n

Glosario

[últ. rev.: 08/06/2023]ImprimirAlternar visualización dos exemplos
nacer ~ [nascer] v. intr. 'nacer'
3.21 ai eu, cativo, e por que naci?||10.22 a máis mansa que nunca vi / nen máis sen sanha, pois naci||14.47 Ca me non receberia / aquel que me fez nacer||35.24 E, mia senhor, se eu ja máis en qual / coita vivo viver e me non val / morte, máis me valvera non nacer!||46.1 Grave dia naceu, senhor, / quen se de vós ouv’a partir||53.16 E rogo-vos, fremosa mia senhor, / por aquel Deus que vos fez[o] nacer||56.22 E, senhor, por Deus, que vos fez nacer||72.12 e tan mal dia eu naci / porque vós fazedes por mí / cousa que vos non está ben||133.11 e por meu mal me fezo Deus nacer||133.20 Que farei eu, que mal dia naci?||167.7 Mais en grave dia naci / se Deus consello non m’i der||169.1 Pois naci, nunca vi Amor / e ouço del sempre falar||172.21 mais cuid’en quanto mal min ven, / cativ’, e mal dia naci!||175.12 por én, cativo, mal dia naci||179.7 e fiquei eu, que mal dia naci!||185.2 Nostro Senhor, e por que mi fezestes / nacer no mundo?||186.15 Aquesta dona fezo Deus nacer / por mal de min, assi Deus mi perdon||189.1 Ai eu, que mal dia naci, / con tanto mal quanto me ven||193.8 e mal dia naci / por eu assi eno mundo viver||194.12 e fez-vos Deus nacer por mal de mí, / sennor fremosa||204.12 e melhor / de quantas donas Deus fez[o] nacer||218.15 E por tod’esto mal dia naci||218.18 e non a vej’, e mal dia naci||252.13 E grave dia eu naci / con quanto mal me faz Amor||260.2 Sennor fremosa, quero-vos rogar / por aquel Deus que vos feze nacer||262.20 Ai eu, cativ’, e mal dia naci, / pois ei de vós alongad’a viver!||266.8 E, mia sennor, mal dia eu naci / por tod’este mal que me por vós ven||273.11 e mal o mundo por quant’i naci||274.2 que, de-lo dia en que eu naci, / nunca tan desguisada cousa vi||276.14 e, se por est’é, mal dia naci||326.22 Porque s’ela non quer doer / de min, mal dia foi nacer||337.3 que nunca ome tan coitado vi / viver no mundo des quando naci||344.4 E en grave dia naci / por eu nunca poder veer, / poi-la non vi, nen un prazer||361.13 e mal dia naci / porque vos fui dizer tan gran pesar||380.15 Mais eu, senhor, en mal dia naci / del||399.9 Mais tan mal dia naci / se llo oj’eu ben non fiz entender||412.26 porque vi a mellor / moller que nunca naceu nen sera / e moiro por ela!||418.13 E mal dia naci, sennor, / pois que m’eu d’u vós sodes vou||419.2 A maior coita que eu vi sofrer / d’amor a null’ome, des que naci, / eu mi-a sofro||473.2 «Naci en grave dia, / e nunca casarei, / ai mia irmana, se me non casa el-rei»||482.22 Nunca, de-lo dia en que eu naci, / fui tan coitado, se Deus me perdon||517.11 Ela s’estava queixando / come molher con gran coita / e que a pesar, des quando / nacera, non fora doita||538.20 que El fez valer / máis de quantas fezo nacer||547.18 en que grave dia naci||591.26 ca, des quand’eu naci, / nunca d’outr’ome tan leal oi / falar||595.13 Naci en forte ponto, / e, amigo, partide / o meu gran mal sen conto||610.15 e con aquestas coitas eu (que non nacesse!) / non sei de min que seja||621.3 senon eu, coitada (que non nacesse!)