren mal||244.1 Sennor fremosa, vejo-vos queixar / porque vos am’e amei, pois vos vi||245.2 porque a vejo mui ben parecer||266.25 quen me vos assi vir desamparar / e morrer por vós||268.6 Vi eu viver coitados||269.4 tanto a vi fremoso parecer||300.7 E, porque vos vi fremoso falar / e parecer, logo vos tant’amei||301.13 E vej’a muitos aqui razõar / que a máis grave coita de sofrer / vee-la om’é||302.5 e vi-a tan ben parecer / que lle non pude ren dizer||305.2 Quant’eu máis donas mui ben parecer / vej’u eu and’e entendo ca son / mui boas donas||310.11 e falei-ll’eu e non a vi queixar / nen se queixou que a chamei «sennor»||317.12 e as gentes, que me veen andar / assi coitado, van én posfaçar||319.26 E veerá mui gran prazer / quando m’agora vir morrer||336.1 Vej’eu as gentes andar revolvendo||337.2 que nunca ome tan coitado vi / viver no mundo des quando naci||348.9 os que me veen por én preguntar / de que me veen en gran coit’andar||357.3 ca perç’eu i e vej’a vós perder / máis que eu perç’, ...||387.1 – Sennor, veedes-me morrer / desejando o vosso ben||390.20 e faz-mi Amor andar assi / como me veedes andar||393.2 Que muitos me preguntarán, / quando m’ora viren morrer, / por que moir’, ...||405.14 mellor de quantas outras donas vi / viver no mund’, ...||419.1 A maior coita que eu vi sofrer / d’amor a null’ome||421.1 Muitos vej’eu per mí maravillar||423.11 que me fui mostrar / ũa dona que eu vi ben falar / e parecer por meu mal||427.2 Comprar quer’eu, Fernan Furado, muu / que vi andar mui gordo no mercado||453.5 e vi-a cavalgar per ũa aldeia||453.7 Vi-a cavalgar en ũu seendeiro||453.13 Vi-a cavalgar indo pela rua||457.12 Pois fordes n[a] alcaria e virdes os poombares / e virdes as azeitonas jazer per esses lagares||460.16 – Senhor, mui ben me vos fostes salvar / de pena veira que trager vos vi||476.1 Joan Rodriguiz, vejo-vos queixar / [...]||480.2 quando vos vi deitar aos porteiros / vilanamente d’antr’os escudeiros||487.11 porque nunca vo-lo vej[o] fazer / que vo-lo non veja teer assi||487.12 porque nunca vo-lo vej[o] fazer / que vo-lo non veja teer assi||489.7 Vi coteifes orpelados / estar mui mal espantados||489.13 Vi coteifes de gran brio / eno meio do estio / estar tremendo sen frio||490.13 Encobrir non vo-lhas vejo fazer||490.19 [E] outrossi lhis ar vejo trager / as mangas mui curtas e esfra[lda]das||560.1 Senhor fremosa, vejo-vos queixar / porque vos am’, ...||560.9 e do pesar que vos eu vej’aver, / par Deus, senhor, a min pesa muit’én||564.1 Vi oj’eu cantar d’amor / en un fremoso virgeu / ũa fremosa pastor||589.9 se os meus olhos vir un pouc’alçar||592.1 O voss’amig’, amiga, vi andar / tan coitado que nunca lhi vi par||603.1 Vi-vos, madre, con meu amig’aqui / oje falar||603.3 e ouv’én gran prazer / porque o vi de cabo vós erger / led’, ...||660.1 Vi eu, mia madr’, andar / as barcas eno mar||667.10 mais oi dizer / a quen o viu assi jazer / que tan coitado jazia / que ja non guarria per ren||728.10 pero o morrer vejades||729.19 Quando m’el vir ben parecer||745.10 E sodes desmesurada, / que vos non queredes doer / do meu amigo, que morrer / vejo||750.14 e poden veer / bailar [i] moças de bon parecer||765.1 Vi oj’eu donas mui ben parecer / e de mui bon prez e de mui bon sén||769.20 A toda-las donas pesou, / quando me viron sigo estar||771.5 ca