g

Glosario

[últ. rev.: 29/12/2019]ImprimirAlternar visualización dos exemplos
guisado1, guisada ~ aguisado1, [aguisada] part. pret. de guisar ~ aguisar
1. 'preparar, arranxar, dispor'
24.19 guisad’é que non perderei, / sen morrer, coita nen afan / por vós, senhor||33.1 Par Deus, senhor, ora tenh’eu guisado / de viver mal quant’ouver a viver||74.18 Amor, nen prendi del prazer / nen o cuido nunc’a prender / del nen d’al, ca non é ja guisado||150.4 pero, se mi-o non fezer, / é cousa guisada / de non viver nada||329.13 Guisado teen de nunca perder / coita meus olhos e meu coraçon||397.7 Guisado teen de nunca perder / meus ollos coita e meu coraçon, / e estas coitas, sennor, minnas son||430.15 Pois ja entendo que guisada ten / Amor mia mort’, ...||466.17 ced[o] é mui gu[i]sado, / penado, penado||936.7 Como eu tevera guisado / de fazer quant’el quisesse, / amiga, sol que veesse||955.5 e eu tenho, fremosa mia senhor, / mui guisado de vos fazer pesar / se vos pesa de vos eu muit’amar||983.6 demais, se me non val Santa Maria, / d’aver coita muito tenn’eu guisado||1014.19 E o preito guisad’en se chegar / era, mais non á quen i o começar||1035.7 Ten guisad’en muitas vezes morrer||1123.17 Depois-lo tiv’eu guisado / que s’el foi d’aqui sanhudo||1274.22 – Par Deus, amiga, mui guisado ten / de sofrer coita, ou quer morrer por én||1362.1 Ora tenho guisado / de m’achar o zevron
634.1 Ora, senhor, tenho muit’aguisado / de sofrer||1115.1 Par Deus, senhor, muit’aguisad[o] ei, / ..., / de vos veer mui tard’, ...||1471.4 – O jantar ést’aguisado, e, por Deus, amigo, trei-nos||1502.4 e caeredes en este mester / se me creverdes, que ést’aguisado
2. 'axeitar, prepararse'
477.11 Vi ũu coteife mal guisad’e vil / con seu perponto todo de pavil||1464.1 Chegou aqui Don Foã[o] e veo mui ben guisado||1464.5 Per bõa fe, ben guisado chegou aqui Don Foã[o], / pero non vẽo no maio||1464.9 Porque vẽo ben guisado, con tenda e con reposte||1482.9 E por ũu destes nossos miradoiros / veo aqui ben guisado esta vez / con sas merchandias que ala fez
3. 'adecuado, apropiado, conveniente, oportuno'
32.16 Se me mal ou coita veer, / come guisado eu mi-o busque[i] / muit’e i eu mi-o lazerarei;||37.4 Non á ome que m’entenda / com’oj’eu vivo coitado / nen que de min doo prenda, / ca non é cousa guisada||37.16 Nen m’ar conven que én prenda / con outra, nen é guisado||453.2 Achei Sanch[a] An[e]s encavalgada / e dix’eu por ela cousa guisada||461.21 non façades dela capa, ca non é cousa guisada||545.3 Senhor, pois me non queredes / fazer ben nen o teedes / por guisado, / Deus seja por én loado||691.17 e é cousa máis guisada / de dizerdes com’eu digo: / ... ||727.5 mais que preito tan guisado!||853.2 Ora entend’eu quanto me dizia / a mia senhor ca era guisado||983.10 Non viva eu se m’El i non dá consello, / nen viverei nen é cousa guisada||1094.8 – Por que, madre? – Ca non é guisado!||1227.22 e, amiga, / non poss’eu nen é guisado, / mais queredes falar [migo?<||1240.5 – Amiga, quand’eu vir que é guisado, / valer-lh’-ei||1352.3 máis guisado fora sac’e jograr non||1488.15 E seus parentes teen por guisado / que se casass’á i [mui] gran sazon||1525.13 non terria por guisada / cousa, ... / de molher cono nen nada / vender se o non ouvesse||1582.3 nen ar é guisado / daqueste preito sair-vos a ben||1681.4 e semelha guisado / daquest’ome que tal pregunta faz, / ..., de semelhar rapaz||1681.11 torp’e enganado / mi semelha e fóra de carreira / quen pregunta por ũa soldadeira / e non pregunta por al máis guisado
252.1 Muit’aguisado ei de morrer / e non tenno mia mort’en ren||633.1 Ouç’eu dizer ũu verv’aguis[a]do||1606.8 E, pois achou logar tan aguisado / en que morasse, por dereito ten / de morar i

aver guisado ~ aver aguisado 'ter oportunidade, ser permitido ou conveniente'
Esta expresión pode construírse coa preposición de

358.2 Nostro Sennor, quen m’oj’a min guisasse / o que eu nunca guisad’averei||694.5 Quis el falar migo e non ouve guisado||1373.1-2 Quen oj’ouvesse / guisad’e podesse / un cantar fezesse / a quen mi ora eu sei||1488.21 mais casarei quand’ouver guisado||1571.3 Un infançon mi á convidado / que seja seu jantar loado / per mí, mais eu non o ei guisado||1605.10 que jasca sempre, quand’ouver guisado, / ela con outr’e non dé por min ren
544.1 Nostro Senhor, se averei guisado / de mia senhor mui fremosa veer||777.1 Avedes vós, amiga, guisado / de falar vosc’oj’o meu amigo
179.2 Que alongad’eu ando d’u iria, / se eu ouvesse aguisado d’ir i||252.1 Muit’aguisado ei de morrer / e non tenno mia mort’en ren