g

Glosario

[últ. rev.: 29/05/2017]ImprimirAlternar visualización dos exemplos
gradecer v. tr. e intr. 'agradecer'. Cf. gracir
Este verbo pode rexer a preposición de
2.10 a tan gran sabor andando / que pouco lho gradecemos||8.6 e non gradecia / a Deus qual ben mi fazia / en sol me leixar veer / o seu mui bon parecer!||38.4 ca ja, entanto com’eu vivo for, / averei sempre que lhi gradecer||41.6 e o seu bon parecer, que lh’eu vi, / por meu mal foi, macar lho gradeci||92.1 Muito per-dev’a gradecer, / ..., / a Deus, a quen faz ben querer / sennor con que pode falar||108.6 e a Deus gradesco porque m’én vou||116.28 a vós xe estaria melhor, / e, demais, Deus vo-lo gradeceria||117.23 máis mi-o deviades vós gradecer / ca se vos eu, mia sennor, [ja] amasse / por algun ben que eu de vós cuidasse / aver||131.21 Pois m’esto faz e matar non me quer, / por que ll’ei eu tal vid’a gradecer?||176.3 e a Deus devo muit’a gradecer / porque mi á esto, sennor, achegado||188.4 Por mui coitado per-tenn’eu / quen vai querer ben tal moller / que seu serviço non lle quer / per nulla guisa gradecer||234.4 – Venh’eu a vós, mia senhor, por saber, / do que ben serve e non falec’en ren / a sa sen[h]or e lh’a sen[h]or faz ben, / qual deles deve máis gradecer||355.1 Gradesc’a Deus que me vejo morrer / ante que máis me soubessen meu mal||399.2 Esso mui pouco que oj’eu falei / con mia sennor gradeci-o a Deus||412.3 muito per-devo a Deus a gradecer / e a servir, enquant’eu vivo for, / porque moiro||419.5  gradesc’a Deus que me faz a maior / coita do mund’aver por mia sennor||422.3 Sennor, o mal que m’a min faz Amor / e a gran coita que me faz sofrer, / a vó-lo devo muit’a gradecer||424.19 e por én, / se mi der mort’, ei que lhi gradecer, / ca por meu mal mi-a fez El conhocer||441.1 A Deus gradesco, mia sennor / fremosa, que me vos mostrou||442.2 – [S]ennor fremosa, pois me vej’aqui, / gradesc’a Deus que vos posso dizer / a coita que me fazedes sofrer||505.7 E, senhor, gradesc’a Deus este ben / que mi fez en mi vos fazer veer||608.20 e podedes creer / que non ei ren que vos i gradecer||640.7 E que sera do que quis mui gran ben / e quer a quen lho non quer gradecer||683.5 e el enton, con ben que lhi sera, / non sabera como mi á gradecer||707.3 Nostro Senhor lho gradesca por mí||745.15 Vee-lo-ei eu, per bõa fe, / e direi-lhi tan gran prazer / per que el dev’a gradecer||749.3 o meu amigo, se mi quer gran ben, / non lho gradesco||749.4 e máis d’outra ren / gradesc’a Deus eno meu coraçon / que m’El fremosa fez||749.9 e ei que gradecer / a Deus ja sempr’o máis que poder / que m’El [fremosa fez:||749.9 [e] eu, po-lo fazer, / non lho gradesco||749.14 Se m’el quer ben, non lho quer’eu nen mal, / nen ar ei [ren] que lhi gradesca i||749.16 mas quant’oj’eu no meu espelho vi / gradesc’a Deus muit’, ...