g

Glosario

[últ. rev.: 29/12/2018]ImprimirAlternar visualización dos exemplos
guerra s. f. 'guerra'
81.10 E, ja que m’end’a partir ei, / esto pod’ela veer ben: / que muita guerra lle farei||207.26 Mais, mal pecado, non ei én poder / e non lhi poss’outra guerra fazer||460.14 nunca me dela en corte paguei, / mais estas guerras nos fazen bulir||477.4 «Poi-las guerras son, / ai, que coteife pera a carreta!»||477.9 «Pois-las guerras [ja son i], / ai, que coteife pera a carreta!»||484.2 Don Foan, quand’ogano aqui chegou / primeirament’e viu volta e guerra||484.6 e el fez-lhi leixar, / po-lo máis toste da g[u]err’alongar, / prez e esforço||484.18 porque [o] fez desguiar da fronteira / e en tal guerra leixar seu sen[h]or||492.3 é ora, entrant’a guerra, / que faroneja?||493.16 E aquel mouro trouxe con o veite / dous companhões en toda esta guerra||494.1 O que da guerra levou cavaleiros / e a sa terra foi guardar dinheiros / non ven al maio||494.4 O que da guerra se foi con maldade / [e] a sa terra foi comprar erdade / non ven al maio||494.7 O que da guerra se foi con nemiga, / pero non veo quand’é preitesia, / non ven al maio||494.34 O que da guerra se foi con espanto / e a sa terra ar foi armar manto / non ven al maio||494.37 O que da guerra se foi con gran medo / contra sa terra, espargendo vedo, / non ven al maio||494.43 O que da guerra foi per-retraudo, / macar en Burgos fez pintar [e]scudo, / non ven al maio||833.22 mais, pois vos ides, amig’e senhor, / non vos poss’eu outra guerra fazer / senon [morrer, ...||878.4 e cada parte vejo avolver guerra / e fazer mal con mengua de justiça||1252.10 Foi-s’el con perfia / por mi fazer guerra||1346.9 E foi-s’el morar a França / e desemparou sa terra, / ca non quis con el-rei guerra||1367.16 [Vedes] qual é meu sabor: / averen ambos guerra||1463.2 Un ricome que oj’eu sei, / que na guerra non foi aqui, / ven mui sanhudo||1463.15 Pero na guerra non fez ben / nen mal||1478.15 E, Don Bernaldo, vel en esta guerra, / ..., / aved’ũa capa d’ũu capeirete||1535.2 Non troux’estes cavaleiros aqui / este ricome nunca na guerra, / que ora trage||1535.9 Nen estas armas eu nunca lhas vi / trager na guerra (...) / ... / [...] / nen outras||1535.11 destes sinaes / que ora trage nen trouxe taes / nosco na guerra quand’el-rei foi i||1535.16 Nen el enton non parecia assi / na guerra, cordo, como parece||1536.4 ca lhi viron [e]na guerra perder / armas, cavalos||1536.10 Preguntad’, ... / como perdeu, na guerra que passou, / corp’e amigos||1536.16 Non vo-las quero máis long’i contar / senon da guerra, como perdeu i / senhor, parentes||1537.3 Pôs conta el-rei en todas sas fronteiras / que nen en vilas nen en carreiras / que non cómian galinhas na guerra||1540.13 Des que s’a guerra começou, / ..., / non vos cerran a porta assi / com’ao que ora chegou||1542.1 Mentr’esta guerra foi, assi / m’avẽo que sempre guari / per pé de cavalo||1562.7 Per tod’outra guerra os quer coitar / e non quer vinhas alhẽas talhar||1575.24 quen x’en gran guerra andass’a louc[ur]as, / en feuza daqueste cavalon, / falecer-lh’-ia el nas queixaduras||1577.2 Don Foão, que eu sei que á preço de livão, / vedes que fez ena guerra||1577.7 Don Foão, que eu sei que á preço de ligeiro, / vedes que fez ena guerra||1577.12 Don Foão, que eu sei que á prez de liveldade, / vedes que fez [e]na guerra||1585.17 e viveu sempre en exec’[e] en guerra||1598.25 mandade preguntar / polos naturaes deste logar / se foderan nunca en paz nen en guerra||1601.7 mais ora quer ir mouros guerrejar / e quer consig[o] a velha levar, / mais a velha non é doita da guerra||1658.24 E creede que en justiça / pod’i máis anda-la terra, / ca se non fara i guerra

andar a guerra 'vivir en conflito, guerrear'
728.15 Quanto quiser tanto more / meu amigo en outra terra / e ande comigo a guerra

en paz e en guerra ~ en paz nen en guerra loc. adv. temp. 'sempre, en todo o tempo'
1389.17 dá-lhis mentiras, en paz e en guerra, / a seus cavaleiros por sa soldada
1598.25 e vós, por Deus, mandade preguntar / polos naturaes deste logar / se foderan nunca en paz nen en guerra, / ergo se foi por alg’ou por amor