nunca lh’eu vejo morte prender||771.6 nen o ar vejo nunca ensandecer||778.4 asseentando-m’, u tras min catei / vi-o seer en ũu logar peior||783.21 e veeredes ced’amor valer||786.9 poi-lo vi assanhar / escontra mí||819.3 e veredes ome coitad’andar||835.8 ca ja non andarei / triste por vento que veja fazer||835.13 cada que vir / algun ome de fronteira chegar||860.5 porque vos vej’ambos andar / mui tristes e sempre chorar||875.9 Mentr’eu con ela falava en al, / eu nunca molher tan ben vi falar||878.4 e cada parte vejo avolver guerra / e fazer mal con mengua de justiça||879.4 ca os non vejo dar nen despender||879.5 ante os vejo tomar e pidir||879.9 senon que lhes vejo mui gran poder / e grandes rendas e casas gaanhar||879.11 e vejo a gente toda emprobecer / e con pobreza da terra sair||880.3 ca o vejo cada dia tornar / de ben en mal e de mal en peior||880.5 ca vejo boos cada dia decer / e vejo maos sobr’eles poder||880.6 ca vejo boos cada dia decer / e vejo maos sobr’eles poder||880.8 O mundo tod’[a] aves[s]as vej’ir||880.13 e vee i o mundo outra guisa correr||886.8 E muitos vej’a Deus rogar / que lhe-la mostre ou que lhis dé / mort’, ...||888.11 vej’avoleza, / maleza, / per sa soteleza / o mundo tornar||897.11 e mundo tal que non corregerá, / ante o vejo sempr’empeorar||900.13 per como podess’endurar / a coit’en que me vi andar / pola força que vos prender / vi||908.5 ca vi mia senhor d’aquend’ir / e ora vejo-a viir||908.6 ca vi mia senhor d’aquend’ir / e ora vejo-a viir||917.3 u lealdade nen manha nen sén / nen crerezia non vejo preçar||917.5 se non loar quanto lhi vir fazer||917.7 pero lhi veja o sal semear||917.11 quitar-s’-á én com’eu vi min quitar, / mais non com’e[n]d’eu vi quitar alguen||917.17 Vi a bubela a cerzeta filhar||925.2 Todos dizen que Deus nunca pecou, / mais mortalmente o vej’eu pecar||925.3 ca lhe vej’eu muitos desemparar / seus vassalos||925.9 E maior pecado mortal non sei / ca o que eu vejo fazer a Deus||925.17 e acor[r]ê-lhes cada que os vir / estar en coita||926.7 cando vos vejo dos olhos catar / atan muit’aposto que non á par||954.2 por quanto vos vejo rogar / Nostro Senhor||962.3 vejo-a d’aqui partir / e fic’eu desemparado||965.1 Toda-las cousas eu vejo partir / do mund’en como soian seer||965.3 e vej’as gentes partir de fazer / ben que soian||965.13 Toda-las cousas eu vejo mudar||969.2 Pelo souto de Crexente / ũa pastor vi andar / muit’alongada de gente||976.12 morrer ou tornar u a vi / ben parecer||977.15 Non vistes omen tan gran coit’aver / com’el por min á||995.8 nunca vi om’en tal coita viver / com’eu vivo per moller ben querer||1007.2 Do que sabia nulha ren non sei, / polo mundo, que vej’assi andar||1009.4 mais, se o queredes veer morrer, / dizede que morre por vós alguen||1009.6 dizede que morre por vós alguen / e veredes ome morrer por én||1009.8 O que morria, mia filha, por vós, / como nunca vi morrer por molher / ome no mundo||1011.19 ou o fara ou ja o feito ten] / ca o viron cuidar||1013.2 guisade vós / que vos veja [e]sse fustan trager / voss’amig’, ...