||632.8 Mui ben na fez falar e entender / sobr’aquantas donas El fez nacer||701.15 ca eu nunca con nulh’ome falei, / ..., / des que naci||702.12 que, pois naci, / nunca tal prazer d’ome vi||707.2 Agora me foi mia madre melhor / ca me nunca foi des quando naci||716.11 [E] por aquel Deus que vos fez nacer, / leixade-me||743.7 Des que naci nunca lhi fiz prazer||785.20 E, se lho el per ventura quiser, / mal dia eu naci se o souber||798.2 nunca cuidei, des que naci, / viver tanto como vivi / aqui u meu amigo é||849.18 nen un ben que ela possa osmar / que dela ouvesse, des que naci||876.7 E des que eu nacera nunca entrara en lide||877.7 [e] que vos faz viver / tan gran tempo que podedes saber / mui ben quando naceu Adan e Eva||877.20 quanto nacestes vós ant’a sazon / que encarnou Deus en Santa Maria||914.4 bon dia nacera, senhor, / se apos tod’aqueste mal / eu atendesse de vós al||924.9 A melhor dona e de melhor sén / e máis fremosa que Deus fez nacer||927.8 E, senhor, mal dia naceo / que[n] mesura muito aguardou / como eu guardei||950.1 Non vi molher des que naci / tan muito guardada com’é / a mia senhor||987.29 E des aquel dia que Deus naceu, / nunca tan bel presente recebeu / como [o] del recebeu aquel dia||991.8 pois que Don Telo fez end’ir, / que sempre ben fez e cuidou / des quando naceu||995.7 ca, des que eu naci, / nunca vi om’en tal coita viver / com’eu vivo per moller ben querer||997.13 E, meus amigos, mal dia naci / con tanta coita que sempr’eu levei||1029.19 – Bon dia naceu, com[e] eu oi, / que[n] se d’outro castiga e non de sí||1055.2 Máis desguisadamente mi ven mal / de quantos Deus no mundo fez nacer||1055.24 ca mi valera mui máis non nacer||1087.17 e fez a vós nacer / máis fremosa||1090.3 Senhor fremosa, non pod’om’osmar / quan muito ben vos quiso Deus fazer / e quan fremosa vos fezo nacer||1092.1 En grave dia me fez Deus nacer / [en] aquel dia e[n] que eu naci||1092.2 En grave dia me fez Deus nacer / [en] aquel dia e[n] que eu naci||1125.7 Des aquel dia en que naci, / nunca tamanho pesar vi||1184.5 foi el tan ledo que des que naci / nunca tan led’ome con molher vi||1192.6 ca nunca foi tan leda pois naci||1210.13 Aquel que Deus fez nacer por meu mal, / madre, leixade-mi-o veer, por Deus||1210.15 [e] eu naci por mal dos olhos seus, / ca morr’el||1220.8 E ben sei [eu] de pran que por meu mal / me fez[o] Deus tan fremosa nacer||1220.13 E fez-mi Deus nacer, per bõa fe, / polo meu mal||1237.41 – Joan Baveca, des quand’eu naci, / esto vi sempre e oi departir / do mui bon ome||1241.9 E, pois vos eles teen por melhor / de vos enfengir de quen vos non fez / ben, pois naceu, nunca nen ũa vez||1256.19 por Deus que o melhoredes / de min, que mal dia naci||1257.9 nunca lho quix, pois naci||1258.10 en grave dia naci / se vos cedo, meu ami[go, / non faço prazer e digo]||1318.4 e ten que lh’ia melhor alen mar / que lhe vai aqui, u naceu e criou||1378.6 ca non vi fazer, / des que naci, d’Albardar cavaleiro||1400.6 E disse-m’ela ‘nton: «Ei nom’assi / por aqueste sinal con que naci, / que trago negro come ũa caldeira»||1406.13 que eu nunca vi / ome no mundo des quando naci / en posfaçar tan mal deostado||1439.4 e deron-lhi linguados por milhoria, / que nunca vi tan poucos des que naci||1486.20 Nunca taes agoiros vi, / des aquel dia que naci, / com’aquest’ano ouv’aqui||1561.7 [E] des aquel dia en que naci / nunca bestas assi perdudas vi||1573.4 Eles nunca, pois naceran, foron pegureiros||1611.9 ca, des que naci, / nunca convosco falei nen vos vi||1639.5 Senhor, non ouver’a nacer / quen vos viu e vos desejou!||1639.17 e mal dia naceu por sí / quen vos viu e vos desejou!||1646.11 tan bõa sesta non levei, / des aquel dia en que naci, / como dormir en tal logar||1661.7 demais, nunca lh’ome soube molher / des que naceu, tant’é de bon cristão||1671.4 mais ben sei / de mí que bispo non achei / de Conca, des que eu naci, / que d’ala fosse natural
140.3 De tal guisa me ven gran mal / que nunca de tal guisa vi / vĩir a outro, pois nasci

◆ IPt.: P1 naci ~ nasci, P3 naceu ~ naceo, P5 nacestes||IAp.: P1 nacera, P3 nacera, P6 naceran||SPt.: P1 nacesse