||749.16 mas quant’oj’eu no meu espelho vi / gradesc’a Deus muit’, e gradesco-lh’al: / ... ||778.13 «Gradesca-vo-lo Deus: / non me compr’ora de melhor seer»||847.5  gradesc’a Deus que mi-o fezo veer / e que non ei a vós que gradecer||847.6 de coraçon / gradesc’a Deus que mi-o fezo veer / e que non ei a vós que gradecer||847.20 Mostrou-mi-o Deus e fez-mi gran prazer, / sen aver eu a vós que gradecer||849.2 Pois mia senhor de mí non quer pensar / nen gradecer-mi quanto a servi, / non me quer’eu por én desemparar||880.16 Os que morreran mentr’era melhor / an muit’a Deus [por én] que gradecer||883.9 Gradesco-vos que mi destes senhor / fremosa e de todo ben sabedor||884.4 ei muito que lhi gradecer / porque mi faz a melhor ren / daqueste mundo querer ben||889.8 Gradesc’a Deus que mi deu tal senhor / tan de boo prez e que tan muito val||937.15 E rogo-vos, ai amiga, / que bõa ventura ajades, / que muito lho gradescades||980.22 non llo devi’a gradecer, / pois ora e[n] l[ogar estan / que a veer non poderán]||1026.4 preguntad’, e gradecer-vo-lo-ei, / en quantos dias poderá chegar / aqui de Toledo quen ben andar||1028.4 e os que saben que o diz assi / teen que ei eu que lhi gradecer||1028.5 en quant’el diz non lhi gradesc’eu ren, / ca mi sei eu que mi paresco ben||1028.16 teen ben quantos me lh’oen loar / que eu muito que [lhi] gradecer ei||1073.6 porque me fez gran ben querer / quen mi-o non á de gradecer||1129.5 mais Deus, / se mi der mort’, ei que lhi gradecer, / ca viv’en coita||1176.1 Muit’ei, ai Amor, que te gradecer / porque quiseste comigo morar||1176.7 Amor, gradesco máis d’outra ren, / ..., / que te non quiseste partir de min / atá que veo meu lum’e meu ben / e meu amigo||1187.13 Par Deus, falso, mal se mi gradeceu / quando vós ouverades de morrer / se eu non fosse, que vos fui veer||1190.15 Per bõa fe, ben baratou / de a por mí bõa fazer, / e muito lho sei gradecer||1213.8 Dizede-mi quen mi vos fez tardar, / ai meu amig’, e gradecer-vo-lo-ei||1279.12 Muitos cantares á feitos por mí, / mais o que lh’eu sempre máis gradeci / de como se ben defendeu||1307.4 pero fazede por mí ũa ren / que aja sempre que vos gradecer: / ... ||1338.19 mais a Deus muito gradecer / casamento tan onrado||1350.8 [E] ainda d’al o fez mui melhor, / que lhi devemos máis a gradecer||1415.2 Abadessa, Nostro Senhor / vos gradesca, se lhi prouguer, / porque vos nembrastes de mí / a sazon que m’era mester / u cheguei a vosso logar||1420.25 Des i ar gradece-mi-o mia senhor / porque o faç’;...||1425.1 Don Estevan, que lhi non gradecedes / qual doairo vos deu Nostro Senhor||1425.5 E al i devedes a gradecer: / ... ||1503.8 Ben entend’ele com’agravece / e, por dar-lh’algo, non o gradece||1549.9 Assi and’eu endevidando quen / mi-o non gradece nen mi-o quer cobrar / [...]
15.16 tod’est’eu faço e non faço cordura, / pois me vós non queredes gradecer||315.14 de que me non queredes gradecer / de vos servir nen de vos ben querer||340.1 Oimais non á ren que mi gradecer / a mí a mui fremosa mia senhor / de a servir ja mentr’eu vivo for||614.7 De o veerdes, gradecer-vo-lo-ei, / ca sabedes quant’á que me serviu

◆ IPr.: P1 gradesco, P3 gradece, P4 gradecemos, P5 gradecedes||ICp.: P1 gradecia||IPt.: P1 gradeci, P3 gradeceu||IFt.: P1 gradecerei||IPp.: P3 gradeceria||SPr.: P3 gradesca, P5 gradescades