||1013.4 e tod’a vosso poder / veja-vos ben con el estar en cos||1017.15 pero vejo-vos aver desamor / del, amiga||1021.2 mais muit’á ja que vos vejo partir / de trobar por mí e de me servir||1023.7 Ela foi [mui] leda, poi-lo viu ir||1023.8 e eu mui triste, poi-lo vi partir / de mí||1047.4 a quantos end’eu vir viir, / a todos eu preguntarei / como vos vai en cas d’el-rei||1047.9 mais a quantos eu vir chegar / d’u ides con el-rei viver, / a todos eu preguntarei / [como vos vai en cas d’el-rei]||1050.2 disseron-vos que me viron falar / con outr’ome por vos fazer pesar||1051.19 [E] enton veredes molher andar / pos min chorand’, ...||1055.23 E mal dia mi Deus deu conhocer / u vos eu vi tan fremoso catar||1070.4 Por vós, que vi melhor d’outras falar / e parecer||1072.1 Pero eu vejo donas ben parecer / e falar ben e fremoso catar||1072.8 A que vi máis fremoso parecer / de quantas eno mundo pud’achar||1074.2 – Abril Perez, muit’ei eu gran pesar / da gran coita que vos vejo sofrer||1074.3 ca vos vejo come mí lazerar||1088.13 E, porque me veen chorar / d’amor, queren saber de min / por qual dona moir’eu assi||1090.13 Se per ventura vej’eu apartar / os que eu sei que vos poden veer||1092.7 e grave dia mi fez enton Deus / veer quan ben parece parecer||1105.13 ca nunca eu tamanha coita vi / levar a outr’ome, ... / com’eu levo||1107.7 e quen viu nunca tal / coita sofrer qual eu sofro||1127.11 e veerdes-m’assi morrer!||1136.1 – Vejo-vos, filha, tan de coraçon / chorar tan muito que ei én pesar||1136.7 – Non vos vej’eu, filha, sempre cantar, / mais chorar muit’, ...||1159.16 e, pois m’eu por el morrer vi[r], / maravilhar-s’-an todos d’atal fin||1161.13 Quen lhi visse andar fazendo / queixumes d’amor d’amigo||1163.2 Per ribeira do rio / vi remar o navio||1163.5 Per ribeira do alto / vi remar o barco||1163.7 Vi remar o navio, / i vai o meu amigo||1163.10 Vi remar o barco, / i vai o meu amado||1184.15 «Vej’eu viir quanto ben no mund’ei»||1185.2 e vej’eu viir barcas e tenho que ven i, / mia madre, o meu amigo||1185.5 ca vejo viir barcas||1186.1 – Vej’eu, mia filha, ... / as barcas novas viir pelo mar||1186.12 vej’eu as barcas pelo mar viir / en que se foi voss’amigo d’aqui||1191.3 nen soub’i que x’era pesar / a que seu amigo non viu, / ..., falar / con outra||1197.12 vi boas donas tecer e lavrar / cordas e cintas||1197.13 e vi-lhes criar, / per bõa fe, mui fremosas pastores||1197.20 enas terras u eu soia viver / nunca mui bõa dona vi tecer||1197.21 mais vi tecer algũa lazerada||1197.26 vi boas donas lavrar e tecer / cordas e cintas||1197.27 e vi-lhes teer / mui fremosas pastores na pousada||1197.30 nen ar vi teer / berç’ant’o fog’a dona muit’onrada||1198.1 O meu amig’, amiga, vej’andar / triste coidando||1198.7 Anda tan triste que nunca máis vi / andar nulh’ome||1205.2 Enas verdes ervas / vi anda-las cervas, / meu amigo||1222.4 ca o dia que s’el[e] foi d’aquen / viu-me chorar||1222.6 começou-m’a catar, /  viu-me chorar e filhou-s’a chorar||1222.15 depois que me viu / chorar||1222.15 viu-me chorar||1226.23 que mui maior mal avedes / ca el, que morrer veedes||1231.1 – Amiga, voss’amigo vi falar / oje con outra||1237.33 – Pedr’Amigo, rafec’ome non vi / perder per mui bõa dona servir||1237.35 mais vi-lho sempre loar e gracir||1243.8 mais vejo-vos sempre con el falar||1243.9 e vejo-vos chorar e el chorar||1245.7 Quisera-m’eu non aver jurado, / tanto vos vejo viir coitado / à mia mesura||1246.2 – Como cuidades, amig’, a fazer / das grandes juras que vos vi jurar / de nunca voss’amigo perdoar?||1284.6 O que vistes esse dia / andar por mí mui coitado / chegou-m’ora seu mandado||1311.2 O vosso amigo, ... / vi, amiga, de vós muito queixar||1314.2 u eu andar vi / a las aves meu amigo||1314.5 u eu vi andar / a las aves meu amigo||1314.7 u eu andar vi, / seu arco na mano a [la]s aves ferir, / a las aves meu amigo||1314.10 u eu vi andar, / seu arco na mano a las aves tirar, / a las aves meu [amigo]||1316.1 A un corretor a que vi / vender panos||1318.1 Alvar [Rodriguiz] vej’eu agravar / porque se sent’aqui menguad’andar||1327.2 porque vos vej’en privança entrar / d’el-rei||1329.3 vej’eu el queixar / de qual deosto lhi de vós recrece||1337.2 En tal perfia, qual eu nunca vi, / vi eu Don Foan con sa madr’estar||1337.3 e, porque os vi ambos perfiar, / cheguei-m’a el e dixi-lhi log’i: / ... ||1348.15 e veredes navarros lazerar / e o senhor que os todos caudela||1352.15 e dira-vo-lo ben lheu que[n] vos en cos / vir tira-los nadigões apos vós||1361.14 Non lhis podera guarir, / ca os non vira viir||1375.5 ca vos vej’eu máis das gentes gaar / de vosso bando||1378.5 [e] fiz dereito, ca non vi fazer, / des que naci, d’Albardar cavaleiro||1382.2 ca lhi viron trager / un citolon mui grande sobarcado||1382.5 e, poi-lo ora assi viron andar, / non mi creades se o non sacar / contra alguen||1385.6 e, se vós virdes no mouro travar, / sei eu de vós que vos assanharedes||1390.2 D’ũa cousa soo maravilhado / que nunca vi a outre contecer||1390.9 E pero avia un filho barvado / de barragãa, non o vio colher||1394.5 ca lhi vi grand’olho mao aver / e non cuido que possa guarecer / dest’olho mao||1395.1 Fernand’Escalho vi eu cantar ben||1395.2 Fernand’Escalho vi eu cantar ben, / que poucos outros vi cantar melhor||1395.4 e vi-lhe sempre, mentre foi pastor, / mui boa voz e vi-o cantar ben||1397.16 E cuidará del quen o vir aqui, / que o vir andar assi calado||1400.1 Maria Negra vi eu en outro dia / ir rabialçada per ũa carreira||1401.2 pois que vos vejo tan coitad’andar / con Amor, que vos non leixa [ ... ...]||1407.1 Don Marco, ve[j]’i eu muito queixar / Don Estevan de vós||1420.4 e vejo-te de trobar trameter||1421.3 vejo Lourenço con muitos travar||1421.4 pero non o vejo travar en mí||1422.14 vimos ao vosso mouro filhar / a vossa molher, e foi-a deitar / no vosso leit’;...||1423.5 e ar veemos aqui don pedir / Joan Fernandez, o mouro cruzado||1424.17 se migo falass’ante / ou se o visse andar fóra da via||1427.7 Vejo-vos jazer migo muit’agravada, / Luzia Sanchez, porque non fodo nada||1442.4 e a vós nunca vos vimos fazer / cantar d’amor nen d’amigo||1442.10 ca nunca te vimos fazer cantar / que ch’eu queira nen no demo dizer||1442.22-23 – Lourenço, enasterras u eu andei / non vi vilan [a]tan mal departir||1442.24 e vejo-te [de] trobares cousir / e loar-te||1444.18 – Don Lourenço, vejo i vós posfaçar||1485.22 E quen nos ambos vir jazer dira: / ... ||1493.15 nen vistes nunca nulh’ome comer / com’eu comi||1496.19 con atal viss’el a casa arder / e lhi leixasse Deus morte prender / sen confisson||1500.1 Don Fernando, vejo-vos andar ledo / con deantança que vos deu el-rei||1502.5 se algun ome virdes mal fazer, / non lho leixedes||1504.7 ca o vej’andar con capa augadeira||1510.4 Ve[e]des-m’andar morrendo||1512.7 e provar-vos-an / que vo-la viron tres anos trager||1512.13 ca ben tres anos a vimos andar / no vosso col’e de vossa molher||1513.15 – Lourenço, vejo-t’agora queixar / pola verdade que quero dizer||1514.1 – Muito te vejo, Lourenço, queixar / pola cevada e polo bever||1515.9 cada que te vi / rascar no cep’e tanger non dormi||1522.1 Vi eu estar noutro dia / infanções con un ricome / posfaçando de quen mal come||1523.26 pois que vio o clerigo caer / antr’eles ambos||1528.5 porque sei / que saberedes recado dizer / de Balteira, que vej’aqui andar||1528.6 e vejo-lhi muitos escomungar||1528.11 este poder ante tempo d’el-rei / Don Fernando ja lhi viron aver||1531.16 – Rei Don Alfonso, ladron por atal / en nulha terra nunca chamar vi||1535.8 Nen estas armas eu nunca lhas vi / trager na guerra||1536.4 ca lhi viron [e]na guerra perder / armas, cavalos||1552.5 ca lhas vej’eu trager, ben des antano, / ambas vestidas de mui mao pano||1554.17 pois el pode per enquisas põer / como lha viron criar e trager / en cas sa madr[e]||1585.12 «Quen no assi visse / jazer peendo come se dormisse, / ja del mazela nunca perderia!»||1588.10 e en máis de ce[n] logares a veran / deitar||1595.7 ca vos vi sempre daquesto guardar||1609.11 pero conorto m’ei [e] gran sabor / de que a veerei cedo pobr’andar||1613.20 ca, se vejo Don Fernand’Escalho vi[i]r, / sodes solteiro e seredes casado||1618.13 nen foi omen que a vis[s]e enfrear||1624.3 e outra cousa lhe vejo fazer / que fazen outros poucos no reinado: / ... ||1624.5 sempre en verão lhe vejo trager, / e no inverno, çapato dourado||1636.6 [E] esto que pode seer, / ca vej’ende os erdeiros queixar?||1655.1 En almoeda vi estar / oj’un ricom’...||1659.1 Martin de Cornes vi queixar / de sa molher a gran poder||1662.16 Ca vos vi eu aqui mui gran sazon / e non vos vi por trobador meter||1663.8 ca me lhi vej’eu ensinar / ũa sa filha e nodrir||1665.6 vi / a Peixota su u[n] leito jazer||1665.10 ca non a vi a nulh’ome aparar||1665.20 ca vi eu a Peixota remanir / i so un leit’, ...||1671.27 e non vi dar / ant’el conca nen talhador||1672.12 por irdes tal molher gran ben querer, / que nunca vistes riir nen falar||1677.13 come romeu / que ven cansado, atal o vi end’eu / tornar
70.21 veer-m’-edes cedo por vós morrer, / ca ja m’end’eu vejo de guis’andar||70.28 mais non sei ora consello prender / a esta cuita’n que me vejo andar||104.4 porque moir’assi / e porque me vejo perder||128.16 nen a mia coit’, a meu coidar, / en que m’oj’eu vejo viver||197.27 e, pois me vej’en tal coita viver, / Deus me cofonda se viver querria||200.28 morrer poss’eu, mais nunca llo direi, / pero me vejo por ela morrer||205.21 El se veja en poder de judeus / como se viu ja outra vez prender!||218.17 e vejo-me morrer, / e non a vej’, e mal dia naci;||237.9 E sabe Deus que a dur eu vin i / dizer-vos como me vejo morrer / por vós, sennor||239.25 e por gran coita en que me viver / vejo por ela, que perderia||261.2 pois m’oj’eu morrer / assi vejo que contra vós gran ben / que vos quero non me val nulla ren||266.18 tanto me vej’en mui gran coit’andar / que morrerei por vós||282.10 mais dig’esto, pois me vejo morrer||298.16 mas, pois m’ant’ela vej’estar, / non ll’ouso dizer nulla ren||303.4 pero m’eu vejo por ela morrer||325.2 Pois tan muit’á que mia senhor non vi / e me máis vejo no mundo viver||325.9 e vejo-m’ar andar / viv[o]||338.1 Senhor fremosa, vejo-me morrer, / e a mí praze mui de coraçon||355.1 Gradesc’a Deus que me vejo morrer / ante que máis me soubessen meu mal||357.8 e vejo-me morrer / por vós que vi||358.6 pero me vej’en maior coit’andar / ca outra coita que oj’om’achasse!||386.3 ca me vejo sandeu andar / e con sandece o direi: / ... ||440.14 pero m’assi vejo, per bõa fe, / morrer por vós||508.3 e tanta coita e afan levar / e tanto me vejo coitad’andar||524.3 con gran coita, senhor, vo-lo direi / porque me vejo ja por vós morrer||532.10 cuidaria muit’a perder / da gran coita e do pesar / con que m’oj’eu vejo morrer||541.6 sei eu ben que non / an tan gran coita no seu coraçon / qual m’eu por mia senhor vejo levar||561.20 e ao gran mal sobejo / con que m’oj’eu morrer vejo||875.18 mais, porque me vejo en coitas viver, / dixe-lh’o ben que lhe quer’, ...||893.17 ca en tal coita me vejo viver / que ja perdi o dormir e o sén||900.11 Non me soub’i consell’aver / per como podess’endurar / a coit’en que me vi andar||997.9 e cuido muit’e choro con pesar / porque me vejo mui coitad’andar||1055.6 ca por tod’esto me vej’eu andar / na maior coita que Deus quis fazer||1599.6 «Cuidades gran folia, / ca i m’ar vej’eu das velhas morrer»

assi Deus me veja
294.11 [e] quando vos eu vejo, assi Deus me veja, / vejo eu i quen trage mia mort’e mia vida
Con veer prazer son articuladas diversas frases formularias de tipo aseverativo
assi veja prazer
79.16 Porque da dona son eu sabedor, / meus amigos, assi veja prazer, / que a donzela en seu parecer / semelha muit’, ...||384.16 nen er entendo, assi veja prazer, / por que trobades||419.4 e, ja que ést’assi, / meus amigos, assi veja prazer, / gradesc’a Deus que me faz a maior / coita do mund’aver por mia sennor
que prazer vejades
872.1 – Bailade oje, ai filha, que prazer vejades, / ant’o voss’amigo, que vós moit’amades
que vejas prazer
1334.5 e, maestr’Ali, que vejas prazer, / d’Alvar Rodrig[u]iz punha de saber / se fode ja este mouro tan moço
se (eu) veja prazer
440.9 e, pois-lo non ei, se veja prazer, / todos dizen que fill’outra sennor
416.4 e os meus ollos gran coita que an / por vós, sennor, se eu veja prazer, / ir-m’-ei d’aqui
se prazer vejades
1174.1 – Dized’, amigo, se prazer vejades, / vossa morte se a desejades
se vejades prazer
877.12 dized’ora, se vejades prazer: / ...
si veja prazer ~ si veja plazer
571.9 amiga, si veja prazer, / máis de mil vezes cuidei ja / que algur morreu con pesar||778.8 Quando mi as[s]eentei, si veja prazer, / non me guardava eu de tal acajo[n]||1060.1 – Senhor fremosa, si veja prazer, / ..., ouvi tan gran pesar / que nunca mi Deus d’al prazer quis dar||1198.3 e non poss’entender / por que trist’anda, si veja prazer
1624.1 Suer Ferna[n]diz, si veja plazer, / veste-se ben, a todo seu poder

◆ IPr.: P1 vejo, P2 ves, P3 vee, P4 veemos, P5 veedes ~ vedes, P6 veen||ICp.: P1 viia, P6 viian ~ veian||IPt.: P1 vi, P2 viste, P3 viu ~ vio, P4 vimos, P5 vistes, P6 viron||IAp.: P1 vira, P3 vira, P6 viran||IFt.: P1 veerei ~ verei, P3 veerá ~ vera, P4 veeremos, P5 veredes ~ veeredes, P6 veerán ~ veran||IPp.: P1 veeria, P3 veeria ~ veria, P6 veerian||SPr.: P1 veja, P2 vejas, P3 veja, P5 vejades, P6 vejan||SPt.: P1 visse, P3 visse, P5 vissedes, P6 vissen||SFt.: P1 vir, P3 vir, P5 virdes, P6 viren||Imp.: P5 veede ~ vede||Inf.: P5 veerdes, P6 veeren||Xer.: veendo